• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 123 items
 1. Tandsköterska

  Vill du vara med och bidra till en befolkning som är frisk i munnen hela livet?Att arbeta som tandsköterska är ett omväxlande arbete med mycket patientkontakt. Tycker du att det är stimulerande att arbeta med människor, är serviceinriktad, har en empatisk och pedagogisk förmåga kan detta vara yrkesrollen för dig.Tandsköterskan ingår i ett vårdteam med tandläkare och tandhygienister, men ska även självständigt kunna informera och utföra munhälsovårdande insatser på patienter i olika åldrar. Behovet av tandsköterskor är stort och arbetsmarknaden för yrkesgruppen har varit mycket gynnsam de senaste åren.Utbildningen är fördelad på drygt tre terminer (325 YH-poäng) och syftar till att utveckla de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att arbeta som tandsköterska i vårdteam på tandvårdsklinik. Under studietiden varvas teorin med praktiska övningar på klinik eller i vårt metodrum. Utbildningen ger kunskaper om tandvårdsklinikens administration, hygien-, miljö-, och kvalitetsarbete. Utbildningen ger också kunskaper om förebyggande och behandlande tandvård samt stimulerar till fortsatt lärande. En stark arbetslivsanknytning tydliggörs genom LIA-kurserna (lärande i arbete) samt de praktiska övningarna i vårt metodrum. Termin 1: Administration och organisation, Munhålan och tändernas anatomi,Vårdhygien och Smittskydd, Odontologi 1 samt LIA 1Termin 2: Oral hälsa 1, Material och miljö, Odontologi 2 samt LIA 2Termin 3.Oral hälsa 2, Anatomi, Anestesi och Farmakologi, Teamtandvård, LIA 3 samt Examensarbete.Efte ...

  Provider NameHelsingborg kommun/Yrkeshögskolan i Helsingborg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Apotekstekniker

  Idag är apoteket så mycket mer än bara receptbelagda mediciner. Människor kommer också dit för att få rådgivning när det gäller enklare behandling av egenvårdsåkommor. Apoteksteknikern behöver ha kunskaper om folkhälsa samt kunna avgöra när en kund skall hänvisas till vården eller behandlas med egenvård. Utbildningen syftar även till att apoteksteknikern skall kunna sättas in i receptkedjan.Apoteksteknikerna arbetar huvudsakligen med egenvårdsrådgivning, folkhälsofrågor, försäljning och varuhantering samt har kännedom om recepthanteringen.Utbildningen bedrivs på distans och har ca 6-10 obligatoriska träffar. Träffarna kan innehålla både föreläsningar samt någon form av examination.Under den närmaste 10-årsperioden beräknas cirka 1 000 av landets apotekstekniker gå i pension. Det innebär att behovet av välutbildad personal kommer att vara fortsatt stort, i första hand utanför storstäderna. ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Barnspecialiserad undersköterska

  Utbildningen ger dig kunskaper om barns utveckling, neonatologi, sjukdomstillstånd och behandlingsformer, kommunikation, sampel och pedagogik, barns sorgearbete samt hur man identifierar, planerar, genomför och utvärderar insatser för barnet tillsammans med barn, närstående och personal.Efter utbildningen kan du arbeta som barnspecialiserad undersköterska inom barnsjukvård och omsorg om barn med funktionsnedsättning. Du ska kunna stödja barnet, anhöriga och närstående och omsätta teoretisk kunskap till praktisk omvårdnad samt ta till dig nya arbetsmetoder utifrån ett evidensbaserat tänkande. Du ska också hantera och värna om ett etiskt förhållningssätt och bemötande.Barn och sorg, 10 yhpBarnet i utveckling, 20 yhpBarns utsatthet, 10 yhpExamensarbete, 10 yhpKommunikation, samspel och pedagogiska metoder, 20 yhpLIA inom barnsjukvård, 30 yhpLIA inom omsorg med funktionsnedsättningar, 20 yhpNeonatologi, 30 yhpSjukdomar och funktionsnedsättning, 50 yhp ...

  Provider NameKarlstads kommun, Yrkeshögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Barnspecialiserad undersköterska

  Utbildningen ger dig kunskaper om barns utveckling, neonatologi, sjukdomstillstånd och behandlingsformer, kommunikation, sampel och pedagogik, barns sorgearbete samt hur man identifierar, planerar, genomför och utvärderar insatser för barnet tillsammans med barn, närstående och personal.Efter utbildningen kan du arbeta som barnspecialiserad undersköterska inom barnsjukvård och omsorg om barn med funktionsnedsättning. Du ska kunna stödja barnet, anhöriga och närstående och omsätta teoretisk kunskap till praktisk omvårdnad samt ta till dig nya arbetsmetoder utifrån ett evidensbaserat tänkande. Du ska också hantera och värna om ett etiskt förhållningssätt och bemötande.Barn och sorg, 10 yhpBarnet i utveckling, 20 yhpBarns utsatthet, 10 yhpExamensarbete, 10 yhpKommunikation, samspel och pedagogiska metoder, 20 yhpLIA inom barnsjukvård, 30 yhpLIA inom omsorg med funktionsnedsättningar, 20 yhpNeonatologi, 30 yhpSjukdomar och funktionsnedsättning, 50 yhp ...

  Provider NameKarlstads kommun, Yrkeshögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa

  Undersköterska! Vill du specialisera dig i psykisk ohälsa? Hos oss får du lära dig det senaste om olika psykiatriska diagnoser, behandling, omvårdnad, rehabiliteringsmetoder samt suicidprevention. Du kommer att lära dig att återhämtning från svåra psykiska problem är möjligt och du får lära dig hur du som personal kan hjälpa till. Du lär dig mycket användbara samtalstekniker och lär dig bland annat att coacha andra att själva lösa sina problem.Utbildningen kräver engagemang. Du får läsa, titta på filmer, tillverka infobroschyrer, hålla föredrag, debattera, göra studiebesök och lyssna på personer med egen erfarenhet av olika diagnoser och behandlingar. Under utbildningen kommer du utvecklas som person och vår förhoppning är att du också hittar din passion, det som du verkligen har talang för inom vård och stöd till personer med psykisk ohälsa.De studerande på Consensum är undersköterskor från hela landet med olika arbetslivserfarenheter. Det som de har gemensamt är ett stort intresse och stort hjärta för personer med psykisk ohälsa och viljan att bidra till bättre vård och stöd. Våra studerande brukar vara mycket uppskattade LIA-praktikanter i och har placerat sig väl i yrkeslivet under eller efter utbildningen. ...

  Provider NameConsensum YH Sollentuna

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Specialistutbildad undersköterska inom demens

  Vill du vara med och höja kvaliteten i vården?Utbildningen kommer att ge dig en yrkeshögskoleexamen med kunskaper, färdigheter och kompetenser som gör dig till en efterfrågad resurs i arbetslivet.Att arbeta med personer med kognitiva svårigheter kräver stor kunskap och förståelse. Du kommer att fördjupa dig i olika demenssjukdomar och på vilket sätt du kan bidra till ett ökat välbefinnande och delaktighet för personen med demens utifrån ett personcentrerat och rehabiliterande förhållningssätt.Du kommer att få nya insikter på vilket sätt ditt och dina kollegors agerande påverkar personen med demens och du får färdigheter i hur du kan använda bemötande, kommunikation och samarbete med vårdtagare och anhöriga för att främja en meningsfull vardag. Du får kompetenser för att kunna agera som resursperson till personen med demens, anhöriga, studerande och kollegor. Efter utbildningen ska du även ha kompetenser för att kunna medverka i olika projekt i verksamheten. ...

  Provider NameConsensum YH Lund

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Specialistundersköterska- äldre

  Specialistundersköterska – en tillgång i framtidens äldrevård!Älskar du ditt jobb som undersköterska, men är sugen på att utveckla dig själv och din arbetsplats? Satsa på en utbildning till specialistundersköterska! I modern vård och omsorg av äldre ställs allt högre krav på kompetens och kvalitet. Många äldre drabbas av demenssjukdomar och har komplexa diagnoser. Den här utbildningen är framtagen av arbetsgivare inom kommuner och landsting och bygger vidare på din undersköterskeutbildning. Du får fördjupade kunskaper om hur man kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande, men även om olika sjukdomstillstånd och komplexa diagnoser. Etik och bemötande, Palliativ vård och omsorg, Handledning och kvalitetsarbete är exempel på kurser som ingår. Under en del av utbildningen väljer du att inrikta dig mot antingen Demens och psykisk hälsa eller Geriatrisk omvårdnad. Utbildningen leds av erfarna lärare och flera gästföreläsare med specialkompetens inom olika områden medverkar också. Eftersom utbildningens upplägg gör det möjligt att fortsätta arbeta på hel- eller deltid, får du goda möjligheter att reflektera och pröva nya kunskaper och metoder i praktiken. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska, i specialistteam med t ex palliativ vård, med att leda projekt och förbättringsarbeten, handleda nyanställda med mera. Men kanske den viktigaste faktorn är att du får en fördjupad kunskap och blir tryggare i din yrkesroll.Studieform: Halvfart, distans med träffa ...

  Provider NameOskarshamns kommun, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Specialistundersköterska- äldre

  Specialistundersköterska – en tillgång i framtidens äldrevård!Älskar du ditt jobb som undersköterska, men är sugen på att utveckla dig själv och din arbetsplats? Satsa på en utbildning till specialistundersköterska! I modern vård och omsorg av äldre ställs allt högre krav på kompetens och kvalitet. Många äldre drabbas av demenssjukdomar och har komplexa diagnoser. Den här utbildningen är framtagen av arbetsgivare inom kommuner och landsting och bygger vidare på din undersköterskeutbildning. Du får fördjupade kunskaper om hur man kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande, men även om olika sjukdomstillstånd och komplexa diagnoser. Etik och bemötande, Palliativ vård och omsorg, Handledning och kvalitetsarbete är exempel på kurser som ingår. Under en del av utbildningen väljer du att inrikta dig mot antingen Demens och psykisk hälsa eller Geriatrisk omvårdnad. Utbildningen leds av erfarna lärare och flera gästföreläsare med specialkompetens inom olika områden medverkar också. Eftersom utbildningens upplägg gör det möjligt att fortsätta arbeta på hel- eller deltid, får du goda möjligheter att reflektera och pröva nya kunskaper och metoder i praktiken. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska, i specialistteam med t ex palliativ vård, med att leda projekt och förbättringsarbeten, handleda nyanställda med mera. Men kanske den viktigaste faktorn är att du får en fördjupad kunskap och blir tryggare i din yrkesroll.Studieform: Halvfart, distans med träffa ...

  Provider NameOskarshamns kommun, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Psykiatrispecialiserad Undersköterska/Skötare/Stödpedagog

  --- Utbildningen ger dig en fördjupad kompetens inom psykiatri och social psykiatri. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård och omsorg. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom vård- och omsorgskedjan. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.ARBETSMARKNADDet finns ett stort behov av spetskompetens inom det psykiatriska verksamhetsfältet. Arbetsområdena ligger inom öppen vården, sluten vården, behandlingshem, särskilda boenden, hemtjänst, hemvård, boendestöd, förebyggande verksamheter samt anhörigstödsverksamheter.KURSER Lagstiftning, dokumentation och organisation 20p Omsorg och omvårdnad vid psykisk ohälsa 45p Psykiska sjukdomstillstånd och psykiska funktionsnedsättning 45p Pedagogik 40p Examensarbete 20p LIA1 20p LIA2 10p ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Psykiatrispecialiserad Undersköterska/Skötare/Stödpedagog

  --- Utbildningen ger dig en fördjupad kompetens inom psykiatri och social psykiatri. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård och omsorg. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom vård- och omsorgskedjan. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.ARBETSMARKNADDet finns ett stort behov av spetskompetens inom det psykiatriska verksamhetsfältet. Arbetsområdena ligger inom öppen vården, sluten vården, behandlingshem, särskilda boenden, hemtjänst, hemvård, boendestöd, förebyggande verksamheter samt anhörigstödsverksamheter.KURSER Lagstiftning, dokumentation och organisation 20p Omsorg och omvårdnad vid psykisk ohälsa 45p Psykiska sjukdomstillstånd och psykiska funktionsnedsättning 45p Pedagogik 40p Examensarbete 20p LIA1 20p LIA2 10p ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages