• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 100 items
 1. Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

  Opintojen alussa opiskelijat opiskelevat viidentoista opintopisteen laajuiset palkolliset syventävät opinnot pääosin yhdessä restonomi- ja elintarvikeinsinööriopiskelijoiden kanssa. Tämän jälkeen agrologiopiskelijat voivat suunnata osaamistaan valinnaisilla syventävillä opinnoilla omalle alalle johtamisen ja maatalousyrityksen liiketalouden opinnoilla. Syventävien opintojen ohessa tai jälkeen on mahdollisuus opiskella vielä vapaasti valittavia opintoja yhdessä koko ruokaketjun opiskelijaryhmän kanssa. Opinnäyte aloitetaan jo ensimmäisen talven aikana, ja työ rakentuu osin tutkintoon kuuluvien opintojen ohella ja tukemana ja osin näiden opintojen suorittamisen jälkeen. Tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Lue lisää koulutuksesta SeAMKin nettisivuilta: www.seamk.fi/ruokaketju ...

  Provider NameSeinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Elintarvike ja maatalous, Seinäjoki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Erillinen opinto-oikeus, Luonnonvara-ala (ylempi AMK), Luonnonvarojen ja alueiden käytön suunnittelu, Rovaniemi

  Koulutus koostuu kaikille Lapin ammattikorkeakoulun ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisistä syventävistä opinnoista, koulutuskohtaisista syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta tiedotetaan erikseen lukuvuosittain. Lähiopetusta on kaksi tai kolme arkipäivää kuukaudessa. Lähipäivien lisäksi opiskelussa käytetään useita erilaisia verkkoympäristöjä (mm. GAFE, Moodle), joiden kautta opiskelua ohjataan aktiivisesti. Keskeistä opiskelussa on myös yhteistyö muiden Lapin ammattikorkeakoulun ylempien koulutusten opiskelijoiden kanssa. Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-koulutukset ovat osa YAMK-yksikköä, jonka tavoitteena on lisätä opintojen poikkialaisuutta eri tavoin sekä viedä eteenpäin YAMK-tutkintojen tuoman osaamista aluetta ja yrityksiä palvelevaksi. Tätä tavoitetta tukee opintoihin sisältyvä poikkialainen Työelämän monialainen kehittäminen –opintokokonaisuus, jonka yhteydessä perehdytään Lapin ammattikorkeakoulun strategisiin painotuksiin, toimintaympäristön tuntemiseen, osaamisen kehittämiseen sekä työelämän kehittämisen menetelmiin. Lisäksi opinnoissa korostuu yhteistyö, sen merkitys yritysten kehittämisessä ja siihen liittyen toiminnan johtaminen. Opintojen sisällöissä on huomioitu valtakunnallisesti määritellyt yleiset työelämävalmiudet. Koulutus on moniammatillista ja -alaista. Koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Koulutus (60 opintopistettä) jakautuu kolmeen osaan:● syventävät ammattiopinnot 25 op● vapaasti va ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Avoimen väylä, Luonnonvara-ala (ylempi AMK), Luonnonvarojen ja alueiden käytön suunnittelu, Rovaniemi

  Koulutus koostuu kaikille Lapin ammattikorkeakoulun ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisistä syventävistä opinnoista, koulutuskohtaisista syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta tiedotetaan erikseen lukuvuosittain. Lähiopetusta on kaksi tai kolme arkipäivää kuukaudessa. Lähipäivien lisäksi opiskelussa käytetään useita erilaisia verkkoympäristöjä (mm. GAFE, Moodle), joiden kautta opiskelua ohjataan aktiivisesti. Keskeistä opiskelussa on myös yhteistyö muiden Lapin ammattikorkeakoulun ylempien koulutusten opiskelijoiden kanssa. Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-koulutukset ovat osa YAMK-yksikköä, jonka tavoitteena on lisätä opintojen poikkialaisuutta eri tavoin sekä viedä eteenpäin YAMK-tutkintojen tuoman osaamista aluetta ja yrityksiä palvelevaksi. Tätä tavoitetta tukee opintoihin sisältyvä poikkialainen Työelämän monialainen kehittäminen –opintokokonaisuus, jonka yhteydessä perehdytään Lapin ammattikorkeakoulun strategisiin painotuksiin, toimintaympäristön tuntemiseen, osaamisen kehittämiseen sekä työelämän kehittämisen menetelmiin. Lisäksi opinnoissa korostuu yhteistyö, sen merkitys yritysten kehittämisessä ja siihen liittyen toiminnan johtaminen. Opintojen sisällöissä on huomioitu valtakunnallisesti määritellyt yleiset työelämävalmiudet. Koulutus on moniammatillista ja -alaista. Koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Koulutus (60 opintopistettä) jakautuu kolmeen osaan:● syventävät ammattiopinnot 25 op● vapaasti va ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Luonnonvara-ala (ylempi AMK), biotalouden liiketoiminnan kehittäminen

  Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Siitä puolet muodostuu kolmesta 10 opintopisteen moduulista, joissa jokaisessa on kaksi teemaa. Lisäksi teet opinnäytetyön, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Koulutuksen moduulit ja teemat ovat: TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS (pakollinen moduuli) Societal Change and Foresight Methods Toimintaympäristön tutkimus ja kehittäminen   VASTUULLINEN INNOVAATIOJOHTAMINEN (profiloiva moduuli) Strateginen johtaminen ja talous Biotalousyritysten innovaatioprosessit   VASTUULLINEN JA KESTÄVÄ LIIKETOIMINTA BIOTALOUDESSA (profiloiva moduuli) Palvelut ja tuotteistaminen erityisesti lyhyissä arvoketjuissa Biotalouden ja luonnonvara-alan tulevaisuusverstas   Lisäksi on tarjolla muiden YAMK-koulutuksien opintotarjonta ja FUAS-tarjonta sekä Tutkimus- ja kehittämisprojekti (10 opintopistettä) ja Readings in Professional Literature (10 opintopistettä). Halutessasi voit vaihtaa toisen profiloivista moduuleista edellä mainittuihin. Myös YAMK -tasoisia kansainvälisiä opintoja ja aiemmin hankittua osaamistasi sekä joitakin HAMKin Ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjoamia opintoja voidaan tapauskohtaisesti sisällyttää tutkintoosi.   Koulutuksen toteutus Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, mikä mahdollistaa työn ohessa opiskelun. Opintojen suunnittelu huomioi lähtökohtasi ja yksilölliset tarpeesi aikuisopiskelijana. Lähiopetuksen lisäksi opintoihisi yhdistyy monipuolisesti verkko-opiskelun ja ryhmätyöskentelyn muotoja. Opiskelu kestää 1–2 vuotta. Voit ...

  Provider NameHäme University of Applied Sciences, Hämeenlinna, Visamäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Luonnonvara-ala (ylempi AMK), biotalouden liiketoiminnan kehittäminen

  Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Siitä puolet muodostuu kolmesta 10 opintopisteen moduulista, joissa jokaisessa on kaksi teemaa. Lisäksi teet opinnäytetyön, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Koulutuksen moduulit ja teemat ovat: TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS (pakollinen moduuli) Societal Change and Foresight Methods Toimintaympäristön tutkimus ja kehittäminen   VASTUULLINEN INNOVAATIOJOHTAMINEN (profiloiva moduuli) Strateginen johtaminen ja talous Biotalousyritysten innovaatioprosessit   VASTUULLINEN JA KESTÄVÄ LIIKETOIMINTA BIOTALOUDESSA (profiloiva moduuli) Palvelut ja tuotteistaminen erityisesti lyhyissä arvoketjuissa Biotalouden ja luonnonvara-alan tulevaisuusverstas   Lisäksi on tarjolla muiden YAMK-koulutuksien opintotarjonta ja FUAS-tarjonta sekä Tutkimus- ja kehittämisprojekti (10 opintopistettä) ja Readings in Professional Literature (10 opintopistettä). Halutessasi voit vaihtaa toisen profiloivista moduuleista edellä mainittuihin. Myös YAMK -tasoisia kansainvälisiä opintoja ja aiemmin hankittua osaamistasi sekä joitakin HAMKin Ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjoamia opintoja voidaan tapauskohtaisesti sisällyttää tutkintoosi.   Koulutuksen toteutus Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, mikä mahdollistaa työn ohessa opiskelun. Opintojen suunnittelu huomioi lähtökohtasi ja yksilölliset tarpeesi aikuisopiskelijana. Lähiopetuksen lisäksi opintoihisi yhdistyy monipuolisesti verkko-opiskelun ja ryhmätyöskentelyn muotoja. Opiskelu kestää 1–2 vuotta. Voit ...

  Provider NameHäme University of Applied Sciences, Hämeenlinna, Visamäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen

  Biotalouden kehittämisen opintosi sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön. Syventävät ammattiopinnot sekä tutkimus- ja kehittämisopinnot antavat valmiuksia löytää, vahvistaa ja kehittää niitä prosesseja, jotka edistävät biotalousyhteiskuntaan siirtymistä. Syventävät ammattiopinnot pyrkivät parantamaan valmiuksiasi synnyttää biotalousalan liiketoimintaa yhdistelemällä olemassa olevia prosesseja ja raaka-aineita uudella tavalla asiakkaiden tarpeiden mukaan huomioiden niin ekologisen, teknologisen, taloudellisen kuin kulttuurillisen ja sosiaalisen näkökulman. Vapaasti valittavien opintojen kautta voit vahvistaa osaamistasi yrittäjänä tai keskittyä sinulle opinnoissasi tärkeän osaamisen vahvistamiseen. Lue lisää  ...

  Provider NameJyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK, Luonnonvara-ala, Saarijärvi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Master of Natural Resources, Natural Resource Management

  The studies provide means for a deeper understanding of sustainable use and management of natural resources, as well as improved leadership and communication skills. 15 ECTS consists of courses about natural resource management and 15 ECTS of leadership and communication. The theme of the thesis (30 ECTS) shall be related to these fields. The tuition within the programme is predominantly web-based. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Raseborg

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Master of Natural Resources, Natural Resource Management

  The studies provide means for a deeper understanding of sustainable use and management of natural resources, as well as improved leadership and communication skills. 15 ECTS consists of courses about natural resource management and 15 ECTS of leadership and communication. The theme of the thesis (30 ECTS) shall be related to these fields. The tuition within the programme is predominantly web-based. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Raseborg

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Agrologi (ylempi AMK), maaseudun kehittäminen, monimuotototeutus

  Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 60 opintopisteen laajuinen koulutus kestää 1,5 - 2 vuotta. Aikaisemmin hankkimasi osaaminen ja sen hyväksi lukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaasi lyhentävästi. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Lähipäivät ovat vk 36 (pe,la) ja ke-pe viikoilla 40,44,48. Kevään viikot alustavasti 3,7,11,15 ja 18. Kontaktiopetus ke-pe. Tutkinnon pakollisissa ammattiopinnoissa (20 op) keskityt maaseutuyrityksen liiketoiminnan kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Pakolliset ammattiopinnot toteutat tiimiopintoina todellisen maaseutuyrityksen kehittämistapauksessa ensimmäisen lukuvuoden aikana. Valinnaisissa opinnoissa (10 op) voit suunnata osaamistasi omien tavoitteidesi ja urasuunnitelmiesi mukaan. ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmen kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Agrologi (ylempi AMK), maaseudun kehittäminen, monimuotototeutus

  Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 60 opintopisteen laajuinen koulutus kestää 1,5 - 2 vuotta. Aikaisemmin hankkimasi osaaminen ja sen hyväksi lukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaasi lyhentävästi. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Tutkinnon pakollisissa ammattiopinnoissa (20 op) keskityt maaseutuyrityksen liiketoiminnan kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Pakolliset ammattiopinnot toteutat tiimiopintoina todellisen maaseutuyrityksen kehittämistapauksessa ensimmäisen lukuvuoden aikana. Valinnaisissa opinnoissa (10 op) voit suunnata osaamistasi omien tavoitteidesi ja urasuunnitelmiesi mukaan. ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmen kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages