• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1674 items
 1. Social work

  Future social workers study special pedagogics and psychology, human and social environment, personal psychology, general psychotherapy, family psychology, developmental and deviational behaviour psychology, fundamentals of social health, social law fundamentals, human physiology and hygiene, drug and alcohol addiction prevention, project management, etc. Practical studies are conducted in four stages: cognitive, social work, social pedagogical and specialisation practise. The duration of practical studies is 20 weeks. During studies, the skills required to work with customers and plan, evaluate and coordinate social support, etc., are consolidated and improved. The social work study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be social workers. ...

  Provider NameZemaitija College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Advertising management

  Programos turinį sudaro 28 dalykai: bendrojo lavinimo: užsienio kalba, psichologija/sociologija, dailės istorija; studijų pagrindų dalykai: matematika, praktinė informatika, kalbos kultūra ir dalykinė komunikacija, ekonomikos pagrindai, apskaitos pagrindai, statistika, vadyba, rinkodara, finansų pagrindai, saugus darbas ir civilinė sauga, teisės pagrindai, reklamos teorijos pagrindai, grafinės raiškos priemonės, teisinis reklamos reglamentavimas; specialieji (profesijos) dalykai: verslo ekonomika, rinkos tyrimai, reklamos gamybos technologijos, e-komercija, reklamos pardavimų valdymas, projektų vadyba, klientų valdymas, laisvai pasirenkamieji dalykai. Praktinės studijos: pažintinė, verslo organizavimo, reklamos vadybos praktika įmonėje, rinkos tyrimų mokomoji praktika, reklamos rengimo kompiuterinėmis programomis praktika, baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 23 kreditai. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami reklamos vadybos, reklamos rengimo kompiuterinėmis programomis, rinkos tyrimų, komunikavimo, darbo organizavimo ir kt. gebėjimai. ...

  Provider NamePanevezys College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. International Business and Communication

  Busimieji tarptautinio verslo vadybos ir komunikacijų specialistai studijuoja fundamentinius dalykus (taikomąją matematiką socialiniuose moksluose, informacines technologijas komunikacijoje, statistinę duomenų analizę, verslo tyrimų metodus ir kt.), užsienio kalbą, verslo komunikaciją anglų kalba, mikro-makro ekonomiką, rinkodaros principus, finansų įvadą, organizacinę elgseną, tarptautinę ekonomiką ir prekybą, tarptautinę rinkodarą, tarptautinį personalo valdymą, tarptautinius finansus, tarptautinę verslo komunikaciją, tarptautinio verslo strategiją, tarptautinę verslo teisę, globalaus verslo socialinę atsakomybę ir etiką. Studentai gali laisvai pasirinkti 4 specialybės dalykus iš siūlomo sąrašo (verslo derybos, korporatyvinė komunikacija, komunikacija projektų valdyme, įmonių internacionalizavimas, eksporto/importo valdymas, tarptautinė monetarinį ekonomika, finansų rinkos ir institucijos, tarptautinių nepelno organizacijų valdymas, verslas skirtingose geografinėse rinkose (BRIC, Rytų Azijos, Europos Sąjungos, besivystančiose, išsivysčiusiose) ir kt.) Septintame semestre atliekama praktika tarptautinėje įmonėje ir rengiamas bakalauro darbas, kurio gynimu baigiamos studijos. Baigus programą studijas galima tęsti vadybos ir verslo administravimo arba komunikacijos magistrantūroje. ...

  Provider Name"ISM University of Management and Economics", JSC

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Tourism and leisure management

  Programos turinį sudaro 35 dalykai: Bendrojo lavinimo: filosofijos pagrindai, kultūros istorija, informacinės technologijos; Studijų pagrindų dalykai: ekonomikos pagrindai, bendravimo psichologija, dabartinė užsienio kalba, retorika ir derybų menas, vadybos pagrindai, verslo etika ir etiketas, rinkos tyrimai, teisės pagrindai, komercinė teisė, apskaita ir finansų pagrindai, visuotinė kokybės vadyba; Specialieji (profesijos) dalykai: turizmo pagrindai, lietuvių kalbos kultūra ir verslo korespondencija, Lietuvos geografija ir turizmo ištekliai, krašto tradicijų, papročių pažinimas (užsienio kalba), vertimo teorija ir praktika (užsienio kalba), kursinių darbų rašymo metodika ir kursiniai darbai, ekskursijų rengimo, vedimo metodika ir kelionių organizavimas, turizmo rinkodara ir įvaizdžio formavimas, turizmo įmonių valdymas, projektų vadyba, pasaulio ir Lietuvos istorija, antra užsienio kalba, turizmo rezervacinės ir informacinės sistemos, laisvalaikio organizavimas; Laisvai pasirenkami dalykai: lietuvių tautos papročiai, tradicijos ir apeigos/ šeimos pedagogika, organizacijos elgsena/draudimas, renginių organizavimas/lietuvių tautos menas; Praktinės studijos: Praktinių studijų trukmė - 20 kreditai. Profesinių praktikų metu įtvirtinami teoriniai profesijos pagrindai bei profesinei veiklai reikalingi įgūdžiai, susiję su turizmo ir laisvalaikio įmonių veiklos efektyvumo didinimu, įmonių veiklos strategijos, ūkinės ir finansų politikos įgyvendinimu, rezervų veiklai plėtoti ir jos tęstinumui garantuoti atskleidimu, be ...

  Provider NamePanevezys College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Pre-school education

  Future preschool teachers study special and family psychology, general psychology, developmental and special children's psychology, preschool pedagogics and games, development of language skills, projection of mathematical images, physical and musical development of children, children's art and handicrafts, development through drama, etc. Practical studies are conducted in four stages: cognitive, preschool teacher's assistant, integrated pedagogical and continuous independent work practice. The duration of practical studies is 24 weeks. During studies, the skills required to model preschool education content and methods, develop language skills, provide music education, etc., are consolidated and improved. The preschool education pedagogical study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be preschool teachers. ...

  Provider NamePanevezys College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Public health

  Future holders of a master’s degree in public health study epidemiology and public health, information systems in public health, public health policy and public health intervention, public health ethics and law, public health management and economics, etc. Professional training is organised. The duration of training is 160 hours. During the training, students work together with highly qualified specialists. They also consolidate and improve skills such as conducting research, interpreting results, and identifying and solving problems. This public health programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree in biomedicine and would like to earn a master’s degree in public health. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Lithuanian philology and a foreign language

  Future holders of a bachelor’s degree in Lithuanian philology and a foreign language study an introduction to philosophy, the creation of the universe, logic, education philosophy and management, aesthetics, common Lithuanian, an introduction to linguistics, ancient literature, an introduction to Baltic philology, etc. Professional practice is not provided. This Lithuanian philology and foreign language study program is designed for people who have obtained a secondary education and would like to become translators/interpreters or editors. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Semiotics

  Future holders of a master’s degree in semiotics study the theory of semiotics, methodology of the humanities, semiotics text reading, social semiotics, cultural semiotics etc. Professional training is not planned. This semiotics programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree and would like to earn a master’s degree in semiotics. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Statistics

  Future holders of a master’s degree in statistics study multidimensional statistics, selected topics in mathematics, statistics of finite populations, quality control systems, scholastic methods of reliability, etc. Professional training is not planned. This statistics programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree in mathematics or statistics and would like to become masters of statistics. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. International Business Economics and Management

  Future holders of a master’s degree in management and business administration study economic theory, research methods, international trade and foreign direct investment, globalisation, international business strategy, the economic law of the EU, etc. Professional training is not planned. This international business economics and management programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree in economics or management and business administration and would like to become highly qualified specialists in international business management. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages