• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 924 items
 1. Law Programme

  Vid Uppsala universitet bygger juristutbildningen på problemorienterad inlärningsmodell med omfattande studentaktivitet. Modellen bygger på kritiskt tänkande, problemlösning och samarbete i mindre grupper. Den är uppskattad av både studenter och arbetsgivare. Dina lärare fungerar som handledare i problemlösningen. Juridiken spänner över ett brett fält. Några viktiga delämnen är civilrätt, straffrätt, processrätt, förvaltningsrätt, konstitutionell rätt, miljörätt, folkrätt och EU-rätt. Juristprogrammet är indelat i en grundnivå som är gemensam för alla samt en avancerad nivå. Målet med grundnivån är att du ska få en överblick över rättssystemet och få teoretiska redskap. På avancerad nivå läser du valfria fördjupningskurser och projektorienterade kurser baserade på olika teman. Du skriver också en examensuppsats. I samband med uppsatsen kan du göra praktik i cirka två månader i Sverige eller utomlands. Många av våra studenter väljer dessutom att läsa en eller flera terminer vid ett utländskt universitet. Programmet leder till en juristexamen. Karriär: Advokat, domare, åklagare, kronofogde, polischef eller utredare. Det är några karriärmöjligheter, bland många, när du har erhållit din juristexamen. Du får även en bra grund om du vill ägna dig åt andra yrken inom privat eller offentlig sektor. Metoden att strukturera och analysera ett material och att lösa problem har du nytta av också utanför den juridiska sfären. Ort: UppsalaStarttermin: höst och vår ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Master (60 credits) Programme in Jurisprudence, enviromental law

  Vilka juridiska möjligheter finns för att hantera miljöproblem såsom klimatförändringar, utsläpp, miljögifter eller övergödning av våra vattendrag? Miljörätt är det rättsområde som behandlar dessa frågor och denna utbildning på avancerad nivå ger en unik kompetens inom det miljörättsliga området. ...

  Provider NameLuleå University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Master programme, Investigation- specialization: Political Science Specialisation Investigation

  För dig som har en kandidatexamen i Sociologi eller Statsvetenskap finns här en möjlighet att läsa vidare till en magisterexamen i ditt ämne och samtidigt inrikta dig mot att på olika sätt möta utredningsverksamhet i ditt yrkesliv. ...

  Provider NameLuleå University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Master programme, Investigation- specialization: Sociology Specialisation Investigation

  För dig som har en kandidatexamen i Sociologi eller Statsvetenskap finns här en möjlighet att läsa vidare till en magisterexamen i ditt ämne och samtidigt inrikta dig mot att på olika sätt möta utredningsverksamhet i ditt yrkesliv. ...

  Provider NameLuleå University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Master Programme in International Tax Law and EU Tax Law

  The Master Programme in International Tax Law and EU Tax Law is a full-time, one-year programme at an advanced level. The general objective is to provide a deep understanding of major issues of international and EU tax law. The programme is given in English and opens for careers in law and accounting firms, tax authorities, ministries of finance, multinational companies, and courts. International tax law refers to the different sources of law, whether domestic or supranational, that regulate the taxation of cross-border activities. International tax law is a very interesting, yet complex area, as international tax rules aim at achieving a delicate balance between the development of cross-border activities and the prevention of tax avoidance. This area is also subject, for the Member States of the European Union, to the law of the EU, which implies an increased complexity but also a better protection for taxpayers. Teaching is focused on seminars where students discuss cases previously prepared in small groups of three to five students. There are also lectures and visits to the Swedish Tax Agency, law firms and/or accountancy firms. The programme leads to a Master of Laws (60 credits) LLM with Legal Science as the main fieldof study. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Master Programme in Intellectual Property Law

  The Master Programme in Intellectual Property Law offers law graduates the opportunity to progress into studies at an advanced level and specialise in intellectual property law - an area which is receiving increasing attention from the private and public sectors, international bodies, artists, inventors and society as a whole. The programme is divided into three modules, during which you will study the regulation of copyright, trademarks, patents, designs, trade secrets, as well as neighbouring legal areas, such as competition law. The focus of the programme is international and European intellectual property law and the language of instruction is English. Teaching is primarily tutorial-based, allowing you to actively engage with teachers, most of whom are researchers at the Academy of Intellectual Property, Marketing and Competition Law. During the last module you will be researching a topic of your choice. The programme leads to a Master of Laws (60 credits) LLM. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master Programme in Investment Treaty Arbitration

  The objective of the Master Programme in Investment Treaty Arbitration is to give you advanced and detailed knowledge of international arbitration concerning disputes between investors and host States. This field has grown exponentially during the last few years and continues to do so. Lawyers with special knowledge in investment law and arbitration are needed in many different organisations, including law firms, governments, banks, large companies, the European Union and NGOs.  The Master Programme in Investment Treaty Arbitration is a one-year full-time postgraduate programme for students with a three-year (or more) law degree. The purpose of the programme is to provide you with advanced and detailed knowledge about international investment treaty arbitration. The programme covers 60 credits, 45 credits for course modules and 15 credits for a Master's thesis.  After successfully completing the programme, you shall have: advanced and detailed knowledge of public international law and international investment treaty arbitration advanced and detailed knowledge of relevant arbitral jurisprudence and legal doctrine in-depth knowledge of the analytical, scientific and methodological foundations of investment treaty arbitration the ability to structure and present - orally and in written form - complex scientific problems to a well-informed audience The programme leads to a Master of Laws (60 credits) LLM with Legal Science as the main field of study. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Joint Nordic Master Programme in Environmental Law

  Internationally, within the EU and nationally, there are many laws for managing climate change and other environmental problems. Environmental law is very complex and dynamic and experts are requested both nationally and internationally. The Nordic Master Program in Environmental Law gives you a competitive degree. You will study at three Nordic universities, all with specialist competence in Environmental Law. The teaching language is English throughout the entire programme. The programme leads to a joint degree from the three participating universities: Master of Legal Science (120 credits) (Uppsala University), Master of Comparative and International Law (University of Eastern Finland), Master of Laws (UiT The Arctic University of Norway). ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Master Programme in Commercial and Business Law

  Det här är ett program för dig som vill jobba i privat eller offentlig sektor med ett arbete där ekonomi och juridik utgör ett spännande möte. Utbildningen till affärsjurist förbereder för ett juridiskt-ekonomiskt inriktat arbete i både privat och offentlig sektor. Den finns i två varianter, där den ena baseras på juridik och ekonomi och är den utbildning som presenteras här. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master's Programme in Constitutional Law and Human Rights

  Constitutional law and human rights is becoming increasingly important, in Sweden, Europe and around the world, and constitutional and human rights issues are increasingly becoming a part of political and legal discussion and debate and commonly discussed in the media. By studying and comparing the constitutional legal frameworks and human rights of different national, regional, and international legal orders, the programme will prepare students for analysing and solving constitutional and human rights issues in many jurisdictions. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages