• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 363 items
 1. Inform. and Telecomm.Tech., VQ

  Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisalasta valmistuu monipuolisia tietotekniikan asiantuntijoita, joilla on myös sähköteknistä osaamista. ICT terminä viittaa tieto- ja viestintäteknologiaan ja on lyhenne sanoista information and communications technology. Nimensä mukaisesti ICT-asentaja hallitsee tietokoneisiin ja tietoliikenteeseen liittyvä asennukset sekä käyttöönoton. Kaikki tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisalaa opiskelevat elektroniikan ja ICT:n perustehtäviä. Opinnot pohjautuvat vahvasti sähkötekniikkaan, ja kaikille yhteiset opinnot kartuttavatkin sähköteknistä osaamista ja asennusten hallintaa. Ensimmäisenä vuonna opiskellaan toisaalta kädentaitoja, toisaalta tietotekniikkaa. Työsaleissa kokeillaan sähköasennuksia ja kytkentöjä käytännössä. Opiskelijalta vaaditaan erityisesti matemaattista ajattelua ja loogista päättelykykyä. Perusteiden jälkeen ICT-asentajat saavat oppia tietokone- ja tietoliikenneasennuksissa sekä tietoliikennelaitteissa ja kaapeloinneissa. Palvelinjärjestelmiä opiskellaan myös. Projektityön luonne ja tietoturvakysymykset korostuvat kaikissa opinnoissa. Perusteiden jälkeen elektroniikka-asentajat opiskelevat ammattielektroniikkaa ja sulautettuja sovelluksia. Sulautetut sovellukset ovat ohjelmoitavaa elektroniikkaa, jota sisältävät hyvin monenlaiset laitteet, tyypillisenä esimerkkinä puhelimet. Projekteissa työskentely tulee opintojen kuluessa tutuksi. Omniassa tarjotaan valinnaisina opintoina kodin elektroniikkaa ja asennuksia sekä huoltopalveluita. Omniassa tarjottavat opin ...

  Provider NameOmnia Koulutus, Leppävaara, Nuorten koulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Käytön tuen osaamisala

  Datanomin koulutuksen punainen lanka on asiakaspalveluasenne yhdistettynä vankkaan tietotekniseen osaamiseen. Kaikille datanomeille pakollisia opintoja ovat palvelutehtävissä toimiminen sekä järjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Ensimmäisen vuoden työssäoppimisjakso tehdään nimenomaan palvelutehtävissä. Toisen ja kolmannen vuoden opintoihin sisältyy Leppävaaran toimipisteessä käytön tuen osaamisalan pakolliset ylläpitotehtävissä toimiminen ja palvelujen käyttöönotto ja tuki​ sekä multimediatuotantoon, tietoturvaan tai ohjelmointiin liittyviä valinnaisia tutkinnon osia. ...

  Provider NameOmnia Koulutus, Leppävaara, Nuorten koulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Käytön tuen osaamisala

  Datanomin koulutuksen punainen lanka on asiakaspalveluasenne yhdistettynä vankkaan tietotekniseen osaamiseen. Kaikille datanomeille pakollisia opintoja ovat palvelutehtävissä toimiminen sekä järjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Ensimmäisen vuoden työssäoppimisjakso tehdään nimenomaan palvelutehtävissä. Toisen ja kolmannen vuoden opintoihin sisältyy Leppävaaran toimipisteessä käytön tuen osaamisalan pakolliset ylläpitotehtävissä toimiminen ja palvelujen käyttöönotto ja tuki​ sekä multimediatuotantoon, tietoturvaan tai ohjelmointiin liittyviä valinnaisia tutkinnon osia. ...

  Provider NameOmnia Koulutus, Leppävaara, Nuorten koulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Ohjelmistotuotannon osaamisala

  Datanomin koulutuksen punainen lanka on asiakaspalveluasenne yhdistettynä vankkaan tietotekniseen osaamiseen. Kaikille datanomeille pakollisia opintoja ovat palvelutehtävissä toimiminen sekä järjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Ensimmäisen vuoden työssäoppimisjakso tehdään nimenomaan palvelutehtävissä. Toisen ja kolmannen vuoden opintoihin sisältyy Leppävaaran toimipisteessä ohjelmiston prototyypin toteuttaminen ja ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen sekä valinnaisina tutkinnon osina joko pelituotantoon tai web-ohjelmointiin liittyviä kokonaisuuksia. ...

  Provider NameOmnia Koulutus, Leppävaara, Nuorten koulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Ohjelmistotuotannon osaamisala

  Datanomin koulutuksen punainen lanka on asiakaspalveluasenne yhdistettynä vankkaan tietotekniseen osaamiseen. Kaikille datanomeille pakollisia opintoja ovat palvelutehtävissä toimiminen sekä järjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Ensimmäisen vuoden työssäoppimisjakso tehdään nimenomaan palvelutehtävissä. Toisen ja kolmannen vuoden opintoihin sisältyy Leppävaaran toimipisteessä ohjelmiston prototyypin toteuttaminen ja ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen sekä valinnaisina tutkinnon osina joko pelituotantoon tai web-ohjelmointiin liittyviä kokonaisuuksia. ...

  Provider NameOmnia Koulutus, Leppävaara, Nuorten koulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Käytön tuen osaamisala

  Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset valmiudet toimia alan tehtävissä eri toimialoilla. Lisäksi hänellä on erikoistuneempaa osaamista valitsemansa koulutusohjelman tai osaamisalan ja muun valinnaisuuden perusteella. Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus osaamisensa ansiosta toimia erilaisissa ja muuttuvissa työympäristöissä. Hänellä on sellainen työelämän vaatima ammattitaito, että hän voi työllistyä alan tehtäviin toisen palvelukseen tai itsenäiseksi yrittäjäksi. ...

  Provider NameSavonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, SAMI, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,...

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Ohjelmistotuotannon osaamisala

  Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset valmiudet toimia alan tehtävissä eri toimialoilla. Lisäksi hänellä on erikoistuneempaa osaamista valitsemansa koulutusohjelman tai osaamisalan ja muun valinnaisuuden perusteella. Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus osaamisensa ansiosta toimia erilaisissa ja muuttuvissa työympäristöissä. Hänellä on sellainen työelämän vaatima ammattitaito, että hän voi työllistyä alan tehtäviin toisen palvelukseen tai itsenäiseksi yrittäjäksi. ...

  Provider NameSavonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, SAMI, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,...

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Information and Comm. Tech, FQ

  Tutkinnon suorittaneet henkilöt työskentelevät monipuolisesti erilaisten tieto- ja viestintätekniikka-alan yritysten ja organisaatioiden sekä niitä tukevien organisaatioiden palvelu-, asiantuntija- tai tukipalvelutehtävissä. Tutkinnon suorittaneen henkilön asiakkaat voivat olla ulkoisia tai sisäisiä asiakkaista. - Ohjelmiston suunnittelu -osan suorittaja osaa arvioida asiakkaan tarpeet ja suunnitella käyttöliittymiä, käytettävyyttä, tietorakenteita ja ohjelmistoarkkitehtuurin yhdessä asiakkaan ja työryhmän kanssa.- Ohjelmiston toteuttaminen, testaaminen ja käyttöönotto -tutkinnon osan suorittaja osaa analysoida spesifikaation ja laatia projektisuunnitelman ja toteuttaa ohjelmiston sekä testata sen.- Palvelin- ja työasematuessa toimiminen -tutkinnon osan suorittaja osaa hoitaa hankintaprosessin, asentaa laitteiston ja ohjelmistot sekä ylläpitää laitteistoa.Tietoliikenneverkkotuessa toimiminen -tutkinnon osan suorittaja osaa dokumentoida tietoliikenneverkon, asentaa lähiverkon ja ylläpitää sitä.- Sovellus- ja neuvontapalveluluessa toimiminen -tutkinnon osan suorittaja osaa suunnitella tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja opastaa tai kouluttaa käyttäjiä. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia tieto- ja viestintätekniikka-alan palvelu-, asiantuntija- tai tukipalvelutehtävissä. ...

  Provider NameSavonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, SAMI, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,...

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Käytön tuen osaamisala

  Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset valmiudet toimia alan tehtävissä eri toimialoilla. Lisäksi hänellä on erikoistuneempaa osaamista valitsemansa koulutusohjelman tai osaamisalan ja muun valinnaisuuden perusteella. Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus osaamisensa ansiosta toimia erilaisissa ja muuttuvissa työympäristöissä. Hänellä on sellainen työelämän vaatima ammattitaito, että hän voi työllistyä alan tehtäviin toisen palvelukseen tai itsenäiseksi yrittäjäksi. ...

  Provider NameSavonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, SAMI, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,...

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Ohjelmistotuotannon osaamisala

  Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset valmiudet toimia alan tehtävissä eri toimialoilla. Lisäksi hänellä on erikoistuneempaa osaamista valitsemansa koulutusohjelman tai osaamisalan ja muun valinnaisuuden perusteella. Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus osaamisensa ansiosta toimia erilaisissa ja muuttuvissa työympäristöissä. Hänellä on sellainen työelämän vaatima ammattitaito, että hän voi työllistyä alan tehtäviin toisen palvelukseen tai itsenäiseksi yrittäjäksi. ...

  Provider NameSavonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, SAMI, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,...

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages