• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1674 items
 1. Abdominal Surgery

  1. Programos tikslas. Pilvo (abdominalinės) chirurgijos rezidentūra - trečiosios pakopos profesinės universitetinės medicinos krypties studijos - yra viena iš gydytojų podiplominių nuosekliųjų studijų formų, kurios tikslas - rengti praktinei veiklai specialistus, kvalifikuotus gydytojus pilvo (abdominalinius) chirurgus. Studijų uždaviniai įsisavinimo lygiams: 1. žinojimo: rezidentai privalo žinoti pilvo ertmės chirurginių ligų etiologiją, patogenezę, simptomatiką, tyrimo metodus, diferencinę diagnostiką, medikamentinio ir chirurginio gydymo principus; 2. mokėjimo: išmokti diagnozuoti ir nuspręsti gydymo taktiką įvairių chirurginių ligų ir sindromų atvejais; 3. gebėjimai: įsisavinti privalomas manipuliacijas ir operacijas pagal gydytojo pilvo (abdominalinio) chirurgo normą. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems. Į pilvo (abdominalinės) chirurgijos rezidentūrą priimami asmenys, baigę vientisąsias universitetines medicinos studijas bei medicinos internatūrą, įgyję medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir turintys Lietuvos Respublikoje ar užsienyje išduotus, Lietuvoje teisės aktų nustatyta tvarka pripažintus, aukštojo mokslo diplomą ir internatūros (pirminės rezidentūros) pažymėjimą. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Geras lietuvių kalbos žinojimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos. Lietuvių kalba. 5. Studijų turinys. Studijų turinys grindžiamas vientisųjų universitetinių studijų metu įgytomis žiniomis bei gebėjimais ir nustatomas pagal patvirtintą ir registruotą pilvo (abdomina ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Accounting

  Būsimieji apskaitos bakalaurai studijuoja apskaitos sistemos funkcionavimo principus, verslo procesų apskaitymo metodologiją, mokosi spręsti kompleksinius su apskaitos funkcija susijusius uždavinius, formuoti, įgyvendinti organizacijos apskaitą, spręsti organizacijų veiklos problemas, remiantis finansų ir mokestinės atskaitomybės sudarymo ir kitos informacijos analizės metodų žiniomis. Praktikos metu susipažįstama su organizacijos veikla ir apskaitos sistema. Apskaitos studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti apskaitos bakalaurais. Yra galimybė studijuoti gretutinių studijų krypčių (Ekonomikos, Finansų, Rinkodaros, Žmonių išteklių vadybos) dalykus. Baigusiajam suteikiamas dvigubas bakalauro kvalifikacinis laipsnis. ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Accounting

  Future bookkeepers study IT, a foreign language, the use of professional vocabulary, mathematics, microeconomics and macroeconomics, the basics of law, statistics, psychology, ecology, labour and civil safety, etc. Practical training is organised in four stages: accounting I, accounting II, work at a practical training company, and final practice. The duration of training is 20 weeks. Organisation of accounting, management and control, IT, and other skills are reinforced and improved during the training. This bookkeeping studies programme is intended for individuals who have acquired a secondary education and would like to become bookkeepers. ...

  Provider NameZemaitija College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Accounting

  Objective(s) of a study programme: Prepare a specialist (accountant) who is able to apply the latest knowledge and information for self-employment and further learning, based on results of fundamental and applied research necessary in complex, changing, multicultural professional environment in order to solve the problems related to these activities effectively; plan and organize activities, manage accounting, manage and control financial processes in enterprises, institutions and organizations; adjust thinking skills and attitudes that provide the opportunity to act creatively in new situation, communicate in Lithuanian and foreign languages, to convey information to specialist and non-specialist audiences, work individually and in teams, develop his professionalism and general education continually. Learning outcomes: The graduate of this program will be able to (special abilities): 1. Govern by normative acts regulating the entity's activity, accounting and taxes; 2. Organize the entity's accounting services; 3. Form accounting policy; 4. Manage entity’s accounting; 5. Assess the reliability of financial information; 6. Prepare financial, tax and other accountability; 7. Analyze the indicators of financial accountability of company; 8. Evaluate the results of financial condition, activity; 9. Control the justification of transactions and events with accounting documents; 10. Compare the actual results with planned; 11. Ensure the financial control; 12. Provide proposals of the company’s financing, investm ...

  Provider NamePublic institution Lithuania Business University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Accounting

  Objective(s) of a study programme: To prepare a highly-skilled accounting specialist who is able to manage accounting, prepare financial and taxing accountability, estimate financial performance, activity results, control accounting documentation of transactions and events, compare actual results with the planned ones, guarantee financial control, provide offers for company’s financial and investment matters. Learning outcomes: The programme graduate will be able to: 1. Define principles of economy systems functioning and business establishment and management; 2. Describe structure of finance system and performance principles; 3. Use information systems of business management and data bases; 4. Manage accounting of economic entity according to international and national standards of accounting; 5. Apply principles of document management in company performance; 6. Form and control accouting policy regarding nature of business; 7. Organize and coordinate work of accounting service; 8. Estimate financial state of economic entity; 9. Prepare plans for economic entity and control their implementation; 10. Prepare financial, taxing, statictical and other reports; 11. Apply principles of performance and financial control; 12. Apply logical and analytical models when estimating external and internal situation of economic entity; 13. Comply with professional ethics at work; 14. Work in team complying with principles of communication and collaboration; 15. Communicate in oral and written way in native and foreign langu ...

  Provider NameKlaipeda State College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Accounting

  Future bookkeepers study a foreign language, IT, the basics of management, applied mathematics, business economics, the basics of accounting, financial accounting, finance, company statistics, civil and commercial law, etc. Practical training is organised in six stages: accounting, business organisation, financial accounting, computerised accounting, accounting at budget institutions or banks, and final practice. The duration of training is 24 weeks. Financial, tax, and statistical accounting; organisation of accounting processes, management, and control; and other skills are reinforced and improved during the training. This bookkeeping studies programme is intended for individuals who have acquired a secondary education and would like to become bookkeepers. ...

  Provider NamePanevezys College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Accounting

  Future accountants study a foreign language, law fundamentals, an introduction to philosophy, mathematics, human safety, communication behaviour, Lithuanian grammar, economic theory, documentation management, fundamentals of information technologies, etc. Practical studies are conducted in three stages: accountancy, business organisation and accounting, and graduation practice. The duration of practical studies is 20 weeks. During these studies, the skills required to manage accounting of monetary, short and long term assets, work and work resources, and purchase-sales operations, and to prepare financial, taxable, and statistical reports, etc. are consolidated and improved. The accounting study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be accountants. ...

  Provider NameKaunas College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Accounting

  Future bookkeepers study IT, sociology, business ethics, mathematics, the theory of economics, statistics, marketing, the basics of law, finance, the tax system, banking, etc. Practical training is organised in seven stages: the basics of accounting, financial accounting, computerised accounting, the financial analysis of a company, preparation of a business plan, tax specialisation, and practice at a company. The duration of training is 23 weeks. Administration of accounting, completion of financial statements, organisation of the control of a company, and other skills are reinforced and improved during the training. This bookkeeping studies programme is intended for individuals who have acquired a secondary education and would like to become bookkeepers. ...

  Provider NameAlytus College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Accounting

  Future bookkeepers study language for professional purposes, clerical work, sociology, philosophy, psychology, a foreign language, law, mathematics, ethics, etiquette, IT, etc. Practical training is organised in four stages: IT, development of professional skills (I, II), and final practice. The duration of training is 21 weeks. Accounting, identification and valuation of assets, preparation of statements, and other skills are reinforced and improved during the training. This bookkeeping studies programme is intended for individuals who have acquired a secondary education and would like to become bookkeepers. . ...

  Provider NameMarijampole College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Accounting

  Future accounting specialists study psychology, business foreign language, microeconomics, macroeconomics, business economy, finance, management, document management, marketing, information technologies, statistics, law, applied mathematics, speciality language, social insurance, financial markets, basics of accounting, financial accounting, internal inspection system, computerises accounting, tax basement, auditing, company activities analysis. Practical studies are performed at three stages: Training practice, vocational training and final professional training. Practical studies cover 23 weeks. During the practical course the skills in accounting management are being perfected together with other necessary skills required. The accounting study program is arranged for people who have acquired secondary education and endeavour to become a successful accounting specialist. ...

  Provider NameVilnius College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages