• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 8 items
 1. Fishing Guide, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee tavallisten saaliskalojen elintavat ja ympäristövaatimukset sekä niiden pyydystettävyyteen vaikuttavat tekijät- tunnistaa kalojen ympäristövaatimukset ja suorittaa kalaveden hoitotöitä- tunnistaa toimintaympäristön tärkeimmät eliöt ja luonnonilmiöt- hyödyntää paikalliskulttuurin ja -historian tuntemustaan asiakkaita ohjatessaan- osaa ottaa vieraiden kulttuurien edustajien tarpeet huomioon toiminnassaan- kykenee suunnittelemaan ja järjestämään kalastustapahtuman ja siihen liittyvät oheispalvelut- osaa laatia ja toteuttaa markkinointisuunnitelman ja markkinoida kohdennetusti- pystyy toimimaan yhteistyössä muiden palvelujen tarjoajien ja matkailuyritysten kanssa- osaa käyttää ja huoltaa urheilukalastusvälineistöä ja opastaa sen käytössä-osaa ohjata asiakkaita turvallisesti vesillä tai maastossa liikuttaessa- pystyy ennakoimaan sään vaikutuksen tapahtumaan ja suunnistamaan vaikeissakin sääoloissa- osaa johtaa ryhmää- osaa ottaa huomioon turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat toiminnassaan ja antaa ensiapua- osaa opastaa ja palvella asiakkaita heidän taustansa ja tasonsa mukaisesti muullakin kuin äidinkielellä- osaa puhdistaa, perata ja valmistaa saaliin asiakkaille ja järjestää kenttäruokailun- pystyy toimimaan säädösten mukaisesti ja hankkimaan asiakkaille tarvittavat luvat sekä opastamaan heitä kalastus- ja ympäristölainsäädännön noudattamiseen- osaa käyttää ja huoltaa moottoreita, koneita ja laitteita sekä hoitaa jätehuollon ja toimia hygieenisesti- osaa arvioida yrittäjävalmiuksiaan, ...

  Provider NameSavonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, SAMI, luonnonvara- ja ympäristöala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Fishery, VQ

  Kalatalouden perustutkinnon suorittanut osaa tehdä laaja-alaiset kalatalousalan perustyöt. Lisäksi voi erikoistua kalastukseen, kalanjalostukseen, kalakauppaan, vesiviljelyyn tai matkailukalastukseen. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Asikkala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Fishery, VQ

  Kalatalouden perustutkinnon suorittanut osaa tehdä laaja-alaiset kalatalousalan perustyöt. Lisäksi voi erikoistua kalastukseen, kalanjalostukseen, kalakauppaan, vesiviljelyyn tai matkailukalastukseen. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Asikkala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Fishing Guide, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee tavallisten saaliskalojen elintavat ja ympäristövaatimukset sekä niiden pyydystettävyyteen vaikuttavat tekijät- tunnistaa kalojen ympäristövaatimukset ja suorittaa kalaveden hoitotöitä- tunnistaa toimintaympäristön tärkeimmät eliöt ja luonnonilmiöt- hyödyntää paikalliskulttuurin ja -historian tuntemustaan asiakkaita ohjatessaan- osaa ottaa vieraiden kulttuurien edustajien tarpeet huomioon toiminnassaan- kykenee suunnittelemaan ja järjestämään kalastustapahtuman ja siihen liittyvät oheispalvelut- osaa laatia ja toteuttaa markkinointisuunnitelman ja markkinoida kohdennetusti- pystyy toimimaan yhteistyössä muiden palvelujen tarjoajien ja matkailuyritysten kanssa- osaa käyttää ja huoltaa urheilukalastusvälineistöä ja opastaa sen käytössä-osaa ohjata asiakkaita turvallisesti vesillä tai maastossa liikuttaessa- pystyy ennakoimaan sään vaikutuksen tapahtumaan ja suunnistamaan vaikeissakin sääoloissa- osaa johtaa ryhmää- osaa ottaa huomioon turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat toiminnassaan ja antaa ensiapua- osaa opastaa ja palvella asiakkaita heidän taustansa ja tasonsa mukaisesti muullakin kuin äidinkielellä- osaa puhdistaa, perata ja valmistaa saaliin asiakkaille ja järjestää kenttäruokailun- pystyy toimimaan säädösten mukaisesti ja hankkimaan asiakkaille tarvittavat luvat sekä opastamaan heitä kalastus- ja ympäristölainsäädännön noudattamiseen- osaa käyttää ja huoltaa moottoreita, koneita ja laitteita sekä hoitaa jätehuollon ja toimia hygieenisesti- osaa arvioida yrittäjävalmiuksiaan, ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Asikkala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Fishery, VQ

  Kalatalouden perustutkinnon suorittanut osaa tehdä laaja-alaiset kalatalousalan perustyöt. Lisäksi voi erikoistua kalastukseen, kalanjalostukseen, kalakauppaan, vesiviljelyyn tai matkailukalastukseen. ...

  Provider NameAmmattiopisto Lappia, Kemi (Kivikangas)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Fishery, VQ

  Kalatalouden perustutkinnon suorittanut osaa tehdä laaja-alaiset kalatalousalan perustyöt. Lisäksi voi erikoistua kalastukseen, kalanjalostukseen, kalakauppaan, vesiviljelyyn tai matkailukalastukseen. ...

  Provider NameAmmattiopisto Lappia, Kemi (Kivikangas)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Fishery, VQ

  Kalatalouden perustutkinnon suorittanut osaa tehdä laaja-alaiset kalatalousalan perustyöt. Lisäksi voi erikoistua kalastukseen, kalanjalostukseen, kalakauppaan, vesiviljelyyn tai matkailukalastukseen. ...

  Provider NameThe College of Fisheries and Environment

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Fishery, VQ

  Kalatalouden perustutkinnon suorittanut osaa tehdä laaja-alaiset kalatalousalan perustyöt. Lisäksi voi erikoistua kalastukseen, kalanjalostukseen, kalakauppaan, vesiviljelyyn tai matkailukalastukseen. ...

  Provider NameThe College of Fisheries and Environment

  Category: Learning Opportunities Location: Finland