• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 120 items
 1. Aqua tréner

  A képesítéssel rendelkező képes: a környezeti feltételeknek (kis víz, mélyvíz) megfelelő gyakorlatanyagot összeállítani speciális aqua fitnesz eszközöket használni a gyakorlatokat szemléletesen prezentálni a csoporttagokat motiválni a hibákat felismerni, kijavítani szükség esetén vízből mentési és elsősegély nyújtási feladatokat ellátni az egyéni bánásmódot igénylő vendéget felismerni és egyedileg kezelni vízi gyerekfoglalkozásokat levezetni fittségi úszóedzéseket tervezni és vezetni a kondicionális és koordinációs képességeket fejleszteni relaxáló hatású gyakorlatokat alkalmazni zenés vízi foglalkozásokat tartani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. balneoterápiai szakember

  Megszerezhető kompetenciák, tudáselemek, ismeretek: Kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevő   * alapvető diagnosztikai és magas szintű terápiás kompetenciákkal rendelkezik;   * alapvető természettudományos ismeretekkel rendelkezik a hazai ásvány- és gyógyvízkincsről;   * a gyógyító–megelőző–rehabilitációs tevékenységekben a természetes gyógytényezőt (ásványvíz, gyógyvíz) az intézmény céljához igazítva alkalmazza;   * gyógyhelyek fejlesztési és marketing folyamataiban szakemberként vesz részt;   * gyógyhatást vizsgáló és egyéb balneológiai kutatásban munkacsoportot alakít ki és a szakmának megfelelő módszereket alkalmaz.      Tudáselemek:   * megbetegedések, károsodások, tünet-együttesek analízise a fizioterápia tükrében;   * ivókúrák, fürdők, komplex és egyéb balneoterápiás eljárások;   * hazai ásvány- és gyógyvizek gyógyhatása;   * korszerű medencék, kádak, zuhanyok, terápiás eszközpark;   * higiénés és balesetvédelmi feltételek;   * bizonyítékokon alapuló orvoslás;   * egészségtudományi kutatásmódszertan, statisztika;   * geológia, hidrogeológia és vízellátás;   * összetétel mentén célzott kúrák;   * balneoterápiai javallatok, ellenjavallatok;   * életminőség;   * balneológia és egészségturizmus kapcsolata;   * egészség-gazdaságtani, költséghatékonysági szempontok a balneológiában;   * egészségügyi és gyógyfürdő szolgáltatások marketingje;   * jogi szabályozás. Megszerezhető ismeretek:   * balneoterápiai és komplex fizioterápiai ismeretek;   * bizonyított és empirikus gyógyhatások ismerete;   * ko ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Belovagló

  A képesítéssel rendelkező képes: a kiképzés alatt álló egyedeknek és a különböző szinten kiképzett sportlovaknak egyedileg megfelelő takarmányok kiválasztására és a takarmány adagok összeállítására megszervezni és végrehajtani a lovak mindennapi mozgatását és jártatását előkészíteni, ellenőrizni és karbantartani a lovak mozgatásához kapcsolódó eszközöket és szerszámokat felkészíteni a lovat bemutatókra, vizsgákra, illetve aukciókra előkészíteni a lovat futószáras, nyereg alatti használatra a különböző szintű sportlovak futószáras bemelegítésére, jártatására illetve a nyereg alatti bemelegítésére és előlovaglására a csikó betanítására nyereg alá kezdő ló szintig végrehajtani a könnyűosztályú díjlovagló,és stílus díjugrató programot tereplovaglásokon részt venni és terepakadályokat leküzdeni pályaépítői feladatokat ellátni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. borturisztikai szakember, sommelier

  A szakirányú továbbképzési szak célja:A szakirányú továbbképzési szakon végzettekismerik* a magyar szőlő- és borfajtákat, beleértve a pezsgőt és a tokaji borokat, valamint elkészítési módjukat;* a hazai borvidékek sajátosságait és lehetséges kitörési pontjait, elsősorban borértékesítés, marketing, valamint rendezvényszervezés szempontból;* a borkóstolás technikáját, a szakszerű borkínálást és felszolgálást;* a sommelier szakma legfőbb fogásait és eszközeit;* a borkészlettel való gazdálkodást;* a borok mellé ajánlható egyéb italokat és az ízben velük harmonizáló ételeket.kitekintést kapnak a legfőbb bortermelő országok boraira, borvidékeire.képesek* étlapot összeállítani és borkóstolót, borvacsorát szervezni, borhoz kapcsolódó programkínálatot összeállítani, ennek költségtervét, forgatókönyvét elkészíteni;* egy-egy bort önállóan jellemezni és értékelni;* felismerni a borhibákat és a borbetegségeket;* a terroir borok mellé más terroir termékeket megismerni és hozzárendelni;* elhelyezni a magyar borokat más országok boraihoz viszonyítva, kiemelve a magyar borok erősségeit.alkalmasak* egy-egy borvidéken megtalálható vagy kisebb családi, üzleti vállalkozás menedzselésére, üzleti terv készítésére, annak megvalósítására, borhoz kötődő rendezvények megtervezésére, megvalósítására;* az üzemeltetést megelőző és a menedzselés során felmerülő kockázati tényezők felismerésére és kezelésére.rendelkeznek az ismereteket, képességeket és készségeket szintetizáló kompetenciákkal, beleértve a logikus gondolkodás által vezérelt gy ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. borturisztikai szakközgazdász

    - Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A képzést elvégző hallgatók rendelkezni fognak mindazon szakmai kompetenciákkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy   értsék és lássák a turizmus rendszerét, földrajzi meghatározottságát, rendelkezzenek az idegenforgalom infrastrukturális feltételeinek ismeretével, ismerje a magyar és európai borvidékeket és sajátosságait, ismerjék a borfajtákat, ismerjék a borkultúrát, a bor termelésének és előállításának folyamatát, ismerjék a borból készült további termékeket, ismerjék és értsék a borminősítés rendszerét, ismerjék és értsék a bormarketing és borkereskedelem lényegi sajátosságait, legyenek képesek a borvidékek, borkultúra idegenforgalmi hasznosításának eltervezésére, megvalósítására.   - Személyes adottságok, készségek: A képzést elvégző hallgatóknak leendő szakmájuk sikeres gyakorlása érdekében a következő személyes kompetenciákkal kell rendelkezniük:   jó kommunikációs készség rendszerszemlélet affinitás esztétikai érzék magas tárgyalástechnikai képesség     - A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   A képzés során a hallgatók korábbi közgazdasági alapképzésben szerzett ismereteikre építve, az idegenforgalom alapvető kérdéseinek áttekintése után, a speciális borturisztikai tudásanyag megszerzésével alkalmassá válnak a borászathoz kapcsolódó kis- és középvállalkozások vezetésére, az adott terület nagyvállalkozásaiban különböző vezetői pozícióik betöltésére, a kapcsolódó nonprofit szer ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. borturisztikai szaktanácsadó

  A képzés célja: boros rendezvények menedzselése, boros létesítmények menedzselése, borturisták menedzselése, jártasság a borászat társadalmi és gazdasági kérdéseiben, üzleti ismeretek, vállalkozásvezetés, üzleti tervezés, projektmenedzsment, borturizmus menedzsment.  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A borturisztikai szaktanácsadó * képessé válik a borturizmus és borászat fogalomrendszerének, szaknyelvének értelmezésére, használatára; * képes a borturizmust a szakmák és a tudomány területén elhelyezni; * megismeri az borturizmus folyamatát; * elsajátítja az borturisztikai szemléletet, képessé válik a stratégiai gondolkodásra; * megismeri az alkalmazható módszereket, a részletes áttekintés alapján képessé válik borturisztikai stratégiát, tervet készíteni, a folyamatokat megszervezni, irányítani, lebonyolítani; * betekintést kap a borkészítés, bormarketing folyamataiba, és azoknak specialitásaiba; * megismeri a legújabb trendeket. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: Tudáselemek: * stratégiai gondolkodás és szemlélet a borturizmus világban; * a legújabb módszerek integrált használata. Ismeretek: A borturisztikai szaktanácsadó * stratégiaalkotási ismeretekkel rendelkezik; * ismeri a kapcsolódó módszereket; * magas szinten ismeri az egyes eszközök használatát és adaptálni tudja azokat cégére, vállalkozására; * ismeri a piaci szereplőket; * rendelkezik a módszerek integrált használatának képességével; * tudja, hogyan mérje borturizmus hatékonyságát.  A képzés során megszerezhető személyes ad ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. coach- üzleti edző

  a) A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * általános menedzsment és szervezetfejlesztési kompetenciák, * kommunikációs kompetenciák, * HR rendszerek és eszközök működtetéséhez szükséges kompetenciák, * coaching kompetenciák. b) Elsajátítandó tudáselemek és megszerezhető ismeretek: * menedzsment ismeretek, * munkaerővel összefüggő HR ismeretek, * szervezetek működésével összefüggő ismeretek, * A coaching tevékenység végzéséhez szükséges eszközök és technikák gyakorlatban történő alkalmazásának részletes ismerete: - a coach marketingjének ismerete, - a coach szerződés megkötéséhez szükséges ismeretek, - coach módszertan, folyamat, eszközök ismerete, - aktív és értő hallgatás, kérdezéstechnika ismerete, - az önismeret és a coaching pszichológiájának ismerete, - a konfliktus, stressz, döntés kérdéskörök részletes ismerete, - az emberek motiválásának ismerete, - az időgazdálkodás és feladat-delegálás ismerete, - az új munkatársak első 90 napos tevékenységéhez szükséges coaching ismerete, - a karriertervezés támogatásának ismerete, - a karizma, személyes márka és imázs kérdéskörök ismerete, - az interkulturális coaching sajátosságainak ismerete, - a nők reintegrációjának coachinggal történő támogatásához szükséges ismeretek, - a munka és magánélet egyensúlyának fontossága, - a csapatépítés és az ehhez szükséges team coaching ismerete, - a shadow és e-coaching technikáinak ismerete, - az érzelmi és szociális intelligencia fejlesztésének és a kreatív írásnak az ismerete, - a coaching gyakorlatának ismerete, - a sz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Családellátó

  A képesítéssel rendelkező képes: gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni munka és környezetvédelmi szabályokat betartani háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni csecsemőés gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli munkák végzésével szelektív szemétgyűjtést megvalósítani lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni textíliák mosását, javítását végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Családi gazdálkodó

  A képesítéssel rendelkező képes: gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról, háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni, munkaés környezetvédelmi szabályokat betartani, háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni, csecsemőés gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni, segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli munkák végzésével, szelektív szemétgyűjtést megvalósítani, lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni, textíliák mosását, javítását végezni. állattartás, növénytermesztés, kertészet mennyiségi, minőségi és gazdaságos rendszerét megtervezni, a feladatokat végrehajtani, mezőgazdasági és egyéb, a ház körül, a gazdaságban megtermelt árukat saját felhasználásra és eladásra előkészíteni, árusítani, kulturált életvitelt folytatni, családban, háztartásban előforduló ruhajavításokat, tisztításokat elvégezni, egyszerűbb ruhadarabokat megvarrni, kézimunkát készíteni, családi pénzügyi tervet készíteni, konyhai, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni, szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni, pályázatokat előkészíteni, állategészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani, bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet, gondozni a virág ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Csoportos fitness instruktor

  A képesítéssel rendelkező képes: szükség esetén elsősegélynyújtási feladatokat ellátni a csoporttagokat motiválni a hibákat felismerni, kijavítani az egyéni bánásmódot igénylő vendéget felismerni és egyedileg kezelni a foglalkozás jellegének megfelelő zenét választani a csoport tudásszintjének megfelelő gyakorlatanyagot összeállítani a terhelésintenzitást adekvát módon szabályozni a gyakorlatokat technikailag helyesen, esztétikusan bemutatni a sérüléseket megelőzni kellemes csoportlégkört megteremteni változatos hangulatú, dinamikájú és edzéshatású órafajtákat megtartani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages