• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 10870 items
 1. Bibliotēkzinātne un informācija- Bibliotēku informācijas speciālists (bibliotekāriem ar vidējo profesionālo izglītību)- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Bibliotēkzinātne un informācija" apakšprogramma ar specializāciju "Bibliotēku informācijas speciālists". Specializācijas mērķis Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par bibliotekārajiem procesiem un mūsdienu informācijas vidi, kas ļauj attīstīt savas personības kvalitātes atbilstoši studiju programmā paredzētajām kompetencēm. Absolventi var strādāt valsts un pašvaldības bibliotēkās, ar informācijas darbu saistītās privātās institūcijās un nevalstiskās organizācijās; turpināt studijas LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmā „Informācijas pārvaldība”. PROGRAMMAS APGUVE AR 5 UN VAIRĀK GADU DARBA STĀŽU Piedāvājums bibliotēku speciālistiem Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikuma vai Kultūras skolas absolventiem ar darba stāžu bibliotēkā ne mazāku kā 5 gadi iegūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 4. Kvalifikāciju 1,5 gada laikā. PROGRAMMAS APGUVE AR 10 UN VAIRĀK GADU DARBA STĀŽU Piedāvājums bibliotēku speciālistiem Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikuma vai Kultūras skolas absolventiem ar darba stāžu bibliotēkā ne mazāku kā 10 gadi iegūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 4. Kvalifikāciju 1 gada laikā. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Bibliotēkzinātne un informācija- Bibliotēku informācijas speciālists- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Bibliotēkzinātne un informācija" apakšprogramma ar specializāciju "Bibliotēku informācijas speciālists". Specializācijas mērķis Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par bibliotekārajiem procesiem un mūsdienu informācijas vidi, kas ļauj attīstīt savas personības kvalitātes atbilstoši studiju programmā paredzētajām kompetencēm. Absolventi var strādāt valsts un pašvaldības bibliotēkās, ar informācijas darbu saistītās privātās institūcijās un nevalstiskās organizācijās; turpināt studijas LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmā „Informācijas pārvaldība”. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Bibliotēkzinātne un informācija- Izglītības iestādes bibliotekārs- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Bibliotēkzinātne un informācija" apakšprogramma ar specializāciju "Izglītības iestādes bibliotekārs". Specializācijas mērķis Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par bibliotekārajiem procesiem un mūsdienu informācijas vidi izglītības iestāžu bibliotēkās, kas ļauj attīstīt savas personības kvalitātes atbilstoši studiju programmā paredzētajām kompetencēm un izglītības iestāžu prasībām. Absolventi var strādāt valsts, pašvaldību, kā arī privāto izglītības iestāžu bibliotēkās; turpināt studijas LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmā „Informācijas pārvaldība”. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Biomedicīnas laborants- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas praktiskā realizācija Studiju programmas praktiskā realizācija notiek koledžas laboratorijās un kabinetos, kā arī prakšu bāzēs klīnikas apstākļos. Koledžai ir noslēgti sadarbības līgumi ar valsts vadošajām slimnīcām, par viņu laboratoriju izmantošanu kvalifikācijas prakses laikā. Galvenās prakšu bāzes ir P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas pilsētas 1. slimnīcas, Bulduru slimnīcas un slimnīcas “Gaiļezers” klīniskās, hematoloģiskās, bioķīmiskās, bakterioloģiskās un histoloģiskās laboratorijās. SPECIALITĀTES APRAKSTS Biomedicīnas laborants ir ārstniecības persona, kura organizē un sagatavo darba vietu izmeklējumu veikšanai, informē pacientu vai pacienta aprūpes personālu, kā noņemt vai sagatavoties izmeklējamā materiāla noņemšanai; ja nepieciešams noņem, pieņem un izvērtē šo materiālu; laboratorijā piedalās visu izmeklējamo materiālu izmeklēšanā savas kompetences robežās, izvērtē un dokumentē iegūtos testēšanas rezultātus.” Biomedicīnas laboranta specialitāte ir aktuāla un nozīmīga ārstniecības specialitāte, jo bez laboratorisko izmeklējumu palīdzības ārsts nevar pacientam uzstādīt precīzu diagnozi. IESPĒJAS DARBA TIRGŪ Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Medicīnas Tehnoloģiju katedrai ir cieša saikne ar darba devējiem visā Latvijā. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Bionika

  Temeljni cilji študijskega programa so: izobraziti inženirje s strokovno teoretičnim in praktičnim uporabnim znanjem s področja bionike; pridobiti generične in specifične kompetenc s področja bionike; razviti sposobnosti za povezovanje znanja in informacij na strokovnem področju ter spremljanje novosti stroke; oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike. ...

  Provider NameŠolski center Ptuj, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Biophysicien de laboratoire (assimilé BTS)

  Un seul établissement forme ces spécialistes recrutés aussi bien en agroalimentaire qu'en chimie ou par la recherche pharmaceutique. Les objectifs :   Ces techniciens travaillent sur des matériaux d'origine biologique : bactéries, enzymes et autres protéines, cellules, tissus... Ils étudient également toutes les molécules en contact avec l'homme : médicaments, parfums, toxines... Pour cela, des méthodes physico-chimiques d'analyse sont utilisées telles que la chromatographie, la potentiométrie, la spectrométrie... mais aussi des méthodes d'extraction et de purification. Leurs objectifs étant de déterminer les structures et propriétés des molécules qu'ils utilisent, d'effectuer des analyses qualitatives ou quantitatives. Les débouchés :   Le biophysicien travaille dans des organismes ou des industries produisant, contrôlant ou utilisant des composés à effets biologiques ou destinés à la consommation. Certains travaillent en contrôle de la qualité, d'autres en recherche-développement. Les fonctions technico-commerciales sont également accessibles. Les lieux d'exercice des biophysiciens sont variés : laboratoire de recherche, agroalimentaire, pharmacologie et cosmétologie, chimie, services d'analyse, contrôle de la qualité de l'eau... ...

  Provider NameCFA AFI 24 (siège administratif)

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 7. Biotehnoloģija- 1. līm. prof. studijas

  Biotehnologs strādā bioķīmiskās rūpniecības uzņēmumos, pārtikas rūpniecības uzņēmumos, kur izmanto biotehnoloģiskos paņēmienus produkcijas ražošanā, kā arī minēto uzņēmumu bioķīmijas un mikrobioloģijas laboratorijās. Biotehnologs veic pētījumus, konsultē, izstrādā, organizē un vada biotehnoloģiskos procesus. Biotehnologs organizē un vada iekārtu ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu atbilstoši noteikumiem, instrukcijām, standartiem, likumdošanai, vada citus darbiniekus. ...

  Provider NameOlaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. BTS agencement de l'environnement architectural

  En tant que responsable technique de projet, l'agenceur établit les plans, croquis et maquettes ainsi que les documents administratifs liés à l'aménagement d'appartements, de locaux industriels ou commerciaux, et assure la liaison entre les créateurs et les différents corps de métiers intervenant sur le chantier. Les objectifs : L'objectif de ce BTS est de former un agenceur qui a la responsabilité totale d'une installation. Il est formé à l'aspect technique de l'architecture intérieure ce qui lui permet de participer à l'élaboration d'un projet et d'un cahier des charges au côté de l'architecte d'intérieur.Au cours de sa formation, l'élève apprend à élaborer des plans et à maîtriser les différents modes de représentation (croquis, élévation, coupe, perspectives) à partir d'un relevé de mesure. Il acquiert des connaissances en architecture intérieure (mécanique des structures, technologies des matériaux, construction...), ce qui lui permet de proposer des solutions face à une demande client.Les enseignements administratifs et juridiques qu'il reçoit lui permettent de constituer les dossiers administratifs (contacts avec les services de la voirie, la préfecture, permis de construire ou de démolir...) et de s'assurer de la conformité d'un projet avec la réglementation en vigueur. Par ailleurs, il apprend à conduire un chantier (permis de construire, avancement des travaux, gestion des imprévus...) et à planifier pour assurer le bon déroulement des étapes du chantier et le planning d'intervention des corps de méti ...

  Provider NameCité scolaire Albert Londres (lycée)

  Category: Learning Opportunities Location: France, Auvergne (Clermont Ferrand)
 9. BTS agencement de l'environnement architectural

  En tant que responsable technique de projet, l'agenceur établit les plans, croquis et maquettes ainsi que les documents administratifs liés à l'aménagement d'appartements, de locaux industriels ou commerciaux, et assure la liaison entre les créateurs et les différents corps de métiers intervenant sur le chantier. Les objectifs : L'objectif de ce BTS est de former un agenceur qui a la responsabilité totale d'une installation. Il est formé à l'aspect technique de l'architecture intérieure ce qui lui permet de participer à l'élaboration d'un projet et d'un cahier des charges au côté de l'architecte d'intérieur.Au cours de sa formation, l'élève apprend à élaborer des plans et à maîtriser les différents modes de représentation (croquis, élévation, coupe, perspectives) à partir d'un relevé de mesure. Il acquiert des connaissances en architecture intérieure (mécanique des structures, technologies des matériaux, construction...), ce qui lui permet de proposer des solutions face à une demande client.Les enseignements administratifs et juridiques qu'il reçoit lui permettent de constituer les dossiers administratifs (contacts avec les services de la voirie, la préfecture, permis de construire ou de démolir...) et de s'assurer de la conformité d'un projet avec la réglementation en vigueur. Par ailleurs, il apprend à conduire un chantier (permis de construire, avancement des travaux, gestion des imprévus...) et à planifier pour assurer le bon déroulement des étapes du chantier et le planning d'intervention des corps de méti ...

  Provider NameLycée-ESAA-Ecole Boulle

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 10. BTS agencement de l'environnement architectural

  En tant que responsable technique de projet, l'agenceur établit les plans, croquis et maquettes ainsi que les documents administratifs liés à l'aménagement d'appartements, de locaux industriels ou commerciaux, et assure la liaison entre les créateurs et les différents corps de métiers intervenant sur le chantier. Les objectifs : L'objectif de ce BTS est de former un agenceur qui a la responsabilité totale d'une installation. Il est formé à l'aspect technique de l'architecture intérieure ce qui lui permet de participer à l'élaboration d'un projet et d'un cahier des charges au côté de l'architecte d'intérieur.Au cours de sa formation, l'élève apprend à élaborer des plans et à maîtriser les différents modes de représentation (croquis, élévation, coupe, perspectives) à partir d'un relevé de mesure. Il acquiert des connaissances en architecture intérieure (mécanique des structures, technologies des matériaux, construction...), ce qui lui permet de proposer des solutions face à une demande client.Les enseignements administratifs et juridiques qu'il reçoit lui permettent de constituer les dossiers administratifs (contacts avec les services de la voirie, la préfecture, permis de construire ou de démolir...) et de s'assurer de la conformité d'un projet avec la réglementation en vigueur. Par ailleurs, il apprend à conduire un chantier (permis de construire, avancement des travaux, gestion des imprévus...) et à planifier pour assurer le bon déroulement des étapes du chantier et le planning d'intervention des corps de méti ...

  Provider NameLycée La Salle

  Category: Learning Opportunities Location: France, Champagne-Ardenne (Châlons en Champagne)

Pages