• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 700 items
 1. Félagsvísindabraut- íþróttaafrekssvið (16-195-3-6) stúdent

  Félagsvísindabraut-afrekssvið, byggir á fjölbreyttu og góðu almennu námi, með lykiláherslu á félagsgreinar, s.s. félagsfræði, sögu, sálfræði og uppeldisfræði. Einnig er lykiláhersla á íþróttaástundun nemandans. Markmiðið með náminu er að nemendur auki kunnáttu sína í félagsgreinum og geti hagnýtt sér gögn í þeim. Brautin veitir góðan undirbúning undir háskólanám í félagsgreinum og skyldum námsleiðum á háskólastigi, um leið og hún styður nemandann í ástundun afreksíþrótta. ...

  Provider NameFlensborgarskólinn í Hafnarfirði

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 2. Málabraut (16-197-3-6) stúdent

  Málabraut, byggir á fjölbreyttu og góðu almennu námi, með lykiláherslu á tungumál, þannig að þau nýtist vel í alþjóðasamskiptum og ferðamálum. Markmiðið með náminu er efla kunnáttu nemenda í tungumálum og menningu. Brautin veitir góðan undirbúning undir háskólanám í tungumálum, hugvísindum og félagsvísindum og störf þar sem góð kunnátta í tungumálum er mikilvæg. ...

  Provider NameFlensborgarskólinn í Hafnarfirði

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 3. Málabraut- íþróttaafrekssvið (16-193-3-6) stúdent

  Málabraut - íþróttaafrekssvið, byggir á fjölbreyttu og góðu almennu námi, með lykiláherslu á tungumál, þannig að þau nýtist vel í alþjóðasamskiptum og ferðamálum. Einnig er lykiláhersla á íþróttaástundun nemandans. Markmiðið með náminu er efla kunnáttu nemenda í tungumálum og menningu. Brautin veitir góðan undirbúning undir háskólanám í tungumálum, hugvísindum og félagsvísindum og störf þar sem góð kunnátta í tungumálum er mikilvæg, um leið og hún styður nemandann í ástundun afreksíþrótta. ...

  Provider NameFlensborgarskólinn í Hafnarfirði

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 4. Náttúrufræðibraut (15-72-3-6) stúdent

  Markmið brautarinnar er fyrst og fremst að búa nemendur undir frekara nám í náttúruvísindum. Brautin skiptist í tvö svið, tæknisvið og heilbrigðissvið. Lögð er áhersla á að nemendur fái góða þekkingu í stærðfræði og náttúrufræðigreinum. Á tæknisviði er mikil áhersla lögð á stærðfræði, eðlisfræði og tölvunarfræði enda er það hugsað sem góður undirbúningur undir frekara nám í raunvísindum, stærðfræði , verkfræði og tæknigreinum. Á heilbrigðissviði er meiri áhersla lögð á líffræði og efnafræði og er þetta svið traustur grunnur undir frekara nám í lífvísindum og heilbrigðisvísindum. Náttúrufræðibrautinni lýkur með stúdentsprófi sem veitir réttindi til háskólanáms. ...

  Provider NameFjölbrautaskólinn í Garðabæ

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 5. Opin braut (16-199-3-6) stúdent

  Opin braut byggir á fjölbreyttu og góðu almennu námi, með lykiláherslu á að nemandinn hanni það nám sem hentar hans markmiðum og skapi þannig sína eigin braut, í nánu samstarfi við náms- og starfsráðgjafa skólans. Nám á opinni braut veitir góða kunnáttu í þeim fögum sem nemandinn velur og undirbýr hann undir það háskólanám sem hann stefnir á. ...

  Provider NameFlensborgarskólinn í Hafnarfirði

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 6. Opin braut- íþróttaafrekssvið (16-194-3-6) stúdent

  Opin braut - íþróttaafrekssvið byggir á fjölbreyttu og góðu almennu námi, með lykiláherslu á íþróttaástundun nemandans og að nemandinn hanni það nám sem hentar hans markmiðum og skapi þannig sína eigin braut, í nánu samstarfi við náms- og starfsráðgjafa skólans. Nám á opinni braut veitir góða kunnáttu í þeim fögum sem nemandinn velur og undirbýr hann undir það háskólanám sem hann stefnir á, um leið og hún styður nemandann í ástundun afreksíþrótta. ...

  Provider NameFlensborgarskólinn í Hafnarfirði

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 7. Raunvísindabraut (16-189-3-6) stúdent

  Raunvísindabraut byggir á fjölbreyttu og góðu almennu námi, með lykiláherslu á stærðfræði, raunvísindi, náttúrufræði og tæknigreinar, þannig að nemendur hafi góða undirstöðuþekkingu í þeim. Markmið með náminu er að efla kunnáttu nemenda í náttúru- og stærðfræðigreinum. Brautin veitir góðan undirbúning undir háskólanám í verkfræði, náttúru- og heilbrigðisvísindum og námsframboð tekur mið af aðgangsviðmiðum háskóla. ...

  Provider NameFlensborgarskólinn í Hafnarfirði

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 8. Viðskiptabraut (15-75-3-6) stúdent

  Markmið brautarinnar er að nemendur öðlist góða almenna þekkingu með sérstaka áherslu á viðskiptagreinar og hagfræði. Nemendur sem velja viðskiptabraut fá breiða almenna menntun og góðan undirbúning undir frekara nám á háskólastigi. Viðskiptabraut lýkur með stúdentsprófi sem veitir réttindi til háskólanáms. Sérstök áhersla er lögð á svið þar sem viðskiptamenntunar er krafist svo sem í hagfræði, viðskiptafræði og lögfræði. ...

  Provider NameFjölbrautaskólinn í Garðabæ

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 9. Íþróttabraut (15-77-3-7) stúdent

  Markmið brautarinnar er að nemendur öðlist góða almenna þekkingu á sviði íþróttafræða, hafi fræðilega og verklega undirstöðuþekkingu í kennslu og þjálfun íþrótta fyrir börn og unglinga. Nemendur þekki grunn ýmissa íþróttagreina og geta miðlað honum áfram. Nemendur öðlist skilning á þroskaferli barna og unglinga og fái tækifæri til að leiðbeina börnum og unglingum. Íþróttabraut lýkur með stúdentsprófi sem veitir réttindi til háskólanáms. Brautin er góður undirbúningur fyrir frekara nám í íþróttafræðum eða á heilbrigðissviði. ...

  Provider NameFjölbrautaskólinn í Garðabæ

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 10. Alþjóðabraut (15-74-3-6) stúdent

  Markmið aðlþjóðabrautar er að nemendur nái tilskilinni færni í íslensku og þeim erlendu tungumálum sem þeir leggja stund á, séu læsir á menningu og siði viðkomandi málsamfélaga og hafi þekkingu á sögu þeirra og bókmenntum. Markmiðið er einnig að nemendur öðlist góða almenna þekkingu á sviði hugvísinda, séu færir um að beita fræðilegri hugsun og aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mat, úrvinnslu og túlkun. Nemendur eiga að geta tjáð sig í ræðu og riti, tekið þátt í rökræðum og búa yfir færni í samskiptum og samvinnu. Enn fremur eiga þeir að geta greint atburði nútíðar og fortíðar í menningarlegu og sögulegu samhengi, búa yfir þekkingu á umhverfi sinu, landi og þjóð og geta miðlað henni. Alþjóðabraut lýkur með stúdentsprófi sem veitir réttindi til háskólanáms. Brautin býr nemendur undir frekara nám, einkum á sviði tungumála, menningar, viðskipta og alþjóðasamskipta. ...

  Provider NameFjölbrautaskólinn í Garðabæ

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland

Pages