• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 46 items
 1. Bachelor of Science in de fysica en de sterrenkunde

  1. Een diepgaande kennis hebben van de basiswetten en de belangrijkste theorieën van de fysica (waaronder de klassieke en kwantummechanica, elektromagnetisme, statistische fysica en de speciale relativiteitstheorie) en van de wijze van toepassing hiervan in een aantal belangrijke domeinen uit de fysica. 2. Kennis hebben van een aantal hoofddomeinen van de fysica zoals de astrofysica, de astronomie, de atomaire fysica, de nucleaire en deeltjesfysica en de vastestoffysica. 3. Een goede kennis hebben van vereiste wiskundige methodes. Zelfstandig berekeningen kunnen uitvoeren, eventueel met behulp van een zelfgeschreven eenvoudig computerprogramma. 4. Kennis hebben van de belangrijkste experimentele methodes. 5. Onder beperkte begeleiding experimenten voorbereiden, uitvoeren, de resultaten structureren, analyseren, kritisch aftoetsen aan een (bestaand) theoretisch kader en hierover rapporteren. 6. Fysische en technische informatiebronnen, ook Engelstalige, kritisch raadplegen. 7. Een basiskennis bezitten over de toepasbaarheid van de fysica in andere domeinen. Een bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstellingen binnen een academische en/of industriële context. 8. De resultaten van literatuuronderzoek en eigen onderzoek rapporteren aan vakgenoten, zowel mondeling als schriftelijk. 9. De essentie van een probleem (proces of situatie) identificeren, hiervoor onder beperkte begeleiding een werkend model formuleren en de nodige benaderingen maken. Kritisch reflecteren over de constructie van eenvoudige fysische mo ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Bachelor of Science in de fysica

  1. Een diepgaande kennis hebben van de basiswetten en de belangrijkste theorieën van de fysica (waaronder de klassieke en kwantummechanica, elektromagnetisme, statistische fysica en de speciale relativiteitstheorie) en van de wijze van toepassing hiervan in een aantal belangrijke domeinen uit de fysica. 2. Kennis hebben van een aantal hoofddomeinen van de fysica zoals de astrofysica, de astronomie, de atomaire fysica, de nucleaire en deeltjesfysica en de vastestoffysica. 3. Een goede kennis hebben van vereiste wiskundige methodes. Zelfstandig berekeningen kunnen uitvoeren, eventueel met behulp van een zelfgeschreven eenvoudig computerprogramma. 4. Kennis hebben van de belangrijkste experimentele methodes. 5. Onder beperkte begeleiding experimenten voorbereiden, uitvoeren, de resultaten structureren, analyseren, kritisch aftoetsen aan een (bestaand) theoretisch kader en hierover rapporteren. 6. Fysische en technische informatiebronnen, ook Engelstalige, kritisch raadplegen. 7. Een basiskennis bezitten over de toepasbaarheid van de fysica in andere domeinen. Een bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstellingen binnen een academische en/of industriële context. 8. De resultaten van literatuuronderzoek en eigen onderzoek rapporteren aan vakgenoten, zowel mondeling als schriftelijk. 9. De essentie van een probleem (proces of situatie) identificeren, hiervoor onder beperkte begeleiding een werkend model formuleren en de nodige benaderingen maken. Kritisch reflecteren over de constructie van eenvoudige fysische mo ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Bachelor in de chemie

  1. De PBA chemie voert met kennis van zaken een analyseproces uit in het (bio-)chemische werkveld, zodat correcte analyseresultaten bekomen worden. Hij maakt een gemotiveerde keuze tussen bestaande technieken in functie van het vereiste analyseresultaat. 2. De PBA chemie past zelfstandig bestaande en nieuw ontwikkelde (bio- en fysico-)chemische technieken toe. Hij werkt mee aan het beoordelen en valideren ervan. 3. De PBA chemie bedient en beheert apparatuur gangbaar in de (bio-) chemische sector op adequate wijze, zodat hun efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid gegarandeerd zijn. 4. De PBA chemie voert eenvoudige organische syntheses uit en bewaakt de kwaliteit van proces en product. 5. De PBA chemie zoekt doelgericht wetenschappelijke en (bio-)chemisch-technische informatie op, evalueert en verwerkt deze en refereert correct naar de geraadpleegde bronnen. 6. De PBA chemie levert een actieve bijdrage tot het praktisch realiseren van wetenschappelijk onderzoek. Hij gaat hierbij projectmatig, methodisch en probleemoplossend tewerk. 7. De PBA chemie noteert, verwerkt en interpreteert analyse- en onderzoeksresultaten op een kritische wijze. Hij beschikt hiervoor over de gepaste ICT-vaardigheden. 8. De PBA chemie rapporteert helder aan (vak-)specialisten en leken. Hij gebruikt daarbij de juiste vakterminologie. 9. De PBA chemie werkt mee aan het opstellen en implementeren van kwaliteitszorgsystemen. Hij werkt veilig en milieubewust. 10.De PBA chemie functioneert zelfstandig in een intra- en interprofessionee ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. State-certified technical engineer

  Type of qualification This qualification is a advanced vocational training governed by federal state law at a trade and technical school. Trade and technical schools are continuing training institutions which impart recognised vocational qualifications governed by federal state law in various organisational forms (full-time or part-time basis).  They qualify workers to take on higher-level skilled work and middle-level and senior level leadership and management tasks in functional areas which are also knowledge and practice oriented.  Curricula build on the knowledge and competences imparted during initial vocational education and training and on the experiences gained from several years of professional activity and are closely aligned to company practice and current related technical disciplines. Duration of continuing training is 2 or 3 years (correspondingly longer if completed on a part-time basis). Those completing the qualification are in possession of competences for the planning, processing and evaluation of comprehensive professional tasks and problems and of competences for autonomous management of processes in sub-areas of a technical specialism or in a field of occupational activity. They are in a position to reflect upon their own actions, take on management tasks and enter professional self-employment. Description of the qualification (learning outcomes) Solve technical and scientific problems on the basis of broad and integrated knowledgeAutonomous market and customer oriented implementation of n ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 5. Bachelor's Degree in Geography. Department of Geography. Faculty of Social Sciences. University of the Aegean.

  Knowledge: The graduate is capable of identifying, describing, understanding and interpreting, with an interdisciplinary and composite approach and use of geographical concepts, the environmental, social, financial, historical, political, institutional, and cultural views and dimensions of modern environmental, socioeconomic, and other phenomena and problems at a local, regional, national, and global level. Skills: The graduate is capable of applying quantitative and qualitative techniques for the analysis of spatial and non-spatial data, and specifically techniques for Geoinformatics, Geographical Information Systems, Remote sensing, digital cartography, etc., and compose the results thereof for the comprehensive description, and specifically the visualization and interpretation of the multi-dimensional spatial themes under consideration. Competences: The graduate is capable of:- drafting studies for the civil, regional, rural, tourism, etc. development and design, the evaluation of developmental programmes / designs, mappings, etc.; - processing spatial data and participating in group studies; - preparing research proposals, draft applied studies and research, as well as drafting reports for research and other projects with a systematic and appropriate manner, using written speech, graphic design tools, etc.; - apply the acquired knowledge for teaching the course of Geography in Primary and Secondary education; - expand their knowledge to other thematic and geographic areas and cases dealing with new co ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Bachelor's Degree in Marine Sciences. Department of Marine Sciences. Faculty of Environment. University of the Aegean.

  The graduates of the Department of Marine Sciences: - Understand the principles and concepts of the basic sciences comprising Oceanography and Marine Sciences in general. - Have an all-encompassing perception of the sea processes and of their interactions, as well as of the basic theories and knowledge with regard to the function of the Ocean. - Have a systemic approach towards ecosystems and understand the interactions between the marine environment, the land and the atmosphere, while taking into consideration the planet change. - Understand the processes taking place in the coastal zone. - Have knowledge on environmental economics and environmental law. - Have basic knowledge on the raising of marine organisms. - Understand the factors affecting the growth and the health of marine livestock. - Understand the scientific methodology and its application to marine sciences through the formulation of questions and the use of experiments, observations, and literature analysis for case studying.- Design and apply with safety field and laboratory techniques, using the respective scientific instruments and methods. - Know, understand and apply analytical laboratory methods that relate to the biological function of marine organisms, pathogen microorganism, and the diseases caused. - Analyse the outcomes using statistical and calculative tools. - Operate and programme computers in order to solve scientific problems. - Process and conduct analyses through telemetry and satellite data. - Conduct scientific literature s ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Bachelor's degree in Food Technology. Department of Food Technology. Faculty of Agricultural Τechnology. Technological Educational Institute of Thessaly.

  The learners shall be capable following the completion of their studies a) of having analytical knowledge about the subject of their studies, understand the principles of the subject of Food Technologist, delve into, expand, and increase their acquired knowledge, while understanding the evolutionary dynamics of the field, and b) analyse and adjust the knowledge acquired, in order to implement them in various issues of their scientific field, properly apply the tools and techniques concerning the management of basic issues, resolve composite and/or new problems, and communicate with specialized and unspecialized groups and with the public, with the purpose of conveying information, ideas, problems, and solutions over specific issues, and finally, c) design, manage, and implement research work, take decisions, evaluate them, and undertake the responsibility in modern professional and business environments, which are constantly changing and evolving, while being capable of undertaking, within specific contexts, the responsibility for developing knowledge, skills, and competences of individuals and groups. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Thessaly

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Bachelor's Degree in Geography. Department of Geography. Faculty of Environment, Geography and Applied Economics. Harokopio University.

  Knowledge:• Acquire an organized and complete knowledge system that includes basic knowledge of positive and social sciences with particular emphasis on the development of methodological and technological tools.• Acquire the ability to form and compose cognitive clusters so as to study natural and socio-economic phenomena and processes/procedures within the area.• Acquire detailed knowledge of methodological tools of social and scientific disciplines and technological tools of information technology to analyse spatial phenomena and formulate scenarios for geographically futures.• Are provided with systematic and comprehensive knowledge that can incorporate new developments in the field of Geography and particular physical geography, human geography, space planning and geo-informatics.• Distinguish the different aspects of natural and social-economic phenomena and processes/procedures, and of their interactions.• Recognize various phenomena (social, economic, environmental) and interaction processes/procedures at different scales of space, as well as distinguish the needs of different social groups in a variety of spatial and socio-economic contexts. Skills: • Make effective use of the methodological and technological tools necessary to implement the knowledge they have gained.• Evaluate the physical and socio-economic phenomena and processes/procedures, applying the most appropriate tools.• Know to implement both field and office work.• Intervene through design but also through actions in the field.• Monitor th ...

  Awarding bodyHarokopio University

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Bachelor's Degree in Engineering of Environmental Technology. Specialisation Natural Environment Technologies. Department of Environmental Technology. Faculty of Technological Applications. Technological Educational Institute of Ionian Islands.

  KnowledgeThe student is able to:1) Describe the basic physicochemical processes taking place in the atmosphere and natural (ground and surface) waters.2) Identify chemical pollution sources, describe the corresponding pollutants and explain their modes of action in the biosphere (air, water, soil).3) Describe and analyse the main treatment technologies for air, water and soil pollutants.4) Describe and explain the main methods for determining pollutants and monitoring air, water and soil quality.5) Name and describe the main solid and liquid waste management methods.6) State the basic law related to the protection of the natural environment and environmental management systems.7) State and describe the drinking water treatment methods.8) Describe the main methods of assessment and management of water resources.9) Design experiments both in physical and in laboratory environments, experiments on various environmental issues and draw up corresponding technical reports.10) Prepare environmental impact studies and Specific Environmental Studies.11) Prepare financial evaluation and assessment of the environment.12) Identify and prioritise management priorities on protected land, coastal and marine areas.13) Prepare environmental protection and management studies.14) Recognize, describe and classify the terrestrial flora and fauna, habitat types and evaluate their ecological status.15) Know environmental policy issues.16) Develop sustainable management systems.17) Know the importance of communication in the diffusion ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Ionian Islands

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. geopolitikai szaktanácsadó

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják* a politikai földrajzi gondolkodást, * a természeti környezetre vonatkozó ismereteket, * a természetben és a társadalomban lejátszódó folyamatok közti összefüggések felismerését és feltárását,* a társadalom biztonságának megóvására irányuló ismereteket,* a hazai és az európai természet- és környezetvédelmi politika alapjait,* a választott ismeretkörökhöz tartozó terület ismereteit és annak konfliktustérségeit, ennek példáján keresztül pedig a beavatkozási lehetőségeket. A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:* nagyobb érzékenység a saját környezetük iránt, * az ok-okozati összefüggések felismerése, * jó problémafelismerő és –megoldó készség,* széleskörű műveltség,* önálló munkavégzésre és kooperációra való készség,* szociális érzékenység és társadalmi tolerancia,* stratégiai gondolkodás, kreativitás és rugalmasság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A végzett szakemberek elhelyezkedhetnek külföldön és belföldön:* az államigazgatásban,* az önkormányzati szférában,* a katasztrófavédelem területén,* a nemzetbiztonság területén,* a rendvédelmi szerveknél,* környezetbiztonsági vállalkozásoknál,* a Magyar Honvédség szervezeteiben,* nemzetközi segélyszervezeteknél,* védelemgazdasági vállalkozásoknál,* környezetvédelmi vállalkozásoknál* a humanitárius szervezetek munkaszervezeteiben. ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages