• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 85 items
 1. Metsätalouden osaamisala

  Metsäalan opinnot sisältävät •                    metsänhoidon ja puunkorjuun perustaidot •                    pienkoneiden kunnossapito ja huolto •                    ajokoneen käyttö •                    asiakaspalvelu •                    erikoispuiden käsittely ...

  Provider NameSaimaan ammattiopisto Sampo, Tekniikan ala, Imatra

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Metsäenergian tuotannon osaamisala

  Metsäalan perustutkinnon, metsäenergian tuottajan koulutusohjelman tavoitteena on antaa nuorelle valmiudet työskennellä energiapuun hankinnan ja käytön tehtävissä. Opinnoissa suuntaudutaan kaatamaan ja kuljettamaan energiapuuta nykyaikaisilla metsäkoneilla. Opinnot sisältävät metsäkoneiden käytön, kunnossapidon, huollon ja tiedonsiirron lisäksi mm. metsänhoitoa, energiapuun hankintaa sekä käyttöä. Opintoihin kuuluu myös kuljetusalan perustason ammattipätevyyden suorittaminen. Kannattavuus- ja yrittäjyysajattelu ovat osa metsäenergian tuottajan ammattitaitoa. Opinnoissa on paljon käytännön harjoituksia ja työssäoppimista. TTS:ssa kolmannen opiskeluvuoden voi suorittaa työelämässä oppisopimuksella. Pakolliset tutkinnon osat metsien hoito ja puunkorjuu metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö energiapuun korjuu Valinnaiset tutkinnon osat kuljetusalan perustason ammattipätevyys koneellinen puunkorjuu lämpölaitoksen käyttö, hoito ja huolto ...

  Provider NameTTS, Rajamäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Metsätalouden osaamisala

  Those who have completed the qualification may work as forest workers/forest services providers, forest machine operators, forest machine mechanics and repairers and forest-based energy producers. The forestry sector aims at sustainable welfare based on diverse forests. Forests and the forest industry play an important role in Finland¿s economy and employment. Woods and forests also offer recreational opportunities and nature experiences and new types of work and jobs. Those who have completed the Vocational Qualification in Forestry possess extensive vocational skills. They are able to read plans relating to forest management and timber harvesting. They take changing environmental legislation into account. They are familiar with the environmental effects of forest regeneration and felling methods. Forest Workers/Forest Services Providers who have completed the Study Programme or Competence Area in Forestry know how to perform manual forest management and timber harvesting tasks or work relating to nature tourism, for example. Those specialising in forest management and timber harvesting know how to regenerate forests manually by seeding and planting. They know how to determine the thinning needs of seedling, young and middle-aged stands. They know how to clear, clean and thin the growing stock and measure growing and felled trees. Those specialising in provision of forest nature services may focus on nature and environmental construction, provision of forest-related tourism services or on multiple use of fores ...

  Provider NameAxxell, Brusaby

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Metsätalouden osaamisala

  Those who have completed the qualification may work as forest workers/forest services providers, forest machine operators, forest machine mechanics and repairers and forest-based energy producers. The forestry sector aims at sustainable welfare based on diverse forests. Forests and the forest industry play an important role in Finland¿s economy and employment. Woods and forests also offer recreational opportunities and nature experiences and new types of work and jobs. Those who have completed the Vocational Qualification in Forestry possess extensive vocational skills. They are able to read plans relating to forest management and timber harvesting. They take changing environmental legislation into account. They are familiar with the environmental effects of forest regeneration and felling methods. Forest Workers/Forest Services Providers who have completed the Study Programme or Competence Area in Forestry know how to perform manual forest management and timber harvesting tasks or work relating to nature tourism, for example. Those specialising in forest management and timber harvesting know how to regenerate forests manually by seeding and planting. They know how to determine the thinning needs of seedling, young and middle-aged stands. They know how to clear, clean and thin the growing stock and measure growing and felled trees. Those specialising in provision of forest nature services may focus on nature and environmental construction, provision of forest-related tourism services or on multiple use of fores ...

  Provider NameAxxell, Brusaby

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Metsätalouden osaamisala

  JEDU Facebookissa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä HAI Facebookissa Haapajärven ammattiopisto HAI Instassa Haapajärven ammattiopisto ...

  Provider NameHaapajärven ammattiopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Forestry Entrepreneur, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee metsätalouden toimintaympäristön sekä metsätalouden mahdollisuudet- osaa hyödyntää metsäsuunnitelmaa, kerätä metsäsuunnitelmatietoja ja suunnitella metsätilan taloutta- tuntee metsänhoidon ja puunkorjuun ekologiset, taloudelliset ja puuntuotannolliset perusteet- osaa tehdä tai teettää tavallisimmat metsänhoito- ja puunkorjuutyöt- osaa tehdä puukaupan ja mitata puutavaran- osaa valitsemiensa osien tiedot ja taidotMetsäluonnonhoidon valinnut:- tuntee metsäympäristön- ja luonnonhoidon perusteet ja ottaa ne huomioon toiminnassaanMetsätilan arvioinnin ja kaupan valinnut:- tuntee metsäkiinteistön arvon määräytymisen perusteet ja hallitsee kaupanteonMetsänparannustyö-osan valinnut:- osaa tehdä metsänhoidollisesti ja taloudellisesti perustellun metsänparannussuunnitelman.Metsäpalvelujen tuottaminen -osan valinnut:- pystyy tarjoamaan erilaisia metsäpalveluja yrittäjänä ja työntekijänäMetsien monikäytön valinnut:- osaa tunnistaa ja käsitellä keruutuotteita tai hän hallitsee riistanhoidon perusteet tai tuntee erikoispuiden kasvatuksen ja markkinoinnin perusteetEnergiapuun korjuun ja hyödyntämisen valinnut:- osaa tehdä tai teettää energiapuun korjuunPuutavaran pienimuotoisen jatkojalostuksen valinnut:- osaa valmistaa hirsirakenteita ja -kalusteita tai hän hallitsee sahatavaratuotannon tai sahatavaran pienimuotoisen jatkojalostuksen Tutkinnon suorittanut voi toimia metsätalousyrittäjänä. ...

  Provider NameHyria koulutus Oy, Hyvinkää, Uudenmaankatu 249

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Metsätalouden osaamisala

  Opiskelu Evolla painottuu käytännön taitojen opiskeluun. Oppimisympäristöjä ovat mm. konehalli, opetussaha ja puutyöverstas. Konehallilla harjoitellaan esimerkiksi moottori- ja raivaussahojen sekä metsätraktoreiden huoltoa ja korjausta. Opetussahalla kenttäsirkkelin lisäksi on käytössä vaakavannesaha, joilla harjoitellaan sahatavaran valmistamista. Puutyöverstaalla harjoitellaan puun jatkojalostusta, tekemällä esimerkiksi hirsisalvoksia. Evolainen tapa oppia perustuu tiimi- ja projektioppimiseen. Sitä voidaan myös kutsua tekemällä oppimiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että oppiminen tapahtuu yhdessä toisten kanssa työtä tehden erilaisissa asiakkaiden tilaamissa projekteissa. Kaikessa työskentelyssä tarkastellaan toimintaa yrittäjyyden näkökulmasta. Yhtenä tärkeänä yrittäjyyden oppimisympäristönä toimii opiskelijoiden oma yritys, osuuskunta. Osuuskunnan jäseneksi voi liittyä jokainen evolainen opiskelija. Oman yrityksen kautta opiskelijat voivat myös tehdä töitä vapaa-ajallaan. Tapamme toimia on opiskelijoille mielekäs ja motivoiva. Tekemisen meininki synnyttää iloista ilmapiiriä ja vahvan yhteishengen, josta on hyvä ponnistaa kohti ammattilaisuutta. Oppilaitoksen käytössä on n. 2000 hehtaarin opetusmetsä, joka toimii oppimisympäristönä erilaisissa käytännön töiden harjoituksissa. Käytännön töitä tehdään myös erilaisten yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kohteilla. Kohteita on mm. kansallispuistoissa, kaupunkien ja kuntien metsissä ja virkistysalueilla, yksityisillä metsätiloilla sekä erilaisilla luonnonsuojelual ...

  Provider NameHämeen ammatti-instituutti, Evo

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Metsätalouden osaamisala

  Opiskelu Evolla painottuu käytännön taitojen opiskeluun. Oppimisympäristöjä ovat mm. konehalli, opetussaha ja puutyöverstas. Konehallilla harjoitellaan esimerkiksi moottori- ja raivaussahojen sekä metsätraktoreiden huoltoa ja korjausta. Opetussahalla kenttäsirkkelin lisäksi on käytössä vaakavannesaha, joilla harjoitellaan sahatavaran valmistamista. Puutyöverstaalla harjoitellaan puun jatkojalostusta, tekemällä esimerkiksi hirsisalvoksia. Evolainen tapa oppia perustuu tiimi- ja projektioppimiseen. Sitä voidaan myös kutsua tekemällä oppimiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että oppiminen tapahtuu yhdessä toisten kanssa työtä tehden erilaisissa asiakkaiden tilaamissa projekteissa. Kaikessa työskentelyssä tarkastellaan toimintaa yrittäjyyden näkökulmasta. Yhtenä tärkeänä yrittäjyyden oppimisympäristönä toimii opiskelijoiden oma yritys, osuuskunta. Osuuskunnan jäseneksi voi liittyä jokainen evolainen opiskelija. Oman yrityksen kautta opiskelijat voivat myös tehdä töitä vapaa-ajallaan. Tapamme toimia on opiskelijoille mielekäs ja motivoiva. Tekemisen meininki synnyttää iloista ilmapiiriä ja vahvan yhteishengen, josta on hyvä ponnistaa kohti ammattilaisuutta. Oppilaitoksen käytössä on n. 2000 hehtaarin opetusmetsä, joka toimii oppimisympäristönä erilaisissa käytännön töiden harjoituksissa. Käytännön töitä tehdään myös erilaisten yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kohteilla. Kohteita on mm. kansallispuistoissa, kaupunkien ja kuntien metsissä ja virkistysalueilla, yksityisillä metsätiloilla sekä erilaisilla luonnonsuojelual ...

  Provider NameHämeen ammatti-instituutti, Evo

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous (75-105 op)

  Koulutukseen osallistuva ryhmä aloittaa opintonsa 15 opintopisteen laajuisella perehdyttävällä moduulilla, joka sisältää opiskeluiden aloittamiseen ja suunnitteluun liittyvät asiat, tietotyövälineiden käytön, ruotsin kielen, paikkatiedon perusteet sekä metsätalouden ajankohtaisia aiheita. Opiskelija syventää ja laajentaa osaamistaan valintansa mukaisesti seuraavilla osaamisalueilla: •puun jalostus ja tuotteistaminen •metsäyrittäminen ja metsäpalvelut •metsäomaisuuden hoito •uusiutuvat energiamuodot •metsäsuunnittelu •biotalous •paikkatieto •puunhankinta •taajamametsien hoito ja suunnittelu Opinnoissa ammattialan osaamisen rinnalla opitaan: •työelämän yleisiä taitoja •vastuun ottamista itsestä, työyhteisöstä, yhteiskunnasta ja ympäristöstä •luovia ongelmanratkaisutaitoja •asiakaslähtöisyyttä •viestintä- ja kielitaitoja suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa myös digitaalisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä  Koulutuksen toteutus Metsätalousinsinööri (AMK) opinnot kestävät 1-2 vuotta, riippuen opiskelijan pohjakoulutuksesta ja aiemmasta osaamisesta. Opintojen laajuus riippuu opiskelijan pohjakoulutuksesta seuraavasti: metsätalousteknikko opiskelee yhteensä 105 opintopisteen laajuiset opinnot ja metsätalousinsinööri 75 opintopisteen laajuiset opinnot. Opiskelija voi valita moduulikohtaisesti millä tavalla opiskelee. Tässä koulutuksessa opiskellaan lähtökohtaisesti monimuotoisella opiskelutavalla. Tämä tarkoittaa, että opiskelija opiskelee moduuleja henkilökohtaisesti laaditun suunn ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Evo

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous

  Metsätalousinsinööri (AMK) -tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Tutkintoon kuuluu seitsemän kaikille yhteistä ja kuusi valinnaista opintomoduulia. Kunkin työelämästä lähtevän moduulin laajuus on 15 opintopistettä. Lisäksi opinnot sisältävät kaksi harjoittelujaksoa ja opinnäytetyön. Koulutukseesi kuuluvat opinnot metsänmittauksesta ja hoidosta metsäammattilaisen työvälineistä puunkorjuusta ja hankinnasta metsäluonnosta ja -ekologiasta metsänhoidon menetelmistä kestävästä maankäytöstä englanninkielisenä opiskeluna Valinnaisten aineiden pohjalta voit erikoistua esimerkiksi paikkatiedon soveltamiseen ja hallintaan metsäpalvelujen tuottamiseen ja yrittäjyyteen taajamien ja lähiympäristöjen metsien ja luonnon hoitoon luontomatkailuun liittyvien palvelujen tuotantoon uusiutuvien energiamuotojen asiantuntijaksi metsäneuvontaan ja -viestintään. Pystyt suuntaamaan osaamistasi myös HAMKin luonnonvara-alan muihin osaamisalueisiin, kuten maatalouteen ja maisemasuunnitteluun. Koulutuksen toteutus Opit yhdessä oman ryhmäsi kanssa ja käytännön töitä tehden. Opiskelu sisältää käytännön töitä, luentoja, tiedonhankintaa, yhdessä tekemistä, projekteja ja yritysvierailuja. Voit valita moduulikohtaisesti, miten opiskelet:   Päiväopiskelu sekä itsenäisesti että ryhmässä: Oppimisen tueksi on harjoituksia, tietoiskuja, luentoja, yrityskäyntejä. Lähtökohta on, että teet opiskelutyön pääosin kahdeksan tunnin työpäivinä, viitenä päivänä viikossa. Monimuoto-opiskelu työn ohessa: Opinnoissa hyödynnetään metsäalan työpaikallasi saata ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Evo

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages