• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 8 items
 1. Bachelor's Degree in Fisheries and Aquaculture Technology. Department of Fisheries and Aquaculture Technology. Faculty of Agricultural Technology, Food Technology and Nutrition. Technological Educational Institute (TEI) of Western Greece.

  Upon completing their undergraduate studies, the graduates of the Department of Fisheries and Aquacultures acquire the necessary technological and scientific knowledge, skills, and competences in the fields of fisheries and aquacultures, and become aware of the relation thereof with the environment, with the purpose of being able to work in any of the fields of the Department's cognitive subject, either on their own or as executives in businesses. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute (TEI) of Western Greece

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Bachelor's Degree in Marine Sciences. Department of Marine Sciences. Faculty of Environment. University of the Aegean.

  The graduates of the Department of Marine Sciences: - Understand the principles and concepts of the basic sciences comprising Oceanography and Marine Sciences in general. - Have an all-encompassing perception of the sea processes and of their interactions, as well as of the basic theories and knowledge with regard to the function of the Ocean. - Have a systemic approach towards ecosystems and understand the interactions between the marine environment, the land and the atmosphere, while taking into consideration the planet change. - Understand the processes taking place in the coastal zone. - Have knowledge on environmental economics and environmental law. - Have basic knowledge on the raising of marine organisms. - Understand the factors affecting the growth and the health of marine livestock. - Understand the scientific methodology and its application to marine sciences through the formulation of questions and the use of experiments, observations, and literature analysis for case studying.- Design and apply with safety field and laboratory techniques, using the respective scientific instruments and methods. - Know, understand and apply analytical laboratory methods that relate to the biological function of marine organisms, pathogen microorganism, and the diseases caused. - Analyse the outcomes using statistical and calculative tools. - Operate and programme computers in order to solve scientific problems. - Process and conduct analyses through telemetry and satellite data. - Conduct scientific literature s ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Bachelor's Degree in Agronomy- Specialization in Animal Science and Aquaculture. Department of Animal Science and Aquaculture. Faculty of Agricultural Production, Infrastructure and Environment. Agricultural University of Athens

  Knowledge: The learner is taught the principles, methods, techniques, and systems comprising the background of the various agronomy cognitive subjects and delves into the field of Animal Science. Skills: Applies the knowledge on conventional, sustainable, and innovative farm animal rearing systems, and relevant sciences. Competences: Designs, implements, manages, and undertakes the technical responsibility for the relevant systems. ...

  Awarding bodyAgricultural University of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Bachelor's Degree in Fisheries & Aquaculture Technology. Department of Fisheries & Aquaculture Technology. Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki.

  KnowledgeThe graduate of the Department of Fisheries and Aquaculture Technology must be knowledgeable about the following: - the nosology, genetic engineering, and biotechnology of aquatic organisms; - issues related to fishing, fishing management, aquacultures, modern breeding and nutrition of aquatic organisms; - processing, preservation, quality and health control, and quality assurance for the catch; - design and methodology for taking and examining samples using classical methods and cutting edge technology, along with the statistical analysis and evaluation of data; - preparation of fish products and the utilization thereof; - application of HACCP and ISO systems in the production and processing stages; - organization, design, construction, operation and management of aquaculture units, aquaria, hatcheries / fish breeding stations, and other fish businesses; - restoration and management of aquatic ecosystems and of the environment; - management, economics, legislation in the fields of fishing, aquacultures, and water. SkillsThe graduate of the Department of Fisheries and Aquaculture Technology must be knowledgeable and understand the following: - design, organisation, and operation of aquacultures of any kind and size; - production, standardization, and control of all kinds of fish products, of fish breeding material and fish feed, along with the preparation of relevant reports; - concentration of fish products by various organisations and private parties and the assessments and issuing of expe ...

  Awarding bodyAlexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. Bachelor's Degree in Agricultural Technology. Direction of Animal Production. Department of Agricultural Technology. Faculty of Agricultural Technology, Food Technology and Nutrition. Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki.

  KNOWLEDGE: Upon the successful completion of the Programme of Studies, the graduate of the direction of Animal Production shall be knowledgeable about the following: - Structure and operation of the zootechnical exploitations, depending on the species of the agricultural animals reared, the direction of production, and the required organization. - Operation principles for stable facilities for animals reared, depending on the rearing system and the productive direction. - Theories of the rearing systems. - Principles and applied practices of the mechanisms for the accounting monitoring of zootechnical exploitations. - Analysis of the productive capacities of animals (concerning milk, meat, eggs, etc.) along with the establishment of programmes for the genetic improvement of specific animal species. - Theories for the genetic improvement of agricultural animals. - Methods and practices for selecting animals that are suitable for breeding, along with the methods of artificial insemination. - Theories and mechanisms for the applied nutrition of agricultural animals.- Modern methods for preparing the rations. - theories and mechanisms of the operation of the Common Agricultural Policy (CAP), as well as the Policy measures concerning the operation of markets and the marketing of agricultural inflows and products. - Issues and mechanisms for marketing primary livestock, the market conditions for animals, the relevant legislation, and market research. - Issues and mechanisms behind marketing feed, with knowledge abou ...

  Awarding bodyAlexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. halászati-halgazdálkodási szakmérnök

  A képzés célja: A halászati-halgazdálkodási szakirányú továbbképzési szakon a gazdálkodó szervezetek vezetésére és irányítására alkalmas, valamint a közigazgatásban részt vevő és döntéshozó szakemberek képzésére kerül sor.  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzésben résztvevők  - ismereteket szereznek az interdiszciplináris tudomány területéről, valamint a rokon és társtudományokról [környezettudomány (ökológia), rendszertan (taxonómia, szisztematika), élettan (fiziológia), mint alaptudományok, mezőgazdaság, mint alkalmazott tudomány (öntözés, halgazdálkodás)] is; - mélyebben és behatóbban megismerik a halászat és akvakultúra termelési és ökonómiai rendszerének területeit; - megismerik a vízi élet biológiai törvényszerűségeit, valamint komplex, korszerű technológiai eljárásokat sajátítanak el; - megismerkednek a termelési, feldolgozói és értékesítési szféra egymásra gyakorolt hatásaival, amely közgazdasági ismeretekkel is párosul; - önálló döntéshozói és kreatív képességük birtokában alkalmassá válnak a haltermelő vállalkozások vezetésére és működtetésére; - megismerik a halászati és halgazdálkodási jogszabályokat, valamint az Európai Unió halászai politikájának előírásait, amelyeket adaptálni tudnak a magyarországi termelési viszonyokra; - a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában jártássá válnak a tógazdasági, a természetes vízi és az intenzív gazdálkodás területén. Személyes adottságok, készségek: - komplex és magas fokú szintetizáló képesség, - ökológiai és ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. halgazdálkodási szaktanácsadó

  Elsajátítandó kompetenciák: A végzett halgazdálkodási szaktanácsadók képesek lesznek halászati vállalkozást alapítani és vezetni, halászat területén szakigazgatási és egyéb adminisztratív tevékenységeket ellátni, vízi erőforrások hasznosítását célzó fejlesztési projekteket generálni, megvalósítani. A végzetteknek lehetőségük van a Debreceni Egyetemen futó halászati, akvakultúra vagy biológia témájú Ph.D képzésekbe bekapcsolódni.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * Természettudományi alapismereti tárgyak,  * Biológiai ismeretek * Műszaki és technológiai ismeretek * Gazdálkodási és üzemvezetési ismeretek   Személyes adottságok: A halgazdálkodási szaktanácsadó-képzés célja olyan alkotói tevékenységre alkalmas szakemberek továbbképzése, akik képesek a szakterületükön jelentkező vezetési és szakmai (gyakorlati, fejlesztési, oktatási, kutatási) feladatok önálló megoldására, valamint a tudomány legújabb eredményeinek a termelésben történő alkalmazására. A személyes kompetenciák között elsődleges a gyakorlatiasság, problémamegoldó képesség, kreativitás, valamint a szervezői és vezetői készségek (felelősségtudat, döntésképesség, rugalmasság, türelmesség, önfegyelem)   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A halgazdálkodási szaktanácsadó feladata a halászati termelés és a hozzákapcsolódó egyéb termelő, illetve szolgáltató és adminisztrációs tevékenységek irányítása, a termelési-tenyésztési folyamatok tervezése, fejlesztése, szervezése, koordinálása. Ennek részeként különösen: * ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Fischwirtschaftsmeister/Fischwirtschaftsmeisterin

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. In the occupational context, vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three levels of advanced training are differentiated. They differ with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks in companies. Advanced training courses leading to the qualification of master craftsman (e.g. master craftsman in the craft trades, certified master craftsman, certified industrial foreman, master craftsman in agriculture) are an example of the second level of advanced professional training. Master craftsman qualifications are mainly concentrated in the technical craft trades, industry and agriculture. The main task focuses of a master craftsman are autonomous management of a company, e.g. in the craft trades sector, or technical, organisational and human resources management of working groups at industrial or craft trade companies or other institutions. ...

  Awarding bodycompetent body for education and training in agricullture

  Category: Qualifications Location: Germany