• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 37 items
 1. protokoll és rendezvényszervező szakközgazdász

  A a) A Protokoll és rendezvényszervező  szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: § és a gyakorlatban is alkalmazni tudják a szakmai protokoll, az üzleti kommunikáció, és az alkalmazott számítástechnika alapozó ismeretköreit, § a gasztronómia, a szálláshelyi ismeretek, a Public Relations témakörök szakmai elméleti tudáselemeit, § az olyan tanulási technológiát, mellyel fokozható a tanulás sebessége és hatékonysága, amit az elsajátított adatok gyakorlati életben történő sikeres alkalmazása is bizonyít, § azt a vezetési eszköztárat, mely természetessé teszi egy cég/terület tevékenységének vezetője számára a célok, feladatok helyes és hatékony kommunikációját, feladatok, utasítások elvégeztetését, valamint megadja az úgynevezett "vezetői lét" alapköveit, § azt a szervezési technológiát, amely lehetővé teszi bármely terület/tevékenység megszervezését valamint irányítását úgy, hogy az termelőképes, bővíthető legyen, és egyensúlyban maradjon a szervezés és az operatív munka. b) A végzett hallgatók a megszerzett szakirányú szakképzettség birtokában képesek: § vendéglátó vállalkozások üzemeltetési területeit szervezni, irányítani, gazdasági döntéseket előkészíteni, § gyakorlatban alkalmazni - a szakmai gyakorlatokon szerzett manuális és végrehajtási kompetenciák birtokában - az ételkészítési, értékesítési, és italismereteiket, továbbá higiéné minőségbiztosítási rendszereket üzemeltetni, § vendéglátó rendezvények önálló előkészítésére és lebonyolítására, a tevékenység szervezési és gazdálkodási vonatkozásaiban, § cé ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Economist in Tourism and Catering

  A képzés célja a turizmus és vendéglátás feladatait ellátói idegen nyelveket beszélő gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus és a vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, vonzó és élményszerű kínálatot alakítanak ki, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Turizmus-vendéglátás alapképzési szakon a közgazdász a) tudása - Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan. - Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek. - Ismeri a projektben, csapatban, munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetés szabályait és etikai normáit. - Ismeri a turisztikai ágazat működésének elveit és annak kapcsolódó ágazatait, ismeri a turizmus hazai és nemzetközi piacát, a piac szereplőit, jellemzőit, sajátosságait és kapcsolódásaikat. - Ismeri a különböző típusú turisztikai vállalkozások (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, szabadidős létesítmények) típusait, valamint azok ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. kulturális turisztikai szakközgazdász

  A képzés során a kulturális szakemberek megismerkedhetnek a turizmus alapfogalmaival, a turisztikai termékfejlesztéssel, valamint kifejezetten a kulturális turisztikai termékekkel és azok marketingjével. A hallgatóknak olyan vállalkozási és szervezési ismereteket és tudást kínálunk, amely képessé teszi őket a kulturális intézmények látogatóbarát kialakítására, sikeres pályázatok megírására és hosszú távú vállalati kapcsolatok kialakítására. A rendezvényszervezés és a médiakapcsolatok kialakítása is fontos szerepet kap a képzésben. A kulturális turisztikai szakközgazdász: 7.2.1. Tudása: - rendelkezik a kulturális turizmus alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek ismeretével, a releváns turisztikai és gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan; - ismeri a kulturális turisztikai ágazat működésének elveit és annak kapcsolódó ágazatait, ismeri a kulturális turizmus hazai és nemzetközi piacát, a piac szereplőit, jellemzőit, sajátosságait és kapcsolódásaikat; - ismeri a különböző típusú kulturális turisztikai vállalkozások (kastélyok, várak, múzeumok, színházak, koncerttermek, művelődési házak, kiállítótermek, települési önkormányzatok, TDM szervezetek stb.) típusait, valamint azok működtetésére és piaci tevékenységeinek irányítására vonatkozó elveket és menedzsment módszereket; - ismeri a kulturális turizmus alágazatainak és tevékenységeinek működését, értékelését, döntési kritériumait, szakmai részterületeit és ágazati kapcsolódási pontjait; - ismeri a megvalósult hazai és nemzetközi kulturáli ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. turisztikai fejlesztési szakközgazdász

  A képzés során a szakemberek megismerkedhetnek a turizmus modern tendenciáival, jövőbeli alakulásával, a térségi termékfejlesztés szabályaival, és az új attrakciók integrálásának követelményeivel. Elsajátítják a szolgáltatásmarketing és a turizmusmarketing legkorszerűbb elveit. A turisztikai és más területekről érkezők egyaránt megtanulják az online marketing és értékesítés ismereteit. Elsajátítják a turizmusfejlesztés új elveihez igazodó követelményeket. Az önkormányzatoktól, más szakmákból, illetve a turizmus középvezetői pozícióiból érkező hallgatóknak olyan térségi menedzsment, fejlesztési, szervezési és marketing ismereteket és tudást kínálunk, amely képessé teszi őket a térségükben megvalósuló turisztikai fejlesztések integrálására, az attrakciók sikeres működtetésére, a mai követelményeknek megfelelő értékesítés végrehajtására. Modern, piacképes és globálisan használható tudást biztosítunk. A turisztikai fejlesztési szakközgazdász: 7.2.1. Tudása: - ismeri és értelmezi a turizmus hosszú és középtávú trendjeit; - szakszerűen értékeli az egyes vonzerők jelentőségét, nemzetközi, regionális, helyi jellegét; - ismeri a stratégiai tervezés szabályait, követelményeit; - ismeri a települési, önkormányzati fejlesztések rendszerét, viszonyát a turizmusfejlesztéshez; - ismeri a magyar turizmus fejlesztésének mindenkori startégiai terveit, alapelveit. - rendelkezi tudással a felelősségi területére vonatkozó turizmusfejlesztési terv kidolgozására, a végrehajtás irányítására; - rendelkezik a turizmus gazdaságtana is ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Utazásügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: népszerűsíteni a kiemelt hazai turisztikai termékeket viszonteladói tevékenység végezni értékesítési tevékenységet végezni informatikai szoftverek használatával szóban és írásban kommunikálni magyar és idegen nyelven együttműködni a turisztikai szolgáltatókkal alapvető pénzügyi műveletek végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. expert in tourism in Eastern and Sourth-Eastern Europe

  A képzés célja olyan turisztikai szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a magyar turizmus jelentős kihasználatlan turisztikai potenciállal rendelkező célterületeinek tekinthető kelet-közép-európai és dél-kelet-európai országok (különösen Csehország, Szlovákia, Lengyelország, a balkáni térség, illetve Oroszország, Ukrajna és Kazahsztán) gazdasági, társadalmi és kulturális jellemzőire, turisztikai jellemzőire és trendjeire vonatkozóan, és ezeket az ismereteket hatékonyan képesek alkalmazni a hazai turizmus szektor számos területén, hozzájárulva ezáltal az ágazat nemzetközi versenyképességének növeléséhez.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzésen végzett hallgató képes:* turisztikai termékfejlesztési, szolgáltatásnyújtási és marketingterületeken szervezési, tervezési, ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátására; * önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és kreatív megoldási módokat megfogalmazni változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is;* turisztikai vállalkozások nemzetközi piaci tevékenységének szervezésére és irányítására;* kidolgozott szakmai javaslatok, vezetői beszámolók, marketingajánlatok készítésére;ismeri * a kelet-közép-európai és dél-kelet-európai térség gazdasági és kulturális sajátosságait, és képes ezeket beépíteni a turisztikai termékfejlesztés és szolgáltatásnyújtás folyamataiba;* a turisztikai marketing eszközrendszerét, és képes az adott piacokon hatékony marketingtevé ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. expert in tourism in the Far East

  A képzés célja olyan turisztikai szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a magyar turizmus jelentős kihasználatlan turisztikai potenciállal rendelkező célterületeinek tekinthető távol-keleti régió (különösen Kína, Japán és a dél-kelet-ázsiai országok) gazdasági, társadalmi és kulturális jellemzőire, turisztikai jellemzőire és trendjeire vonatkozóan, és ezeket az ismereteket hatékonyan képesek alkalmazni a hazai turizmus szektor számos területén, hozzájárulva ezáltal az ágazat nemzetközi versenyképességének növeléséhez.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzésen végzett hallgató    képes * turisztikai termékfejlesztési, szolgáltatásnyújtási és marketingterületeken szervezési, tervezési, ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátására; * önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és kreatív megoldási módokat megfogalmazni változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is;* turisztikai vállalkozások nemzetközi piaci tevékenységének szervezésére és irányítására;* kidolgozott szakmai javaslatok, vezetői beszámolók, marketingajánlatok készítésére;ismeri * a távol-keleti térség gazdasági és kulturális sajátosságait, és képes ezeket beépíteni a turisztikai termékfejlesztés és szolgáltatásnyújtás folyamataiba;* a turisztikai marketing eszközrendszerét, és képes az adott piacokon hatékony marketingtevékenység végzésére;valamint * átfogó ismeretekkel rendelkezik a turisztikai szervezetek nemzeti határokon túlnyúl ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. expert in tourism in the Middle East

  A képzés célja olyan turisztikai szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a magyar turizmus jelentős kihasználatlan turisztikai potenciállal rendelkező célterületeinek tekinthető közel-keleti régió gazdasági, társadalmi és kulturális jellemzőire, turisztikai jellemzőire és trendjeire vonatkozóan, és ezeket az ismereteket hatékonyan képesek alkalmazni a hazai turizmus szektor számos területén, hozzájárulva ezáltal az ágazat nemzetközi versenyképességének növeléséhez.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzésen végzett hallgató képes:* turisztikai termékfejlesztési, szolgáltatásnyújtási és marketingterületeken szervezési, tervezési, ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátására; * önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és kreatív megoldási módokat megfogalmazni változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is;* turisztikai vállalkozások nemzetközi piaci tevékenységének szervezésére és irányítására;* kidolgozott szakmai javaslatok, vezetői beszámolók, marketingajánlatok készítésére;ismeri * a közel-keleti térség gazdasági és kulturális sajátosságait, és képes ezeket beépíteni a turisztikai termékfejlesztés és szolgáltatásnyújtás folyamataiba;* a turisztikai marketing eszközrendszerét, és képes az adott piacokon hatékony marketingtevékenység végzésére;valamint* a turisztikai szervezetek nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszeréről, információs és motivációs tényezőiről, intézményi környezetéről.    ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. örökségturizmus specialista

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerik és elsajátítják   * a sokrétű örökségvédelmi, turisztikai, gazdálkodási, pénzügyi, műszaki, társadalomtudományi ismereteket igénylő feladatok rendszerét;   * az örökségvédelem és örökségturizmus szakmai, tudományos, integrált szemléletű ismereteit, rendszereit;   * az örökségturizmus, illetve az ehhez kapcsolódó komplexumok tudományos oldalról megfogalmazott elvárásokhoz kapcsolódó menedzserszemléletű működtetési feladatrendszerét;   * az üzemeltetés területén jelentkező alapfolyamatok tervezésével, szervezésével, megvalósításával, fenntartásával kapcsolatos alapismereteket;   * az örökségturisztikai objektumok rendszereit, üzemeltetésükhöz szükséges informatikai, kommunikációtechnikai módszereket, eljárásokat;   * a vonatkozó létesítményfejlesztési, igazgatási, gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos érvényben lévő előírásokat, jogszabályokat, pénzügytechnikai, ügyviteli eljárásokat. Személyes adottságok, készségek:   * készség a komplex szemléletmódot igénylő vezetői feladatok ellátásához több tudományterület szakmai ismereteinek szintetizálására, gyakorlati alkalmazására;   * vezetői, koordináló, kommunikációs és együttműködési képesség;   * készség a problémamegoldás folyamatának integrált megfogalmazására;   * képesség a hatékony feladatmegoldáshoz szükséges különböző szakterületek közötti koordinációra;   * irányítási és összehangolási képesség;   * képesség a hazai és nemzetközi örökségturizm ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. örökségturizmus szakközgazdász

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerik és elsajátítják   * a sokrétű örökségvédelmi, turisztikai, gazdálkodási, pénzügyi, műszaki, társadalomtudományi ismereteket igénylő feladatok rendszerét;   * az örökségvédelem és örökségturizmus szakmai, tudományos, integrált szemléletű ismereteit, rendszereit;   * az örökségturizmus, illetve az ehhez kapcsolódó komplexumok tudományos oldalról megfogalmazott elvárásokhoz kapcsolódó menedzserszemléletű működtetési feladatrendszerét;   * az üzemeltetés területén jelentkező alapfolyamatok tervezésével, szervezésével, megvalósításával, fenntartásával kapcsolatos alapismereteket;   * az örökségturisztikai objektumok rendszereit, üzemeltetésükhöz szükséges informatikai, kommunikációtechnikai módszereket, eljárásokat;   * a vonatkozó létesítményfejlesztési, igazgatási, gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos érvényben lévő előírásokat, jogszabályokat, pénzügytechnikai, ügyviteli eljárásokat. Személyes adottságok, készségek:   * készség a komplex szemléletmódot igénylő vezetői feladatok ellátásához több tudományterület szakmai ismereteinek szintetizálására, gyakorlati alkalmazására;   * vezetői, koordináló, kommunikációs és együttműködési képesség;   * készség a problémamegoldás folyamatának integrált megfogalmazására;   * képesség a hatékony feladatmegoldáshoz szükséges különböző szakterületek közötti koordinációra;   * irányítási és összehangolási képesség;   * képesség a hazai és nemzetközi örökségturizm ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages