• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 130 items
 1. Tēlniecība- Mag. studijas

  Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas "Māksla" Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas apakšnozare "Tēlniecība". Apraksts Tēlniecība ir ne vien mākslas veids un profesija, bet arī īpašs domāšanas veids, kas izpaužas caur plastisko formu un tās tēlainību. Tā palīdz izprast pasauli, ieraudzīt tās likumsakarības un lietas citā gaismā un formās. Tā var būt smagnēja un netverami viegla, traģiska un dzīvespriecīga, sarkastiska un naiva. Tā var būt ārkārtīgi pieprasīta un mīlēta un nevienam, izņemot pašu tēlnieku, nevajadzīga. Tēlniecība ir DZĪVE. Ņemot vērā tēlniecības kā 30000 gadu pastāvoša kultūrvēsturiska fenomena daudzveidību, uzsveram apgūstamo profesionālo iemaņu plašu spektru – no klasiskās tēlniecības tradīcijas līdz mūsdienu globālās laikmetīgās mākslas izpausmēm. Studijas mūsu apakšnozarē piedāvā iespēju apgūt tēlniecības mākslas valodu profesionālā līmenī darbībai laikmetīgās tēlniecības, dizaina, restaurācijas, vizuālās reklāmas un izklaides industrijas jomā. Pēdējo desmitgažu tehniskais progress un informācijas revolūcija radīja jaunas iespējas un izaicinājumus, mēs veicinām studentos spēju orientēties mūsdienu tehniku un tehnoloģiju piedāvājumā. Tēlniecība – tā ir prasme ieraudzīt apkārtējā pasaulē mākslas impulsu un spēja to materializēt, balstoties uz tehnoloģiskām zināšanām un profesionālām iemaņām. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Keramika- Mag. studijas

  Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas "Māksla" Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas apakšnozare "Keramika". Apraksts Keramikas studiju mērķis ir nodrošināt studējošajiem vispusīgu izpratni par materiāliem, kādi mūsdienās tiek izmantoti keramikas apakšnozarē, kā arī attīstīt jaunrades un pētnieciskā darba prasmes. Keramikas specializācijas obligātās izvēles studiju kursu saturā dominē kompozīcijas un materiālu apstrādes disciplīnas, kuru laikā tiek padziļināti apgūtas kā tradicionālās, tā arī eksperimentālās tehnoloģijas. Keramikas katedras rīcībā ir mūsdienīgs tehniskais aprīkojums, ar kuru iespējams realizēt programmā paredzētos materiālu studiju projektus. Keramikas specializācijas apmācības programmā ietilpst: kompozīcija dažādos keramikas materiālos, tās praktiskais realizējums, keramikas tehnoloģijas apgūšana un pielietošana radošajā darbā. Studiju laikā ir iespēja apgūt dažādas keramikas virpošanas un formveides tehnikas. Procesā tiek izmantoti visi keramikas materiāli - akmens masa, porcelāns, šamots, māls u.c., bet iemaņas darbam ar metālu, stiklu un koku studējošie var iegūt sadarbībā ar citām Akadēmijas katedrām. Keramikas katedra kopā ar Latvijas Mākslinieku savienību un profesionāliem keramiķiem organizē regulārus mākslas simpozijus Rojā, Zvārtavā un citur, kuros kopā ar mācībspēkiem aktīvi piedalās arī studenti. Studijas Keramikas apakšnozarē noslēdz meistardarbnīcu studijas, kur koleģiālā sadarbībā ar pieredzējušiem mācībspēkiem, tehnologiem un atzītiem māksliniekiem tiek izkopts katra ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Metāla dizains- Mag. studijas

  Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas "Māksla" Dizaina nodaļas apakšnozare "Metāla dizains". Apraksts Metāla dizaina apakšnozare studentiem piedāvā specializāciju rotu dizaina jomā un lielāku formu dizainā, kā gaismas objektu, mēbeļu, vides objektu radīšanā, kur metāls ir pamatmateriāls. Tas nozīmē arī to, ka izmantojam plašāko spektru sintētisko, dabīgo materiālu . Gadu gaitā uzkrātās klasiskās metālapstrādes tehnikas tiek papildinātas ar mūsdienu jaunākajām tehnoloģijām. Studenti apgūst arī 2D un 3D tehnoloģijas. Mūsu absolventi ieņem nozīmīgu vietu Latvijas rotu dizaina, interjera un vides dizaina uzņēmumu, kā arī laikmetīgās mākslas pārstāvju vidū. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Stikla māksla- Mag. studijas

  Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas "Māksla" Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas apakšnozare "Stikla māksla". Apraksts Stikla māksla aptver plašu izteiksmes veidu loku, un ir viena no disciplīnām, kas var integrēties dažādos mākslas veidos. Stikla mākslas apakšnozares studiju mērķis ir sagatavot māksliniekus un dizainerus, kuri spēj patstāvīgi strādāt pie jaunu un funkcionālu priekšmetu, vides un arhitektūras projektu izstrādes. Studijas šajā nozarē rada izpratni par materiālu un tā apstrādes dažādību, koncentrējoties uz jaunrades un pētnieciskā darba prasmju attīstību. Bakalaura programmas obligāto izvēles studiju kursu saturā ietilpst: 1. Tematisku plaknes uzdevumu risinājumi stikla glezniecībā, sietspiedes, mozaīkas, vitrāžas un citās tehnikās vai to kombinējumos. 2. Funkcionālu stikla dizaina objektu, tematisku skulptūru vai arhitektūras elementu projektu un prototipu izgatavošana. Vienlaicīgi ar plastiskās kompozīcijas uzdevumu risināšanu studenti apgūst stikla darbu izgatavošanas veidus (kausēšana formā, stikla pūšana un veidošana, sakausēšana, pate de verre tehnika, stikla liešana formā) un iemaņas stikla apstrādes tehnikās (gravēšana, slīpēšana, pulēšana un matējuma vai ledojuma izstrāde). 3.Papildus iespējams apgūt datorapmācību un interjera projektēšanas pamatus, darbojoties MATRIX – CERAMICS, THE GAZE GAME, 3D STUDIO MAX un citās programmatūrās. 4.Programmas svarīga sastāvdaļa ir akadēmiskā zīmēšana, glezniecība un skulptūra. Maģistrantūras programma Stikla mākslas meistardarbnīcā stud ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Tekstilmāksla- Mag. studijas

  Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas "Māksla" Vizuālās mākslas nodaļas apakšnozare "Tekstilmāksla". Apraksts LMA Tekstilmākslas apakšnozares studiju saturs veidots tā, lai veidotu domāšanu un prasmes par tekstilu kā starpdisciplināru mākslas jomu, kurā iespējams darboties kā mākslas, tā dizaina laukā. Tekstils ir viens no daudzpusīgākajiem materiāliem, un, gan vārda tiešā, gan pārnestā nozīmē, ir patiesi fleksibls – šķiedras māksla, auduma virsmas dizains, trīsdimensionāli objekti, klasiskais un eksperimentālais gobelēns, digitālais audums, interjera lietu radīšana un ekspozīcijas dizains, mājas tekstils un sadzīves priekšmeti ir neliela daļa, ko iespējams apgūt, strādājot ar tekstilmateriālu. Studējot dažnedažādas tehnikas, savu roku trenējot gan tekstila klasikā, gan veidojot eksperimentus un radot autortehnikas, to apvienojam ar uz oriģināliem un funkcionāliem risinājumiem orientētu, kā arī konceptuālu domāšanu, tādējādi Mākslas akadēmija veido Latvijas mākslas pasaules augstāko raudzi – tā iemāca ne tikai perfekti pārzināt savu profesionālo nozari, bet veido un attīsta radošu domāšanu, paralēli specializācijas studijām piedāvājot arī labi sabalansētu teorētisko priekšmetu klāstu, kas ļaus jums pārzināt kā mākslas vēstures plašo bagāžu, tā būt laikmetīgiem un radoši konkurētspējīgiem. Līdztekus studijām apakšnozarē, piedāvājam lieliskas iespējas gūt starptautisku pieredzi tekstila nozarē vairāk kā 20 Eiropas augstskolās un plaša spektra prakses vietās Eiropas uzņēmumos, kā arī iespēju trenēt ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Modes māksla- Mag. studijas

  Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas "Māksla" Dizaina nodaļas apakšnozare "Modes māksla". Apraksts Modes dizaina apakšnozares mērķis sagatavot laikmetīgi domājošus un profesionāli konkurētspējīgus modes māksliniekus, kas spējīgi strādāt modes industrijas dažādos segmentos. Studiju programma sniedz iespēju papildus akadēmiskajām apgūt zināšanas modes specialitātē - modes vēsturē, apģērbu un aksesuāru dizainā, kompozīcijā, tērpu kolekcijas veidošanā un plānošanā. Prasmes izveidot tēlu ilustrācijas un realizēt konceptuālas idejas modes produktā, praktiski strādāt, izmantojot, gan dažādas tekstila apstrādes tehnikas, gan ilgtspējīgas dizaina projektēšanas metodes, pie tērpu kolekcijas izgatavošanas. Studenti tiek motivēti radīt, gan augstvērtīga dizaina produktus, kas gatavi ražošanai un valkāšanai, gan tērpus, kas spēj komunicēt kā patstāvīgi mākslas objekti vai performances. Studentu sniegums ir atzinīgi novērtēts starptautiskos konkursos. Apakšnozares absolventi strādā kā modes dizaineri, teātra un filmu kostīmu mākslinieki, modes ilustratori, stilisti, pasniedzēji kā arī attīsta savus modes zīmolus. Latvijas Mākslas akadēmijas studentu rīkotās modes skates ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem Latvijas modes dzīvē. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Dizains- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Profesionālais maģistrs dizainā vai profesionālais maģistrs dizainā un datordizainers. Maģistrantūras beidzēji varēs sniegt kompetentus pakalpojumus šādos virzienos: • reklāmas objektu un izstāžu aprīkojuma dizainā; • poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizainā; • reklāmas fotogrāfijas dizainā un krāsu korekcijā; • digitālās animācijas dizainā; • TV, video, gaismas un šovu dizainā. Profesionālā maģistra studiju programmas mērķi un uzdevumi: Dizaina profesionālā maģistra studiju programma nodrošina nepieciešamās zināšanas un prasmes, pamatojoties uz jau iegūto kvalifikāciju, sniedz maģistra profesionālo augstāko izglītību dizaina jomā, piešķirot maģistra grādu dizainā un datordizainera kvalifikāciju. Studiju programmas mērķi: 1. pilnveidot zinātniskās un profesionālās pamatprasmes projektēšanā, patstāvīgo radošo projektu izveidē un prezentācijā; 2. veicināt maģistrantu zināšanu, prasmju un iemaņu dizainā pilnveidošanu, lai attīstītu spēju orientēties mūsdienu pasaules, Eiropas, Baltijas reģiona un Latvijas dizainā; 3. dot iespēju maģistrantiem realizēt sevi kā profesionālu, brīvu, atbildīgu un radošu personību. Programmas ietvaros tiek attīstītas profesionālās iemaņas un prasmes šādos virzienos: • dizaina profesionālajā darbībā un datordizainera kvalifikācijā; • dizainera profesionālās un pētnieciskās karjeras veidošanā; • vadības uzdevumu risināšanā dizaina projektos. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Datordizains- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Datordizaina speciālisti prot plānot un organizēt savu vai citu darbu, izmantojot mūsdienīgu datorizētu programmnodrošinājumu, prot izstrādāt projektējamā objekta vizuālizāciju digitālā formātā; prot izstrādāt, apstrādāt, stilizēt un radikāli izmainīt grafisko attēlu un telpisko objektu (poligrāfijā, modelēšanā, vides dizainā un reklāmā) un kustīgo attēlu (video, animācijā) ar datora palīdzību, kā arī sagatavot tehnoloģiski pamatotu nepieciešamo dokumentāciju projekta realizācijai. Datordizaina speciālists savā praksē spēj profesionāli noformulēt darba uzdevumu un realizēt māksliniecisko ideju, izmantojot datortehnikas un citas mūsdienu tehnoloģijas iespējas. Viņam jāprot strādāt datordizaineru darba grupās, plānot un realizēt savu zināšanu un prasmju pilnveidošanu. Jāprot izmantot datordizainera zināšanas, prasmes un iemaņas projektēšanā ražošanas, celtniecības, izglītības jomā, informācijas biznesā, reklāmā un poligrāfijā, modes industrijā, izklaidē un mākslā , WEB-portāla dizainā, CD un DVD dizainā. Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi: Darbs tiek veikts individuāli vai darba grupas sastāvā, izmantojot tradicionālās tehnikas un mūsdienu tehnoloģijas. Darba grupās var sadarboties ar citu profesiju speciālistiem un vadīt darba grupā citus 4. un 5. profesionālās kvalifikācijas līmeņa dizainerus. Nepieciešama prasme strādāt kontaktā ar klientiem. Nepieciešama prasme integrēties gan arhitektoniska satura projektos, gan virtuālos ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Laikmetīgā deja- Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju latviešu dejā- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Laikmetīgā deja" apakšprogramma "Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju latviešu dejā". Specializācijas mērķis Studējot specializāciju “Latviešu deja”, tiks apgūtas dažādu deju stilu prasmes, dejas veidošanas un iestudēšanas iemaņas, skatuves darbības, improvizācijas un aktiermeistarības pamati, jaunākās tehnoloģijas kustības un skaņu veidošanas procesā, atbilstoši mūsdienīga mākslas produkta prasībām. Prasmes tiks pilnveidotas sadarbībā ar nozares profesionāļiem radošajos projektos, īstenojot komunikāciju ar sabiedrību caur kustību mākslinieciskajām norisēm. Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās; var strādāt valsts, pašvaldību un privātstruktūru kultūras iestādēs, uzņēmumos vai dibināt savu uzņēmumu. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Tēlniecība- Bak. studijas

  Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programmas "Māksla" Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas apakšnozare "Tēlniecība". Apraksts Tēlniecības apakšnozares studiju programma studentus sagatavo profesionālai darbībai trīsdimensiju mākslu jomā. Jaunie tēlnieki brīvi un radoši izmanto mākslas izteiksmes līdzekļus, patstāvīgi risinot individuālās jaunrades un pētniecības problēmas. Apgūst svarīgākos tēlniecības principus, tehnikas un paņēmienus, lai spētu izpildīt jebkuru pasūtījumu un patstāvīgi nodarboties ar radošo jaunradi. Vasaras studiju posmā studentiem ir iespēja piedalīties plenēros un simpozijos un apgūt tēlniecisko formu dažādos materiālos – metālā, akmenī, kokā u. c. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages