• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 123 items
 1. Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

  Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Specialistundersköterska- Demensvård

  Antalet människor som drabbas av en demenssjukdom ökar för varje år. Det gör att behovet av vårdpersonal med specialistkompetens är stort och blir allt större. Den här utbildningen riktar sig till dig som vill vara med om att göra skillnad i den framtida demensvården. Du arbetar förmodligen redan idag inom vården och vill utveckla din kompetens. Som färdig specialistundersköterska har du dessutom stora möjligheter till utveckling och karriär.UtbildningsmålEfter avslutad utbildning kommer du ha kompetens att självständigt bemöta, kommunicera, stödja och samarbeta med personer med demenssjukdom och kognitiv funktionsnedsättning. Du kommer även ha kompetens för att utveckla vården och omvårdnaden för dessa personer. Efter utbildningen kan du arbeta som Specialistundersköterska – demensvård.KurserDemens - att leva med demens 60 YHPDemenssjukdomar 20 YHPExamensarbete 25 YHPLärande i arbete (LIA) 15 YHPNäringslära 20 YHPOrganisationsstöd 25 YHPVård i livets slutskede 25 YHPVälfärdteknologi 25 YHPTotalt 215 YHP5 Yrkeshögskolepoäng (YHP) motsvarar en veckas heltidsstudier. ...

  Provider NameStiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Specialistutbildad undersköterska inom välfärdsteknik

  Specialistutbildad undersköterska inom välfärdsteknik ...

  Provider NameTrelleborgs kommun

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Stödpedagog

  Vill du skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning? I utbildningen till stödpedagog får du professionell kunskap om pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd. Efter avslutad utbildning arbetar du med stöd till personer med funktionsnedsättning genom att vägleda och tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet. På grund av stora pensionsavgångar och svårigheter med att rekrytera personal med rätt kompetens finns ett stort behov av att anställa stödpedagoger hos både kommunala och privata aktörer de närmaste åren.AKTIV VARDAGUnder utbildningen får du kunskaper om olika funktionsnedsättningar, dess orsaker och konsekvenser och hur man planerar individuellt vardagsstöd, d.v.s. hittar lösningar och förbättringsmöjligheter för att stödja den enskilde individen. Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga, samt lära dig hur du handleder kollegor och bedriver kvalitets- och utvecklingsarbete. Du lär dig att tillämpa olika metoder för att öka brukarens självständighet, delaktighet i planerandet och genomförandet av aktiviteter för en meningsfull vardag på ett hälsofrämjande sätt. Du lär dig även att själv tillämpa men också att motivera brukarna att använda IT-baserade och andra kognitiva hjälpmedel.TEORI I PRAKTIKENUtbildningen kan kombineras med arbete på deltid och vänder sig både till personer som redan arbetar på exempelvis stödboenden inom området och till d ...

  Provider NameHälsohögskolan i Jönköping AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Stödpedagog

  Vill du arbeta med utveckling och stöd inom funktionshinderområdet? Vidareutbilda dig till stödpedagog! Behovet av stödpedagoger inom den offentliga och privata omsorgen ökar då kraven på den brukarnära personalens kompetens blir allt högre och mer specifik. Utbildningen till stödpedagog ger dig möjlighet att utvecklas inom din profession. Fördjupade kunskaper om metoder och arbetssätt som t.ex. alternativ kompletterande kommunikation (AKK) har avgörande betydelse för brukarens möjligheter att utveckla och utöva självständighet, inflytande och delaktighet.Utbildningens innehållDokumentation och kvalitetssäkring........................30pFunktionsnedsättning i ett livs- och helhetsperspektiv....................................................30pFörhållningssätt och bemötande.............................30pKommunikation.......................................................40pSjälvständighet och delaktighet...............................40pLärande i arbete LIA................................................30pDistansupplägget innefattar ca 12 tillfällen med fysiska träffar om två dagar per tillfälle. ...

  Provider NameLandskrona Stad, Yrkeshögskolan Landskrona

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Stödpedagog

  Vill du arbeta med utveckling och stöd inom funktionshinderområdet? Vidareutbilda dig till stödpedagog! Behovet av stödpedagoger inom den offentliga och privata omsorgen ökar då kraven på den brukarnära personalens kompetens blir allt högre och mer specifik. Utbildningen till stödpedagog ger dig möjlighet att utvecklas inom din profession. Fördjupade kunskaper om metoder och arbetssätt som t.ex. alternativ kompletterande kommunikation (AKK) har avgörande betydelse för brukarens möjligheter att utveckla och utöva självständighet, inflytande och delaktighet.Utbildningens innehållDokumentation och kvalitetssäkring........................30pFunktionsnedsättning i ett livs- och helhetsperspektiv....................................................30pFörhållningssätt och bemötande.............................30pKommunikation.......................................................40pSjälvständighet och delaktighet...............................40pLärande i arbete LIA................................................30pDistansupplägget innefattar ca 12 tillfällen med fysiska träffar om två dagar per tillfälle. ...

  Provider NameLandskrona Stad, Yrkeshögskolan Landskrona

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Specialistutbildad undersköterska med inriktning multisjukdom och palliativ vård/omsorg.

  Du har efter avslutad utbildning ”Specialistutbildad undersköterska med inriktning multisjukdom och pal­liativ vård och omsorg” kompetenser i att ge person­centrerad vård och omsorg vid multisjuka/svårt sjuka personer och palliativ vård. Efter examen har du kom­petenser för att självständigt genomföra handledar­samtal och kollegial handledning på din arbetsplats. Du kan också tillämpa välfärdsteknologin utifrån lagar och föreskrifter.En del av utbildningen, åtta veckor heltid fördelat på två tillfällen, är LIA ”Lärande i arbete”, då är du ute och praktiserar dina nya kunskaper i branschen.YrkesrollSpecialistutbildad undersköterska med inriktning multisjukdomoch palliativ vård och omsorg.SamarbetenBengtsfors kommun, Dals Eds kommun, Färgelanda kommun, Lilla Edets kommun, Lysekils kommun, Melle­ruds kommun, Munkedals kommun, Orust kommun, So­tenäs kommun, Tanums kommun, Uddevalla kommun, Vänersborgs kommun samt Åmåls kommun. ...

  Provider NameKunskapsförbundet Väst, Vuxenutbildningen

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Specialistundersköterska mot barn och ungdomar

  Utbildningen kommer att förbereda dig på att möta nyfödda och för tidigt födda barn med funktionsnedsättning och vårda svårt sjuka barn och ungdomar. Utbildningen kommer även att öka din medvetenhet om kommunikationens betydelse, empatiskt bemötande, professionellt förhållningssätt och självinsikt i mötet med barnet och dess anhöriga.Efter avslutad utbildning kan du arbeta på avdelningar som riktar sig mot sjukvård av barn och ungdomar, exempel BB/ förlossning och neonatalavdelningar.INNEHÅLLUtbildningen innehåller följande kurser:•Introduktion och barnets fysiska och psykosociala utveckling, 25p•Neonatologi, 30p•Barn- och ungdomssjukvård, 30p•LIA Omhändertagandet av det friska nyfödda barnet, 20p•Funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar, 20p•LIA Neonatalvård, 20p•Barn- och ungdomars livsvillkor, 25p•LIA Barn- och ungdomssjukvård, 20p•Examensarbete, 10p5 poäng motsvarar 1 veckas studier.UPPLÄGGStudierna till specialistundersköterska barn och ungdom bedrivs DELVIS på distans med obligatoriska träffar i Växjö. Träffarna sker ca två gånger per månad och pågår tre till fyra dagar. Dessa varvas med självstudier och handledning via gruppdiskussion/chatt. LIA (Lärande I Arbete) sker i möjligaste mån nära hemorten och ordnas av skolan.Upplägg och innehåll i träffarna utgör basen för kursens innehåll i form av exempelvis föreläsning, grupparbete, diskussioner, övningar samt muntliga, skriftliga eller praktiska examinationer.Som studerande har du tillgång till en utbildningsplattform. Det är en sluten plattform som d ...

  Provider NameKronobergs läns landsting, YH Region Kronoberg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Aktiveringspedagog inom LSS

  Aktiveringspedagog inom LSS ...

  Provider NameCampus Mölndal

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Specialistundersköterska mot barn och ungdomar

  Utbildningen kommer att förbereda dig på att möta nyfödda och för tidigt födda barn med funktionsnedsättning och vårda svårt sjuka barn och ungdomar. Utbildningen kommer även att öka din medvetenhet om kommunikationens betydelse, empatiskt bemötande, professionellt förhållningssätt och självinsikt i mötet med barnet och dess anhöriga.Efter avslutad utbildning kan du arbeta på avdelningar som riktar sig mot sjukvård av barn och ungdomar, exempel BB/ förlossning och neonatalavdelningar.INNEHÅLLUtbildningen innehåller följande kurser:•Introduktion och barnets fysiska och psykosociala utveckling, 25p•Neonatologi, 30p•Barn- och ungdomssjukvård, 30p•LIA Omhändertagandet av det friska nyfödda barnet, 20p•Funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar, 20p•LIA Neonatalvård, 20p•Barn- och ungdomars livsvillkor, 25p•LIA Barn- och ungdomssjukvård, 20p•Examensarbete, 10p5 poäng motsvarar 1 veckas studier.UPPLÄGGStudierna till specialistundersköterska barn och ungdom bedrivs DELVIS på distans med obligatoriska träffar i Växjö. Träffarna sker ca två gånger per månad och pågår tre till fyra dagar. Dessa varvas med självstudier och handledning via gruppdiskussion/chatt. LIA (Lärande I Arbete) sker i möjligaste mån nära hemorten och ordnas av skolan.Upplägg och innehåll i träffarna utgör basen för kursens innehåll i form av exempelvis föreläsning, grupparbete, diskussioner, övningar samt muntliga, skriftliga eller praktiska examinationer.Som studerande har du tillgång till en utbildningsplattform. Det är en sluten plattform som d ...

  Provider NameKronobergs läns landsting, YH Region Kronoberg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages