• EQF Home Page Icon

Qualification: Nevelőszülő

No translation available for Turkish. Showing the original language.

Nevelőszülő

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

 • szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
 • szakemberekkel való együttműködésre, a szakmai illetékesség betartására
 • a gyermek védelmében elfogadott szabályok alkalmazására
 • információk gyűjtésére, információforrások kezelésére
 • a gyermeki és szülői jogok és kötelességek értelmezésére
 • rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre
 • gyermek problémáinak a társadalmi, pszichológiai és szociálpszichológiai folyamatok tükrében való értelmezésére
 • a gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni gondozás végezésére
 • a gyermek napi tevékenységének megszervezésére, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreálódás feltételeit
 • a gyermekek motiválására
 • a gyermek képességeinek kibontakozásának elősegítésére
 • a gyermek lelkiállapotának változásainak észlelésére, problémafeltárás végezésére
 • megismerni/felismerni a gyermek különleges és speciális szükségleteit
 • segíteni a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és ápolását
 • elősegítni a gyermek vér szerinti családba való visszakerülését vagy örökbefogadását
 • előkészíteni és szükség esetén ellátni a nagykorúvá váló fiatal utógondozói ellátását
 • ellátni kormányhivatal kijelölése alapján - a gyermek gyámságával kapcsolatos feladatokat
 • vezetni a gyermekgondozással kapcsolatos dokumentációkat
 • biztosítani a környezete balesetés akadálymentességét
 • használni az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 32-761-01

NQF Level: 
3
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding pre-assessment