• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 79 items
 1. fogyasztóvédelmi ellenőrző és elemző

  Elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * táplálkozástudományi, gasztronómiai ismeretek, * általános és speciális fogyasztóvédelmi ismeretek, * áruforgalmi ismeretek, * fogyasztóvédelmi jogérvényesítési lehetőségek.   Az oklevelet szerző szakemberek alkalmasak: * táplálkozási és életviteli szaktanácsadásra, * fogyasztóvédelmi hatósági ügyintézői feladatok ellátására, * kis- és nagykereskedelmi áruforgalmi ügyintézésre, * fogyasztói kapcsolattartásra (kifogások, panaszok ügyintézése) kis- és nagykereskedelmi vállalkozásoknál.   Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, elsősorban felsőfokú képzésben részesült, minőségirányítási rendszerekben is jártas szakembereket igénylő hazai és nemzetközi élelmiszergyártó és -forgalmazó cégeknél, nagyáruház láncoknál, környezetvédelmi, élelmiszer minőségvizsgáló és élelmiszerbiztonsági laboratóriumoknál, hatóságoknál, valamint oktatási intézményeknél és kutatóintézetekben. A fogyasztóvédelmi elemzés, fogyasztóvédelmi ellenőrzés, minőségirányítás, élelmiszerbiztonság területén szerzett ismeretanyag alkalmassá teszi a későbbiekben szakértői, szaktanácsadási feladatok ellátására hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalati, kutatóintézeti és szakigazgatási szerveknél. ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. biztonságpolitikai (nemzetbiztonsági) elemző

  A szakirányú továbbképzés célja: A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a megszerzett ismeretek birtokában képesek a biztonságpolitikai/nemzetbiztonsági tevékenység központi elemét képező információk elemzésére-értékelésére, mind a polgári közigazgatásban, mind a politikai, gazdasági, társadalmi, biztonsági, katonai döntéshozatalban résztvevő intézményeknél, szervezeteknél. A szakirányú továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek az aktuális – hazai és nemzetközi – társadalmi, gazdasági, biztonságpolitikai folyamatok nemzetbiztonságot érintő összefüggéseinek, hatásainak értékelésére, azok kifejtésére, megjelenítésére.   A szakirányú továbbképzésen végzettek birtokában vannak: -     az alapvető nemzeti és nemzetközi politikai, gazdasági és jogi ismereteknek; -     a nemzetközi biztonságpolitikai helyzet alakulása ismeretének; -     a nemzetbiztonság, a nemzeti értékek és érdekek megfelelő értelmezésének; -     a nemzetbiztonságot érintő stratégiák, koncepciók, elméletek alkalmazási készségének; -     a nemzeti stratégiák, értékek, érdekek és célok ismeretének; -     a társadalom, állam döntéshozatali rendszere ismeretének; -     az információ döntéshozatali rendszerben betöltött jelentősége ismeretének; -     az információ elemzés-értékelés, tájékoztatás rendszere ismeretének; -     a nemzetbiztonsági tevékenység specialitásai ismeretének.   A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak: -     a nemzetközi politikai, gazdasági és jogi ismeretek birtokába ...

  Awarding bodyZsigmond Király Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. védelemgazdasági specialista

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség állományába tartozó, gazdálkodási és gazdálkodásszervezői feladatokat ellátó szakemberek részére az általános gazdálkodási ismeretektől eltérő, a területre jellemző vezetési és szervezési ismeretek elsajátítása, költségvetési gazdálkodás és finanszírozási ismeretek, valamint a specifikus szabályozási ismeretek elsajátítása, a védelemgazdaság módszertani és technikai eszközeinek szisztematikus és szakszerű alkalmazása.A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: problémafelismerő,  -elemző és -megoldó készség javulása a korszerű gazdálkodási, logisztikai és rendszerszervezési ismeretek elsajátítása, döntési képesség, vezetői készség kialakulása, magabiztosság.A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: a védelemgazdasági specialista szakirányú továbbképzési szak elvégzésével, korszerű közgazdasági ismeretek, továbbá a szakhoz kapcsolódó speciális nemzetgazdasági ismeretek elsajátításával a szakon végzett hallgatók alkalmassá válnak az általános ismeretektől eltérő igényű gazdálkodási feladatok végzésére, irányítására, továbbá képesek értelmezni a katonai szervezetekben megvalósuló gazdasági folyamatokat, a folyamatok közgazdaságilag megalapozott szükségességét, valamint a katonai gazdaság és a nemzetgazdaság kapcsolatrendszerét. ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. védelemgazdasági szakközgazdász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség állományába tartozó, gazdálkodási és gazdálkodásszervezői feladatokat ellátó szakemberek részére az általános gazdálkodási ismeretektől eltérő, a területre jellemző vezetési és szervezési ismeretek elsajátítása, költségvetési gazdálkodás és finanszírozási ismeretek, valamint a specifikus szabályozási ismeretek elsajátítása, a védelemgazdaság módszertani és technikai eszközeinek szisztematikus és szakszerű alkalmazása. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a 8. pontban kerül kifejtésre. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: problémafelismerő, elemző és megoldó készség javulása a korszerű gazdálkodási, logisztikai és rendszerszervezési ismeretek elsajátítása, döntési képesség, vezetői készség kialakulása, magabiztosság. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A védelemgazdasági szak elvégzésével, korszerű közgazdasági ismeretek, továbbá a szakhoz kapcsolódó speciális nemzetgazdasági ismeretek elsajátításával alkalmassá válnak az általános ismeretektől eltérő igényű gazdálkodási feladatok végzésére, irányítására, továbbá képesek értelmezni a katonai szervezetekben megvalósuló gazdasági folyamatokat, a folyamatok közgazdaságilag megalapozott szükségességét, valamint a katonai gazdaság és a nemzetgazdaság kapcsolatrendszerét. ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. bűnmegelőzési menedzser

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi – EU jogi – legfontosabb jogi alapjait; * a bűnmegelőzés két területének - jogi és társadalmi – összefüggéseit, kialakulásuk történetét, főbb európai irányait;* az elkövető személyiségét és reá vonatkozó legfontosabb irányzatokat, nézeteket;* a bűnmegelőzési menedzsment körében a lokális érdekeknek megfelelő prevenciós technikákat, a célirányos költségfelhasználás módszerét;* a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok hazai és európai normáinak megfelelő ellátását;* az áldozat és a restoratív jogfejlődés fogalmát; képesek:* a tanulmányaik során elsajátított ismeretek birtokában a társadalmi bűnmegelőzés minden szintjén a bűnmegelőzési tevékenység szervezésének, irányításának és ellenőrzésének önálló ellátására, így különösen> az önkormányzatoknál;> katonai, rendvédelmi szerveknél és az úgynevezett magánrendőrség területén;> munkahelyek humánpolitikai tevékenységi körében;> óvodák, általános- és középiskoláknál;> szociális-, család- és gyermekvédelmi intézményeknél;> diákotthonokban és középiskolai kollégiumokban;> pedagógiai- szakmai és szakszolgáltatást nyújtó intézeteknél;> civil szervezeteknél;* szociális kiscsoportok részére szervezett propaganda előadások megtartása; alkalmasak:* a bűnmegelőzés körébe tartozó problémák szakszerű megoldására;* bűnmegelőző tevékenység koordinálására, az ezzel foglalkozó szervezetek és intézmények közötti kapcsolat megteremtésére;* a prevenciót segítő bűnözési statisz ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. BACHELOR OF ARTS in Applied Policing

  BACHELOR OF ARTS in Applied Policing ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 7. BACHELOR OF ARTS in Applied Policing

  BACHELOR OF ARTS in Applied Policing ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 8. BACHELOR OF ARTS in Applied Policing

  BACHELOR OF ARTS in Applied Policing ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. BACHELOR OF ARTS in Applied Policing

  BACHELOR OF ARTS in Applied Policing ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. BACHELOR OF ARTS in Applied Policing

  BACHELOR OF ARTS in Applied Policing ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages