• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 13 items
 1. Cyprus University of Technology

  Vision and MissionThe Cyprus University of Technology aspires to become a modern and pioneering University able to offer education and high level research in leading branches of science and technology which have high impact on the economic, technical, and scientific sectors. With its orientation towards applied research, the University aspires to establish for itself a role in support of the state and society in their efforts to confront problems, which cover all areas of science and technology. Faculties and Departments:Six (6) academic faculties are currently operating within the University, hosting ten (11) academic departments. Additionally, an International Institute and a Language Center are operating within the University.. Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental ManagementDepartment of Agricultural Sciences, Biotechnology and Food ScienceDepartment of Environmental Science and Technology Faculty of Management and EconomicsDepartment of Hotel and Tourism ManagementDepartment of Commerce, Finance and Shipping Faculty of Communication and Media StudiesDepartment of Communication and Internet Studies Faculty of Health SciencesDepartment of NursingDepartment of Rehabilitation SciencesCyprus International Institute for Environmental and Public Health (CII) Faculty of Fine and Applied Arts Department of Multimedia and Graphic Arts Faculty of Engineering and TechnologyDepartment of Electrical Engineering, Computer Engineering and InformaticsDepartment of Mechanical Engineering and Materials Science a ...

  Provider NameCyprus Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Cyprus
 2. DAT.cz

  Databáze DAT CZ pomáhá uživatelům, kteří chtějí doplnit nebo rozšířit svou kvalifikaci, najít vhodnou vzdělávací akci či seminář ve zvoleném oboru i regionu. Zdrojem údajů v databázi jsou přímo konkrétní vzdělávací společnosti, které mají zájem prezentovat a nabízet své akce prostřednictvím služeb serveru DAT CZ. V současné době tato databáze obsahuje širokou nabídku vzdělávacích kurzů z celé České republiky. ...

  Provider NameTrexima, a. s.

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 3. Info absolvent

  Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práceVítáme Vás v informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy. ...

  Provider NameNárodní ústav pro vzdělávání

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 4. Information about Czech education system

  General information about the system (different cycles, their length, language of instruction,...)   http://www.studyin.cz/higher-education-system/   http://www.czech-universities.com/clanek/5572-czech-higher-education-system   http://www.european-funding-guide.eu/articles/funding-overview/higher-education-czech-republic   http://www.msmt.cz/uploads/Areas_of_work/higher_education/Higher_Education_in_the_Czech_Republic_2008.pdf   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 5. Licence pro protection de l'environnement spécialité technologies et gestion des eaux de santé

  Former des cadres moyens spécialisés dans la gestion des réseaux d'eau intérieurs des établissements de santé. Ces professionnels travaillent dans les établissements de santé, les établissements thermaux ou de thalassothérapie, les laboratoires pharmaceutiques, les entreprises du domaine de l'eau (production et assainissement) de l'agro-alimentaireCe professionnel peut prétendre aux emplois suivants : Technicien supérieur ou cadre moyen dans le domaine de l’eau ...

  Provider NameCFA agricole et horticole des Landes

  Category: Learning Opportunities Location: France, Aquitaine (Bordeaux)
 6. Master sciences et technologies du vivant et de l'environnement mention aliments et bio-produits, nutrition, santé spécialité ingénierie des produits et procédés

  La spécialité « Sciences et Procédés Alimentaires » a pour objectifs de former les étudiants aux problématiques de la transformation des matières agricoles, relevant pour l’essentiel des Industries Alimentaires. A l’image des préoccupations définies en matière de recherche, la formation comprend la présentation des concepts et des outils nécessaires à la maîtrise de la qualité (sanitaire, organoleptique et nutritionnelle) des produits et des procédés alimentaires. cadre des industries agro-alimentaires et cosmétique en particulier dans le domaine « Recherche et Développement » ; emploi d’ingénieur d’étude dans les Universités et les organismes de recherche (CNRS,INRA etc…) ...

  Provider NameAgroParisTech - Centre de Massy

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 7. Master sciences et technologies du vivant et de l'environnement mention aliments et bio-produits, nutrition, santé spécialité ingénierie des produits et procédés

  La spécialité « Sciences et Procédés Alimentaires » a pour objectifs de former les étudiants aux problématiques de la transformation des matières agricoles, relevant pour l’essentiel des Industries Alimentaires. A l’image des préoccupations définies en matière de recherche, la formation comprend la présentation des concepts et des outils nécessaires à la maîtrise de la qualité (sanitaire, organoleptique et nutritionnelle) des produits et des procédés alimentaires. cadre des industries agro-alimentaires et cosmétique en particulier dans le domaine « Recherche et Développement » ; emploi d’ingénieur d’étude dans les Universités et les organismes de recherche (CNRS,INRA etc…) ...

  Provider NameInstitut des sciences et industries du vivant et de l'environnement

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 8. Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní)

  Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní) - Overview of schools of tertiary education (public, private, state) ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 9. Rejstřík škol- Register of schools (except tertiary education)

  Adresář škol a školských zařízení (kromě vysokých škol) - Register of schools (except tertiary education). ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 10. SET středních škol

  Vzdělávací nabídka oborů středních škol a konzervatoří. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic

Pages