• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124057 items
 1. Lukio

  Lukion suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten on oma-aloitteinen osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä osaa pohtia erialisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä. ...

  Provider NameOulun Normaalikoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Lukio

  Viikin normaalikoulu on Helsingin yliopiston koulu. Lukiossa painotetaan hyvää yleissivistystä, laadukasta opiskeluympäristöä, yhteistoimintaa ja yliopistoyhteistyötä. Koululla on kestävän kehityksen sertifikaatti vuosilta 2008 ja 2011 sekä Vihreä lippu vuodelta 2011. Koululla on useita uuden teknologian hankkeita, jotka ovat mahdollistaneet mm. moderneja opiskeluympäristöjä.  Koulu tarjoaa runsaasti soveltavia ja syventäviä kursseja. Erityisesti näitä on taito- ja taideaineissa, kuten kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa, kotitaloudessa ja käsityössä. Yliopisto-opintoja tarjotaan mm. biologiassa, fysiikassa, kemiassa, matematiikassa, tietotekniikassa ja historiassa. Koulussa on aktiivista oppilaskunta- ja tutortoimintaa, kestävän kehityksen toimintaa sekä erilaisia musiikki- ja ilmaisuproduktioita.  Lukion aikana on mahdollista suorittaa puheviestinnän päättökoe ja useita lukiodiplomeja. Vuosittain toteutamme lukioproduktiona musikaalin.  Lukio on kärkikouluja yo-tuloksissa. ...

  Provider NameHelsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Lukion A-englannin kielen linja

  Suomenkielinen lukio, englannin kielen linjalle valitaan A-englannin opiskelijoita. Lukion englannin kielen linjalle hakevilta opiskelijoilta edellytetään, että heillä on päättötodistuksessaan A1-englannista arvosana tai A2-englannista arvosana tai suoritusmerkintä. ...

  Provider NameHelsingin Suomalainen Yhteiskoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Lukion A-ranskan kielen linja

  Suomenkielinen lukio, ranskan kielen linjalle valitaan A-ranskaa peruskoulussa opiskelleita opiskelijoita. Lukion ranskan kielen linjalle hakevilta opiskelijoilta edellytetään, että heillä on päättötodistuksessaan A1-ranskasta arvosana tai A2-ranskasta arvosana tai suoritusmerkintä. ...

  Provider NameHelsingin Suomalainen Yhteiskoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Lukion A-saksan kielen linja

  Suomenkielinen lukio, saksan kielen linjalle valitaan A-saksaa peruskoulussa opiskelleita opiskelijoita. Lukion saksan kielen linjalle hakevilta opiskelijoilta edellytetään, että heillä on päättötodistuksessaan A1-saksasta arvosana tai A2-saksasta arvosana tai suoritusmerkintä. ...

  Provider NameHelsingin Suomalainen Yhteiskoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Lukion A-venäjän kielen linja

  Suomenkielinen lukio, venäjän kielen linjalle valitaan A-venäjää peruskoulussa opiskelleita opiskelijoita. Lukion venäjän kielen linjalle hakevilta opiskelijoilta edellytetään, että heillä on päättötodistuksessaan A1-venäjästä arvosana tai A2-venäjästä arvosana tai suoritusmerkintä. ...

  Provider NameHelsingin Suomalainen Yhteiskoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Lukion lyhyiden vieraiden kielten linja

  Suomenkielinen lukio, lyhyiden vieraiden kielten ryhmään sijoitetaan hakijoita, jotka haluavat opiskella lukion lyhyitä (B2 ja/tai B3) vieraita kieliä ja joilla on riittävä keskiarvo. Lukion lyhyiden vieraiden kielten linjalle haetaan pelkästään lukuaineiden keskiarvon perusteella, eikä hakijalta edellytetä arvosanaa tai suoritusmerkintää tietystä A1- tai A2-kielestä. ...

  Provider NameHelsingin Suomalainen Yhteiskoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Lukion yhteiskunta- ja talouslinja

  Lahden yhteiskoulun lukion yhteiskunta- ja talouslinja tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden painottaa yhteiskunnallisten ja talouteen liittyvien aineiden opiskelua osana lukio-opintoja. Yhteiskunta- ja talouslinjan kurssitarjontaan kuuluvat yhteiskuntaopin pakollisten ja valtakunnallisesti syventävien kurssien lisäksi seuraavat koulukohtaiset kurssit: Kansantalouden perusteita, Yrittäjyyden perusteet ja käytännön yrittäjyys. Yhteiskunta- ja talouspolitiikan kurssi sekä teemaopintoihin kuuluva Aktiivinen kansalainen. Lisäksi kurssitarjontaan kuuluvat talousmatematiikan kurssi, jossa keskitytään erityisesti talousopinnoissa tarvittaviin matematiikan taitoihin sekä maantieteen globalisaatio ja kestävä kehitys -kurssi. Kurssitarjonnan kautta opiskelijoilla on erinomainen mahdollisuus syventää omaa tietämystään kansantaloudessa. Opiskelijat voivat myös tutustua yrittäjyyteen ja yrityksen perustoimintoihin joko oman projektin kautta tai yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Kursseilla käsitellään laajasti ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja ja opitaan tulkitsemaan erilaisia tilastoja ja graafisia kuvioita. Aktiivinen kansalainen korostaa erilaisten kansalaisjärjestöjen ja vapaaehtoistyön roolia sekä Suomen asemaa kansainvälisenä toimijana. Lisäksi yhteiskunta- ja talouslinjan opinnot luovat hyvän pohjan osallistua valtakunnallisiin talouskilpailuihin sekä kansainväliseen toimintaan. Linjan opinnot antavat hyvät lähtökohdat kaupallisen ja yhteiskunnallisen alan sekä oikeustieteen jatko-opintoihin. ...

  Provider NameLahden yhteiskoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Asiakaspalvelun osaamisala

  Tarjoilija osaa toimia asiakaspalvelijan tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Tarjoilija kunnostaa asiakastiloja ja laittaa esille myytäviä tuotteita sekä esittelee, myy ja tarjoilee asiakkaille tuotteita ja palveluja. Hän palvelee yksittäisiä asiakkaita ja asiakasryhmiä. Hän tekee yhteistyötä toisten työntekijöiden kanssa asiakkaiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Opintojen alkuvaiheessa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, (HOPS) ja sitä tarkistetaan ja täydennetään opintojen edetessä. ...

  Provider NameTampereen palvelualan ammattiopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kotityöpalvelujen osaamisala

  Kodinhuoltaja tekee ateriapalvelu-, puhtaanapito- ja tekstiilienhuoltotehtäviä sekä avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja asioinnissa. Kodinhuoltajalla voi olla erityisosaamista myös asiakkaan opastamiseen erilaisten sähköisten järjestelmien ja palvelujen käytössä, lemmikkieläinten hoidossa avustamisessa tai kodin huonekasvien ja pihan hoidossa. Opintojen alkuvaiheessa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, (HOPS) ja sitä tarkistetaan ja täydennetään opintojen edetessä. ...

  Provider NameTampereen palvelualan ammattiopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages