• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1156 items
 1. Kemija (Chemistry)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilji magistrskega študijskega programa so usposobiti strokovnjake, ki bodo sposobni razvijati razširjeno znanje in razumevanje kemije, kar omogoča originalnost, razvoj in uporabo idej pri raziskovalnem delu. Med študijem pridobljene kompetence omogočajo zaposlitev na delovnih mestih profesionalnih kemikov v kemijski in sorodnih industrijah ter javnih službah; dovolj visok standard znanj, kompetenc in učnih veščin pa je ustrezen tudi za samostojen nadaljnji študij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Faculty of Chemistry and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Fizika (Physics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilj programa je, da diplomant pridobi znanje na treh področjih, ki imajo jasno začrtano aplikativno usmeritev: analiza dinamike kompleksnih sistemov in ekonofizika, računalniška fizika, biofizika, fizika mehke snovi in okoljska fizika. Te usmeritve so v skladu z aktualnimi potrebami trga in vizijo razvoja potreb v prihodnosti, kar daje študijskemu programu pečat aplikativno usmerjenega sodobnega programa, ki je prilagojen potrebam širšega trga in poleg izobraževanja kadrov za akademsko sfero ponuja možnosti široke zaposljivosti diplomantov, in sicer področja industrijskih aplikativnih raziskav, razvijanja in implementacije novih tehnologij, procesne tehnike, krmiljenja, kibernetike, avtomatizacije, razvojnih industrijskih projektov, aplikacije ekonofizike na področje vodenja in upravljanja kompleksnih poslovnih sistemov v ekonomiji, bančništvu in zavarovalništvu ter omogoča vključevanje v interdisciplinarne projekte na področju sodobnih telekomunikacijskih in informacijskih sistemov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Fizika in astrofizika (Physics and Astrophysics II. level)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program usposablja na dveh področjih fizike: fizika trdne snovi in fizika visokih energij. Značilnost obeh usmeritev je trdno osnovno znanje fizike okrepljeno z močno matematično osnovo. Diplomanti se lahko usmerijo v nadaljevanje študija na doktorski stopnji in znanstveno-raziskovalno kariero. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Fakulteta za naravoslovje (School of Science)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Znanost o materialih (Material science)

  Magistrski študijski program je interdisciplinarno in raziskovalno naravnan. Program je zasnovan v sodelovanju s Kemijskim inštitutom in Institutom Jožef Stefan v skladu z dobrimi kadrovskimi in raziskovalnimi pogoji s področij fizike in kemije materialov, karakterizacije materialov, pa tudi tehnologij materialov in razvoja inovativnih izdelkov in storitev, vključno z varstvom intelektualne lastnine. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Fakulteta za naravoslovje (School of Science)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Geologija (Geology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. V svojem pedagoškem in raziskovalnem delovanju pokrivajo praktično vse veje geologije: hidrogeologija, inženirska geologija, GIS, geologija krasa, fizikalna geologija, geomorfologija, geokemija, statistika, geofizika, mineralogija in kristalografija, sedimentologija, petrologija, nekovinske mineralne surovine, naravni kamen v arhitekturi in restavratorstvu, sekundarne surovine, okoljska geokemija, geologija in geokemija rudišč, geokemija in izotopska kemija, gemologija, geoarheologija, medicinska geologija, nahajališča premoga in nafte, geneza kovinskih mineralnih surovin, stratigrafija, paleontologija, strukturna geologija, geomehanika, pedologija, geologija kvartarja, regionalna geologija, geološko kartiranje, vulkanologija. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Advanced Materials Science (E)

  The degree programme is a strongly interdisciplinary programme dealing with materials and their properties. Students will get an advanced education in an area of specialisation of their choice. Students may choose one of the following areas of specialisation: “Metals and Ceramics“, “Semiconductor Processing and Nanotechnology” or “Biobased Materials”. ...

  Provider NameUniversität Graz in Kooperation mit der TU Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 7. Food Technology and Nutrition

  Die Lebensmitteltechnologie ist ein interdisziplinäres technologisches Berufsfeldmit stark ineinander greifenden Wissensgebieten. Im Vordergrund steht die Neu- und Weiterentwicklung von Technologien und Produkten. ...

  Provider NameFH ÖO Studienbetriebs GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 8. Chemistry

  Die Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums Lehramt Studienfach Chemie erlernen Chemie-Unterricht interessant, altersadäquat und geschlechtersensibel zu gestalten und chemische Inhalte und Fertigkeiten vom wissenschaftlichen auf das schulische Niveau zu transformieren. Das Studium schließt mit der Masterarbeit und der Masterprüfung ab. ...

  Provider NameUniversität Salzburg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 9. Chemical and Pharmaceutical Engineering (E)

  The master’s programme in “Chemical and Pharmaceutical Engineering” links the scientific disciplines of Chemistry and Pharmacy with the engineering discipline of Chemical and Process Engineering. The required qualification profile of the complementary science for the education in the master’s programme in Chemical and Pharmaceutical Engineering is taught in compulsory modules. The qualification profile of this master’s programme enables graduates to prepare and work on assignments in the relevant discipline in research, development, planning and production processes in an integrative way and to analyse and specify special subject-related tasks for enhanced scientific processing in order to allow resources-optimised detailed processing by the specialists. ...

  Provider NameUniveristät Graz gemeinsam mit der Technischen Universität Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 10. Space Sciences and Earth from Space

  Als technisch-naturwissenschaftliche Basis werden zunächst Kenntnisse aus den Fächern Physik, Geodäsie, Elektrotechnik und Umweltsystemwissenschaften erworben. Gegenstand des Studiums sowie Schwerpunkte in der Wissens- und Kompetenzvermittlung sind die Weltraumwissenschaften und spezifische, wissenschaftliche Gebiete im Zusammenhang mit dem System Erde jeweils auf dem neuesten Stand der Forschung. Es sind folgende Module zu absolvieren: Modul/Fach A: Introduction to Geo- and Space Sciences Modul/Fach B: Satellites and Launcher Systems Modul/Fach C: Data Analysis and Modelling Im Laufe des Masterstudiums muss einer der drei Schwerpunkte vollständig absolviert werden: Wahlfach Schwerpunkt: Solar System Physics Modul/Fach D 1.1: Physics of the Sun and Impacts on Planets Modul/Fach D 1.2: Data Analysis and Methods in Solar System Physics Modul/Fach D 1.3: Stellar and Space Physics *Wahlfach Schwerpunkt: Satellite Systems Modul/Fach D 2.1: Fundamentals of Information and Communication Engineering Modul/Fach D 2.2: Satellite Systems and Communications Modul/Fach D 2.3: Navigation Systems and Methods *Wahlfach Schwerpunkt: Earth System from Space Modul/Fach D 3.1: Physics of the System Earth Modul/Fach D 3.2: Satellite Geodesy and Reference Systems Modul/Fach D 3.3: Data Analysis and Numerical Modelling Wahlfachkataloge/Gebundene Wahlfächer Freifach/Freie Wahlfächer Masterarbeit Masterprüfung ...

  Provider NameUniversität Graz gemeinsam mit der Technischen Universität Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark

Pages