• EQF Home Page Icon

Qualification: Segédlevéltáros és ügykezelő

No translation available for Turkish. Showing the original language.

Segédlevéltáros és ügykezelő

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

  • ügykezelői, iratkezelői, iktatói, irattárosi; levéltári kezelői, segédlevéltárosi munka végzésére
  • a munkaterületet érintő jogszabályok, szabályzatok, előírások, belső utasítások értelmezésére; a változások nyomon követésére
  • a szakmai fogalmak tartalmának megértésére
  • az információ csere során alkalmazott manuális és elektronikus technológiák kezelésére
  • a maradandó értékű levéltári iratok, papíralapú és elektronikusan köziratok, a magániratok kezelésére; ügyviteli rendszerek használatára papíralapon és elektronikusan: a folyó ügyvitelben, az irattárban és a levéltárban
  • levéltári és irattári feldolgozó munka végzésére (rendszerezés, rendezés, selejtezés, segédletkészítés)
  • állományvédelmi (adatvédelmi, iratvédelmi), üzembiztonsági, katasztrófa elhárítási feladatok elvégzésére
  • az iratokat, adathordozókat károsító tényezőket felismerni; a megelőző védekezés és a kárelhárítás munkájában részt venni
  • levéltári gyűjtőterületi munka végzésére
  • közönségszolgálati, közművelődési, ügyfélszolgálati, kutatószolgálati munka végzésére

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 52-322-02

NQF Level: 
4
Awarding body: 

Soter-Line Oktatási Továbbképző és Szolgáltató Kft.

Awarding body contact info: 
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere