• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 246 items
 1. Military Aerospace Control Officer

  A képzés célja olyan felsőfokú végzettségű légiközlekedési szakemberek képzése, akik a szükséges általános (katonai) és speciális (légiközlekedési) alapismeretekkel rendelkeznek, képesek az állami célú légiközlekedés nemzeti és nemzetközi elvárások szerinti sajátos (védelmi) feladatainak végrehajtására. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak az állami szféra repüléssel és légiközlekedéssel foglalkozó szervezeteinél a szakirányuknak megfelelően légijármű-vezetői és repülésirányítói tevékenység ellátására, légijárművek légi és földi üzemeltetésére, légi vezetési, valamint-irányítási rendszerek kezelésére, a repülési feladatok tervezésével, szervezésével, biztosításával kapcsolatos teendők végzésére. A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 7.1.1. Tudás: 1. Ismeri a közszolgálati alapismereteket, tisztában van a közigazgatás funkcióival, felépítésével és működésével, a közszolgálat más területeivel való együttműködés módjaival. 2. Alapvetően ismeri az összfegyvernemi harc megvívásával kapcsolatos alapismereteket, annak főbb jellemzőit, a harctámogatás, a harckiszolgáló támogatás, a haderőnemek és a fegyvernemek szervezeti felépítését, harceljárásait. 3. Rendelkezik alapvető vezetői alapismeretekkel, tisztában van a vezetői kompetenciákkal és a beosztottak eredményes irányításához szükséges alapvető ismeretekkel, valamint a beosztottakat motiváló képességekkel. 4. Rendelkezik az általános gazdálkodási, jogi, korszerű geoinform ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Őr-járőrtárs

  A képesítéssel rendelkező képes: általános szolgálati feladatokat teljesíteni szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni őrzési, objektum-, létesítményvédelmi feladatokat ellátni személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedésekben részt venni kényszerítő eszközöket használni közrendvédelmi feladatokat ellátni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Tűzoltó II.

  A képesítéssel rendelkező képes: napirend szerinti tevékenységet végezni vonulós tűzoltói szolgálatot ellátni életmentést végezni tűzoltási feladatot ellátni műszaki mentést végezni beavatkozás közben tekintettel lenni a tűzvizsgálatra ...

  Awarding bodyKatasztrófavédelmi Oktatási Központ

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Rendészeti szervező (Büntetés-végrehajtási szervező)

  A képesítéssel rendelkező képes: vezetési, szervezési és ellenőrzési feladatokat ellátni egyéb szolgálati feladatokat ellátni a meghatározott büntetés-végrehajtási feladatokat végrehajtani a beosztott állomány részére eligazítást tartani a fogvatartottak nevelési feladatait végrehajtani a büntetés-végrehajtási szerv biztonsági szabályait, előírásait betartani ...

  Awarding bodyBüntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Rendészeti szervező (Iparbiztonsági szervező)

  A képesítéssel rendelkező képes: hatósági ellenőrzést végezni a veszélyes üzemek és a veszélyes áru szállítás biztonsága, valamint a kritikus infrastruktúra védelem területén hatósági engedélyezési és szankcionálási tevékenységet végezni a veszélyes üzemek, veszélyes áru szállítás és kritikus infrastruktúra védelem területén iparbiztonsági tervezési, szervezési és mentésszervezési feladatokat végezni a veszélyes üzemek, veszélyes áru szállítás és kritikus infrastruktúra védelem területén nukleáris biztonsághoz tartozó tervezési, szervezési, baleset-elhárítási feladatokat végezni iparbiztonsági hatósági felügyeleti ellenőrzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátni iparbiztonsági hatósági és katasztrófavédelmi eljárásokkal kapcsolatos adatokat kezelni továbbképzések, gyakorlatok szervezésében és lebonyolításában a katasztrófavédelmi szervezet képviseletében iparbiztonsági szakértői feladatot ellátni katasztrófavédelmi beavatkozások kockázatelemzési feladataiban részt venni ...

  Awarding bodyKatasztrófavédelmi Oktatási Központ

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Rendészeti szervező (Katasztrófavédelmi szervező)

  A képesítéssel rendelkező képes: veszélyazonosítást és veszélyelemzést végezni védelemszervezői tevékenységet végezni veszélykezelésben részt venni ellenőrzést végezni szervezeteket létrehozni és működtetni katasztrófavédelmi beavatkozások kockázatelemzési feladataiban részt venni az előfordulható veszélyhelyzetek tekintetében informálódni és kommunikálni terveket készíteni, döntést előkészíteni, veszélykezelésben részt venni részt venni a katasztrófák elleni védekezés érdekében a szabályozásban életvédelmi létesítményeket kezelni oktatáson, felkészítésen, önképzésen részt venni adatkezelés és adminisztrációs feladatokat végezni ...

  Awarding bodyKatasztrófavédelmi Oktatási Központ

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Rendészeti szervező (Közlekedési és közrendvédelmi szervező)

  A képesítéssel rendelkező képes: általános szolgálati feladatokat ellátni eszközöket kezelni, használni adminisztratív, ügykezelési feladatokat végezni kommunikálni szervezeten belül és kívül nemzetközi együttműködési feladatokat végezni államigazgatási és rendészeti feladatokat végezni különleges jogrend fennállása időszakában feladatokat ellátni vezetési, szervezési és ellenőrzési feladatokat ellátni adatokat, információkat elemezni, értékelni egyéb szolgálati feladatokat ellátni a határrendet fenntartani a közrend és közbiztonság megőrzésével összefüggő feladatokat végezni őrés ügyeleti szolgálatot ellátni csapatszolgálati feladatokat ellátni közlekedésrendészeti feladatokat ellátni idegenrendészeti feladatokat végezni személyés objektumvédelmi feladatokat ellátni ...

  Awarding bodyADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Rendészeti szervező (Tűzvédelmi szervező)

  A képesítéssel rendelkező képes: vezetni és szervezni a hivatásos tűzoltóság készenléti jellegű szolgálatát tűzvédelmi hatósági, szakhatósági ügyintézői feladatokat ellátni ellátni a tűzoltás-vezetői, mentésvezetői feladatokat irányítói feladatokat ellátni a tűzoltás, műszaki mentés szervezetében közreműködni a tűzoltók képzésében, szakmai és fizikai felkészítésében gyakorlatokat, ellenőrzéseket, helyszínbejárásokat tervezni, végrehajtani, értékelni, dokumentálni épületet, építményt, tevékenységet, beépített és egyéb tűzvédelmi berendezéseket, tűzvédelmi szempontból szemlézni, elemezni, értékelni, engedélyezni, ellenőrizni, dokumentálni és eljárni a tűzvédelmi szabályoknak történő megfelelés érdekében tűzjelzést fogadni, értékelni, riasztást elrendelni, vonulást irányítani tervet készíteni a tűzoltás, műszaki mentés tevékenységére közreműködni a tűzvizsgálati eljárásban ...

  Awarding bodyKatasztrófavédelmi Oktatási Központ

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr)

  A képesítéssel rendelkező képes: adminisztratív, ügykezelési feladatokat végezni általános szolgálati feladatokat teljesíteni jogsértő cselekményeket felismerni, megelőzni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmazni, feljelenteni, jegyzőkönyvet készíteni) államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekményeket megelőzni, megakadályozni biztonsági intézkedést foganatosítani, elővezetést, előállítást, elfogást végrehajtani elvégezni a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat felvilágosítani, felvilágosítást kérni, segítséget nyújtani a rászorulóknak idegen nyelven kommunikálni idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátásában részt venni, mélységi ellenőrzést végezni járőrszolgálatot ellátni, intézkedéseket foganatosítani és határforgalmat ellenőrizni jogszerűen és szabályszerűen intézkedni közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti és határrendészeti, őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni csapatszolgálati feladatokat teljesíteni szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket foganatosítani, kényszerítő eszközöket használni szolgálata ellátása során kényszerítő eszközt, lőfegyvert használni tanúkutatást, meghallgatást végezni, helyszíni szemlével kapcsolatos teendőt ellátni tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr)

  A képesítéssel rendelkező képes: adminisztratív, ügykezelési feladatokat végezni általános szolgálati feladatokat teljesíteni jogsértő cselekményeket felismerni, megelőzni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmazni, feljelenteni, jegyzőkönyvet készíteni) államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekményeket megelőzni, megakadályozni biztonsági intézkedést foganatosítani, elővezetést, előállítást, elfogást végrehajtani elvégezni a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat felvilágosítani, felvilágosítást kérni, segítséget nyújtani a rászorulóknak idegen nyelven kommunikálni idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátásában részt venni, mélységi ellenőrzést végezni járőrszolgálatot ellátni, intézkedéseket foganatosítani és határforgalmat ellenőrizni jogszerűen és szabályszerűen intézkedni közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti és határrendészeti, őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni csapatszolgálati feladatokat teljesíteni szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket foganatosítani, kényszerítő eszközöket használni szolgálata ellátása során kényszerítő eszközt, lőfegyvert használni tanúkutatást, meghallgatást végezni, helyszíni szemlével kapcsolatos teendőt ellátni tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages