• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 14 items
 1. Lokförare

  Vill du jobba som lokförare? Yrkeshögskoleutbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att kunna köra tåg på det svenska järnvägsnätet. Det är idag stor brist på lokförare i Sverige, vilket gör att det finns goda möjligheter att få jobb.För att passa som lokförare bör du vara serviceinriktad och stresstålig och kunna fatta rätt beslut i oväntade situationer. Det är också en fördel om du är intresserad av teknik.Utbildningens uppläggUtbildningen är ettårig och ger dig de kunskaper och färdigheter som behövs som lokförare.Utbildningen till lokförare är framtagen i samarbete med järnvägsbranschen och innehållet är anpassat till järnvägsbranschens krav. Utbildningen är anpassad till den nationella utbildningsplan som branschorganisationen Almega och branschföretagen tagit fram.I järnvägsknuten Nässjö möts sex järnvägslinjer och flera av de stora tågbolagen har kontor här. Förutsättningarna är därför mycket goda att lära sig allt som yrkesrollen som lokförare kräver, både teoretiskt och praktiskt. TågsimulatorVi använder oss av tågsimulator i utbildningen. De pedagogiska fördelarna med simulatorträning är många och den simulatorbaserade utbildningen innebär att teori varvas med simulatorträning då vi praktiskt övar på situationer som kan uppstå. Syftet är att du som studerande ska få så många övningstimmar som möjligt på avvikelser.ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna i yrkesrollen som lokförare varierar inom de olika företagen, från att enbart köra tåg till att ha mer flexibla arbetsuppgifter som växlare, radioloks ...

  Provider NameNässjö Kommun

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Trafikflygarutbildning PPL/CPL

  Trafikflygarutbildning PPL/CPL ...

  Provider NameProflight Nordic AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Trafikflygarutbildning PPL/CPL

  Trafikflygarutbildning PPL/CPL ...

  Provider NameProflight Nordic AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Trafikflygarutbildning IR

  Trafikflygarutbildning IR ...

  Provider NameProflight Nordic AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Trafikflygarutbildning IR

  Trafikflygarutbildning IR ...

  Provider NameProflight Nordic AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Trafikflygarutbildning Typutbildning / MCC utbildning

  Trafikflygarutbildning Typutbildning / MCC utbildning ...

  Provider NameProflight Nordic AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Trafikflygarutbildning Typutbildning / MCC utbildning

  Trafikflygarutbildning Typutbildning / MCC utbildning ...

  Provider NameProflight Nordic AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Lokförare inriktning person, gods och infra

  YH 7 Boden 300 poäng: Ansökan beräknas öppna våren 2020.Vad krävs för att bli antagen?- Du ska vara behörig. Läs mer under Behörighetskrav.- Du måste rekommenderas av psykolog i den yrkespsykologiska bedömningen (urvalstest).- Dina prestationer i urvalet avgör om du blir antagen.- Du måste uppfylla hälsokraven för lokförare.- Du får inte ha en neuropsykiatrisk diagnos om du inte innehar en dispens från Transportstyrelsen. - Du måste uppfylla Transportstyrelsens krav för förarbevis för att kunna arbeta som lokförare efter avslutad utbildning.- Du måste ha godkända betyg från gymnasiet i engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk.- Ansökan ska ha inkommit i tid och vara komplett.Grundläggande behörighet ASom sökande måste du ha en godkänd gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. (Examens- eller avgångsbetyg från äldre svenska gymnasieformer gäller, även 2-årigt gymnasium, kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola). ...

  Provider NameBodens kommun, Vuxenutbildningen

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Logistik- och transportledare

  Både Logistikledaren och transportledaren arbetsuppgifter är att skapa flöden för varor och transporter som är effektiva, ekonomiska och miljövänliga. I fabriker, via lagerterminaler och genom transporter. Lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.Utbildningen ger dig breda efterfrågade kunskaper som gör att du själv kan välja inriktning inom branschen. Utbildningen är uppdelad med ca 70 % gemensamma kurser samt 30 % valbara kursmoment mot logistik eller transport. Oavsett vilket du väljer kommer du att vara eftertraktad på arbetsmarknaden. I utbildningen har hela 25 företag och logistikorganisationer engagerats sig för att se till att utbildningen skapas enligt deras efterfrågade kompetensbehov. Dessa borgar också för nära samarbete under utbildningen och vid LIA perioderna.Efterfrågan på yrkeskunniga Logistiker och transportledare är högt både nationellt som regionalt i Mälardalen. Flera nationella företag men även lokala företag har engagerat sig i utbildningen för att deras rekryteringsbehov är växande. Efterfrågan av eftergymnasial kompetens från både logistikföretag och transporterande företag ökar konstant. Arlanda/Roserberg, Västerås, Hallsberg/Örebro, Eskilstuna, Nykvarn, och Stockholm är exempel på orter i närområdet som efterfrågar denna kompetens.Utbildningens längd är 390 YH poäng (ca 80 veckor) varav 100 poäng (20 veckor) är LIA, praktik på företag.Exempel på yrken efter utbildningenLogistikledare, Transportledare, Transportplanerare, Logistiker inom produktförsörjning, Speditör, Transport ...

  Provider NameKunskapscompaniet Ankaret AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Lokförare

  Utbildningen till lokförare vid Trafikverksskolan i Ängelholm genomförs som Yrkeshögskola (Yh) och omfattar 220 dagars heltidsstudier, vilket innebär 220 Yh-poäng. Under utbildningen får du möjlighet att genomgå prov för förarbevis. Efter Yh-examen ska du ha kompetens att framföra tåg under överinseende av en erfaren förare samt vara anställningsbar hos ett järnvägsföretag för att få kompletterande utbildning och jobb som lokförare.Trafikverksskolan i Ängelholm har samarbetat med järnvägsföretagen i Sverige för att utveckla lokförarutbildningens mål och innehåll som är fördelat på 16 olika delkurser. Detta gör att utbildningen leder till rätt kunskaper, färdigheter och kompetenser och utgör en väl förankrad grund för din framtida anställning som lokförare. Delkurserna omfattar främst studier om säkerhet på järnväg och de regelverk som omger lokförarens vardag. Men även viss teknisk utbildning för att du ska kunna ta del av ett järnvägsföretags efterföljande kompletterande utbildning.120 av studiedagarna är förlagda till en unik utbildningsmiljö vid Trafikverksskolan i Ängelholm. Här har vi tillgång till bangård och spår, järnvägsfordon, järnvägsmuseum, kunnig och erfaren personal inom hela järnvägssektorn och utrustning för praktiska övningar. De övriga 100 studiedagarna utgörs av ”lärande i arbetet” (LIA), som praktiken i samarbete med blivande arbetsgivare kallas. Undervisningen på Trafikverksskolan kännetecknas av att de teoretiska utbildningsmomenten varvas med praktiska övningar och tillämpningar i skolans ...

  Provider NameÄngelholms kommun Vuxenutbildning

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages