• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1 item
  1. Ustni higienik

    Temeljni cilji programa so: sistematično nadgraditi splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki; razviti spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih; razviti osebnostne lastnosti, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost v skladu z etičnimi načeli; razviti motivacijo za izobraževanje, izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje; razviti pripravljenost na raziskovanje in inovativnost ter se s tem pripravljajo na sposobnost prilagajanja stalno se razvijajoči stroki; obvladati slovensko in tujo strokovno terminologijo s področja dentalne medicine, usposobijo se za primerno strokovno komunikacijo, za vodenje dokumentacije in spremljanje strokovne literature; usposobiti se za uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi; usposobiti se za aktivno skrb za lastno zdravje in zdravje pacientov ter razviti pozitivni odnos do zdravega načina življenja; obvladati zaščitne ukrepe za varno delo; razviti zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, do racionalne rabe energije in materialov. obvladati stroko ustnega higienika. ...

    Provider NameSKALDENS, zasebni zdravstveni zavod, Višja strokovna šola za ustne higienike

    Category: Learning Opportunities Location: Slovenia