• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 101 items
 1. Statistics

  Im Zentrum der Statistik steht die Lehre von Methoden zum Umgang mit quantitativen Informationen (Daten). Das Studium umfasst die folgenden vierzehn Module: Grundzüge der Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Einführung in die Inferenzstatistik, lineare Algebra, Analysis, Decision Support, lineare Modelle, Erweiterungen des linearen Modells, angewandte Statistik/ Biostatistik/ Consulting, statistische Software und Computational Statistics, Ökonomie und Zeitreihenanalyse, alternativ die Wahlfächer Finanz- und Versicherungsmathematik oder Bioinformatik und statistische Genetik, Seminar sowie mathematische Statistik. Die Module Grundzüge der Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, und lineare Algebra bilden dabei die Studieneingangsphase. Außerdem sind noch freie Wahlfächer aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Methodenwissenschaften oder aus Fachgebieten mit stärkerem Bezug auf die Statistik, zu absolvieren und zwei Bachelorarbeiten zu verfassen. ...

  Provider NameUniversity of Vienna

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 2. Statistics

  Im Zentrum der Statistik steht die Lehre von Methoden zum Umgang mit quantitativen Informationen (Daten). Im Studium sind die folgenden Fächer zu absolvieren: Mathematik, theoretische Statistik, angewandte Statistik, praktische Statistik, Informatik, Gender Studies und freie Lehrveranstaltungen. Im Rahmen einer Lehrveranstaltung aus den Pflichtfächern (ausgenommen Mathematik und Softwareentwicklung I) oder einer freien Lehrveranstaltung, die einen engen thematischen Bezug zu den Pflichtfächern aufweist, ist eine Bachelorarbeit anzufertigen. Zum Abschluss des Studiums muss eine Bachelorprüfung abgelegt werden, die sich aus einem mündlichen und einen schriftlichen Teil zusammensetzt. ...

  Provider NameUniversity of Linz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 3. Statistics (E)

  The Statistics programme focuses on the teaching of methods for dealing with quantitative information (data). Students have to study courses in the following subjects: theoretical statistics, applied statistics, gender studies and elective courses. Moreover, students have to write a master’s thesis. They have to choose the topic of the master’s thesis from the whole field of statistics. The master’s programme concludes with a master’s examination. This examination consists of an oral examination; the students will choose the focus in this examination together with the examiner. ...

  Provider NameJohannes Kepler Universität Linz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 4. Matemaatiline statistika

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=2474 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 5. Matemaatiline statistika

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=2611 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 6. Matemaatiline statistika

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80331 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 7. Tilastotieteen tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Koulutuksen sisältö on esitelty opinto-oppaassa. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, kauppatieteiden maisteri (2 v)

  Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät: Nykyaikaisessa maailmassa numeropohjaisen tiedon määrä on kasvanut valtavasti ja samalla tiedon saaminen on muuttunut helpommaksi. Kvantitatiiviset menetelmät tarjoavat työkaluja tämän kasvaneen tietomäärän valjastamiseksi taloudellisen päätöksenteon tueksi. Valmistuneet työskentelevät pääasiassa rahoitus- ja vakuutusalalla asiantuntijatehtävissä. Pääaineessa on mahdollista suuntautua rahoitukseen. Sivuainesuositukset taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien pääaineopiskelijoille: laskentatoimi ja rahoitus, matematiikka, taloustiede, tietojenkäsittelytiede tai tilastotiede Turun kauppakorkeakoulussa on mahdollista suorittaa myös opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat yhden tai useamman aineen tai tieteenalan järjestämistä opintojaksoista. Opintokokonaisuudet keskittyvät jonkin tietyn aihepiirin ympärille. Lisätietoa sivuainemahdollisuuksista ja opintokokonaisuuksista löytyy opinto-oppaasta ja Turun kauppakorkeakoulun nettisivuilta. ...

  Provider NameUniversity of Turku, School of Economics and Business Administration

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Tilastotiede, filosofian maisteri (2 v)

  Tilastotieteen opintojaksot jakautuvat teoreettisiin kursseihin, kuten todennäköisyyslaskenta ja matemaattisen tilastotieteen kurssit, ja soveltavampiin menetelmäkursseihin. Lisäksi opinto-ohjelmaan voi sisällyttää laskennalliseen mallintamiseen liittyviä kursseja. Soveltavilla kursseilla empiiristen havaintoaineistojen yleensä tietokoneella tehdyt analysointiharjoitukset ovat keskeisiä. Koska tilastotieteilijä voi sijoittua mitä erilaisimpiin työympäristöihin, myös tilastotieteen opiskelijalla on runsaasti valinnanvaraa sivuaineiden suhteen. Tilastotieteen opiskelu on monimuotoista. Useimmilla kursseilla opetuksen rungon muodostavat luennot, joilla esitellään opintojakson teoriaosa, ja niihin liittyvät viikoittaiset kotitehtävät. Näiden lisäksi opiskeluun kuuluu pienryhmäohjauksia, seminaareja, harjoitustöitä ja tutkielmien laatimista. Matematiikan ja tilastotieteen osaaminen on asioiden ymmärtämistä ja soveltamistaitoa, ei ulkoa muistamista. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Tilastotieteen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Kandidaattivaiheessa perehdyt monipuolisesti pääaineesi eri osa-alueisiin ja saat kattavan tietämyksen tieteenalasi peruskäsitteistöstä ja – menetelmistä. Tutustut esim. koulumatematiikasta tuttujen käsitteiden ja tulosten täsmälliseen esitykseen ja myös kokonaan uusiin, mielenkiintoisiin aihepiireihin.  Maisterivaiheen opinnoissa matematiikan pääaineenopintojesi sisältö riippuu siitä, haluatko suuntautua matematiikan tutkijaksi, matematiikan opettajaksi vai muihin työtehtäviin. Kaikissa vaihtoehdoissa opinnot keskittyvät suuntautumisvaihtoehdon kannalta keskeisten matematiikan osa-alueiden tietojen syventämiseen. Tilastotieteen opintojaksot jakautuvat teoreettisiin kursseihin, kuten todennäköisyyslaskenta ja matemaattisen tilastotieteen kurssit, ja soveltavampiin menetelmäkursseihin. Lisäksi voit sisällyttää opinto-ohjelmaan laskennalliseen mallintamiseen liittyviä kursseja. Soveltavilla kursseilla opit analysoimaan empiirisiä havaintoaineistoja tietokoneella. Tilastotieteen pääaineekseen valinneet opiskelevat kandidaattivaiheessa sivuaineinaan ainakin matematiikkaa ja tietotekniikkaa, joihin alan perustutkimus suurelta osin nojaa. Koska tilastotieteilijä voi sijoittua mitä erilaisimpiin työympäristöihin, myös tilastotieteen opiskelijalla on runsaasti valinnanvaraa sivuaineiden suhteen. Matematiikan ja tilastotieteen opiskelu on monimuotoista. Useimmilla kursseilla opetuksen rungon muodostavat luennot, joilla esitellään opintojakson teoriaosa, ja niihin liittyvät viikoittaiset kotitehtävät. Näiden lisäksi opis ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages