• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 281 items
 1. Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 6

  Arhitektuuripärandi spetsialist lähtub oma töös kaasaegsest keskkonnakäsitluse filosoofiast ja säästva arengu põhimõtetest, mille eesmärk on kultuurilise mitmekesisuse säilitamine ja alalhoidlik suhtumine kultuuripärandisse. Arhitektuuripärandi spetsialisti teadmised, oskused, kogemused, hoiakud ja haridus võimaldavad osaleda töödes, mis väärtustavad ja säilitavad arhitektuuripärandit praegustele ja tulevastele põlvkondadele. Arhitektuuripärandi spetsialist tegeleb ehitiste (sh ehitis-, tehnika-, tööstus- ja ajaloomälestiste) ja hoonestatud alade (sh muinsuskaitsealade, miljööväärtuslike alade, rahvusparkide) uurimise, inventeerimise, kaitse tingimuste, eksperthinnangute, restaureerimiskontseptsioonide ja säilitamiskavade koostamise ning nõustamise ja nimetatud tegevuste juhtimisega. Arhitektuuripärandi spetsialist tunneb Eesti ja rahvusvahelisi kultuuripärandi säilitamise seadusandlikke dokumente ja hartasid, konserveerimise, restaureerimise, hooldamise põhimõtteid, meetodeid ja praktikat, arhitektuuri- ja kunstiajalugu, kultuuriväärtuslike alade kujunemise ajalugu ning nende planeerimise ja säilitamise põhimõtteid, arhitektuuri- ja ehitusterminoloogiat ning omab teadmisi muinsuskaitse filosoofiast, teooriast ja ajaloost. Arhitektuuripärandi spetsialist töötab interdistsiplinaarsel kutsealal, mis eeldab võimet mõista erinevate osapoolte vajadusi ehituspärandi väärtustamisel ja säilitamisel, on hea suhtleja ning meeskonnatöös osaleja. Arhitektuuripärandi spetsialist lähtub oma töös kutse-eetika normidest. V ...

  Awarding bodyEesti Kunstiakadeemia

  Category: Qualifications Location: Estonia
 2. Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 7

  Arhitektuuripärandi spetsialist lähtub oma töös kaasaegsest keskkonnakäsitluse filosoofiast ja säästva arengu põhimõtetest, mille eesmärk on kultuurilise mitmekesisuse säilitamine ja alalhoidlik suhtumine kultuuripärandisse. Arhitektuuripärandi spetsialisti teadmised, oskused, kogemused, hoiakud ja haridus võimaldavad osaleda töödes, mis väärtustavad ja säilitavad arhitektuuripärandit praegustele ja tulevastele põlvkondadele. Arhitektuuripärandi spetsialist tegeleb ehitiste (sh ehitis-, tehnika-, tööstus- ja ajaloomälestiste) ja hoonestatud alade (sh muinsuskaitsealade, miljööväärtuslike alade, rahvusparkide) uurimise, inventeerimise, kaitse tingimuste, eksperdihinnangute, restaureerimiskontseptsioonide ja säilitamiskavade koostamisega ning nõustamise ja nimetatud tegevuste juhtimisega. Arhitektuuripärandi spetsialist tunneb Eesti ja rahvusvahelisi kultuuripärandi säilitamise seadusandlikke dokumente ja hartasid, konserveerimise, restaureerimise, hooldamise põhimõtteid, meetodeid ja praktikat, arhitektuuri- ja kunstiajalugu, kultuuriväärtuslike alade kujunemise ajalugu ning nende planeerimise ja säilitamise põhimõtteid, arhitektuuri- ja ehitusterminoloogiat ning omab teadmisi muinsuskaitse filosoofiast, teooriast ja ajaloost. Arhitektuuripärandi spetsialist töötab interdistsiplinaarsel kutsealal, mis eeldab võimet mõista erinevate osapoolte vajadusi ehituspärandi väärtustamisel ja säilitamisel, on hea suhtleja ning meeskonnatöös osaleja. Arhitektuuripärandi spetsialist lähtub oma töös kutse-eetika normidest. ...

  Awarding bodyEesti Kunstiakadeemia

  Category: Qualifications Location: Estonia
 3. Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 8

  Arhitektuuripärandi spetsialist lähtub oma töös kaasaegsest keskkonnakäsitluse filosoofiast ja säästva arengu põhimõtetest, mille eesmärk on kultuurilise mitmekesisuse säilitamine ja alalhoidlik suhtumine kultuuripärandisse. Arhitektuuripärandi spetsialisti teadmised, oskused, kogemused, hoiakud ja haridus võimaldavad osaleda töödes, mis väärtustavad ja säilitavad arhitektuuripärandit praegustele ja tulevastele põlvkondadele. Arhitektuuripärandi spetsialist tegeleb ehitiste (sh ehitis-, tehnika-, tööstus- ja ajaloomälestiste) ja hoonestatud alade (sh muinsuskaitsealade, miljööväärtuslike alade, rahvusparkide) uurimise, inventeerimise, kaitse tingimuste, eksperdihinnangute, restaureerimiskontseptsioonide ja säilitamiskavade koostamisega ning nõustamise ja nimetatud tegevuste juhtimisega. Arhitektuuripärandi spetsialist tunneb Eesti ja rahvusvahelisi kultuuripärandi säilitamise seadusandlikke dokumente ja hartasid, konserveerimise, restaureerimise, hooldamise põhimõtteid, meetodeid ja praktikat, arhitektuuri- ja kunstiajalugu, kultuuriväärtusega alade kujunemise ajalugu ning nende planeerimise ja säilitamise põhimõtteid, arhitektuuri- ja ehitusterminoloogiat ning omab teadmisi muinsuskaitse filosoofiast, teooriast ja ajaloost. Arhitektuuripärandi spetsialist töötab interdistsiplinaarsel kutsealal, mis eeldab võimet mõista erinevate osapoolte vajadusi ehituspärandi väärtustamisel ja säilitamisel, on hea suhtleja ning meeskonnatöös osaleja. Arhitektuuripärandi spetsialist lähtub oma töös kutse-eetika normidest. ...

  Awarding bodyEesti Kunstiakadeemia

  Category: Qualifications Location: Estonia
 4. Konservaator, tase 6 esmane kutse

  Konserveerimine on interdistsiplinaarne kutseala. Konserveerimise eesmärk on parendada ja/või stabiliseerida materiaalse kultuuripärandi objektide seisundit, säilitades samaaegselt maksimaalselt võimalikus ulatuses nende esteetilise, ajaloolise ja füüsilise terviklikkuse. Konservaator on spetsialist, kelle teadmised, oskused, kogemused, hoiakud ja haridus võimaldavad osaleda kultuuripärandi säilitamisel ja tagada selle kasutamist praegustel ja tulevastel põlvkondadel. Konservaatori kompetents on määratletud materjali- või objektipõhise spetsialiseerumisega. Konservaator planeerib ja teostab objekti uuringuid, konserveerimist ja restaureerimist, ning vastutab nimetatud tööde teostamise ja dokumenteerimise eest. Konservaator lähtub oma töös kutse-eetika normidest, konserveerimise põhiprintsiipidest (pööratavus, töötlemise sobilikkus ja hädavajalikkus, minimalism ja kvaliteet), objekti ohutu käsitsemise ja rahvusvahelise parima praktika tavades andes oma panuse kultuuripärandi mõistmiseks selle esteetilise ja ajaloolise tähtsuse ja füüsilise terviklikkuse osas. Konservaator, tase 6 esmase kutse saanud on erialase ettevalmistusega, kuid väheste praktiliste kogemustega töötaja, kes järgib oma tööülesannete täitmisel täpselt etteantud juhiseid. Vastutust nõudvate otsuste vastuvõtmise ja keerulisemate tööde tegemisel võib vajada vahetut juhendamist. Kogub ja analüüsib erialast informatsiooni. Vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest. Konservaatori kutsel on järgmised spetsialiseerumised: Arhiivi ja raamatuk ...

  Awarding bodyTartu Kõrgem Kunstikool

  Category: Qualifications Location: Estonia
 5. Bachelor of Conservation of Antiquities and Works of Art. Department of Conservation of Antiquities and Works of Art. Faculty of Fine Arths and Design. Technological Educational Institute of Athens.

  The aim for the graduates is to understand the properties of objects of historical and artistic importance in order to prevent their deterioration, enhance their ability to discern what is genuine and what is fake, and facilitate the approach for all users to objects and monuments of cultural heritage. Graduates of the Department of Conservation of Antiquities and Works of Art from the Technical Educational Institute of Athens work in museums, public agencies, private conservation companies or independently, with the purpose of protecting cultural heritage. In particular, their responsibilities are: The Technical Examination, Conservation and Restoration of Archaeological Findings and Works of Art. The Elaboration of Conservation and Restoration Studies for Archaeological Findings and Works of Art. The preparation of studies or reports on the organization and operation of maintenance workshops. Development of new maintenance technologies, in collaboration with other disciplines and institutions. Participation and conduct of research projects independently or as members of research groups on subjects of their expertise. The preserver has full responsibility for any intervention on the objects of his/her expertise, but does not create new cultural or artistic objects. The Code of Ethics for the Profession of Conservator of Antiquities and Works of Art defines these activities. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Master's Degree in "Black Sea Studies". School of Humanities. International Hellenic University.

  Knowledge:• Acquisition of the required historical knowledge about engaging with the history and culture of the Black Sea and its role in the wider cultural environment (e.g. the Mediterranean, Europe, Asia). • Acquisition of specialised archaeological and historical knowledge about the region of the Black Sea. • Specialisation of knowledge on issues of ancient, medieval, and modern art in the region of the Black Sea. • Specialisation of knowledge with regard to the political and diplomatic history, and the international relations of the Black Sea countries. • Specialisation of the knowledge about the modern financial and political situation of the Black Sea. • Spherical examination of historical, cultural, and modern condition of a region with continuously increasing importance for the modern world and culture. Skills:• Search for, analyse, and synthesise archaeological and historical data and information. • Search for, analyse, and synthesise political and financial data and information. • Contribution to archaeological and museology projects with regard to the Black Sea. • Generate new research ideas. • Promote free, creative, and conductive thought. • Decision-making. Competences:• Practical application of the knowledge. • Adjustment to new situations. • Autonomous work. • Group work. • Work within an international environment. • Respect to diversity and multiculturalism. • Respect to the natural environment • Presentation of social, professional, and moral responsibility with regard to ...

  Awarding bodyInternational Hellenic University

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Master's Degree in "Classical Archaeology and Ancient History of Macedonia". School of Humanities. International Hellenic University.

  Knowledge - Learning outcomes: The graduate acquires specialised and comprehensive knowledge about the region of Macedonia in antiquity, with regard to the following: • The appearance and the historical course of the kingdom of Macedonia, until the Roman period, based on the data of history, archaeology, mythology, art, monumental topography, and historical geography. • The examination of the various relations between the Macedonians and the neighbouring peoples in the region of the South Balkans. • The artistic activity, oriented to subjects of representative and non-representative art and architecture, within a comparative context, including the cartographic representation of ancient Macedonia in modern times. • The results of the archaeological research in all important regions of Macedonia. • The language, the dialects, the philology, and generally the cultured that was developed in Macedonia in antiquity. • The public and private life of the ancient Macedonians, including the political institutions, the religious life, etc. • The impact of Macedonia to the Hellenistic world.• Excavations at a site located in Macedonia. Special Competences - Skills: The graduate, upon completing the programme, shall also have the following competences: • Effortless production of oral and written speech in English, using the suitable scientific terminology. • Identification and dating of archaeological material, identification and commentary on works of art and architecture, and inclusion thereof in their historical ...

  Awarding bodyInternational Hellenic University

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. DEGREE OF CLERICAL STUDIES PROGRAM. UNIVERSITY OF ECCLESIASTICAL ACADEMY OF VELLA IOANNINA

  Knowledge:1) Educate as members of the clergy or secular members of the Church, in order to cope with modern pastoral actions, through which the Church attends to its members, as well as with modern social needs, which are treated and cured by the Church through its members. 2) Know the history, evolution, and importance of Orthodox Christian Worship. 3) Know Christian Worship and its following in the daily functions and life of the Church, the symbolism and its importance for the everyday personal life of humans in modern times. 4) Know the social and cultural importance of the Christian tradition, as well as of other religious traditions.5) Understand the convergence and divergence of religious traditions and know the methods by which the various religious and religious institutions are organized. 6) Know the Christian Orthodox Faith and Tradition, the importance thereof, as well as their contribution to the spiritual cultivation and cultural development of individuals, communities, and peoples at a European and international level. 7) Critically understand modern social reality and its problems. 8) Know church hymnology and religious poetry, Byzantine music and its effect on the culture and development of a person, and their contribution to civilisation in general. 9) Critically understand the sacred texts of the Christian faith, as well as the holy texts of other religions. Skills1) Conduct the Orthodox Worship according to the Orthodox Liturgical Act and Tradition. 2) Interpret the Sacred Text of the Orth ...

  Awarding bodyUniversity of Ecclesiastical Academy of Vella Ioannina

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. DEGREE OF ECCLESIASTICAL MUSIC AND CHANTING PROGRAM. UNIVERSITY OF ECCLESIASTICAL ACADEMY OF VELLA IOANNINA

  Knowledge:1) Know the history, evolution, notation and aesthetics of Byzantine music and psalmodies. 2) Know Christian Belief and its following in the daily functions and life of the Church, the symbolism and its importance for the everyday personal life of humans in modern times. 3) Know the method for conducting academic and science research on Byzantine Musicology, specifically in History, Systematic and Ethnomusicology. 4) Know the setting of hymns or complete Sacred Services to music, based on verified, classical psalm texts. 5) Know the transcription of Byzantine notation in the European staff and vice versa. 6) Know methods for evaluating musical works, life or recorded musical practices. 7) Know the history, evolution, and importance of Orthodox Christian belief. 8) Know the cultural importance of the Christian tradition, as well as of other musical traditions.9) Know the worship texts of Christian Orthodox Faith and the Byzantine Music Tradition, the importance thereof, as well as their contribution to the spiritual cultivation and cultural development of individuals, communities, and peoples at a European and international level. 10) Know church hymnology and religious poetry, the expression of Byzantine music and the effect thereof on the culture and development of a person, and their contribution to civilisation in general. 11) Critically understand modern social reality and its problems, while being able to participate in Missionary work. Skills1) Participate in the conduct of Orthodox Worship as ...

  Awarding bodyUniversity of Ecclesiastical Academy of Vella Ioannina

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Bachelor's Degree in Social Anthropology and History. Department of Social Anthropology and History. Faculty of Social Sciences. University of the Aegean.

  The graduates of the department acquire specialized knowledge in order to be capable of understanding, analysing, and critically dealing with the methods by which humans organise their daily lives and the meaning allocated to their actions, the ways by which cultural semblance and difference are perceived, as well as the perceptions, stereotypes, and attitudes developed in relation to the above, the historical developments in the fields of politics, society, economics, and ideas from the ancient times until now, the cultural developments and intellectual changes that contributed to the formulation of the modern world, the uses of the past by the present, specifically in modern societies, and Greek history within a wider European and regional context. In addition, training in research methods within the context of special practical exercises / seminars allows graduates becoming familiar with: - the method for conducting a small-scale research (onsite observation, literature search or search for historical sources, depending on the practical exercises / seminars attended); - the use of new technologies for the recording, processing, and presentation of research material and conclusions. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages