• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 924 items
 1. Õigusteadus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=84371 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 2. Tehnoloogiaõigus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=113037 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 3. Õigusteadus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=106245 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 4. Rahvusvaheline äriõigus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=112757 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 5. Õigusteadus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=2588 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 6. Infotehnoloogiaõigus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=129617 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 7. Rahvusvaheline õigus ja inimõigused

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=144917 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 8. Oikeustieteellinen ala, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

  Oikeustieteellisen alan tutkinnot (oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri) tuottavat kelpoisuuden tuomarin tehtäviin ja vastaaviin muihin yleisjuristitutkintoa edellyttäviin ammatteihin (esimerkiksi syyttäjä ja asianajaja). Yleisjuristitutkinnoissa (ON/OTM) perehdytään kattavasti ja monipuolisesti kaikkiin keskeisiin oikeudenaloihin. Tutkinnoissa ei ole pääaineita eikä sivuaineita. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Oikeustieteellinen ala, oikeustieteen maisteri (2 v)

  Oikeustieteellisen alan tutkinnot (oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri) tuottavat kelpoisuuden tuomarin tehtäviin ja vastaaviin muihin yleisjuristitutkintoa edellyttäviin ammatteihin (esimerkiksi syyttäjä ja asianajaja). Yleisjuristitutkinnot (ON/OTM) ovat laaja-alaisia yleistutkintoja, joissa perehdytään kattavasti ja monipuolisesti kaikkiin keskeisiin oikeudenaloihin. Tutkinnoissa ei ole pääaineita eikä sivuaineita. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Oikeustiede, oikeustieteen maisteri (2 v)

  Oikeustieteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija Osaa toimia asianmukaisesti erilaisissa oikeudellista asiantuntijuutta edellyttävissä yhteyksissä ja on pätevöitynyt oikeudellista ylempää korkeakoulututkintoa vaativiin tehtäviin On kehittynyt tieteellisessä ja kriittisessä ajattelussaan sekä kykenee hallitsemaan monitahoisia ja vaativia oikeudellisia kokonaisuuksia myös monitieteisessä kontekstissa Kykenee laadukkaaseen kirjalliseen ja suulliseen argumentointiin relevantteja lähteitä ja tutkimusmetodeja käyttäen Ymmärtää tutkimuseettiset kysymykset ja osaa noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä On saanut valmiudet toimia vaativissa kansainvälisissä ja monitieteisissä asiantuntijayhteisöissä Kykenee kehittämään omaa asiantuntemustaan ja osaamistaan työelämässä sekä tuottamaan uutta tietoa itsenäisesti ja osana asiantuntijayhteisöä ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages