• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 79 items
 1. Muotoilija (AMK), Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu

  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu -hakukohteen koulutus keskittyy asumisympäristöjen ja julkisten tilojen, kuten työ-, kaupallisten- ja vapaa-ajan ympäristöjen sekä niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen suunnitteluosaamiseen ja tutkimukseen. Koulutuksen keskeisinä tarkastelunäkökulmina ovat visuaalinen laatu, käyttäjälähtöisyys ja kestävä kehitys. Perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoilu- ja arkkitehtuurinäkökulmaan ja kehität ratkaisuja erilaisissa suunnittelutehtävissä käyttäjien, henkilökohtaisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Huomioit lisäksi kehittyvän sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön asettamat vaatimukset ja haasteet muotoilu- ja suunnittelutyössäsi. Tarkastelet rakennettua ympäristöä ja sen muuttuvia tarpeita kestävän kehityksen kannalta. Kehität uusia ratkaisuja, jotka tyydyttävät ihmisten tilallisia tarpeita luonnonympäristöä säästävällä tavalla. ...

  Provider NameLahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Muotoilija (AMK), Teollinen ja brändimuotoilu

  Teollisen ja brändimuotoilun opinnoissa voit keskittyä ajoneuvomuotoiluun ja suunnitella erilaisia ajoneuvoja kulkuvälineitä, työkoneita ja liikennejärjestelmiä alalle tyypillisten visuaalisten ja teknisten suunnitteluperiaatteiden mukaan. Voit myös keskittyä pakkaus- ja brändisuunnitteluun, jolloin suunnittelet pakkauksia ja brändimateriaalia pakkausteollisuuteen, yrityksille ja muille brändinomistajille. Puettavan muotoilun opinnoissa suunnittelet kaupallisesti, funktionaalisesti, eettisesti ja ekologisesti korkeatasoisia puettavia tuotteita. Teollisen muotoilun opinnoissa teet monipuolisesti erilaisia suunnittelutehtäviä tuotesuunnittelusta, palvelujen ja systeemien suunnitteluun. Voit halutessasi tarkentaa suuntautumistasi erityisesti palvelumuotoilun suuntaan valitsemalla palvelumuotoilun opintoja. Osaamisesi koostuu mm. käyttäjälähtöisten muotoiluprosessien hallinnasta, kestävien ja ympäristömyötäisten valmistusprosessien tunnistamisesta ja uusien liiketoimintamallien soveltamisesta. Koulutuksessa painottuu muotoilun prosessiosaaminen taustoituksesta ja ideoinnista suunnittelutaitoihin ja edelleen projektihallintaan. Lisäksi monenlaiset muotoilijan työhön liittyvät taidot, kuten erilaiset visualisointi, kuvitus ja mallinnustekniikat ovat koulutuksen ytimessä. Teollisen ja brändimuotoilun aloilla työskentely edellyttää hyvää kaksi- ja kolmiulotteista esteettistä hahmottamista sekä hyvää työvälineiden hallintaa ja materiaalien tuntemusta. Yhteistyö- ja kommunikointikyky, luova ongelmanratkaisukyky sekä kyky ...

  Provider NameLahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Study programme in Culture, History and Philosophy, Bachelor and Master of Arts (3+2 years)

  Utbildningslinjens målsättning är att utbilda kandidater och magistrar som är experter inom humaniora. Antagning sker alltid till ett huvudämne och för att avlägga examen krävs vanligen ett eller flera biämnen. Examen består av följande delar: Huvudämne Biämne/biämnen Gemensamma studier Språk- och kommunikationsstudier Valbara studier Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självständigt arbete. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Bachelor's Degree Programme, Media and Arts

  The first year provides a broad perspective on  the basic skills needed on each study path. In the spring term you will select the first module of your specialization. After the first year you will know how to use the essential tools and techniques. In the second year you will gain hands-on experience by working with customers. You will also study international networked media culture and English language. In the spring you will choose your second module and learn to use the professional production techniques which are central to your selected specialization (choosing modules across paths is possible). During the third year you will deepen and broaden your professional insight into your specialization either by participating in an international study exchange, or by choosing a third study module at TAMK. (Choosing modules across paths is possible.) In the spring term the syllabus consists of international art and media studies, working with customers, and practical training. The fourth year programme consists of studying media analysis and research. You may choose free-choice studies or one more module on top of studying basic research methods. In the spring term you will do practical training and produce a bachelor’s thesis. Make your own path Please notice that the description of the studies given above is just an example of a study plan. You will have the opportunity to plan your individual study programme with teacher tutors and a student counsellor. You may specialize in a number of fields of expertise: ...

  Provider NameTampere University of Applied Sciences, TAMK Mediapolis

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Medianomi (AMK), Media-alan koulutus

  Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat AV-tuotannon työroolit ja työprosessit elokuvailmaisu mediahistoria dokumenttielokuva televisiotuotannot – yksikameratekniikka ja monikameratyö luova tuottaminen käsikirjoittaminen kuvailmaisu ja kuvadramaturgia leikkausilmaisu ja ohjelmistot äänisuunnittelu, kenttä-äänitys ja jälkiäänitys asiakas- ja tilausprojektit AV-alan liiketoiminta ja yrittäjyys työharjoittelu opinnäytteen suunnittelu ja tutkimusmenetelmät ...

  Provider NameTampere University of Applied Sciences, TAMK Mediapolis

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Muusikko (AMK), Musiikin koulutus

  Musiikin koulutus painottuu länsimaiseen taidemusiikkiin. Huomioimme koulutuksessa myös työelämässä tarvittavia rytmimusiikin osaamisvaatimuksia. Muusikkokoulutuksen keskeiset sisällöt ovat: instrumenttiopinnot yhteismusisointi säestäminen ja korrepetitio säveltäminen näyttelijäntyö, tanssi ja musiikkiteatteri musiikinteoria ja -historia musiikkiteknologia viestintätaidot verkkoviestintätaidot musiikkialan yrittäjyys- ja työyhteisöosaaminen työergonomia ja työhyvinvointi opinnäytetyön suunnittelu, toteutus ja tutkimusmenetelmät Vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin voit valita oman kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan seuraavia opintoja: edellä mainittujen syventäviä opintoja kuoron- ja orkesterinjohtoa pop- ja jazz-musiikin teoriaa ja historiaa vapaata säestystä ja rytmimusiikin yhtyesoittoa improvisointia muiden TAMKin kulttuurialan koulutusten osaamisia. Tarkempaa tietoa musiikin koulutuksen sisällöistä löydät opinto-oppaasta. Opiskelu on pitkäjänteistä Musiikin koulutuksessa harjaannutat käytännön taitoja teoreettiseen tietoon pohjautuen. Osa opiskelustasi muodostuu pitkäjänteisistä, useiden vuosien kestoisista opintokonaisuuksista, osa opinnoista voidaan toteuttaa lyhyinä periodeina. Opiskeluaikanasi pääset osallistumaan orkesteri-, kuoro- ja kamarimusiikkitoimintaan sekä mukaan erilaisiin produktioihin. 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu toteutetaan erikoistumisalasi mukaan yhteismusisointina, säveltämisenä tai osallistumisena musiikillisiin projekteihin tai produktioihin. ...

  Provider NameTampere University of Applied Sciences, TAMK Music Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Konservaattori (AMK), konservointi, päivätoteutus

  No description available ...

  Provider NameMetropolia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, päivätoteutus

  Kulttuurituottajan tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä (op) ja sen suorittamiseen kuluu noin 4 vuotta. Opinnot sisältävät lähi- ja etäopiskelua sekä itsenäistä työskentelyä. Kulttuurituotannon opetussuunnitelma muodostuu 30 opintopisteen laajuisista teemakohtaisista opintokokonaisuuksista, jotka koostuvat 5-10 opintopisteen laajuisista opintojaksoista.Tutkinnossa korostuu käytännön projektityöskentely linkitettynä vahvasti tiedollisen osaamisen kehittämiseen. Ensimmäisenä vuonna keskitytään kulttuurialan projektihallintaan. Opinnot nidotaan syksyn aikana yhteen laatimalla tuotantokäsikirja, joka toteutetaan kevätlukukaudella. Toisen vuoden opinnoissa laajennetaan osaamista etsimällä uusia kulttuurituotannon kumppaneita. Kolmantena vuonna vahvistetaan yksilöllistä osaamista sivuaineiden ja syventävien ammattiopintojen kautta. Viimeisenä vuotena osoitetaan saavutettua osaamista ja opiskelija integroituu työelämään työharjoittelun sekä työelämätilauksesta tehtävän opinnäytetyön avulla. ...

  Provider NameMetropolia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Vestonomi (AMK), vaatetusala, päivätoteutus

  Opinnot sisältävät vaatetusalan liiketoiminnan keskeiset periaatteet, vaatetus- ja valikoimasuunnittelun, kaavoituksen, tuotekehityksen sekä laadun ja tuotannonhallinnan osa-alueet. ...

  Provider NameMetropolia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Muotoilija (AMK), muotoilu, päivätoteutus

  Sisustusarkkitehtuurin opinnoissa keskitytään ammatin kannalta välttämättömiin tietosisältöihin, kuten tilan- ja valon arkkitehtuuriin sekä kaluste- ja rakennesuunnitteluun. Funktionaalisuuden kannalta on olennaista tuntea ihmisen mitat ja käyttäytyminen erilaisissa tilanteissa. Rakennus- ja sisustusmateriaalien tuntemus, pintakäsittelyt sekä värien hallinta ovat laajasti mukana opinnoissa. Opinnot sisältävät väri, pinta, materiaali- ja toteutussuunnittelua, laajan CAD-koulutuksen ja työharjoittelujaksot sekä mahdollisuuden kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa painotetaan ammattimaisten työkalujen hallintaa, piirtämistä käsin sekä eri ohjelmistojen avulla. Tekstiilisuunnittelun koulutus antaa perustiedot pintojen ja tekstiilituotteiden suunnittelusta, eri tekstiilimateriaaleista, luovasta ilmaisusta, tuotesuunnittelusta, tuotannonsuunnittelusta ja markkinoinnista sekä alan innovaatiotoiminnasta. Opinnoissa painottuvat tekstiilirakenne- ja materiaaliosaaminen, CAD-osaaminen, asiakaslähtöinen ja ratkaisukeskeinen tuotesuunnittelu sekä ammatillinen kommunikointitaito. Materiaali- ja valmistusteknologia pitää sisällään mm. kudonnan, neuleen ja painokankaan opintoja. Tiimityössä korostuvat sosiaaliset valmiudet. Opintojen edistyessä opiskelijat osallistuvat erilaisiin projekteihin yritysten ja yhteisöjen kanssa. Teollisen muotoilun opinnoissa keskitytään ammatin kannalta olennaisiin tieto- ja taitosisältöihin, kuten analyyttiseen ympäristön havainnointiin, muotoilun kommunikaatiotaitoihin, käyttäjäkeskeise ...

  Provider NameMetropolia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages