• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 49 items
 1. Volitatud mehaanikainsener, tase 8

  Mehaanikainsenerid on spetsialistid, kellel on teadmised ja oskused mehaanika valdkonnas erinevate insener-tehniliste ülesannete määratlemiseks ja lahendamiseks majanduslikult vastuvõetaval ning keskkonnasõbralikul moel, mis on ohutud ja ühiskondlikult aktsepteeritavad. Mehaanikainsenerid peavad tegutsema vastavalt kõrgele moraalile ja eetikanormidele ning järgima jätkusuutliku arengu põhimõtet. Mehaanikainseneridel on valmisolek töötada interdistsiplinaarses meeskonnas koos soojustehnika-, transporditehnika- ja mehhatroonikainseneridega. Volitatud mehaanikainsener suudab loominguliselt lahendada keerulisi probleeme ja anda neile eksperthinnanguid. Ta loob uusi teadmisi, tooteid ja tehnoloogiaid. Ta on vastutav spetsialist, kes iseseisvalt arendab ja projekteerib keerulisi seadmeid, aparatuuri, tehnoloogiaid ja tootmissüsteeme. Volitatud mehaanikainseneril on põhjalikud teadmised valdkonna tootearendusest, tootmistehnoloogiatest, seadmete remondist ja hooldusest, keskkonnakaitsest, seadusandlusest, masinaehituslike tootmissüsteemide toimimisest ja käitamisest, ta on oma teadmisi perioodiliselt täiendanud. Volitatud mehaanikainseneril on laialdased teadmised ja oskused valdkonna ärilistes aspektides, ta oskab rakendada oma teadmisi töötajate ja kollektiivide juhtimisel, mis eeldab head suhtlemisoskust. Ta vastutab oma ja töörühma töö tulemuste eest. Teised mehaanikainseneride kutsed: Mehaanikainsener, tase 6 esmane kutse Mehaanikainsener, tase 6 Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 esmane kutse Diplo ...

  Awarding bodyEesti Mehaanikainseneride Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 2. Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8

  Soojusenergeetikainsenerid töötavad soojuse elektrienergiaks muundamise, soojusallikate energiakasutuse ja kütuste ning kütusemajanduse alal ning viivad läbi soojusenergeetika seadmete, soojusvõrkude ja –süsteemide projekteerimise, ehitamise ning käitamisega seotud toiminguid, arvestades sotsiaalsete, majanduslike, keskkonnahoiu, tööohutuse, töötervishoiu ja eetiliste aspektidega. Soojusenergeetikainsenerid on valmis töötama meeskonnas koos sidusvaldkondade inseneride jt spetsialistidega. See kutsestandard sisaldab 8. taseme volitatud soojusenergeetikainseneri kutsekirjeldust ja –nõudeid. Volitatud soojusenergeetikainsener hoiab käigus ja kohandab (optimeerib) olemasolevaid ning arendatavaid tehnoloogiaid. Ta loob uusi teadmisi ja tehnoloogiaid, analüüsib ja sünteesib uusi ja keerulisi kutsealaseid ideid ning esitab neid arendus- või uurimistöö tulemuste või praktiliste rakenduste kaudu. Ta annab eksperthinnanguid ning osaleb keerukatele probleemidele lahenduste leidmisel ja elluviimisel. Ta juhib töörühmi või organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ning vastutab nii oma kui teiste töö tulemuste eest. Volitatud soojusenergeetikainsener võib tegutseda koolitaja või arendusspetsialistina, kelle tegevusel on oluline ning positiivne mõju soojusenergeetika valdkonna arengule. Soojusenergeetikainseneride teised kutsed: Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 esmane kutse Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 Soojusenergeetika valdkonna inseneride kutsetasemete ülevaade vt l ...

  Awarding bodyEesti Soojustehnikainseneride Selts

  Category: Qualifications Location: Estonia
 3. Doctorate in Industrial Management and Technology. Department of Industrial Management and Technology. School of Maritime and Industrial Studies. University of Piraeus.

  KNOWLEDGE- They have increased specialized knowledge in a specific field of the cognitive field of Industrial Administration and Technology in relation to the previous level that includes sufficient data from cutting-edge scientific developments and serves as the basis for original thinking, and research and professional activities. - They present critical understanding of the principles, theories, methodologies, and practices of a specific sector of the cognitive field of Industrial Administration and Technology. - They have increased critical perception of the evolutionary dynamic and of the cutting-edge issues of the specific cognitive field that served as the subject of their doctorate.SKILLS- They apply with ease the theories and methodologies of the specialized subject of their doctorate in a critical and creative way on their own research, studies, and work. - They apply with originality any specialized knowledge obtained through their doctorate on research, on analysis and on the development of innovative solutions for complex, interdisciplinary or pioneering issues. - They are capable of assessing, interpreting and promoting modern scientific research and studies related to the specialized field of their doctorate. - They provide inductively-reasoned solutions, with scientific documentation, to complex and new issues of the specialized field of their doctorate and formulate valid judgments after considering the various relevant social, economic, cultural, and moral aspects. - They document their posit ...

  Awarding bodyUniversity of Piraeus

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Doctorate in "Financial and Management Engineering". Department of Financial and Management Engineering. Faculty of Business. University of the Aegean.

  Knowledge: Quantitative administration methods, calculative methods for decision taking and optionally, specialisation on knowledge of engineering and positive sciences background. Knowledge regarding the conduct of research at a high scientific level. Skills: Development of original, innovative methods of business research and calculative methods for decision taking in administration and financial applications. Competences: Development of innovative models, approaches, and systems for the effective treatment of complicated, interdisciplinary subjects and problems. Generation of new knowledge in the field of administration, economy and finance. Application with originality of the knowledge acquire on research, analysis, and development of innovative solutions and systems. Learning outcomes: Ability for original research in innovative, complicated problems from the field of engineering sciences, administration science, business research, economics and finance. Development of innovative and effective quantitative and calculative methods for solving the above problems. Development of knowledge with autonomy in the academic and business area. Autonomous responsibility for education and research at the highest level. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. Doctorate in "Design of Interactive and Industrial Products and Systems". Department of Product and Systems Design Engineering. Faculty of Sciences. University of the Aegean.

  The Department trains candidate doctors who shall be capable of intervening to and developing new knowledge or innovative technologies in fields related to the lifecycle of a product, system, or service. The doctors of the department are capable of: - conducing original research regarding a design problem and creating suitable methodological or technological tools for its resolution; - creatively using various cognitive tools and methodologies from different disciplines in order to conduct innovative research in the field of product and system design; - conducting innovative research which advances science and technology and helps the evolution of the scientific field of product and system design. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Doctorate in "Marine Sciences". Department of Marine Sciences. Faculty of Environment. University of the Aegean.

  They have an integrated perception of the function of the Ocean and the Coastal Zone, both as ecosystems and as climatic factors. - They have extensive specialized knowledge on the field of Marine Sciences, which includes the most modern scientific developments, comprising the basis for original thinking and research activity. - They show critical understanding of the principles, theories, methodologies and practices for a specific field of Marine Sciences, along with its interconnection with other cognitive domains. - They are capable of formulating research hypothesis of particular scientific interest in their cognitive domain, design methods for checking the hypotheses (through laboratory experiments or field observations), deductively consider the correctness of hypotheses and apply a critical analysis in relation to the existing scientific knowledge.- They easily operate scientific instruments and methodologies from their field of specialization, both in the laboratory and in the field. - They analyse the scientific outcomes using statistical and calculative tools. - They operate and programme computers in order to solve scientific problems. - They apply with originality any specialized knowledge obtained through their doctorate to research, to analysis and to the development of innovative solutions for complex, interdisciplinary or pioneering issues. - They are capable of evaluating and developing modern scientific research and studies relevant to Marine Sciences. - They transmit knowledge to specialised ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Doctorate in "Information and Communication Systems Engineering". Department of Information and Communication Systems Engineering. Faculty of Sciences. University of the Aegean.

  The doctors: - Have increased specialized knowledge on the field of Information and Communication Systems, which contains sufficient data from the latest scientific developments and comprises the basis for original thinking, research and professional activity. - Show critical understanding of the principles, theories, methodologies and practices for a specific field of Information and Communication Systems, along with its interconnection with other cognitive fields. - Have heightened critical awareness of evolutionary dynamics and of the latest issues of cognitive domain of Information and Communication Systems.- Apply with ease the theories and methodologies of Information and Communication Systems in a critical and creative way to their own research, studies, and work. - Apply with originality any specialized knowledge obtained through their doctorate to research, to analysis and to the development of innovative solutions for complex, interdisciplinary or pioneering issues. - Are capable of assessing, interpreting and promoting modern scientific research and studies related to the field of Information and Communication Systems. - Express with a deductive and scientifically documented method, solutions to composite and new issues of the field of Information and Communication Systems. - Have developed with autonomy their knowledge and competencies at a high level. - Apply with professionalism the specialised knowledge and competencies acquired from their doctorate and can efficiently deal with new, interdisci ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Doctorate in Mechanical Engineering. Department of Mechanical Engineering. Polythechnical School. University of Western Macedonia.

  The issuing of Doctoral dissertations in the Department constitutes an important priority and a procedure for conducting core research. The candidate doctors acquire specialized knowledge over the cognitive subject of the doctoral dissertation and over modern research trends and results for the field in question, and they develop capacities of literature reviewing, writing research reports, and presentation of research results. At the same time, they develop skills over specific methods and tools, experimentally, through calculation or analysis, and they acquire a significant competence in dealing with and investigating research problems. Following the end of the work, it is expected of them to have produced an original, publishable material that includes new results, useful to the scientific community. In order to achieve this, they will have proven that they are thoroughly and expansively knowledgeable about the cognitive field relevant to the issue of their dissertation, while having acquired the competence of conducting a research work with an independent manner. ...

  Awarding bodyUniversity of Western Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Doctorate in Informatics and Telecommunications Engineering.Department of Informatics and Telecommunications Engineering. Polythechnical School. University of Western Macedonia

  Following the successful completion of their doctoral studies, the doctors will: - have understood systematically, fully, and in depth one or additional advanced and complicated fields of a modern and developing cognitive subject of Informatics and/or communications; - have contributed significantly either to the generation of new knowledge, or to the innovative application/interpretation of pre-existing knowledge over the relevant cognitive field; - have published their research findings in international scientific journals and/or have presented them in international scientific conferences; - be able to organise, develop, adjust and apply research methodologies, with the purpose of conducting original research; - be able to produce new knowledge and contribute to the improved understanding thereof; - be able of using specialised software and/or specialised equipment to conduct research; - be able of effectively disseminating new knowledge to their colleagues and to the scientific community; - have demonstrated sufficient capacity in presenting technical knowledge and information, both through the written and the oral speech; - be able of presenting, explaining, and assessing new proposals, methodologies, and conclusions; - have the ability of organizing and effectively conducting both personal and group research; - have the ability of understanding and evaluating different approaches for the resolution of critical problems and the creation of new knowledge, based on internationally accepted standards; - h ...

  Awarding bodyUniversity of Western Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. doktor (PhD)- material sciences and technologies

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages