• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1 item
  1. Type A energy expert

    ACTIVITEITEN Basisactiviteiten Algemene administratie en projectbeheer ● Communiceert intern en extern (co 01885) - Wisselt informatie uit met externe (opdrachtgever, overheid, …) en eventuele interne partijen (collega’s) - Brengt informatie op een heldere en correcte manier over naar interne (collega’s) en externe partijen (opdrachtgever, overheid,…) ● Ontwikkelt eigen deskundigheid (H120601 Id17590-c) - Verbreedt en verbetert proactief de kennis en competenties (bijscholing,…) - Volgt de recente ontwikkelingen (wetgeving, technologie, technieken,…) op - Integreert nieuwe ervaringen in de dagdagelijkse werksituatie - Volgt (wettelijk verplichte) permanente vorming ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01811) - Herkent gevaarlijke producten en situaties en reageert passend - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s ) - Vermijdt risico’s voor zichzelf, medewerkers, opdrachtgever en andere personen * PBM: persoonlijke beschermingsmiddelen, CBM: collectieve beschermingsmiddelen Specifieke Activiteiten Inspectie van het bestaande gebouw ● Bereidt de bezoeken voor (co 01812) - Vraagt om, voorafgaand aan het bezoek, beschikbare bewijsstukken te voorzien - Bespreekt met de opdrachtgever het doel en de inhoud van een EPC - Beoordeelt , voorafgaand aan het bezoek, of bronnen toegelaten zijn als bewijsstuk ● Inspecteert het gebouw en verzamelt bewijsstukken in functie van het EPC (co 01813) - Verzamelt de gegevens volgens het insp ...

    Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community