• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 883 items
 1. Handelsakademie- Ausbildungsschwerpunkt Informationsmanagement und Informationstechnologie

  Zielgruppe: Jugendliche nach Abschluss einer Neuen Mittelschule, AHS-Unterstufe oder Polytechnischen Schule Kurzinfo: Die Handelsakademie vermittelt eine umfassende Allgemeinbildung und eine höhere kaufmännische Bildung und bereiten auf gehobene Berufe in allen Zweigen der Wirtschaft und Verwaltung vor. ...

  Provider NameBundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Judenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 2. Handelsakademie- Ausbildungsschwerpunkt Informationsmanagement und Informationstechnologie

  Zielgruppe: Jugendliche nach Abschluss einer Neuen Mittelschule, AHS-Unterstufe oder Polytechnischen Schule Kurzinfo: Die Handelsakademie vermittelt eine umfassende Allgemeinbildung und eine höhere kaufmännische Bildung und bereiten auf gehobene Berufe in allen Zweigen der Wirtschaft und Verwaltung vor. ...

  Provider NameZweisprachige Bundeshandelsakademie (Dvojezicna zvezna trgovska akademija)

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Kärnten
 3. Handelsakademie- Ausbildungsschwerpunkt Informationsmanagement und Informationstechnologie

  Zielgruppe: Jugendliche nach Abschluss einer Neuen Mittelschule, AHS-Unterstufe oder Polytechnischen Schule Kurzinfo: Die Handelsakademie vermittelt eine umfassende Allgemeinbildung und eine höhere kaufmännische Bildung und bereiten auf gehobene Berufe in allen Zweigen der Wirtschaft und Verwaltung vor. ...

  Provider NameBundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Hollabrunn

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 4. Handelsakademie- Ausbildungsschwerpunkt Informationsmanagement und Informationstechnologie

  Zielgruppe: Jugendliche nach Abschluss einer Neuen Mittelschule, AHS-Unterstufe oder Polytechnischen Schule Kurzinfo: Die Handelsakademie vermittelt eine umfassende Allgemeinbildung und eine höhere kaufmännische Bildung und bereiten auf gehobene Berufe in allen Zweigen der Wirtschaft und Verwaltung vor. ...

  Provider NameBundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Schärding

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 5. Arhivistika in dokumentologija (Archives and Records Management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistrski študij zagotavlja profil s kompetencami za določena dela in naloge v okviru varovanja in poslovanja z dokumenti. Zaposljivost magistrov arhivistike in dokumentologije je tako možna pri vseh ustvarjalcih dokumentacije in pri vseh, ki zbrano dokumentacijo posreduje tretjim osebam ali jo hranijo kot kulturno pisno dediščino naroda to so arhivisti, bibliotekarji, informatiki, muzealci, galeristi predvsem pa varuhi zbirk dokumentarnega gradiva. Zaključna magistrska stopnja načeloma usposablja študente za nadaljevanje študija na bodoči doktorski stopnji programa Arhivistika in dokumentologija in z njima povezanih sorodnih področjih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Multimedijska produkcija (Multimedia production)

  Triletni visokošolski strokovni program Multimedijska produkcija je najsodobnejši program, katerega diplomanti so sposobni načrtovanja in upravljanja zahtevnih multimedijskih projektov, obenem pa so tudi visoko strokovno usposobljeni izvajalci na posameznih področjih multimedijske produkcije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameIAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana (IAM College for Multimedia, Ljubljana)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Arhivistika

  S pridobljenim znanjem na študiju Arhivistike bodo študenti sposobni: ustno in pisno komunicirati z uporabniki arhivskega gradiva in dokumentov, svetovati uporabnikom glede obstoječih in nadaljnjih smernic iskanja dokumentov, uporabljati informacijske tehnologije najbolj razširjenih računalniških programov ter oblik komunikacijske tehnologije, urejati in delovati v sistemih elektronskega arhiviranja, celovito obvladovati probleme v zvezi z arhivsko teorijo in prakso, odločati o usodi dokumentov ter razumevati procese dolgodobne hrambe, procese vrednotenja in procese zagotavljanja dostopov do informacij na dokumentih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Novinarske študije (Journalism studies)

  Študij traja 1 leto in obsega 60 ECTS. Program nadgrajuje in poglablja na dodiplomskem študiju pridobljena novinarska znanja z najnovejšimi domačimi in tujimi spoznanji na področju novinarskih študij ter študente usposablja za kritično obravnavo in reševanje aktualnih novinarskih problemov v različnih medijih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning

  Master's Programme for communication officers in the public sector ...

  Provider NameGöteborgs universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. PUDA- Personlig Utveckling Demokrati Ansvar

  Vi skapade kursen PUDA (Personlig Utveckling, Demokrati & Ansvar) år 1992 och riktar oss till dig över 18 år med funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar. ...

  Provider NameMarieborgs folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages