• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 79 items
 1. Bachelor of Culture and Arts, Musician

  Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en examen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk. Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet. För att genomföra musikerutbildningen krävs det en enorm drivkraft och passion för musiken och instrumentet. Fördjupningsområden Klassisk musikMusikerutbildningen inom den klassiska musiken syftar till att förbereda studerande för verksamhet i det offentliga musiklivet. Studerande har möjlighet att utveckla sina solistiska färdigheter och sin konstnärliga gestaltningsförmåga så att de kan fungera i olika sammanhang som i orkestrar, ensembler eller som solist. En stor del självständigt arbete ingår i utbildningen. Undervisningen består av bl.a. huvudämnesstudier, musikskrivningsämnen och olika projekt. Kammarmusiken har en framträdande roll i studierna och den studerande deltar i ensembler som undervisas av erfarna kammarmusikinstruktörer. Orkesterstudier görs i samarbete med Jakobstads Sinfonietta som håller regelbundna konserter i Schaumansalen i Campus Allegro. Lärarna är utövande konstnärer såväl i Finland som utomlands. Med jämna mellanrum gästas utbildningen av in ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Pietarsaari

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Bachelor of Culture and Arts, Musician, part-time studies

  Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en musikerexamen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk. Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet. Fördjupningsområden Barockmusik Tyngdpunkten inom denna fördjupning ligger på samspel och kammarmusik. Seminarier kring tidsepoker, stilkännedom, den tidiga musikens estetik och barockinstrumentens konstruktion och vård hålls under perioder i Jakobstad och Kaustby. Under de individuella lektionerna bearbetas speltekniska och stilmässiga frågeställningar. Utbildningen i barockmusik håller regelbunden konsertverksamhet i Schaumansalen samt i Helsingfors och Åbo. Konserter hålls även på olika kammamusikfestivaler runtom i landet. Målet är att ge studerande färdigheter att självständigt kunna utöva yrket som professionell musiker inom gammal musik. Som ansvarig för utbildningen fungerar en av Finlands främsta barockmusiker, Kreeta-Maria Kentala. Utbildningen är den enda av sitt slag på yrkeshögskolenivå i Finland. Kyrkomusik Inom fördjupningen kyrkomusik erhåller studerande förutsättningar för arbete inom den Evangelisk‐lutherska kyrkan i Finland. Förutom de tradit ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Pietarsaari

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Kuvataiteilija (AMK), valokuva, päivätoteutus

  Kuvataiteen opinnoissa perehdytään kuvataiteen ammatillisiin erityisvaatimuksiin, historiaan ja tutkimukseen. Ammattia vastaavissa oppimistehtävissä kehitetään omaa ilmaisua ja opitaan erilaisia nykytaiteen tekotapoja. Käytännön työskentelyn rinnalla harjoitetaan katsomista ja kriittistä ajattelua teoriaopinnoissa. Kuvataiteen opiskelu on mm. menetelmiin ja teemoihin liittyvää työpajatyöskentelyä, itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja ammattialan käytänteiden harjoittelua. Opettajien kanssa käytävissä palautekeskusteluissa ja ryhmän yhteisissä kritiikki- ja seminaaritilaisuuksissa opiskelija analysoi ja arvioi oppimistaan ja työskentelynsä kehittymistä. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) kautta opiskelija rakentaa omaa kuvataiteilijuuttaan. Perusopintoihin kuuluvat mm. kieliopinnot, taiteellisen työskentelyn perusteet ja keskeiset kuvataiteilijan ammatissa vaadittavat perusopinnot. Suuntaaviin ammattiopintoihin kuuluvat kuvataiteen työpajat sekä kuvataiteen ja valokuvan ammattiopinnot. Valokuvan ammattiopinnoissa opiskelija perehtyy valokuvan tekniikoihin digitaalisesta perinteiseen sekä valokuvaan ilmaisumenetelmänä. Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita kuvataiteen tarjonnasta, Turun AMK:n muiden koulutusalojen opetustarjonnasta, henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti vaihto-opintoina tai käytännön taideprojekteina. Osa vapaasti valittavista opinnoista on integroitu osaksi taiteellista opinnäytetyötä. Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy oman ammattialansa tehtäviin todellis ...

  Provider NameTurun ammattikorkeakoulu, Turku, Linnankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus, päivätoteutus

  Sirkuskoulutuksessa korostuu sirkustaiteen monialaisuus ja muita taiteen aloja poikkileikkaava luonne. Opinnoissa keskeistä ovat sirkustekniikan opinnot, taiteellisen työn projektit ja sirkuksen opettamisen opinnot. Lisäksi opiskelija hankkii tietoja ja taitoja erilaisissa hankkeissa ja projekteissa, esitystoiminnassa, ohjaajana ja opetusharjoittelijana. ...

  Provider NameTurun ammattikorkeakoulu, Turku, Linnankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri, päivätoteutus

  Ammattiopinnot koostuvat projektiopinnoista, ohjaamisen, ammattitekniikoiden sekä ryhmän ohjaamisen opinnoista. Ammattitekniikoita ovat mm. näyttelijäntyö, dramaturgia ja nukketeatteri. Ohjaamista ja esityksen valmistamista opitaan eri lähtökohdista. Teoriaan tutustuminen ja analyysitaidot kuuluvat kaikkiin opintoihin. Opiskelija tutustuu teatterin audiovisuaalisiin osa-alueisiin. Opiskelun aikana osallistutaan työelämälähtöisiin projekteihin, joissa opitaan taiteellisen ja pedagogisen sisällön tuottamista eri kohderyhmille. ...

  Provider NameTurun ammattikorkeakoulu, Turku, Linnankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Kuvataiteilija (AMK), kuvataide, päivätoteutus

  Kuvataiteen opinnoissa perehdytään kuvataiteen ammatillisiin erityisvaatimuksiin, historiaan ja tutkimukseen. Ammattia vastaavissa oppimistehtävissä kehitetään omaa ilmaisua ja opitaan erilaisia nykytaiteen tekotapoja. Käytännön työskentelyn rinnalla harjoitetaan katsomista ja kriittistä ajattelua teoriaopinnoissa. Kuvataiteen opiskelu on mm. menetelmiin ja teemoihin liittyvää työpajatyöskentelyä, itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja ammattialan käytänteiden harjoittelua. Opettajien kanssa käytävissä palautekeskusteluissa ja ryhmän yhteisissä kritiikki- ja seminaaritilaisuuksissa opiskelija analysoi ja arvioi oppimistaan ja työskentelynsä kehittymistä. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) kautta opiskelija rakentaa omaa kuvataiteilijuuttaan. Perusopintoihin kuuluvat mm. kieliopinnot, taiteellisen työskentelyn perusteet ja keskeiset kuvataiteilijan ammatissa vaadittavat perusopinnot. Suuntaaviin ammattiopintoihin kuuluvat kuvataiteen työpajat sekä kuvataiteen ja valokuvan ammattiopinnot. Kuvataiteen ammattiopinnoissa opiskelija voi syventyä kuvanveistoon, maalaukseen, piirustukseen tai taidegrafiikkaan. Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita kuvataiteen tarjonnasta, Turun AMK:n muiden koulutusalojen opetustarjonnasta, henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti vaihto-opintoina tai käytännön taideprojekteina. Osa vapaasti valittavista opinnoista on integroitu osaksi taiteellista opinnäytetyötä. Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy oman ammattialansa tehtäviin todellisessa työympärist ...

  Provider NameTurun ammattikorkeakoulu, Turku, Linnankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Medianomi (AMK), animaatio, päivätoteutus

  Media-alan yhteisissä perusopinnoissa saat perustiedot media-alan toimintaympäristöstä ja lainsäädännöstä sekä työelämästä ja yrittäjyydestä. Opit kirjallista ja kuvallista ilmaisua sekä näiden analysoinnin taitoja. Lisäksi opiskelet kieliä ja vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan mediakentällä entistä enemmän.Animaation erikoistumisalan ammattiopinnoissa ja syventävissä ammattiopinnoissa kehität erikoistumisalan taitojasi. Animaation syventävät opinnot keskittyvät ○ animaatiolliseen ilmaisuun ja eri toteutustapoihin sekä tekniikoihin, kuten piirros-, nukke- ja 3D-animaatioon. ○ voit suunnata osaamistasi myös peligrafiikkaan tai valitsemaasi erikoisalaan oman kiinnostuksesi ja opetussuunnitelman tarjonnan mukaan. Projektiopinnoissa pääset soveltamaan taitojasi erilaisissa työelämäprojekteissa ja omissa tuotannoissa. Voit tehdä projektiopintoina omaehtoisia ammatillista osaamistasi kehittäviä projekteja ja työelämän toimeksiantoja, tai osallistua tutkimus- ja kehittämishankkeisiin tai laajempiin työelämäprojekteihin. Ammatti- ja projektiopinnot suoritat media-alan aidoissa oppimisympäristöissä: ○ animaatio ja elokuva: Karuselli – av-tuotantotalo ○ journalismi: Tutka – verkkomedia (tutka.pro) ○ mainonnan suunnittelu: Guru – Turun AMKn sisäinen mainostoimisto (guru.turkuamk.fi/) ○ tiedottaminen: Meedio – Taideakatemian tiedotus ja viestintä Vaihtoehtoisiin ja vapaasti valittaviin opintoihin voit valita opintoja: - media-alan vaihtoehtoisten opintojen ajankohtaisesta tarjonnasta ja toisen erikoistumisalan (mainon ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Medianomi (AMK), elokuva, päivätoteutus

  Media-alan perusopinnoissa saat perustiedot eri ilmaisumuodoista (mm. liikkuva kuva, valokuva, kirjallinen ilmaisu), media-alan toimintaympäristöstä ja lainsäädännöstä sekä kehität kielten ja vuorovaikutustaitojen osaamistasi. Koulutus antaa tekniset perusvalmiudet alan työtehtävissä toimimiseen, perehdyttää elokuvalliseen kerrontaan sekä tuotannollisiin tehtäviin. Erikoistumisalan ammattiopinnoissa ja syventävissä ammattiopinnoissa tavoitteena on perehtyä alan eri työtehtäviin. Elokuvan syventävissä ammattiopinnoissa kehität osaamistasi omien edellytystesi mukaan mm. seuraavilla osa-alueilla:• käsikirjoittaminen, kuvaaminen, leikkaaminen, äänisuunnittelu tai tuotannolliset tehtävätElokuvan syventävissä opinnoissa voit keskittyä kameran käyttöön ja kuvailmaisuun, käsikirjoittamiseen ja elokuvan äänitöihin, elokuvaleikkaukseen ja elokuvatuotantoon. Omissa opiskelijatuotannoissa, erilaisissa elokuvallisissa tilaustöissä ja elokuvatuotannoissa syvennät osaamistasi osana työryhmää. (http://turkublogs.fi/anielo/?page_id=17) Projektiopinnoissa opit soveltamaan taitojasi käytännön työelämäprojekteissa, tutkimus- ja kehityshankkeissa ja omissa tuotannoissa. Ammattiopinnot ja projektiopinnot kytkeytyvät media-alan oppimisympäristöihin, jotka simuloivat ammattikentän toimintakäytäntöjä:• animaatio ja elokuva: Karuselli – av-tuotantotalo• journalismi: Tutka-verkkomedia (tutka.pro )• mainonnan suunnittelu: Guru – Turun AMKn sisäinen mainostoimisto (guru.turkuamk.fi/ )• yhteisöviestintä: Meedio – Taideakatemian tiedotus ja ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Medianomi (AMK), journalismi, päivätoteutus

  Journalismin erikoistumisalalla opiskellaan monimediaympäristössä omassa toimituksessa ja tuotetaan verkkojulkaisua Tutka.pro. Tutka on sitoutunut noudattamaan Julkisen sanan neuvoston (JSN: www.jsn.fi) journalistin sääntöjä. Journalismin koulutus on myös EJTA:n (European Journalism Training Association: www.ejta.eu) jäsen.Monimediajournalistina hallitset ideoinnin, tiedonhankinnan ja haastattelun sekä kuvaamisen, äänittämisen, editoinnin ja julkaisemisen. Valmistuttuasi työskentelet tiedotusvälineissä, freelancerina tai muissa media-alan viestintätehtävissä.Yhteisöviestinnän opinnoissa perehdyt yhteisön viestien välittämiseen, vuorovaikutukselliseen viestintään sekä viestinnän suunnitteluun. Yhteisöviestijänä toimit tiedottajana tai viestintäammattilaisena yrityksessä, yhteisössä tai yrittäjänä. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Medianomi (AMK), mainonnan suunnittelu, päivätoteutus

  Media-alan yhteisissä perusopinnoissa saat perustiedot media-alan toimintaympäristöstä ja lainsäädännöstä sekä työelämästä ja yrittäjyydestä. Opit kirjallista ja kuvallista ilmaisua sekä näiden analysoinnin taitoja. Lisäksi opiskelet kieliä ja vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan mediakentällä entistä enemmän. Mainonnan suunnittelun ammattiopinnoissa ja syventävissä ammattiopinnoissa perehdyt ajankohtaisiin markkinointiviestinnän keinoihin ja muotoihin, kuten digitaaliseen markkinointiin. Kehität persoonallista visuaalista ja kirjallista ilmaisua ja harjoittelet projektinhallintaa.Harjoittelun aikana perehdyt oman ammattialasi tehtäviin oikeassa työympäristössä. Työharjoittelu jakautuu ajallisesti eri osiin, joten pääset tutustumaan useampaan työpaikkaan.Projektiopinnoissa pääset soveltamaan taitojasi erilaisissa työelämäprojekteissa. Voit tehdä projektiopintoina omaehtoista ammatillista osaamistasi kehittäviä projekteja ja työelämän toimeksiantoja, tai osallistua tutkimus-ja kehittämishankkeisiin tai laajempiin työelämäprojekteihin. Ammatti- ja projektiopinnot suoritat media-alan aidoissa oppimisympäristöissä:• animaatio ja elokuva: Karuselli – av-tuotantotalo• journalismi: Tutka – verkkomedia (tutka.pro )• mainonnan suunnittelu: Guru – Turun AMKn sisäinen mainostoimisto (guru.turkuamk.fi/ )• tiedottaminen: Meedio – Taideakatemian tiedotus ja viestintäVaihtoehtoisiin ja vapaasti valittaviin opintoihin voit valita opintoja: - media-alan vaihtoehtoisten opintojen ajankohtaisesta tarjonnasta - media-alan muiden ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages