• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124448 items
 1. "Missions locales" network

  The "Missions locales" network covers all the French territory, the centres are in charge of the information, the guidance, the employment, the support of the young people from 16 to 25 years old. The aim of the network is to give individualized answers also in training, health, accomodation information.  ...

  Category: Contacts Location: France
 2. (a felvétel alapjául szolgáló diplomának megfelelő szakképzettség megnevezése) szakirányú szakfordító (idegen nyelv megnevezése) nyelvből és magyar nyelvből

  A szakon szerezhető ismeretek:    - a fordítási és tolmácsolási tevékenység egyes elméleti kérdései,   - nyelvi és kulturális ismeretek a forrás és célnyelven, bizonyos háttérismeretek (gazdaság, jog, politika),   - a fordító és tolmács szakma működésének ismerete (etikai és protokolláris szabályok),   - kommunikációs alapismeretek. A szakon végzettek alkalmasak:    - szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítésre (fordítás, szakfordítás, tolmácsolás),   - terminológiai gyűjtemények készítésére,   - fordítástámogató eszközök használatára,   - tolmácsberendezések használatára. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok:    - elemzőképesség,   - döntésképesség,   - kreativitás,   - ítélőképesség,   - stressz tűrő képesség. A szakképzettség gyakorlásához szükséges készségek:    - megbízáselemzés,   - szövegelemzés,   - stratégiatervezés,   - szövegalkotás,   - tematikus előkészítés, felkészülés, időgazdálkodás. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. (a felvétel alapjául szolgáló diplomának megfelelő szakképzettség megnevezése) szakirányú szakfordító és tolmács (idegen nyelv megnevezése) nyelvből és magyar nyelvből

  A szakon szerezhető ismeretek:    - a fordítási és tolmácsolási tevékenység egyes elméleti kérdései,   - nyelvi és kulturális ismeretek a forrás és célnyelven, bizonyos háttérismeretek (gazdaság, jog, politika),   - a fordító és tolmács szakma működésének ismerete (etikai és protokolláris szabályok),   - kommunikációs alapismeretek. A szakon végzettek alkalmasak:    - szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítésre (fordítás, szakfordítás, tolmácsolás),   - terminológiai gyűjtemények készítésére,   - fordítástámogató eszközök használatára,   - tolmácsberendezések használatára. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok:    - elemzőképesség,   - döntésképesség,   - kreativitás,   - ítélőképesség,   - stressz tűrő képesség. A szakképzettség gyakorlásához szükséges készségek:    - megbízáselemzés,   - szövegelemzés,   - stratégiatervezés,   - szövegalkotás,   - tematikus előkészítés, felkészülés, időgazdálkodás. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. (a hallgató eredeti oklevelének megfelelően műszaki/informatikai/gazdasági/agrár) szakfordító és szakterminológus (idegen nyelv megnevezése) nyelvből

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   - fordítási, tolmácsolási és terminológia-alkotási tevékenység elméleti kérdései;    - forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyaga;    - fordító és tolmács szakma etikai szabályai;    - kommunikációs és protokoll alapismeretek. Személyes adottságok és készségek:   - idegennyelv-tudás;    - monotónia-tűrés;    - stressztűrő képesség;    - kreativitás;    - problémamegoldó gondolkodás;    - jó memória;    - figyelemmegosztás és koncentráció;    - folyamatos önképzésre való készség;    - minőségre való érzékenység. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak:   - írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére (fordítás, szakfordítás, terminológiai adatbázisok létrehozása);    - célnyelvi szövegalkotásra;    - szövegelemzésre forrásnyelven;    - terminológiai gyűjtemények készítésére;    - fordítástámogató eszközök használatára. ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. (a hallgató eredeti oklevelének megfelelően természettudományi/orvos- és egészségtudományi/sporttudományi) szakfordító és szakterminológus (idegen nyelv megnevezése) nyelvből

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: -   fordítási és tolmácsolási tevékenység elméleti kérdései; -   forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyaga; -   fordító és tolmács szakma etikai szabályai; -   kommunikációs és protokoll alapismeretek.   Személyes adottságok és készségek: -   idegennyelv-tudás; -   jó kommunikációs képességek magyar és idegen nyelven; -   monotónia-tűrés; -   stressztűrő képesség; -   kreativitás; -   problémamegoldó gondolkodás; -   jó memória; -   figyelemmegosztás és koncentráció; -   folyamatos önképzésre való készség; -   minőségre való érzékenység.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak: -   szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére (szakfordítás, tolmácsolás); -   célnyelvi szövegalkotásra; -   célnyelven történő szóbeli közvetítésre; -   szövegelemzésre forrásnyelven;   -   fordítástámogató eszközök használatára. ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel)- alkalmazott közgazdász

  A képzés célja a vállalkozásokban és a közszférában praktizáló, műszaki alapdiplomát szerzett szakemberek továbbképzése annak érdekében, hogy a munkájuk során felmerülő gazdasági problémák megoldására önállóan vagy egy ütőképes szakértői csapat értékes tagjaként képessé váljanak. Az elméleti és gyakorlati ismereteket megszerzett végzettek általános gazdálkodási és vezetési feladatokat teljesítenek a műszaki beruházások tervezési, kivitelezési, üzemeltetési, fejlesztési és felhagyási fázisaiban.A képzés moduljai úgy épülnek fel, hogy teljes mértékben megfeleljenek azon szakemberek egyedi képzési igényeinek is, akik bővíteni kívánják felkészültségüket a munkaerőpiacra lépést vagy újrabelépést megelőzően, a könnyebb érvényesülés és a gyors karrierépítés érdekében.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Mérnök – alkalmazott közgazdász szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* a vállalkozás elemeit, a vállalkozás struktúráját, a vállalkozás környezetét, készségszinten minősíteni tudják a gazdasági folyamatokat a főbb szektorok sajátosságainak bemutatásával;* azon matematikai-statisztikai módszereket, melyek segítségével lehetséges a gazdasági jelenségek körültekintő elemzése, tervezése, több szempontú értékelése;* az elméleti közgazdaságtan azon összefüggéseit, melyek alapján a komplex nemzetgazdasági, regionális és vállalati folyamatok megérthetőek;* a sikeres vállalkozásszervezéshez és működtetéshez szükséges szervezési, tervezési, irányítási és vezetési ismere ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel)- projektközgazdász

  A szakirányú továbbképzés generális célja, hogy a műszaki tartalmú projektek pályázati tanácsadásával, valamint műszaki projektek tervezésével, üzemeltetésével és kivitelezésével foglalkozó szervezetek munkatársainak mérnöki felkészültségét a pályázati gazdaságtan ismereteivel egészítse ki. A képzés az elméleti megalapozáson túl a folyamat teljes spektrumának praktikumában előforduló tervezési, pályázatírási, kivitelezési, üzemeltetési/fenntartási, beszámolási feladatokra koncentrál.A képzés moduljai úgy épülnek fel, hogy teljes mértékben megfeleljenek azon szakemberek egyedi képzési igényeinek is, akik bővíteni kívánják felkészültségüket a munkaerőpiacra lépést vagy újrabelépést megelőzően, a könnyebb érvényesülés és a gyors karrierépítés érdekében.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A mérnök – projektközgazdász (főiskolai) szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* a vállalkozás elemeit, a vállalkozás struktúráját, a vállalkozás környezetét, készségszinten minősíteni tudja a gazdasági folyamatokat a főbb szektorok sajátosságainak bemutatásával;* azon matematikai-statisztikai módszereket, melyek segítségével lehetséges a gazdasági jelenségek körültekintő elemzése, tervezése, több szempontú értékelése;* az elméleti közgazdaságtan azon összefüggéseit, melyek alapján a komplex nemzetgazdasági, regionális és vállalati folyamatok megérthetőek;* a sikeres projektszervezéshez szükséges általános jogi, pénzügyi, marketing, számviteli és menedzsment alapismeretek ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel)- üzemközgazdász+

  A szakirányú továbbképzés általános célja, hogy az állami, külföldi vagy hazai tulajdonban lévő multinacionális, kis- és közepes vállalkozások, alsóközép- vagy felsővezetői szintjén tevékenykedő vagy szakértői tevékenységet ellátó, műszaki alapdiplomával rendelkező szakembereket olyan általános gazdasági és speciális üzemgazdasági ismeretekkel vértezzen fel, melyek segítségével a munkájuk során felmerülő problémák megoldása a műszaki és közgazdasági szemléletek együttes alkalmazásával magasabb minőségi szinten valósulhat meg. A képzés moduljainak felépítése úgy történt, hogy teljes mértékben megfeleljenek a már praktizáló műszaki szakemberek speciális képzési igényeinek, de azon szakembereknek is előnyös, akik bővíteni kívánják felkészültségüket a munkaerőpiacra lépést vagy újrabelépést megelőzően, a könnyebb érvényesülés, a látókör szélesítés és a gyors karrierépítés érdekében.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A mérnök – üzemközgazdász szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* a vállalkozás elemeit, a vállalkozás struktúráját, a vállalkozás környezetét, készségszinten minősíteni tudja a gazdasági folyamatokat a főbb szektorok sajátosságainak bemutatásával;* azon matematikai-statisztikai módszereket, melyek segítségével lehetséges a gazdasági jelenségek körültekintő elemzése, tervezése, több szempontú értékelése;* az elméleti közgazdaságtan azon összefüggéseit, melyek alapján komplex nemzetgazdasági, regionális és vállalati folyamatok megérthetőek;* a ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. (idegen nyelv feltüntetése) üzleti szaknyelvi tréner

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A végzettek ismerik:* a gazdasági és üzleti kommunikáció sajátosságait, az adekvát szaknyelvi terminológiát, lexikai, grammatikai, mondattani specifikumait; * a kultúra és a nyelvhasználat közötti kapcsolat megjelenési formáit az üzleti kommunikációban, az egyes kultúrák közötti különbségeket;* az interkulturális kommunikáció és menedzsment tudományágainak főbb kutatási eredményeit;* a gazdasági és üzleti szaknyelvtanítás hatékony módszereit különös tekintettel a kommunikatív tanuló-központú, interaktív, kompetenciafejlesztésre irányuló tréning megközelítésre;* a korszerű andragógiai elveket és módszertani implikációit a felnőtt célcsoportok, gazdasági vezetők képzésében;* a tréneri, facilitátori és coach szerep és működés elméleti és gyakorlati beágyazását;* a csoportdinamikai folyamatok sajátosságait és kezelését;* a multimédia és a web2.0 tanítást és tanulást támogató lehetőségeit;* a közgazdaságtudomány elméleti és gyakorlati kérdésköreit; * a célnyelvű országok civilizációját, aktuális gazdasági, társadalmi, politikai viszonyait;* a nyelvoktatásra vonatkozó Közös Európai Referenciakeret irányelveit; * a szaknyelvtanításra, a szaknyelvtudás mérésére, standardizált értékelésére, valamint a feladatfejlesztésre vonatkozó elméleti ismeretanyagot;* a lineáris és digitális tananyag, vizsgaanyag szervezési modelljeit;* a multimédia elemeinek tudatos felhasználását a szaknyelvi tananyagok, vizsgaanyagok szerkesztésében;* a tudományos írásművekkel s ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. (no legal status)

  Candidates will be able to: • plan, prepare, carry out and oversee their own work, • take into account measures for the rational use of energy, material and time, • protect health and the environment, • establish a cooperative relationship with superiors and co-workers, • develop entrepreneurial characteristics, skills and behaviour, • diagnose the state of tyres and rims using modern tools and instruments, • maintain tyres and rims in a way that ensures safe use of the vehicle, • repair tyres and rims, • advise customers in connection with the purchase and maintenance of tyres and rims. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia

Pages