• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 872 items
 1. Apprenticeship "Archive, Library and Information Assistant"

  Zielgruppe: Jugendliche mit erfüllter Schulpflicht, meist im Alter von 15 bis 19 Jahren Kurzinfo: Die Lehrausbildung (= duale Ausbildung) erfolgt überwiegend in einem Betrieb (Lehrbetrieb). Etwa 20 % der Ausbildungszeit verbringen die Lehrlinge in der Berufsschule. Im Lehrbetrieb erlernt der Lehrling den gewählten Beruf anhand der praktischen Arbeit. In der Berufsschule wird das Allgemeinwissen vertieft und theoretisches Hintergrundwissen für den gewählte Beruf vermittelt. ...

  Provider NameBerufsschule für Handel und Reisen

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 2. Archival studies

  Future bachelors of Archivistics will study the following fellow universities courses: Informatics, Language of the speciality, a Foreign language and cources of study basic: Information management, Communications skills, Theories of Communication and information (Theory and history of Archivistics), Information administration and retrieval (Records management, Recors preservation, Archival description), Public relations as well as courses of special training: Management of electronic records, Public administration, Legislation on archives, Projects management etc. Students should exercise practice of profession: Records management (4 weeks), Management of archives (4 weeks) and The final practice (8 weeks). ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Archival Studies, Minor

  Knowledge and understandingThe student:- knows the main aspects of records management and archival studies- knows the basic skills of archival studies- knows the development of records management and administration- knows the principle of provenance- knows the basic skills of evaluating original sources- knows the methods of modern records management- knows about the processing of electronic records/sources- knows common activities of archival institutions (archives) Practical and academic competenceThe student:- understands the value of records as sources for research purposes- knows how to find sources in archives- can use original sources for his/her own research purposes- can read handwriting from the period 1500 – 1900- knows about catalogues in archives- is capable of compiling a professional bibliography of original sources- knows how to put archives in order and compile an inventory- understands the role of a record manager in public institutions- can create processes for modern records management- can explain the main operations of archives Communication skillsThe student:- is independent and initiative in his/her studies.- is capable of working with others on projects qualifying for an examination.- can express himself/herself on a given assignment orally and in writing.- is capable of organising his/her work and meet deadline ...

  Provider NameHI

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 4. Artistic Studies- Universidade Aberta

  Study Plan This course provides the technical and scientific capacity to access the courses of the second cycle. ...

  Provider NameUniversidade Aberta

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Lisboa
 5. BFI- Akademie für Mediendesign und Werbung

  BFI - Akademie für Mediendesign und Werbung ...

  Provider NameBFI Berufsförderungsinstitut Oberösterreich - Standort Wels

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 6. Biblioteks- och informationsvetenskap- kandidatprogram

  Kandidatprogrammet är från och med hösten 2019 en treårig utbildning. För dig som har tidigare högskolestudier finns möjlighet att använda dessa som valfria/valbara terminer. Terminerna 1, 2 och 5 är obligatoriska, medan terminerna 3, 4 och 6 erbjuder möjlighet till individuella kompletterande ämnesval. Termin 1 behandlar informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang. Terminen inleds med en introduktion till ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Därefter studerar du bibliotekets roll i samhället, vetenskaplig informationsförmedling och informationspolitiska frågor. Termin 2 handlar om informationsystem. Under terminen lär du dig principer och metoder för kunskapsorganisation, informationssökning, informationsförmedling i praktiken samt informationsdesign. Under terminerna 3 och 4 kan du antingen läsa litteraturvetenskap som valbar kurs (med platsgaranti) eller andra valfria kurser. Dessa terminer lämpar sig dessutom väl för utlandsstudier. Under termin 5 fördjupar du dig i biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsmetoder och avslutar med att skriva ett examensarbete. Termin 6 består av en kompletterande valfri kurs. När du uppnått 180 hp kan du ta ut din kandidatexamen. ...

  Provider NameUmeå universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Biblioteks- och informationsvetenskap- magisterprogram

  Vill du utveckla din förmåga att analysera olika former av informationshantering? Detta är en påbyggnadsutbildning för dig som redan läst kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap och vill förbereda dig för eventuella forskarstudier och bredda din kompetens för arbetsmarknaden. Du kommer bland annat att gå djupare i informationsvetenskaplig forskning, projektledning, organisation och ledarskap, och få insikt i framtida utmaningar i biblioteks- och informationsorganisationer. ...

  Provider NameUmeå universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Biblioteks- och informationsvetenskap- magisterprogram

  Vill du utveckla din förmåga att analysera olika former av informationshantering? Detta är en påbyggnadsutbildning för dig som redan läst kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap och vill förbereda dig för eventuella forskarstudier och bredda din kompetens för arbetsmarknaden. Du kommer bland annat att gå djupare i informationsvetenskaplig forskning, projektledning, organisation och ledarskap, och få insikt i framtida utmaningar i biblioteks- och informationsorganisationer. ...

  Provider NameUmeå universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Bibliotēkzinātne un informācija- Bibliotēku informācijas speciālists (bibliotekāriem ar vidējo profesionālo izglītību)- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Bibliotēkzinātne un informācija" apakšprogramma ar specializāciju "Bibliotēku informācijas speciālists". Specializācijas mērķis Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par bibliotekārajiem procesiem un mūsdienu informācijas vidi, kas ļauj attīstīt savas personības kvalitātes atbilstoši studiju programmā paredzētajām kompetencēm. Absolventi var strādāt valsts un pašvaldības bibliotēkās, ar informācijas darbu saistītās privātās institūcijās un nevalstiskās organizācijās; turpināt studijas LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmā „Informācijas pārvaldība”. PROGRAMMAS APGUVE AR 5 UN VAIRĀK GADU DARBA STĀŽU Piedāvājums bibliotēku speciālistiem Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikuma vai Kultūras skolas absolventiem ar darba stāžu bibliotēkā ne mazāku kā 5 gadi iegūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 4. Kvalifikāciju 1,5 gada laikā. PROGRAMMAS APGUVE AR 10 UN VAIRĀK GADU DARBA STĀŽU Piedāvājums bibliotēku speciālistiem Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikuma vai Kultūras skolas absolventiem ar darba stāžu bibliotēkā ne mazāku kā 10 gadi iegūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 4. Kvalifikāciju 1 gada laikā. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Bibliotēkzinātne un informācija- Bibliotēku informācijas speciālists- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Bibliotēkzinātne un informācija" apakšprogramma ar specializāciju "Bibliotēku informācijas speciālists". Specializācijas mērķis Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par bibliotekārajiem procesiem un mūsdienu informācijas vidi, kas ļauj attīstīt savas personības kvalitātes atbilstoši studiju programmā paredzētajām kompetencēm. Absolventi var strādāt valsts un pašvaldības bibliotēkās, ar informācijas darbu saistītās privātās institūcijās un nevalstiskās organizācijās; turpināt studijas LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmā „Informācijas pārvaldība”. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages