• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 793 items
 1. Allmän kurs

  För dig som har 1 till 4 år kvar av studier på grund- och /eller gymnasienivå. Här ges möjlighet att studera för grundläggande samt särskild behörighet och få en bra grund inför fortsatta studier. ...

  Provider NameHagabergs folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Hälsa och välfärd är starkt sammanflätade med samhällsutvecklingen. Resurstillgång, befolkningsstruktur, reformer och nya styrformer tillsammans med en snabb medicinsk, teknisk och social utveckling ställer nya krav på ledning och ledare; nya behov och utmaningar kräver förändrade angreppssätt. Genom utbildningen utvecklar du de kompetenser som krävs för att leda och förbättra framtidens verksamheter. Socialstyrelsens föreskrifter så som ledningssystem, definierar viktiga målområden för hälsa och välfärd, och dessa återspeglas i utbildningens innehåll. De två första åren går på halvfart och år tre på helfart. ...

  Provider NameJönköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Ledarskap- kvalitet- förbättring B

  Vill du leda och utveckla framtidens företag och organisationer? Då är kurspaketen i ledarskap - kvalitet - förbättring rätt utbildning för dig. Du får en branschoberoende utbildning som ger dig en bred kunskap om verksamhetsutveckling. Du får lära dig strukturerade arbetssätt, metoder och får en ökad förståelse för hur organisationer och företag fungerar. Utbildningen vänder sig till dig som i första hand vill arbeta med utvecklings- och förbättringsarbeten inom företag och organisationer. Kunskaperna du får resulterar i att du blir effektivare i ditt arbete, bättre i ditt ledarskap samt att du ska kunna öka effektiviteten och kundtillfredsställelsen inom företag och organisationer på ett hållbart sätt. De totalt fyra kurspakten inom ledarskap - kvalitet - förbättring, om 30 hp vardera, är innehållsmässigt identiska med terminerna 1-3, samt termin 6 på Kandidatprogrammet i ledarskap - kvalitet - förbättring. Genom att komplettera kurspaketen med ett valfritt biområde om 30 hp samt valfria kurser om ytterligare 30 hp kan du ansöka om en kandidatexamen i industriell teknik. I ledarskap - kvalitet - förbättring B fördjupar du dina kunskaper inom verksamhetsutveckling genom att studera ISO-standarderna för ledningssystem inom ett flertal områden och hur dessa införs och upprätthålls inom företag och organisationer. ISO-certifiering är idag ett krav inom många branscher och allt flera områden omfattas. Du studerar också grunderna i hållbar utveckling och hur dess ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter påverkar ...

  Provider NameUppsala universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages