• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 276 items
 1. Veterinary Epidemiology

  1.Programos tikslai: Parengti specialistus sugebančius analizuoti gyvūnų ligų epidemiologinę situaciją, sugebančius savarankiškai organizuoti stebėseną, kontrolę bei profilaktiką ir galinčius savarankiškai dirbti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padaliniuose, mokslo, studijų ir kitose institucijose. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: Priėmimas į šią programą vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys: Studijos pradedamos biostatistikos studijomis, t.y. analizuojamas biostatistikos objektas, ryšys su kitais mokslais bei taikymas biologiniuose tyrimuose. Statistinių duomenų rinkimas ir aprašymas. Aprašomoji bei analitinė statistika. Populiacija ir imtis. Stochastinė analizė. Atsitiktiniai įvykiai ir tikimybės. Atsitiktiniai dydžiai ir vektoriai. Ribinės teoremos taikymai. Kombinatorika. Statistiniai rodikliai (vidurkiai, variacijos rodikliai). Duomenų pasiskirstymo tipai. Hipotezių testai (H0 , F, t ir kt.). Reprezentatyvumo rodikliai. Matricų simbolika ir matematiniai veiksmai. Parametrų vertinimo pagrindai. Bazinė parametrų vertinimo koncepcija - mažiausių kvadratų metodas. Maximum-Likelihood metodas ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Veterinary Genetics

  1.Programos tikslai: Paruošti veterinarijos gydytojus genetikus, galinčius savarankiškai dirbti ir sugebančius diagnozuoti pagal DNR įvairių gyvūnų rūšių paveldimas ligas ir ydas, identifikuoti gyvūnus bei iš jų gautus produktus bei atlikti genetiškai modifikuoto maisto kiekybinę ir kokybinę analizę taikant šiuolaikiškus genetinius tyrimo metodus.; formuoti ir įtvirtinti analizinius rengiamų specialistų sugebėjimus veterinarinės genetikos srityje; užtikrinti gilų praktinį specialistų pasirengimą paveldimų ligų ir ydų diferencinėje diagnostikoje, gyvūnų bei iš jų gautų produktų identifikavime pagal DNR bei GMO kiekybinėje ir kokybinėje kontrolėje. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: Priėmimas į šią programą vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys: Genetiniai tyrimai padeda diagnozuoti genetines ligas ir ydas, identifikuoti gyvūnus bei iš jų gautus produktus bei atlikti genetiškai modifikuoto maisto kiekybinę ir kokybinę analizę. Kad veterinarijos gydytojai genetikai gebėtų diagnozuoti genetines ligas ir ydas, jie turi pagilinti savo žinias bendrosios molekulinės biologijos srityje bei įsisavinti visą eilę mole ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Veterinary therapy of infectious disease

  1.Programos tikslai: paruošti veterinarijos gydytoją terapeutą, galintį savarankiškai dirbti veterinarijos klinikose ar kitose atitinkamose įstaigose; parengti aukštos kvalifikacijos veterinarijos terapeuto specialistus, mokančius diagnozuoti ir gydyti įvairių gyvūnų rūšių neužkrečiamas ligas, taikant šiuolaikiškus metodus; pasiekti, kad programa formuotų ir įtvirtintų praktinius sugebėjimus terapijos srityje; užtikrinti, kad studijų programos struktūra ir ciklų turinys garantuotų gilų praktinį pasirengimą ligų diagnostikoje ir gydyme. išugdyti sugebėjimą išlaikyti profesinę kompetenciją nuolat tobulinant profesinius įgūdžius ir įgyjant praktinę patirtį; užtikrinti, kad studijų turinys būtų kuo glaudžiau susijęs su Lietuvos ir ES šalyse vykstančiais procesais ir atspindėtų pasaulines ir Europos tendencijas. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: Priėmimas į šią programą vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys: Klinikiniai diagnostiniai metodai padeda išaiškinti įvairių neužkrečiamųjų ligų etiologiją, patogenezę, diagnozę. Žinant šią informaciją, galima parinkti tikslius gydymo metodus, vaistus ir skirti profilakt ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Animal Science and Technology- Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior Agrária de Viseu

  The degree in Animal Science and Technology seeks to equip students with solid groundings in the field of animal science applied to the raising, keeping and exploiting of animals and their populations. This modular degree programme aims at providing a sound training, which encompasses the various levels of biological organization (molecular, cellular, organisms, populations and their ecosystems). ...

  Provider NameInstituto Politécnico de Viseu

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Centro (P)
 5. Veterinary Nursing- Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior Agrária de Castelo Branco

  Study Programme ...

  Provider NameInstituto Politécnico de Castelo Branco

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Centro (P)
 6. Veterinary medicine

  Future veterinary doctors study philosophy, subjects connected with ethics and morals, obstetrics, gynaecology, animal pathology, parasitology, toxicology, etc. Professional training is organised in three stages: laboratory training, food hygiene training, and clinical training. The training is intended to give the students the opportunity to learn various treatment techniques, research methods, and preventive work. The duration of training is 640 hours. This veterinary medicine programme is intended for individuals who have acquired a secondary education and would like to earn the qualification of veterinary doctor. ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Zootechnical Engineering- Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior Agrária de Bragança

  The profile of the programme comprises the development of the technical-scientific knowledge and professional skills in the study areas of Zootechnical Engineering. ...

  Provider NameInstituto Politécnico de Bragança

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Norte
 8. Veterinary Nursing- Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior Agrária de Bragança

  The profile of the programme comprises the development of the technical-scientific knowledge and professional skills in the study areas of Veterinary Nursing. ...

  Provider NameInstituto Politécnico de Bragança

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Norte
 9. DAT.cz

  Databáze DAT CZ pomáhá uživatelům, kteří chtějí doplnit nebo rozšířit svou kvalifikaci, najít vhodnou vzdělávací akci či seminář ve zvoleném oboru i regionu. Zdrojem údajů v databázi jsou přímo konkrétní vzdělávací společnosti, které mají zájem prezentovat a nabízet své akce prostřednictvím služeb serveru DAT CZ. V současné době tato databáze obsahuje širokou nabídku vzdělávacích kurzů z celé České republiky. ...

  Provider NameTrexima, a. s.

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 10. SET středních škol

  Vzdělávací nabídka oborů středních škol a konzervatoří. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic

Pages