• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 74 items
 1. Apģērbu un tekstila tehnoloģija- Prof. bak. studijas

  Specializācijas • apģērbu konstruēšanā • apģērbu tehnoloģijā • tekstila tehnoloģijā (vērpšana, aušana, adīšana) • apģērbu un tekstila patēriņzinībās. Studējot apģērbu konstruēšanu un tehnoloģiju, tiek apgūti tērpu vizuālas mākslas pamati, modes tirgzinības un prečzinības, apģērbu konstruēšana un datorprojektēšana, apģērbu tehnoloģija, datormācība, ekonomika, tekstila materiālmācība, šūšanas fabriku un modes darbnīcu projektēšana un citi studiju priekšmeti. Mācoties tekstila tehnoloģijas, apgūtas tiek vērpšana, aušana, adīšana, šo izstrādājumu projektēšanas un ražošanas daudzveidīgi aspekti. Sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecību ir iecerēts studentu prakses iespējas paplašināt ar specializēto tekstiliju un apģērbu ražotnēm ASV, Šveicē un Vācijā. Absolventi sekmīgi strādā Latvijas un ārzemju tekstiluzņēmumos un tirdzniecībā par dažāda līmeņa vadītājiem, speciālistiem un ekspertiem nozares jautājumos dažādās ar valsts pārvaldi saistītās institūcijās, kā arī izglītības iestādēs par skolotājiem, meistariem un pasniedzējiem. Nākamās nodarbinātības apraksts Studiju programmas absolventi var strādāt tekstila vai apģērbu ražošanas uzņēmumos par dažāda līmeņa vadītājiem, tehnologiem, konstruktoriem, dizaineriem, ražošanas organizatoriem, kā arī valsts iestādēs un tirdzniecības organizācijās var veikt darbus, kas saistīti ar tekstilizstrādājumu iepirkumu un kvalitātes jautājumiem. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Audiovisual Media Arts- Professional bachelor studies

  Winter 2018/2019 admission (studies in Russian): Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. RISEBA professional Bachelor’s programme in Audiovisual Media Arts is designed to produce highly qualified, competent and competitive audiovisual specialists and develop a new type of entrepreneurs who can achieve the symbiosis of business and creative thinking. Upon completion of this programme, student acquires both a bachelor's degree in audiovisual media arts and one of the four professional qualifications, which allows him or her to work in TV companies, cinema and independent producers associations, Internet and other new media, working as television and film producer, television director or television operator or script writer. Study programme Philosophy, Aesthetics, Business English, Research Work, History and Theory of Art, History of Culture, Psychology of Creative Process, Audiovisual Technologies, Acting Skills, Essentials of Composition, Essentials of Photo Art, Work of TV and Video Cameraman, Script Development, Music in Communication, Principles of Lighting, Essentials of History of Theatre , History of TV and Cinema, History of Costumes and Fashion, Technologies of TV Production, Contemporary Media of Arts, Work of TV and Video Cameraman, TV Directing, TV and Cinema Production, Essentials of TV Journalism, Essentials of Audiovisual Montage, Multimedia, Psychology of Advertisement, Analysis and Criticism of Creative Work, TV and Cinema Drama, Sound Directing, Crises Management, Manageme ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Audiovizuālā mediju māksla- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (studijas krievu valodā): dokumentu pieņemšana līdz 2018. gada 17. decembrim. Pabeidzot šo studiju programmu, students iegūst gan bakalaura grādu audiovizuālajā mākslā, gan pēc izvēles vienu no četrām profesionālajām kvalifikācijām, kas ļauj viņam strādāt telekompānijās, kino un neatkarīgo producentu apvienībās, interneta televīzijās un citos jaunajos medijos, veicot televīzijas un kino producenta; televīzijas režisora; televīzijas operatora vai scenārista pienākumus. Studiju valoda: Pilna laika dienas nodaļā: latviešu (75%) + angļu (25%) vai krievu (75%) + angļu (25%). Nepilna laika vakara nodaļā: latviešu (95%) + angļu (5%). ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Audiovizuālā māksla (Uzņemšana 2019./20. gadā)- Bak. studijas

  Programmas specializācijas: - Filmu režija; - Operatora māksla; - Filmu montāža un skaņa; - Audiovizuālās un skatuves mākslas producēšana; - Audiovizuālās un skatuves mākslas teorija. Programmas mērķi ir 1. Nodrošināt mūsdienīgas, starptautiskiem standartiem atbilstošas studijas audiovizuālās mākslas jomā, sagatavojot akadēmiski izglītotus un profesionāli konkurētspējīgus speciālistus, atbilstoši Latvijas audiovizuālās mākslas jomas, Latvijas valsts kultūrpolitikas un auditorijas prasībām. 2. Organizēt studiju procesu tā, lai programmas 5 specializāciju – Filmu režija, Operatora māksla; Filmu montāža un skaņa; Audiovizuālās un skatuves mākslas producēšana; Audiovizuālās un skatuves mākslas teorija – studējošie iegūtu vispusīgas zināšanas par audiovizuālās mākslas darbu estētikas, ražošanas un analīzes daudzveidīgajiem aspektiem, iemācītos strādāt saskanīgā radošā komandā, tā veidojot harmonisku Latvijas kino vidi nākotnē. 3. Sagatavot studējošos turpmākajām studijām Latvijas Kultūras akadēmijas vai citu Latvijas un pasaules augstskolu maģistra studiju programmās. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Baznīcas mūzika- Prof. bak. studijas

  Programma sagatavo Baznīcas darbiniekus, kas mācītāja pārraudzībā vada un veido draudzes mūzikas dzīvi saskaņā ar savas Baznīcas mācību, prot vadīt kori un spēlēt mūzikas instrumentus, nodrošina dievkalpošanas norisēm nepieciešamo muzikāli liturģisko izveidojumu; izstrādā plānu muzikāli liturģiskā darba veidošanai un attīstīšanai. Priekšmetu apguve ietver gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības un pārbaudījumus. ...

  Provider NameNodibinājums "Lutera Akadēmija"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)- Bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sniegt akadēmisko izglītību Bībeles mākslā un ikonogrāfijā, kā arī veicināt zinātniskās darbības attīstību konceptuāli jaunā - Bībeles un sakrālās mākslas virzienā. Šī programma veido un attīsta Latvijas ikonu glezniecības skolu, kas balstīta ikonogrāfijas tradīcijās un kanonā. Akadēmiskā studiju programma “Bībeles māksla” ir vienīgā studiju programma Eiropā, kur var apgūt šādas prasmes: ikonu gleznošanu, altārglezniecību un sakrālo grafiku. Ikonogrāfu trūkst ne tikai Latvijā, bet daudzās Eiropas valstīs. Absolventi saņem vērtīgus Baznīcas pasūtījumus darbam Grieķijā, Izraēlā, Bulgārijā, Krievijā un Latvijā. Šīs programmas stiprā puse ir senbaznīcas mantojuma apzināšana, klasiskās mākslas priekšmeti (zīmēšana, kompozīcija, gleznošana), sakrālās mākslas simbolikas studijas. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Choreography- Professional bachelor studies

  Choreography with subprogrammes: Dance Choreography, Ballet Choreography. Programme aims to prepare highly qualified professional choreographers, providing specialists required by the State and the society, to provide knowledge based on the theory of choreographic sciences consistent with the standards of choreographers’ profession and applicable in professional practice, preparing graduates for successful integration into the professional choreography environments of Latvia and of foreign countries, motivating students for professional development and further education within the united European education area; graduates of the study programme respect the interests of the Latvian nation, are able to adapt to the international cultural environment and to preserve and develop the national dance heritage of Latvia. ...

  Provider NameJāzeps Vītols Latvian Academy of Music

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Composition- Professional bachelor studies

  Programme aims to prepare highly qualified professional composers, providing specialists required by the State and the society, to provide knowledge based on the theory music sciences consistent with the standards of composers’ profession and applicable in professional practice, preparing graduates for successful integration into the professional composition environments of Latvia and of foreign countries, motivating students for professional development and further education within the united European education area; graduates of the study programme respect the interests of the Latvian nation, are able to adapt to the international cultural environment and to preserve and develop the national musical heritage of Latvia. ...

  Provider NameJāzeps Vītols Latvian Academy of Music

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Conducting- Professional bachelor studies

  Programme aims to prepare highly qualified professional choir, symphony orchestra and wind instrument orchestra conductors, providing specialists required by the State and the society, to provide knowledge based on the theory of music sciences consistent with the standards of conductors’ profession and applicable in professional practice, preparing graduates for successful integration into the professional conducting environments of Latvia and of foreign countries, motivating students for professional development and further education within the united European education area; graduates of the study programme respect the interests of the Latvian nation, are able to adapt to the international cultural environment and to preserve and develop the national musical heritage of Latvia. Conducting with sub-programmes: Choral Conducting; Symphony Orchestra Conducting; Wind Orchestra Conducting. ...

  Provider NameJāzeps Vītols Latvian Academy of Music

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Datordizains- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Datordizaina speciālisti prot plānot un organizēt savu vai citu darbu, izmantojot mūsdienīgu datorizētu programmnodrošinājumu, prot izstrādāt projektējamā objekta vizuālizāciju digitālā formātā; prot izstrādāt, apstrādāt, stilizēt un radikāli izmainīt grafisko attēlu un telpisko objektu (poligrāfijā, modelēšanā, vides dizainā un reklāmā) un kustīgo attēlu (video, animācijā) ar datora palīdzību, kā arī sagatavot tehnoloģiski pamatotu nepieciešamo dokumentāciju projekta realizācijai. Datordizaina speciālists savā praksē spēj profesionāli noformulēt darba uzdevumu un realizēt māksliniecisko ideju, izmantojot datortehnikas un citas mūsdienu tehnoloģijas iespējas. Viņam jāprot strādāt datordizaineru darba grupās, plānot un realizēt savu zināšanu un prasmju pilnveidošanu. Jāprot izmantot datordizainera zināšanas, prasmes un iemaņas projektēšanā ražošanas, celtniecības, izglītības jomā, informācijas biznesā, reklāmā un poligrāfijā, modes industrijā, izklaidē un mākslā , WEB-portāla dizainā, CD un DVD dizainā. Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi: Darbs tiek veikts individuāli vai darba grupas sastāvā, izmantojot tradicionālās tehnikas un mūsdienu tehnoloģijas. Darba grupās var sadarboties ar citu profesiju speciālistiem un vadīt darba grupā citus 4. un 5. profesionālās kvalifikācijas līmeņa dizainerus. Nepieciešama prasme strādāt kontaktā ar klientiem. Nepieciešama prasme integrēties gan arhitektoniska satura projektos, gan virtuālos ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages