• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 120 items
 1. Human Kinesiologist

  A képzés célja humánkineziológusok képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek az egészséges emberek fizikai és lelki kondíciójának fejlesztésére, az egészség megőrzésének támogatására, az egészségükben károsodott, mozgatórendszeri sérült felnőtt emberek egészségfejlesztésére és mozgatórendszeri rehabilitációjára, továbbá felnőtt, utánpótlás élversenyzők és rekreációs szintű sportolók fizikai képességének diagnosztizálására, amely alapján képesek edzésprogramok tervezésére és az edzések műszeres ellenőrzésére, a terhelés meghatározására. A képzést elvégző szakemberek tisztában vannak a specifikus mozgásfolyamatok veszélyeivel, a terhelés hatására megjelenő sérülések típusaival. Képesek sérülés utáni rehabilitációs programok vezetésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A humánkineziológus a) tudása - Ismeri a sport- és mozgástudomány, valamint az egészségtudomány alapvető ismereteit. - Ismeri a hivatásában alkalmazásra kerülő egészségügyi szervezési, közgazdasági és jogi feladatokat. - Ismeri a sport- és egészségtudományi kutatások elméletét és módszertanát. - Ismeri a hazai és nemzetközi tudományos eredmények közvetítésének módjait és gyakorlatban történő alkalmazását. - Ismeri a fizikai teljesítmény szintjének megállapítására szolgáló korszerű vizsgáló eljárásokat, módszereket és eszközöket. - Ismeri a terhelés-élettan és a klinikai terhelés-élettan eszközös vizsgálatának módszereit, ...

  Awarding bodyTestnevelési Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Habilitációs kutya kiképzője

  A képesítéssel rendelkező képes: megfelelő viselkedésű habilitációs kutyák kiválasztására alkalmazni a modern kutyakiképzési módszereket (klikkertréning, dummytréning, halti, ignorálás, figyelemelterelés, jutalmazási és büntetési technikák, stb.) különböző fajtájú és személyiségű kutyák magas szintű szocializációja alapkiképzése fejlesztő terápiás munkára való felkészítése során kutyák hibás viselkedésformáinak korrekciójára a kutyák egészségvédelmével és jólétével kapcsolatos teendők felmérésére, biztosítására megfelelően kommunikálni és együttműködni a kiképzőkkel, felvezetőkkel, terapeutákkal (pl. gyógypedagógusokkal) és kliensekkel szükség esetén a konfliktushelyzetek megnyugtató kezelésére ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. szakközgazdász regionális turizmus szakon

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   e képzettség birtokában a regionális turisztikai szakközgazdász szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes felismerni és értelmezni a térségi turisztikai folyamatok hátterét, összefüggéseit, regionális hatásait   menedzselni a térségi turizmusfejlesztést, megoldani térségi fejlesztéssel összefüggő komplex feladatokat, termékeket tervezni, a piacra vitelt megszervezni alkalmazni a pályázati úton elérhető pénzeszközök elnyerésének és felhasználásának elméleti- és technikai ismereteit hatékonyan érvényesíteni saját régiójának álláspontját és érdekeit a döntés-előkészítéshez szükséges információk beszerzésére és elemezésére alkalmazni a megfelelő módszereket a tervek megvalósításának szervezésére, feladatok meghatározására, folyamatok irányítására és ellenőrzésére írásban és szóban kommunikálni a turizmusfejlesztésben érintettekkel, konstruktív kapcsolattartásra a szolgáltatókkal A képzés során elsajátítható tudáselemek:   szakmai alapozó ismeretek szakhoz kapcsolódó ismeretek A képzés során megszerezhető ismeretek, adottságok, készségek:   a szakmai tudást megalapozó turizmusföldrajzi, művelődéstörténeti, a turisztikai piacról, a turizmusmenedzsment módszereiről, a turisztikai feltételrendszerről és a turisztikai szervezetek tevékenységéről megszerzett ismeretek alkalmazás szintű elsajátítása; a szakmaspecifikus tudáselemek: a felzárkózás gazdaságtana, regionális stratégiák, program-és projektmenedzsment, pályázatírás, szaktanácsadá ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. személyi edző

  A képzés célja: olyan személyi edzők képzése, akik az egészséges életmód közvetítői, akik jól ismerik az emberi test felépítését, működését, a fittségi edzés alapjait, a táplálkozás- és testsúlyszabályzást, valamint életmód és életvezetési tanácsokkal látják el ügyfeleiket. a) a szakképzés során szerezhető ismeretek:- anatómiai és élettani ismeretek,- edzéselméleti ismeretek,- a személyi edzésről általában,- edzés programtervezés,- a személyi edzés folyamata,- a cardioedzés elmélete és pulzustan,- a testformálás elmélete,- az erőedzésről általában és eszközrendszere,- táplálkozási ismeretek,- sporttáplálkozás,- testsúlyszabályozás,- az egészség értelmezése és az életmód,- legújabb fitness irányzatok és edzéseszközök,- sportsérülések, sportbalesetek, elsősegélynyújtás,- fitness terápia, speciális egészségfejlesztő programok,- a nyújtás, izomlazítás, ellazulás,- kommunikációs ismeretek,- a személy edzés vállalkozástana,- reklámelméleti ismeretek,- a megjelenés kultúrája. b) a szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak:- egyéni és csoportos edzések vezetésére személyre szabott edzésterv készítésével,- termi és szabadtéri edzések megszervezésére és lebonyolítására,- teremedzői feladatok ellátására,- élsportolók speciális felkészítésére. c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:- kreativitás, intuíció és módszeresség,- elhivatottság, elkötelezettség,- hitelesség, testi ügyesség, jó kondíció, fittség,- megbízhatóság,- szervezőkészség,- kapcsolatteremtő- és fenntartó készség, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. wellness-tanácsadó

  A képzés célja: szakemberek képzése szállodák, fitnesztermek, wellness, SPA központok, gyógyfürdők, életmódtáborok számára, akik képesek preventív fittségi programok összeállítására, fittségi edzéstervezésre, képesek a wellness alapelemeinek és rekreációs ismereteiknek az integrálására.      A képzés során szerezhető ismeretek:- reformtáplálkozási ismeretek,- marketing, klientúra- és önmenedzsment,- alternatív gyógymódok,- prevenciós mozgásterápiák, mozgásprogramok,- masszázstechnikák,- egészségügyi jogi alapismeretek,- konfliktuskezelés,- fittségi edzéstervezés, sportrekreációs ismeretek,- vizes sportanimáció,- egészségturisztikai alapismeretek,- etikett-protokoll.A szakképzettség alkalmazása:A hallgatók megismerik a régió nyújtotta lehetőségeket, a munkáltatói oldal pedig megismeri a wellness tanácsadó ismereteiben rejlő lehetőségeket. A szakmai gyakorlat során kialakuló munkakapcsolat hozzásegíti a szakirányú ismeretekkel rendelkező végzős hallgatókat wellness központokban, gyógyfürdőkben, gyógyszállodákban, esetleg fitness központokban történő munkavállaláshoz.A napjainkban kialakított élményfürdők, wellness centrumok, SPA és egészségközpontok, szállodák, strandok, a vízhez kapcsolódó szolgáltatások és rendezvények, programok további lehetőségeket rejtenek az elhelyezkedéshez. A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak szabadidősport és rekreációs programszervező munkakör betöltésére is.A mozgásukban korlátozottak életminőségét jelentősen javítja a sportolási, illetve az alternatív mozgásprogramokka ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. borturisztikai szakközgazdász

    - Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A képzést elvégző hallgatók rendelkezni fognak mindazon szakmai kompetenciákkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy   értsék és lássák a turizmus rendszerét, földrajzi meghatározottságát, rendelkezzenek az idegenforgalom infrastrukturális feltételeinek ismeretével, ismerje a magyar és európai borvidékeket és sajátosságait, ismerjék a borfajtákat, ismerjék a borkultúrát, a bor termelésének és előállításának folyamatát, ismerjék a borból készült további termékeket, ismerjék és értsék a borminősítés rendszerét, ismerjék és értsék a bormarketing és borkereskedelem lényegi sajátosságait, legyenek képesek a borvidékek, borkultúra idegenforgalmi hasznosításának eltervezésére, megvalósítására.   - Személyes adottságok, készségek: A képzést elvégző hallgatóknak leendő szakmájuk sikeres gyakorlása érdekében a következő személyes kompetenciákkal kell rendelkezniük:   jó kommunikációs készség rendszerszemlélet affinitás esztétikai érzék magas tárgyalástechnikai képesség     - A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   A képzés során a hallgatók korábbi közgazdasági alapképzésben szerzett ismereteikre építve, az idegenforgalom alapvető kérdéseinek áttekintése után, a speciális borturisztikai tudásanyag megszerzésével alkalmassá válnak a borászathoz kapcsolódó kis- és középvállalkozások vezetésére, az adott terület nagyvállalkozásaiban különböző vezetői pozícióik betöltésére, a kapcsolódó nonprofit szer ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. egészségturisztikai szakközgazdász

    Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzést elvégző hallgatók rendelkezni fognak mindazon szakmai kompetenciákkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy - Rendszerben lássák a turizmus összetett jelenségét, kapcsolódását a településhez, a jövő stratégiai kérdéseit. - Rendelkezzenek adekvát gasztronómiai és szálláshelyi ismeretekkel. - Értsék az egészségturizmus tényezőinek jelentőségét az idegenforgalom szempontjából. - Lássák és értsék az egészségturizmus erőforrásait, kiaknázásának szélesebb területi vonatkozásait. - Értsék a kapcsolatot az egészségügyi erőforrások, az anatómiai, élettani, mozgásszervi betegségek megelőzése, kialakulása és gyógyításának feltételei között, és mindezt az erre a szükségletre épülő idegenforgalmi kínálat kialakításának feltételei körében. - Ismerjék és értsék az egészségturizmus létesítményeinek rendszerét. - Képesek lesznek érteni és működtetni az egészségturisztikai létesítmények gazdasági egységeit. - Ismerjék a gyógy- és egészségturizmus célcsoportját, az egészségturisztikai intézmények marketingjének sajátosságait, és legyenek képesek aktív szerepet vállalni ezek működtetésében. - Értsék az egészségturizmus gazdasági működtetésének lényegét, sajátosságait, finanszírozási modelljeit, és legyenek képesek ezen ismeretek átültetésére a gyakorlatban.   Személyes adottságok, készségek:   A képzést elvégző hallgatóknak leendő szakmájuk sikeres gyakorlása érdekében a következő személyes kompetenciákkal kell rendelkezniük: - kommunikációs készég, - stressz- és ko ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. térségi turizmus szakközgazdász

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A kurzus képesítésének megfelelő munkakörök maradéktalan betöltésének feltételeként a hallgatók tanulmányaik végén képesek lesznek arra, hogy - értsék és lássák a turizmus rendszerét, földrajzi meghatározottságát, - értsék és tudják a gyakorlatba is átültetni a turisztikai attrakciók, a rendezvények szervezési, értékesítési, lebonyolítási feladatait, piacra jutásának módszereit, intézményeit, vállalatait, - ismerjék Magyarország védett természeti területeit, - legyenek képesek a védett természeti értékek és az agrárpolitika integrált, fenntartható fejlesztését koncepcionális szemlélettel megérteni és látni, valamint ismerjék a megvalósíthatóság lehetőségeit és korlátait, - rendelkezzenek ismeretekkel az agrárfejlesztés, regionalitás, államigazgatás kapcsolatának terén, - legyenek képesek az agrárfejlesztés, regionalitás, államigazgatás területeit kölcsönhatásukban, analitikusan és rendszerszemléletűen vizsgálni, - értsék és lássák a területfejlesztés speciális területeinek, falusi-, öko-, agroturizmus összefüggéseit, - ismerjék a fejlesztés finanszírozásának különböző forrásait, lehetőségeit, és legyenek képesek a projekteket levezényelni, - legyenek képesek a települési és térségi marketing és menedzsment megszervezésére.    Személyes adottságok, készségek:  A képzést elvégző hallgatóknak leendő szakmájuk sikeres gyakorlása érdekében a következő személyes kompetenciákkal kell rendelkezniük: - rendszerszemléletű, logikus gondolkodás, - kreativitás, - jó kommun ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. vezető animátor

  A képzés célja A hallgatók képesek legyenek a képzés befejeztével animátorként a munkaerőpiacon önállóan megjelenni és elhelyezkedni. Szakmai felkészültségükkel garantálni tudják az animátori munka legmagasabb minőségét a társadalmi elvárásoknak megfelelően. A multi- és interdiszciplináris oktatási forma, valamint a hangsúlyosan megjelenő szakmai gyakorlat modul olyan kompetenciákat kapcsol össze és mélyít el (animáció elmélet és gyakorlat, önmenedzsment, turisztika), amelyek az animátori tevékenységen túl vállalkozás vezetésére is alkalmassá teszik az animátort.   A szakirányú továbbképzés során szerezhető ismeretek: - személyiségfejlesztési ismeretek, - tárgyalási stratégiák és módszerek ismerete, - pályaorientációs ismeretek, - animáció elméleti ismeretek, - animáció módszertani ismeretek, - animáció gyakorlati oktatási ismeretek, - turizmus ismeretek, - szállodai ismeretek, - protokoll ismeretek, - beszédtechnikai ismeretek, - kommunikációs ismeretek, - vállalkozási jogi ismeretek, - reklámelméleti ismeretek.   A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak: A hallgatók megismerik a régió nyújtotta lehetőségeket, a munkáltató pedig az animáció nyújtotta előnyöket (betegnapok-, hiányzások számának csökkenése, munkakapcsolatok erősödése, hatékonyabb munkavégzés, egészséges munkavállalók- és munkakörnyezet, stb.).   Az így kialakult munkakapcsolat, a munkáltatók munkaerő-keresletének találkozása a munkatapasztalattal és szakirányú ismeretekkel rendelkező végzős hallgatókat a helyi gazdasági szereplőknél tö ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. fitness, aquafitness és sportanimátor szaktanácsadó

  A végzettek ismerik:* a rekreációs tevékenység irányító ellátásához szükséges testkulturális, természet- és társadalomtudományi ismeretanyagot;* az életminőség javításához szükséges a prevenciót és rehabilitációt érintő szakszerű tanácsadási módokat;* a rekreáció értékeinek átszármaztatási, alkotó módon fejlesztő munkafolyamatát;* az emberek szabadidős tevékenységének valamennyi életkorra kiterjedő szervezési lehetőségeit.* a szakterülettel összefüggő menedzselési és vállalkozási munkát; A végzettek alkalmasak:* a kulturált szabadidő eltöltés sportoláson alapuló megtervezésére, szervezésére, az egyes életstílus csoportok keretén belül;* a vendégek fizikai állapotának megállapítására, illetve a kapott eredmények birtokában edzés- és táplálkozási programok készítésére;* a sporttevékenység megszerettetésére, az életen áttartó fizikai aktivitás iránti elkötelezettség kialakítására;* olyan mozgásformákat, tevékenységeket, sportágakat ajánlani, amelyek egyrészt divatosak, megfelelnek a korszellemnek, bizonyítják, hogy a sport elsősorban örömforrás, kaland, játék, másrészt az emberi élet bármely szakaszában nehézségek nélkül űzhető; * tudományos alapismereteik és gyakorlati tudásuk birtokában az életmód-szabályozás eszközrendszereinek felhasználásával valamennyi korosztály számára preventív, egyénre szabott, differenciált programok révén a fitness, aquafitness értékeit magas színvonalon átadni;* az életminőség javításához szükséges szakszerű tanácsadásra, életmódprogramok kidolgozására és levezetésére, és az emberek s ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages