• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 127 items
 1. Csecsemő és gyermekápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni munkáját az ápolási folyamat elvei szerint végezni, felmérni, tervezni, végrehajtani és értékelni szakmai tevékenységeit szisztematikus, egyénre szabott ápolást, szakápolást és gondozást nyújtani, amely a beteg gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul a sajátos nevelési igényű gyermek ellátását menedzselni segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget abban, hogy elérjék az egészség lehető legmagasabb fokát és megelőzzék a betegségeket munkája során biztonságos ápolási környezetet teremteni a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és a további ellátási kompetenciáról dönteni munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Voice, Speach and Swallowing Therapist

  A képzés célja ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 7.1. Az elsajátítandó közös szakmai kompetenciák 7.1.1. Az ápoló és betegellátó szakemberek a) tudása - Részletesen ismeri a szervezet felépítését, törvényszerűségeit, a különböző alkotóelemek funkcióját, a biokémiai szabályozási, valamint az anyagcsere folyamatokat. - Részletekbe menően ismeri a szervrendszereket felépítő struktúrákat, a szervrendszerek mikroszkópos és makroszkópos felépítését, a képletek felszíni struktúráit, a szervezet élettani és kóros működését, ismeri azok szabályozását, és a szervezetben lejátszódó kóros folyamatok kóroktanát. - Ismeri a gyakoribb betegségek jellegzetes makro- és mikroszkópos, strukturális elváltozásait. - Ismeri a főbb diagnosztikai módszerek, működési elvét. - Ismeri a terápiás környezet sajátosságait, a különböző ágytípusok, ágyhelyzetek, testhelyzetek, kényelmi eszközök, mobilizációs eszközök és eljárások hatásait, indikációs körét és a kivitelezés menetét. - Ismeri a fájd ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Occupational Therapist

  A képzés célja ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 7.1. Az elsajátítandó közös szakmai kompetenciák 7.1.1. Az ápoló és betegellátó szakemberek a) tudása - Részletesen ismeri a szervezet felépítését, törvényszerűségeit, a különböző alkotóelemek funkcióját, a biokémiai szabályozási, valamint az anyagcsere folyamatokat. - Részletekbe menően ismeri a szervrendszereket felépítő struktúrákat, a szervrendszerek mikroszkópos és makroszkópos felépítését, a képletek felszíni struktúráit, a szervezet élettani és kóros működését, ismeri azok szabályozását, és a szervezetben lejátszódó kóros folyamatok kóroktanát. - Ismeri a gyakoribb betegségek jellegzetes makro- és mikroszkópos, strukturális elváltozásait. - Ismeri a főbb diagnosztikai módszerek, működési elvét. - Ismeri a terápiás környezet sajátosságait, a különböző ágytípusok, ágyhelyzetek, testhelyzetek, kényelmi eszközök, mobilizációs eszközök és eljárások hatásait, indikációs körét és a kivitelezés menetét. - Ismeri a fájd ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. aquaterápiás szakgyógytornász

  A képzés célja gyógytornász, fizioterapeuta végzettségű szakemberek számára olyan kiegészítő képzés biztosítása, amely képessé tesz a víz mint közeg, valamint a benne végezhető, speciálisan kialakított mozgások evidenciákon alapuló terápiás célú használatára, mellyel elősegíthető a funkciók megtartása, fejlesztése.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, ismeretek: Az aquaterápiás szakgyógytornász képes: a biomechanikai, anatómiai és élettani, valamint terhelés-élettani ismeretek elsajátításának birtokában: * evidenciákon alapuló terápiás és fejlesztő módszerek alkalmazására subaquális térben szív és érrendszeri, légzőrendszeri, egyéb belgyógyászati kórképek prevenciójában, kezelésében, rehabilitációjában,  * evidenciákon alapuló terápiás és fejlesztő módszerek alkalmazására subaquális térben mozgásszervi kórképek prevenciójában, kezelésében, rehabilitációjában,  * evidenciákon alapuló terápiás és fejlesztő módszerek alkalmazására subaquális térben neurológiai kórképek prevenciójában, kezelésében, rehabilitációjában,  * klinikai és műszeres vizsgálatok kivitelezésére és dokumentálására, az eredmények analizálására.   Személyes adottságok, készségek: * empatikus közelítés, * jó kommunikációs képesség, * önállóság, * kreativitás.   A szakképzettség tevékeny alkalmazása: * rehabilitációs terv készítése és megvalósítása, * magas szintű elméleti és gyakorlati mozgásterápia irányítása, * rehabilitációs teamben való aktív részvétel, * egyéni kutatások, tudományos munka végzése. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Betegkísérő

  A képesítéssel rendelkező képes: a helyszín biztonságosságát felmérni immobilizációs technikákat alkalmazni katasztrófa helyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködni megfelelő kommunikációt alkalmazni a beteg állapotát ABCDE-szemlélet szerint felmérni az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett életveszély esetén, alapszinten elsősegélyt nyújtani (szakszerű fektetés, vérzéscsillapítás, kötözések, szakszerű segélyhívás, BLS, eszköz nélküli légútbiztosítás) a beteg szállíthatóságát megítélni betegszállítás szervezési feladatokat ellátni betegjogokat és az egészségügyi etikai szabályokat betartani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. szülészeti-nőgyógyászati szonográfus

      A képzés célja, hogy az orvos- és egészségtudományi területen szerzett oklevéllel rendelkező szakemberek munkájukat a kor követelményeinek megfelelő legmagasabb színvonalon legyenek képesek elvégezni. Ezen túlmenően a megszerzett képzettség lehetőséget nyújt bizonyos önálló kompetenciával végezhető speciális diagnosztikus feladatok ellátására is.   A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik fekvő- és járóbeteg-szakellátás keretében egészségügyi intézmények ultrahang-diagnosztikai laboratóriumaiban, valamint bármely más egészségügyi szolgáltatónál (pl. magánrendelőkben) orvosi felügyelet mellett, önálló szűrő- és diagnosztikus szülészeti-nőgyógyászati ultrahangvizsgálatokat végeznek.       Megszerezhető ismeretek, kompetenciák   Ismeretek   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató:   átfogó ismeretekkel rendelkezik a normális női életciklusokról, a reproduktív szervek élettani és kóros működéséről, a magzat fejlődéséről, fejlődési rendellenességeiről; ismeri az ultrahangvizsgálatok végzésének technikai hátterét, a kivitelezés módját, alapvető műszerismeretekkel rendelkezik; ismeri a szülészeti-nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika végzésének szakmai irányelveit, protokolljait, nemzetközi standardjait, az ezzel kapcsolatos törvényi szabályozásokat, és az ismeretek bővítésének lehetőségeit; megfelelő ultrahang-anatómiai és embriológiai tudással rendelkezik, ismeri a terhesség felismerésének módszereit, a várandós környezeti, foglalkozási és genetikai kockázatait, a magz ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. podiáter

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják   * a láb statikus és funkcionális anatómiáját, tájanatómiáját; az egészséges láb és formavariánsait; az egészséges járás biomechanikáját, a lábdeformitások klinikai megjelenési formáit és az ortopédiai lábdeformitással járó betegségeket;   * a láb fizikális és eszközös vizsgálatát; a lábelváltozások kezelésének alapelveit – és a prevenció eszközeinek ismeretét és alkalmazását – a konzervatív és operatív kezelési módszereket és az orto-protetikai eszközhasználat betanításának módszereit;   * a hám és a bőr függelékeinek felépítését, a bőr élettani funkcióit;   * a hám kóros elszarusodásának típusait; a bőr jó és rosszindulatú növedékeit, a bőr és köröm bakteriális, vírusos és gombás fertőzéseit;   * szisztémás betegségek bőrtüneteit: cukorbetegség, immunológiai betegségek;   * bőrsebek kialakulásának okait, a jellemző tulajdonságainak felmérését, a sebkezelés irányelveit, a sebfedők szakszerű alkalmazását;   * a fertőzött sebről baktériumleoltást, infektológiai ismereteket és az antibiotikum-politika legfontosabb elemeit;   * a perifériás érbetegségek megjelenési formáit és diagnosztikus lehetőségeit, a terápiás beavatkozásokat, az artériás, vénás és a nyirok eredetű kórképeket;   * fizikai és CW Doppler készülék használatát és funkcionális próbákat;   * egyéb vaszkuláris műszerek (színes duplex ultrahang, plethysmographia, kapillármikroszkópia stb.) használatát, szakorvos által végzendő vizsgálat előkészítését, az eredmé ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Dental Hygienist

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján a betegségmegelőzés, egészségvédelem és egészségfejlesztés törvényszerűségeit ismerve gondozzák a társadalom egyéneit, közösségeit és elősegítik az egészségük fejlesztésének lehetőségeit. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az akalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 7.1.1. Az egészségügyi gondozás és prevenció területén a szakemberek a) tudása - Részletesen ismeri a szervezet biokémiai felépítését, törvényszerűségeit, a különböző alkotóelemek funkcióját, a biokémiai szabályozási valamint az anyagcsere folyamatokat. - Részletekbe menően ismeri a szervrendszereket felépítő struktúrákat, a szervrendszerek mikroszkópos és makroszkópos felépítését, a képletek felszíni struktúráit, a szervezet élettani és kóros működését, azok szabályozását, és a szervezetben lejátszódó kóros folyamatok kóroktanát. - Ismeri a terápiás környezet sajátosságait, a különböző ágytípusok, ágyhelyzetek, testhelyzetek, kényelmi eszközök mobilizációs eszközök és eljárások hatásait, indikációs körét és a kivitelezés menetét. - Ismeri a fájdalomcsillapítás anatómiai és élettani alapjait, valamint a különböző fájdalomcsillapítási módokat. - Ismeri a fiziológiás szükségletek kielégítésének alapjait. - Ismeri az egészségügyi dokumentáció alapjait. - Ismeri az asepsis-antisepsis, nozokómiális surveillance fogalmait, ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Sürgősségi szakápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: team-munkában dolgozni dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést kommunikálni a beteggel és hozzátartozójával elvégezni a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat, a folyamatok javítását folyamatosan megfigyelni és értékelni a beteg állapotát pszichésen támogatni a beteget és hozzátartozóját, egészségnevelő tevékenységet végezni elvégezni a beteg triage besorolását és felvételét különböző check-listák használatával menedzselni a kritikus állapotú beteget felismerni az akut életveszélyes állapotokat, képes azok megfelelő szintű elhárítására felmérni és kielégíteni a sürgősségi ellátást igénylő betegek szükségleteit előkészíteni a beteget és a szükséges eszközöket diagnosztikai vizsgálatokhoz elvégezni kompetenciájának megfelelő diagnosztikai feladatokat team-munka keretében közreműködni (az orvosi utasításnak megfelelően) az akut életveszély elhárításában, a betegek osztályozásában, kezelésekben, segédkezni az orvosi beavatkozásoknál elvégezni a speciális sürgősségi szakápolói feladatokat a kritikus állapotú beteg transzportját megszervezni, kivitelezni előkészíteni, használni a sürgősségi ellátásban alkalmazott orvosi, ápolási, informatikai eszközöket, gondoskodni utánpótlásukról a betegellátás folyamatát kompetenciájának megfelelően dokumentálni közreműködni szakmai gyakorlatukat töltő ápolók oktatásában, a sürgősségi szakápolás kutatásában, fejlesztésében ...

  Awarding bodyEgészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató

  A képesítéssel rendelkező képes: megtervezni és kivitelezni a pszichiátriai beteg ápolását aktuális szükségleteinek megfelelően, a szakmai szabályokhoz, etikai és jogi normákhoz igazodva folyamatosan megfigyelni és értékelni a beteg állapotát, megfigyelési eredményeit dokumentálni és jelezni a kezelő orvosnak tevékenységét team munkában végezni, a team tagjaként kompetenciaszintjének megfelelően részt venni a komplex rehabilitációs folyamatban az elrendelt gyógyszeres terápiát végrehajtani, a gyógyszerek bevételét ellenőrizni és dokumentálni felismerni a pszichiátriai gyógyszerek hatásait, mellékhatásait felismerni a krízisés veszélyeztető magatartást/állapotot és megtenni a szükséges intézkedéseket a beteg mindenkori pszichés állapotához igazodva használni a kommunikáció elemeit, elősegítve ezzel a gyógyulás folyamatát pszichésen támogatni a beteget és hozzátartozóját, egészségnevelő tevékenységet végezni felismerni a konfliktushelyzeteket és elkezdeni azok feloldását részt venni a prevencióban, egészségnevelésben, önkárosító magatartásformák megelőzésében életmódbeli tanácsadást nyújtani, pszichoedukációt végezni a csoportdinamikát és a csoporttörténéseket értelmezni a foglalkoztatás-terápia tárgykörébe tartozó technikákat megtanítani és gyakoroltatni, ezáltal szokásokat kialakítani, készségeket, képességeket, kognitív működést fejleszteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages