• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 793 items
 1. Vårdadministratör/Medicinsk sekreterare Distans

  Vill du bli en viktig medarbetare inom vården?Behovet av välutbildade medicinska sekreterare är stort i arbetslivet. Journaldokumentationen och vården står inför framtida förändringar. Journaldokumentation och vårdens processer behöver bättre IT- och supportstöd från medicinska sekreterare. Genom de förändringar som sker kommer den medicinska sekreteraren att bli en viktig person med hög kompetens i organisationen. Yrkesrollen innebär att utföra olika typer av administrativa uppgifter inom vården. Det kan till exempel innebära arbete inom IT, bokföring, journalskrivning och diagnoskodning.Utbildningen leder till en yrkeshögskolexamen inom yrket medicinsk sekreterare/vårdadministratör. De studerande utvecklas under utbildningens gång genom att kombinera teoretiska kunskaper med LIA (lärande i arbete). LIA-platserna ordnas från skolan i samarbete med landstinget. För att möta behovet av kvalificerad arbetskraft krävs en kvalitetssäkrad utbildning. Arbetsgivarna som vi samarbetar med är mycket nöjda med och anställer våra studerande efter examen. Vårt mål är att driva en utbildning som lever upp till de av branschen ställda krav. ...

  Provider NameHuddinge kommun, Komvux

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Medicinsk Sekreterare

  Ny teknik inom den medicinska informationshanteringen ställer nya krav och efterfrågan på kvalificerade medicinska sekreterare är därför mycket stor. Många erbjuds jobb redan under utbildningen. Som medicinsk sekreterare arbetar du administrativt inom offentlig eller privat sjukvård. Du jobbar självständigt och drivande med att utveckla nya rutiner, dokumentera och skriva journaler, samt arbetar med diagnosklassificering, ekonomisk planering och patientbokning. Välkommen till en utbildning som gör dig oumbärlig.YRKESROLLEREfter avslutad utbildning kan du arbeta som:Medicinsk sekreterareVårdadministratörLäkarsekreterareARBETSUPPGIFTEREfter avslutad utbildningar har du kompetens för att arbeta med till exempel:att självständigt ansvara för en säker och regelriktig patientrelaterad administration och dokumentationpatientadministrativt systeminformationssökningett professionellt bemötande av patienter och kollegoratt bidra till verksamhetsutveckling inom framför allt det vårdadministrativa områdetatt vara behjälplig i budgetarbete och ekonomisk planeringUTBILDNINGENS UPPLÄGGUtbildningen till Medicinsk sekreterare omfattar 400 YH-poäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Utbildningen bedrivs i Nyköping , Eskilstuna och Ronneby. Du kan önska studieort och vi tillgodoser ditt önskemål i mån av plats. Utbildningen innehåller schemalagda föreläsningar, praktik (LIA), självständigt arbete och grupparbete. Kommunikationen mellan grupperna sker med hjälp av modern teknik. Gemensamma lektioner genomförs via videolä ...

  Provider NameCampus Nyköping

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Vårdadministratör/Medicinsk sekreterare

  Vill du bli en viktig medarbetare inom vården?Behovet av välutbildade medicinska sekreterare är stort i arbetslivet. Journaldokumentationen och vården står inför framtida förändringar. Journaldokumentation och vårdens processer behöver bättre IT- och supportstöd från medicinska sekreterare. Genom de förändringar som sker kommer den medicinska sekreteraren att bli en viktig person med hög kompetens i organisationen. Yrkesrollen innebär att utföra olika typer av administrativa uppgifter inom vården. Det kan till exempel innebära arbete inom IT, bokföring, journalskrivning och diagnoskodning.Utbildningen leder till en yrkeshögskolexamen inom yrket medicinsk sekreterare/vårdadministratör. De studerande utvecklas under utbildningens gång genom att kombinera teoretiska kunskaper med LIA (lärande i arbete). LIA-platserna ordnas från skolan i samarbete med landstinget. För att möta behovet av kvalificerad arbetskraft krävs en kvalitetssäkrad utbildning. Arbetsgivarna som vi samarbetar med är mycket nöjda med och anställer våra studerande efter examen. Vårt mål är att driva en utbildning som lever upp till de av branschen ställda krav. ...

  Provider NameHuddinge kommun, Komvux

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Säljare B2B

  Vill du ha ett marknadsinriktat jobb som en av företagets nyckelpersoner? Många företag söker kvalificerade företagssäljare med förmågan att självständigt driva affärer och utveckla kundrelationer. Det gäller att förstå kundens behov och utveckla lösningar som skapar affärsmässiga värden för alla parter. Vår utbildning Säljare B2B fd Företagssäljare) ger dig kompetens inom försäljning, marknadsföring, ekonomi och projektledning – en kombination som gör dig mycket attraktiv för många arbetsgivare.Efter utbildningen Säljare B2B skall du kunna:• Personlig försäljningsteknik• Förstå lönsamhetsbegrepp• Utforma försäljningsplaner• Förstå samarbetet marknad/sälj• Förstå nyckelkundssamarbete• Presentera rapporterUtbildningens huvudmoment: • Affärsekonomi• Affärsjuridik• Affärsmannaskap• Business English• Försäljning 1 - Komplex försäljning• Försäljning 2 - Digital & Social selling • Försäljning 3 - B2B• Försäljning 4 - Marketing Automation• Försäljning 5 - Key Account Management• Lärande i Arbete 1• Lärande i Arbete 2• Examensarbete: Tillämpa dina kunskaper praktiskt och professionellt i en given beslutssituation. Arbetet utför i grupp och genomförs för en uppdragsgivare från näringslivet.IHM – Din väg ut i näringslivet. Och i världen.På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en stabil grund och en självsäkerhet i affärssammanhang genom träning och företagspraktik. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid. Du u ...

  Provider NameIHM Business School AB Malmö

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Handel och service, lärling

  Handel och service, lärling ...

  Provider NamePrins Wilhelm gymnasiet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Handel och service, lärling

  Handel och service, lärling ...

  Provider NamePraktiska Gymnasiet Märsta

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Handel och service, lärling

  Handel och service, lärling ...

  Provider NameJenny Nyströmsskolan 3 NA, GYSÄR

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Handel och service, lärling

  Handel och service, lärling ...

  Provider NameÅdalsskolan 2

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Handel och service, lärling

  Handel och service, lärling ...

  Provider NameMalung-Sälens gymnasieskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Handel och service, lärling

  Handel och service, lärling ...

  Provider NamePraktiska Gymnasiet Stockholm Liljeholmen

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages