• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 30 items
 1. Wildlife Management Technician

  Coordinate, organize and perform activities related to the wildlife development and operations plan, ensuring the preservation of the wildlife and fisheries heritage, and of the natural ecosystems that support it, while complying with safety, hygiene, and health in forestry work standards, and with environmental protection standards. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 2. Forestry Machines Technician

  Organize and plan the implementation of forestry work, as well as driving and operating wood cutting machines, while complying with safety and health at work, and environmental protection standards. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 3. Forest and Environmental Resources Technician

  Take part in the management, operation and protection of forest areas, duly respecting the legislation in force and the applicable safety, hygiene and health in forestry work standards. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 4. Metsur, tase 4

  Metsanduse kutseala koosneb viiest kutsest: raietööline, tase 3, metsur, tase 4, forvarderioperaator, tase 4, harvesterioperaator, tase 4 ja metsanduse spetsialist, tase 5. Metsur, tase 4 on oskustöötaja, kes teeb ise ja korraldab metsakasvatusega ja puidu varumisega seotud töid. Ta juhendab teiste tööd ja võtab vastutuse töötulemuste eest. Metsur juhindub oma töös püstitatud metsakasvatuslikest eesmärkidest. Puidu varumisel juhindub ta raielangi tehnoloogilisest skeemist ja sortimendi kvaliteedinõuetest, luues optimaalsed töötingimused puidu kokkuveoks ja ladustamiseks. Metsur kasutab ja hooldab võsa- ja kettsaagi ning teisi töö- ja turvavahendeid. Metsuril on eeldusi luua oma väikeettevõte ning seda majandada. Metsur, tase 4 sisaldab raietööline, tase 3 kompetentse. ...

  Awarding bodyEesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 5. Arborist, tase 4

  Arboriste on kahel tasemel: arborist, tase 4 ja meisterarborist, tase 5. Arborist, tase 4 on oskustöötaja, kes istutab ja hooldab puittaimi asustatud piirkondades, et tagada puude võimalikult hea tervislik seisund ning turvaline ja esteetiline elukeskkond inimestele. Arborist töötab välitingimustes ja avalikus ruumis ning langetab iseseisvalt oma tööga seotud otsuseid. Sellel kutsealal töötamine eeldab füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust. Arborist, tase 4 kutse sisaldab kolme osakutset: 1) raietööline, tase 2, 2) parkmetsade ja haljastute hooldaja, tase 4, 3) viljapuude ja marjapõõsaste hooldaja, tase 4. Töötamisel avalikus ruumis järgib arborist oma tegevuste planeerimisel projekti või tööjuhendit ning arboristi kutse-eetikat (lisa 1). ...

  Awarding bodyEesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 6. Forester

  A person who has acquired this qualification: grows seedlings for reforestation and afforestation, reforests and afforests, develops various tree stands using manual and motorized means, cuts mature stands, transports timber from logging sites, protects forest, accomplishes multipurpose use of forest works, calculates forest products, manages and supervises tractors (up to 60 kW). Optional competences: accomplishes biotech works at hunting areas, grows plantations of energetic and raw timber, prepares timber biofuels, manages self-propelled harvesting machines, manages and monitors (60 kW or of greater power) tractors working in the forest. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Erdészeti szakmunkás

  A képesítéssel rendelkező képes: Fakitermelési műveleteket elvégezni Erdőművelési feladatokat megoldani Vállalkozást indítani, működtetni Motorfűrészeket, motoros adaptereket kezelni Erő-és munkagépeket kezelni, karbantartani Közelítő-gépeket, rakodógépeket, felkészítő-gépeket kezelni Felismerni a legfontosabb fa-és cserjefajokat Vadgazdálkodási berendezéseket készíteni, vadetetést végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Forestry

  Forestry ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. Hunting ground supervisor

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) Design habitats of wild animals and hunting grounds, Manage stocks of game sustainable, Collect data on stocks of game and habitats, Implement ...

  Awarding bodycompetent body for vocational education and training in agriculture

  Category: Qualifications Location: Germany
 10. Forest manager (m/f)

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) Establish, protect and manage forest stocks, Conserve, protect and develop particular habitats, Lay out and manage protected environments and ...

  Awarding bodycompetent body for vocational education and training in agriculture

  Category: Qualifications Location: Germany

Pages