• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 136 items
 1. Photography and media arts

  3. (Fotografijos ir medijos meno specialybė - 160 kreditų) 3.1. Studijų srities bendrųjų pagrindų dalykai: Meno srities privalomieji bendrieji dalykai (+ humanitariniai dalykai). Viso: 80 kreditų (56 + 24), iš jų:Piešimas ( 8 ), Spec. projektavimas ( 6 ), Kompozicijos pagrindai ( 4 ), Vizualinė komunikacija ( 3 ), Multimedija ( 4 ), Fotografijos istorija ( 2 ), Fotografijos teorija ( 3 ), Videomeno teorija (3 ), Darbų dokumentacijos ruošimas (8 ), Užsienio kalba ( 3 ), Lietuvių liaudies menas ( 2 ), XX a. II p. Vakarų ir Lietuvos dailė ( 2 ). Dailės istorijos pasirenkami dalykai (iš trijų pasirenkamas vienas): XX a. Taikomoji dailė ir dizainas ( 2 ), Rytų menas ( 2 ), Lyginamoji civilizacijų analizė ( 2 ). Pasirenkami meno srities bendrieji dalykai ( iš aštuonių pasirenkami keturi ): Multimedija I lygis ( 2 ), Multimedija II lygis ( 2 ), Informatika ( 2 ), Animacija (2 ), Animacijos istorija ( 2 ), Kino teorija ir kritika ( 2 ), Kompiuterinis maketavimas ( 2 ), Muzikos istorija ir teorija ( 2 ). 3.2Studijų krypties specialaus lavinimo dalykai 80 kreditų, iš jų: Fotografijos išraiška ir technologija ( 8 ), Filmavimas ir postprodukcija ( 8 ), Trimatė kompozicija ( 8 ), Taikomoji fotoprodukcija arba videoprodukcija (pagal pasirinktą specializaciją) ( 12 ), Fotokompozicija arba videokompozicija (pagal pasirinktą specializaciją) ( 20 ), Praktikos, po I, II ir III kursų, ( 12 ), Baigiamasis darbas ( 12 ). ...

  Provider NameVilnius Academy of Fine Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Photography and media arts

  Future holders of a master’s degree in photography and media art study composition, design, the contextualisation of an object of art, etc. and attend a pre-diploma seminar. Professional training is organised. The duration of training is 400 hours. The use of video and audio equipment, the creation of advertising, and other skills are consolidated and improved during the training. This photography and media art programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree and would like to earn a master’s degree in audio-visual art. ...

  Provider NameVilnius Academy of Fine Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Choreography

  Future choreographers study the methodology of scientific research, scenography, Baltic mythology, and music for choreographic works; deepen their knowledge in dance composition; and take optional dancing courses: Lithuanian folk dance, classical dance, historical dance, folk dances of the world, modern dance, Latin American dance, classic dance sports, etc. Practical training is not included. The Choreography Follow-up Master’s Degree Programme is intended for individuals that have a bachelor’s degree and professional qualification of choreographer or for those who seek the qualification of choreographer. ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Art Management

  Programos anotacija 1.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems 1) Audiovizualinio meno bakalauro laipsnis (kino, teatro ir muzikos vadybos studijų programa) 2) studijavę pagal kitas programas bakalaurai papildomai atsiskaito už tam tikrų dalykų kursus 2.Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos Ryškūs organizaciniai sugebėjimai, organizacinio darbo patirtis, polinkis mokslinei veiklai. 3.Anotacija 3.1.Studijų srities bendrųjų pagrindų dalykai: pedagogikos psichologija (4), sociologija (3), mokslo tiriamojo darbo pagrindai (2), statistika (2). Viso -11 kreditų. 3.2.Studijų krypties specialaus lavinimo dalykai: mokslo darbas (8) 3.3. Studijų krypties specialaus lavinimo atšakos dalykai. 3.3.1.Kino vadyba Kino ir TV projektų ruošimas (12), šiuolaikinės kino ir TV technikos ir technologijos raida (7), šiuolaikinė medijų sistema (3), vaidybinių filmų režisūros seminaras (3), dokumentinių filmų režisūros seminaras (3), kompiuterinis montažas (3), TV teorija ir kritika (3), video montažas(3). Viso - 37 kreditai. 3.3.2.Teatro vadyba Teatro projektų ruošimas ir įgyvendinimas (12), teatro kultūros integracijos problemos (6), šiuolaikinės dramaturgijos seminaras (3), mažojo teatro organizavimas ir egzistencija (3), nepriklausomas teatras (3), dramos teorija (2), teatro kritika (2). Viso - 31 kreditas. 3.3.3. Muzikos vadyba Muzikos projektų ruošimas ir įgyvendinimas (12), muzikinės kultūros integracijos problemos (6), koncertinės organizacijos vadybos specifika (3), dramos teorija (3), muzikinio teatro vadyba (3), muzik ...

  Provider NameLithuanian Academy of Music and Theatre

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Choral conducting

  Būsimieji muzikos specialistai studijuoja dirigavimą, dirigavimo dėstymo metodiką, chorinių kūrinių stilistiką ir interpretaciją, orkestrą ir partitūrą, naujausiąją lietuvių ir užsienio chorinę literatūrą, aranžuotę ir instrumentuotę, choro studiją ,šiuolaikinę socialinę filosofiją, muzikos estetiką, projektų vadybą, mokslinio tyrimo metodiką ir kt. Praktinės studijos nenumatytos. Choro dirigavimo studijų programa skirta asmenims, turintiems muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį su dirigento profesine kvalifikacija ir siekiantiems tapti choro dirigentais. ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Conservation and restoration of art works

  Future masters of conservation and restoration of art works study philosophy, ethnic culture, the history of Lithuanian art, world history, the history of applied art, work and civil safety, information technologies, a foreign language, law fundamentals, Lithuanian grammar, specialty language, etc. Practical studies are conducted in six stages: developing skills, cognition, conservation, restoration, technological and final practice. The duration of practical studies is 20 weeks. During these studies, the skills required to independently describe art works, perform uncomplicated preventive restoration jobs, prepare art works for further storage, etc. are consolidated and improved. The study programme of conservation and restoration of art works is designed for people who have secondary general education and aspire to be masters. ...

  Provider NameKaunas College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Film Studies

  Kinotyros studijų programa pasižymi turinio ir mokymo metodų įvairove, sudarančia studentams galimybes įgyti aukštą kinotyrininko kvalifikaciją ir bendrąsias audiovizualinės kultūros ir industrijos žinias. Pati gausiausia programos dalis - Studijų programos pagrindų dalykai (15 privalomųjų ir 1 pasirenkamas). Daugiausiai valandų šios grupės dalykų tarpe tenka šiems kursams: Televizijos ir kino meno kūrimo pagrindai, Nebylusis kinas, Lietuvos kino istorija, Visuotinės dramaturgijos istorija. Didelę programos specialaus lavinimo dalykų (8 privalomieji ir 1 pasirenkamas) dalį sudaro nauji autoriniai kursai iki šiol nedėstyti nei vienoje aukštojoje mokykloje. Tai kursai skirti aktualiems kino ir audiovizualinės kultūros diskursams pristatyti bei reikšmingiems kino raidoms etapams analizuoti ir kino analizės įgūdžiams lavinti (Įvadas į kinotyrą, Kino teorija ir metodologija, Nebylusis kinas, Nacionalinės kinematografijos, Dokumentinis kinas, Šiuolaikinio kino kryptys, Lietuvos kino istorija, Audiovizaulinės kūrybinės industrijos ir pan.). Programos pagrindą sudaro 6 (5 privalomieji ir 1 pasirenkamas) jau dėstomi LMTA teatrologijos ir audiovizualinio meno bakalaurams kursai, tačiau jie yra atnaujinti ir specialiai pritaikyti kinotyros studentams lavinti. Numatyta profesijos praktika (iš viso 10 kreditų per 4 studijų metus): teoriniai ir praktiniai muziejinio-archyvinio darbo pagrindai; teoriniai ir praktiniai darbo kultūrinėje žiniasklaidoje pagrindai; teoriniai ir praktiniai darbo įvairiose kino organizacijose pagri ...

  Provider NameLithuanian Academy of Music and Theatre

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Fine arts

  Future artists–painters study art pedagogy, introduction to art pedagogy, history and theory of pedagogy, history of art and its teaching methods, art philosophy and aesthetics, art management, basics of graphics, basics of sculpture, etc. During practical studies skills of theory and methods of art and painting–drawing are improved. The duration of practical studies is 400 hours. The programme for art studies is intended for persons who have obtained secondary and respective supplementary education. ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Music Theory and Criticism

  Future musicologists study research work, the epistemology of music theory, theoretical systems of music, the theory of music criticism, special musicology, music psychology, modern theories of musicology, etc. Professional training is not planned. This musicology programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree in music and would like to become musicologists. ...

  Provider NameLithuanian Academy of Music and Theatre

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Screenwriting

  Būsimieji kino dramaturgai bakalaurai studijuoja kino dramaturgiją (paskaitos/pratybos), dramaturgijos teoriją, kino scenarijaus analizę, scenarijaus pristatymo pagrindus, reklamos scenarijų, kino istoriją, kino ir TV režisūros pagrindus ir kt. Numatyta profesijos praktika: dramaturgo komunikacijos su režisieriumi praktika (1 semestras), dramaturgo praktika kine, TV, reklamoje (1 semestras). Kino dramaturgijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti kino dramaturgijos kūrybinio rašymo praktikais. ...

  Provider NameLithuanian Academy of Music and Theatre

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages