• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 18 items
 1. Vendéglátó eladó

  A képesítéssel rendelkező képes: reggeli és uzsonnaételeket, gyorsételeket, hidegkonyhai készítményeket, salátákat készíteni, adagolni, tálalni helyben fogyasztásra vagy elvitelre szakszerűen kezelni a sütő-főző berendezéseket és az értékesítés gépeit betartani a higiéniai előírásokat, az élelmiszerbiztonsági, munkavédelmi, tűzrendészeti, és környezetvédelmi szabályokat a termelő és értékesítő munkája alatt büfé és gyorséttermi, valamint cukrászdai, kávéházi pultkiszolgálást és felszolgálást végezni nyugtát, számlát készíteni, fizettetni elszámolni a napi bevétellel, standolni beüzemelni, és üzemen kívül helyezni a gépeket elvégezni az üzlet nyitási, és zárási teendőit cukrászati készítmények befejező műveleteit végezni, feltölteni a hűtővitrineket betartani a fogyasztóvédelmi előírásokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Élelmezésvezető

  A képesítéssel rendelkező képes: -Összetételük alapján megállapítani az élelmiszerek és ételek szervezetre gyakorolt hatását Népszerűsíteni az egészséges táplálkozást, a táplálkozási ajánlások alapján meghatározni a különböző korcsoportok étrendjét a táplálkozási ajánlások, a tápanyagszükséglet, a szakmai szempontok és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, kiszámolni az ételek energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-, cukortartalmát, számított sótartalmát, valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló jogszabályban meghatározott allergén összetevőket hagyományosan és tápanyag számítási szoftve dönteni az élelmiszerek összetétele szerinti felhasználásáról a különböző korcsoportok ellátása során az ellátottak egészségi és szociális helyzetének ismeretében a megfelelő élelmezés megvalósítására, meghatározni és alkalmazni a korszerű ételkészítési technológiákat értelmezni a táplálkozásfüggő betegségek jellemzőit, és megelőzésének módját követni és alkalmazni a dietetikus szakmai utasításait, felismerni és a jellegük szerint a diétára jellemző előírások alapján felhasználni vagy kikerülni az allergéneket tartalmazó élelmiszereket irányítani a napi élelmezési feladatokat, megszervezni, irányítani és ellenőrizni az élelmezési ellátás tevékenységeit, figyelembe véve a helyi specialitásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészíteni az anyaghányad-nyilvántartó lapot meghatározni az élelmezési üzem működésének tárgyi, személyi feltételeit az élelmezési üzem gazdaságos üzemeltetéséhez szükség ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Falusi vendéglátó

  A képesítéssel rendelkező képes: készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról, háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni, háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni, szelektív szemétgyűjtést megvalósítani, lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni, textíliák mosását, javítását végezni. kulturált életvitelt folytatni, szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni, pályázatokat előkészíteni, állategészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani, bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet, gondozni a virágoskertet és a háziállatokat, termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozását elvégezni, árubeszerzést végezni, szakhatóságokkal kapcsolatot tartani, dokumentációt vezetni, konyhai-, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni, falusi vendéglátóhelyet kialakítani, berendezni, szabadtéri étkezést megvalósítani (szabadtűzön), ételt előkészíteni, házi jellegű, valamint diabetikus, vegetáriánus ételeket elkészíteni, felszolgálni, gazdálkodáshoz, vendégek fogadásához, a falusi/mezőgazdasági turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó információkat gyűjteni, felhasználni, tájegységnek megfelelő programokat szervezni, népi kismesterséget, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Diétás szakács

  A képesítéssel rendelkező képes: ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Fogadós

  A képesítéssel rendelkező képes: a vendégek fogadására, és az alapvető recepcióhoz fűződő tevékenységek ellátására a vendégek szakszerű kiszolgálására az éttermi egységben, illetve a szobákban egyaránt egyszerűbb konyhai feladatok, előkészítések, reggelik büfébekészítések szakszerű ellátására az élelmiszerbiztonság és a fogyasztóvédelem támasztotta követelmények ellátására a vendéglátóegység biztonságos működtetésére az üzlet arculatának és működésének megtervezésére a gazdaságos működés megtervezésére, és a gazdaságos üzemelés működtetésére a vendéglátóüzletekkel szemben támasztott higiéniai követelmények betartására a HACCP rendszer működtetésére alapvető marketing feladatok ellátására az alkalmazottak kiválasztására, és a humánerőforrás gazdaságos felhasználásának megtervezésére a hazai legjellemzőbb turisztikai attrakciók bemutatására a programok szervezésével és lebonyolításával összefüggő legfontosabb ismeretek felhasználására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Vendéglátásszervező

  A képesítéssel rendelkező képes: anyagi felelősséggel gazdálkodni megszervezni, és irányítani a vendéglátó üzlet napi munkáját piackutatást végezni, felmérni a vendégek igényeit, meghatározni az üzlet választékát reklámozni a vendéglátó üzletet és szolgáltatásait vendégpanaszokat kezelni biztosítani a vállalkozás internetes jelenlétét szóbeli kommunikációt végezni magyar és idegen nyelven írásbeli kommunikációt végezni magyar és idegen nyelven termelő tevékenységet végezni értékesítő tevékenységet végezni vállalkozást működtetni vendéglátó eladói tevékenységet végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Konyhai kisegítő

  A képesítéssel rendelkező képes: ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. csúcsgasztronómia menedzser

    A képzés célja:   A képzés célja olyan gasztronómiai, élelmianyagismereti, konyhaművészeti és konyhatechnológiai elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, és nemzetgazdasági szinten is jelentős szakember-utánpótlás biztosítása, akik képesek a vendéglátás területén, különböző munkakörökben (elsősorban vendéglátó vállalkozások vezetése területén) az operatív tervezési, szervezési, üzemelési feladatokat magas szinten, a modern gasztronómiai irányzatok ismeretében, a piac igényeinek megfelelően, vendégközpontúan elvégezni. Fontos célunk olyan tudás átadása, amelynek birtokában a végzettek alkalmassá válnak a folyamatos önképzésre.       A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:                A csúcsgasztronómia menedzser szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:   a modern vendéglátó vállalkozások létesítésének, üzemeltetésének gazdasági, pénzügyi, jogi, etikai feladatait, a finanszírozás, a vállalkozásfejlesztés lehetőségeit; a kis- és középvállalkozások jellemzőit, piaci pozícióit, fejlesztési lehetőségeit; a modern, hatékony marketingmegoldásokat, eszközöket; a legújabb nemzetközi gasztronómiai, konyhaművészeti irányzatokat; az ételek készítéséhez felhasználható különleges alapanyagokat; a nyersanyagok felhasználhatóságát, párosíthatóságát; allergiát, intoleranciát okozó anyagok helyettesíthetőségét; az új konyhatechnológiai eljárásokat, az ezek elvégzéséhez szükséges berendezések, gépek felhasználói szintű üzemeltetését; a t ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. fürdőturizmus szakközgazdász

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a gazdaságtudomány szakterületéhez kapcsolódó, gazdasági és turisztikai szakmai ismereteik birtokában alkalmasak munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni. Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (fürdőkultúra, egészségügyi és gyógyászati ismeretek, fürdőturizmus-marketingmenedzsment, fürdőturizmus-menedzsment, fürdőturisztikai projektek menedzsmentje, fürdőmenedzsment, településmenedzsment, fizioterápiás kezelések menedzsmentje, fürdő- és gyógyszállodák menedzsmentje, balneológia, kooperáció- és integrációmenedzsment, településfejlesztés és -tervezés, gyógyhelymenedzsment) területeken történő feladatmegoldásokra. A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmassá válnak a szakterületükön felmerülő társadalmi, gazdasági, környezeti vizsgálatok elvégzésére, a fürdő- és gyógyhelyfejlesztési okok mélyreható feltárására, elemzésére és a fejlesztést célzó ajánlások kidolgozására. Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: -  a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására; -  a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására; -  a lehetőségek szerint helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalra, következtetések levonására; -  a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ö ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. fürdőturizmus-fejlesztő

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a gazdaságtudomány szakterületéhez kapcsolódó, gazdasági és turisztikai szakmai ismereteik birtokában alkalmasak munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni. Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (fürdőkultúra, egészségügyi és gyógyászati ismeretek, fürdőturizmus-marketingmenedzsment, fürdőturizmus-menedzsment, fürdőturisztikai projektek menedzsmentje, fürdőmenedzsment, településmenedzsment, fizioterápiás kezelések menedzsmentje, fürdő- és gyógyszállodák menedzsmentje, balneológia, kooperáció- és integrációmenedzsment, településfejlesztés és -tervezés, gyógyhelymenedzsment) területeken történő feladatmegoldásokra. A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmassá válnak a szakterületükön felmerülő társadalmi, gazdasági, környezeti vizsgálatok elvégzésére, a fürdő- és gyógyhelyfejlesztési okok mélyreható feltárására, elemzésére és a fejlesztést célzó ajánlások kidolgozására. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: -  a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására; -  a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására; -  a lehetőségek szerint helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalra, következtetések levonására; -  a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére, -  szakmailag magas ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages