• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 10 items
 1. Hydrobiologist

  A képzés célja hidrobiológus szakemberek képzése, akik természettudományi, mezőgazdasági, matematikai és informatikai alapismereteik, valamint a hidrobiológia fogalmainak, alapvető összefüggéseinek és ismereteinek birtokában alkalmasak a mára már stratégiai elemmé vált vízzel, a vízi élőlényekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztési, gyakorlati és szakmai menedzsmenti feladatok ellátására. A képzés során szerzett ismeretanyag és szaktudás hasznosítható minden olyan tevékenység esetében, ahol a víznek, a vízi ökológiai rendszereknek, a vízi élőlényeknek a vizek vagy a vizeket felhasználók szempontjából jelentősége van. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A hidrobiológus a) tudása Ismeri a hidroszférában lejátszódó folyamatokat, valamint a folyamatok kapcsolatrendszerének feltárására, értékelésére és rendszerben való kezelésére alkalmas módszereket. Ismeri, használja és fejleszti azokat a terepi, laboratóriumi gyakorlati módszereket és eszközöket, melyeket a modern hidrobiológia alkalmaz, valamint a saját munkájához, illetve kutatásaihoz szükséges. Birtokában van a hidrobiológia tudományára jellemző elméletek, paradigmák és elvek alkalmazói szintű ismereteinek, ismeri a víz, mint környezeti elem és erőforrás fenntartható használatának, hasznosításának és megőrzésének lehetőségeit. Megtalálja az összefüggéseket a különböző hidrobiológiai diszciplínák keretében elsajátított ismeretkörök között, érti az interdiszciplináris megközelítés fontosságá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Master of Biology

  A person who has acquired the qualification of master of biology should: Be able to organize and perform experiments of biological research, disclose biological features of an investigated subject, use different theoretical and experimental methods of investigation, partake in the flow of knowledge and information using advanced methods of investigation and information technologies and summarize and announce investigation results.Know processes described by modern theories of biology sciences, biological phenomena and different principles of organizing research.Be able to communicate with colleagues and trainees/students in solving scientific problems of research; work under market conditions. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Master of Science in Physical Land Resources

  De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Over een polyvalent wetenschappelijk inzicht beschikken dankzij een diepgaande en brede kennis van de basisdisciplines (bodemfysica en -scheikunde, bodemmineralogie, meteorologie en klimatologie) a. om het landpotentieel voor landbouw- en milieukundige toepassingen te evalueren, de evolutie van bodems als gevolg van natuurlijke en menselijke impact te begrijpen, en bij te dragen tot duurzame landgebruiksplanning en een geïntegreerd land- en waterbeheer (Bodemkunde). b. bij niet-landbouwkundige toepassingen van het land, zoals geotechnische aspecten, de rol van de bodem en het grondwater in het beheer van de waterbronnen en de watervoorziening, en het landbeheer in relatie tot andere milieukundige en landgebruiksaspecten (Toegepaste Aardwetenschappen). 2. De nodige basiskennis bezitten om veldwerk uit te voeren (bodemprospectie, bodemprofielbeschrijving en -bemonstering), analytische gegevens te interpreteren, de bodems te classificeren, en bestaande cartografische en teledetectie-data te interpreteren en beheren, door het gebruik van moderne apparatuur, informatica en computertechnologie. 3. De bodem vanuit een fysico-chemisch en mineralogisch perspectief met de hulp van geavanceerde technieken kunnen karakteriseren om de bodemprocessen te begrijpen, dit te vertalen naar bodemkwaliteit, en de invloed van en op natuurlijke en antropogenetische factoren te kunnen inschatten. 4. De interactie met andere rel ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master's Degree in "Geoenvironmental Resources and Risks". Department of Environmental and Natural Resources Engineering. School of Applied Sciences. Technological Educational Institute of Crete.

  The purpose of the Postgraduate Studies Programme is to educate and create graduates of high calibre with regard to the study of geoenvironmental natural resources and natural disasters, with a quality interdisciplinary background and specialization in the geoenvironmental sciences, while supplying students with the necessary knowledge and experience and allowing them to become active both academically and professionally in the international environment. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Crete

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. Master's Degree in "Geography and Applied Geo-Informatics". Department of Geography. Faculty of Social Sciences. University of the Aegean.

  Upon acquiring the Master's Degree, the holder acquires the necessary scientific and technological knowledge, competences, and skills on Geography and Applied Geoinformatics. Specifically, in direction A: "Applied Geoinformatics in Anthropogeography and Spatial Design", postgraduate students acquire the following competences: - think of space and under anthropogeographical terms, and develop deep knowledge and understanding regarding basic and advanced anthropogeographic concepts and design concepts for space;- apply methods of geoinformatics to investigate anthropogeographic subjects / phenomena and procedures; - register anthropogeographic phenomena in maps, analyse them and draw conclusions; - communicate the results of their research using combinations of the methods (e.g. written, orally, through graphics and maps), depending on the anthropogeographic subject, the purpose and the audience addressed; - correlate and combine concepts and theories with the empirical act, by putting emphasis on geoinformatics applications; - acquire experience by using methods and procedures of geoinformatics, useful in the labour market and for future employment; - become capable, critical, and creative users of the anthropogeographical research methods, in order to become informed, responsible, and active citizens, and contribute to the development of an environmentally and financially sustainable socially just world. In direction B: "Applied Geoinformatics in the Management of the Natural Environment and Risks", postgradua ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Master's Degree in "Management of Water Resources in the Mediterranean". Department of Forestry and Natural Environment Management. Faculty of Agriculture, Food and Nutrition Technology. Technological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace.

  The aim of this MSc (Master's Program) is the management and policies of Water Resources in the Mediterranean under conditions of water scarcity. The main aim of the Master Program is to provide education and knowledge on subjects such as: Conservation of Water Resources, Quality Control of Water, Water Policy and Legislation, Sustainable Power Features of urban and semi-urban areas in conditions of water scarcity, etc. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Master's degree in biopsychology (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) undertake continuous professional training and self-reflection, integrate scientific and professional knowledge with related scientific disciplines, think in an abstract and critical manner, formulate theoretical concepts and transfer them into practice, focus on interdisciplinary research, develop and evaluate interventions directed towards the individual, a group or society, apply acquired knowledge in practical situations, apply acquired knowledge and skills in research and professional work, develop a personal professional strategy to address problems, adopt a problem-based approach to various problems, seek out and select relevant literature, seek out and select, adapt or develop methods, techniques and instruments, produce written products: situation analyses, intervention plans and research reports, present research findings, communicate, ensure ongoing professional development, evaluate own knowledge of the material studied in terms of realisation of the objectives set, develop ethical responsibility in the field of providing advice to individuals and groups, identify needs for and define the aims of biopsychological treatment, analyse, define and evaluate significant characteristics of individuals and groups, develop appropriate interventions on the basis of theory, prepare and implement interventions, evaluate implemented interventions in practice and formulate recommendations on this basis, demonstrate understanding of ethics, (subject-specific competen ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 8. Master's degree in computer science and mathematics (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) use abstraction and analyse problems, synthesise and critically assess solutions, apply knowledge in practice, share knowledge, communicate professionally and express themselves in writing, search for sources and critically assess information, undertake autonomous professional work and work in an (international) group, develop professional responsibility and ethics, (subject-specific competences) demonstrate in-depth mastery of knowledge in the field of theoretical computing, logic and discrete mathematics covering the basic and advanced theoretical knowledge, practical knowledge and skills essential for both the computer science and mathematics fields, translate practical problems into the language of mathematics and theoretical computer science and qualitatively analyse the mathematical problems obtained in this way, develop algorithms to resolve given problems and implement them in relevant programming environments, analyse in depth and present results, demonstrate understanding of computer science and information science content and integrate it in other professionally relevant fields (economics, financial mathematics, organisational science, etc.), demonstrate mastery of practical knowledge and skills in the use of software, hardware and information technologies, autonomously perform complex developmental and organisational tasks in their own fields and cooperate with experts from other fields in the addressing of complex tasks and problems. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 9. Master's degree in kinesiology (no legal status)

  Students will be able to: demonstrate understanding of the functioning of human cells, tissues, organs and organ systems in interaction with the living environment, seek out and interpret new facts and integrate them into the context of the programme, identify and study the consequences of human interaction with the environment and take preventive action to achieve sustainable development, develop strategies and programmes for the promotion of exercise/sport as a factor of quality of life, carry out autonomous and group professional work and research, at the national and international levels, in the field of kinesiology and related disciplines, critically and self-critically assess and produce independent texts (articles, papers, assessments, discussions etc.), critically verify information and anticipate solutions and consequences, apply theoretical and practical research methods, various procedures and technologies, show a commitment to ethics and a sense of professionalism, ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 10. Master’s Degree in "Integrated Coastal Ζone Management". Department of Marine Sciences. Faculty of Environment. University of the Aegean.

  The graduates of the department: - Understand the basic principles and concepts of Oceanography. - Know the physical, chemical, biological, and geological processes of the coastal zone. - Understand the basic principles and concepts of fishing biology and managing the reserves of the marine biological resources. - Have basic knowledge about the structure and operation of coastal ecosystems.- Understand the interaction between the man and the coastal environment and the sea resources. - Know the biodiversity of the Mediterranean, the Ecosystems of Community interest and Priority in the coastal environment, along with the endangered species. - Identify the various forms of pollution, its sources, and routes of dispersal. - Know methods for identifying, taking precautions and treating with coastal geological hazards. - Have knowledge about environmental economics and environmental law with regard to the marine and coastal zone. - Combine the protection of biodiversity with sustainable development (e.g. diving tourism, fishing tourism) in the coastal environment with emphasis to island areas. - Apply integrated techniques for the approach and understanding of the processes of the coastal marine environment and the interactions between the land and sea area, with emphasis on the impacts of climate change. - Combine an integrated perception of marine and coastal environmental processes with an understanding of their socioeconomic impacts. - Apply methods and techniques for the ecological monitoring and analysis of ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece