• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 184 items
 1. Curso Científico-Tecnológico de Marketing e Estratégia Empresarial

  Curso Científico-Tecnológico de Marketing e Estratégia Empresarial ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 2. Curso Tecnológico de Administração e Marketing

  Curso Tecnológico de Administração e Marketing ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 3. Management Support Technician

  Ensure that technical and administrative procedures required for the preparation, use, and updating of general management tools are applied in the company or public service. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 4. Distribution Technician

  Ensure the conditions for the proper functioning of the store's operational activities, contributing towards optimal sales, while complying with all quality, hygiene, safety at work, and environmental standards. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 5. VOCATIONAL UPPER SECONDARY SCHOOL DEGREE (Ptychio Epaggelmatikis Eidikotitas)- Specialty "Administative and Financial Services Personnel"

  The holder of a Vocational Upper Secondary School degree of this specialty: KNOWLEDGE1. Understands the relevance of theoretical knowledge and information related to a field of work or study.2. Evaluates and interprets data to establish basic principles and concepts in a specific field of work.3. Understands data and procedures in the implementation of more complex tasks.4. Selects and uses relevant knowledge acquired to carry out specific actions.SKILLS1. Demonstrates effectiveness in carrying out complex tasks in unknown and unpredictable environments.2. Communicates more complex information and solves problems by applying basic methods, tools, materials and information provided on a limited learning environment.COMPETENCES1. Applies knowledge and skills to perform some work systematically.2. Adjusts, when solving problems, in circumstances, by actively participating in structured learning environments.3. Under supervision, usually in the context of the profession, uses his own initiative with defined responsibility and autonomy.4. Acquires basic skills as a basis for lifelong learning. ...

  Awarding bodyMinistry of Education, Research and Religious Affairs

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Bürootöötaja, tase 4

  Bürootöötaja tegeleb organisatsioonis bürootöö ladusa toimimise tagamise, sise- ja välisklientide teenindamise ning dokumenditööga oma pädevuse piirides, pakkudes tehnilist tuge (sh andmete sisestamine, dokumentide paljundamine, skaneerimine). Bürootöötaja täpsemad tööülesanded sõltuvad konkreetsest organisatsioonist ja eeldavad enamasti head suhtlemisoskust ja kiiret, paindlikku ning korrektset tegutsemist. Tüüpilisteks bürootöödeks on info edastamine, telefonisuhtlus, dokumentide koostamine, andmesisestus, ametikohtumiste teenindamine jpm. Bürootöötaja teadmised, oskused ja hoiakud mõjutavad organisatsiooni mainet. ...

  Awarding bodyEesti Juhi Abi Ühing

  Category: Qualifications Location: Estonia
 7. Accountant/cashier

  Compulsory competences: 1. To form an information accounting system and fill in accounting register; 2. To prepare and register fixed assets in the book-keeping; 3. To account cash register and bank operations; 4. To do a stock accounting; 5. To do income and expenses records; 6. To do accounting for payable and receivable amounts; 7. To do accounting of calculated and paid out salaries; 8. To prepare accounting documents for archiving. Optional competences: 1. To perform an accounting of a production costs and its prime cost. 2. To calculate and declare taxes; 3. To prepare financial reports. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Secretary

  Mandatory competences: 1. Safely operate office equipment and computer programs; 2. Be able to type documents applying fast typing technology; 3. Prepare and complete documents; 4. Administer and register documents and correspondence; 5. Prepare documents and files for storage; 6. Manage documents electronically; 7. Communicate effectively with visitors in the native language and one foreign language; 8. Receive guests and visitors; 9. Assist the manager in organising events and planning his/her schedule. Optional competences: 1.Administer personnel documents; 2.Create the image of the company. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Seller

  A person who acquires the qualification of sales assistant must: - be able to accept and sort goods and products, check their quality, prepare them for sale and sell them to customers, use POS terminals and sales equipment, write invoices, complete cash-register documents, perform the accounting of money precisely and rapidly, and ensure the security of goods - know the characteristics of consumer goods, principles of customer service, and the basics of the use of sales equipment and IT - know at least one foreign language, and be able to work independently, diligently, and responsibly, and organise one’s work. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Finance Service Specialist

  Finansinių paslaugų teikėjai parengia darbo vietą darbui, pristato finansines paslaugas, parduoda banko, draudimo ir kitų finansinių įstaigų produktus, sudaro draudimo sutartis, tvarko klientų grynųjų pinigų priėmimą ir išėmimą iš sąskaitos, čekius, pervedimus, sąskaitas, mokėjimus kredito kortelėmis, mokėjimo nurodymus, sertifikuotus čekius bei atlieka kitas panašias bankines ir finansines operacijas. Atlieka klientų sąskaitų kreditavimą ir debetavimą, sąskaitų apmokėjimą ir pinigų pervedimą klientų vardu, pinigų keitimą pagal kliento pageidavimą iš vienos valiutos į kitą, visų operacijų apskaitos tvarkymą ir tikrinimą su realiu kasos likučiu. Dirba kompiuterinėmis programomis. Geba tvarkyti finansinių paslaugų dokumentaciją. Taisyklingai kalba bei rašo valstybine ir bent viena užsienio kalba. Išmano bendravimo su klientu etiką, nustato kliento poreikius. Norintiesiems siekti finansinių paslaugų teikėjo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Kvalifikacija įgyjama profesinio mokymo įstaigose. Finansinių paslaugų teikėjui svarbios šios asmeninės savybės: sąžiningumas, kruopštumas, atsakingumas, pasitikėjimas savimi, energingumas, aktyvumas, atsakomybė. Sėkmingam finansinių paslaugų teikėjo darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: • bendravimo užsienio kalba; • skaitmeninio raštingumo; • mokymosi ir problemų sprendimo; • socialinio ir pilietinio sąmoningumo; • iniciatyvumo ir verslumo; • tvarios plėtros palaikymo; • sveikatos tausojimo ir darbo saugos; • komandinio darbo; • kritinio mąstymo; • pr ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages