• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 111 items
  1. Sign Language Instruction, VQ

    Opintojen alussa opiskelijaa tiedotetaan ja neuvotaan tutkinnon sisällöistä, opintojen muodostumisesta, valinnaisuudesta, työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä sekä erityisistä tukitoimista. Opiskelijaa neuvotaan opintojen suorittamisen ja opitun tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteista sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteista. Opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta, hänen kanssaan käydään HOPS-keskustelu ja laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS. HOPS-keskustelun aikana tehdään opiskelijan (ja alaikäisen opiskelijan kohdalla myös huoltajien kanssa)ohjaustarpeen arviointia. Opiskelija suorittaa opintojaan HOPS:in mukaisesti. Opiskelijan opinnot koostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka jakautuvat pakollisiin ja valinnaisiin tutkinnon osiin. Lisäksi tutkintoon kuuluu sekä yhteisiä tutkinnon osia että vapaasti valittavia tutkinnon osia, joita opiskelija voi valita myös muista oppilaitoksista. Opinnot sisältävät myös opintojen ohjausta, työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä. Tutkinnon suorittamiseen kuluva aika vaihtelee riippuen opiskelijan etenemistahdista, aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta.   ...

    Provider NameRovala-Opisto

    Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages