• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 79 items
 1. Comparative Literature, Master of Arts (2 years)

  Utbildningens målsättning är att utbilda magistrar som är experter inom humaniora. Examen består huvudsakligen av följande delar: Huvudämne Biämne/biämnen och/eller valbara studier Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självständigt arbete. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Englannin kielen ja kirjallisuuden maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

  Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmasta valmistunut filosofian maisteri: kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itseäisesti pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot suorittanut filosofian maisteri: osaa käyttää englannin kieltä erittäin hyvin ja tilanteeseen sopivasti monissa erilaisissa konteksteissa. hallitsee valitsemansa englannin kielen tai kirjallisuuden tutkimuksen erityisalan tieteelliset menetelmät ja osaa soveltaa tietojaan uusien ongelmien ratkaisuun. kykenee toimimaan englannin kielen tai kirjallisuuden asiantuntijana erilaisissa työelämän tehtävissä. osaa tehdä itsenäistä tutkimusta omalla tieteenalallaan. kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia englannin kieleen ja englanninkieliseen kirjallisuuteen ja hänellä on valmiudet tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Englannin kieli ja kulttuuri, filosofian maisteri (2 v)

  Kansainvälistyvä työelämä tarvitsee englannin osaajia. Kielitaito- ja viestintäopintojen lisäksi englannin kielen ja kulttuurin opinnoissa painottuvat kielitieteelliset sekä kirjallisuuden ja kulttuurin opinnot. Itä-Suomessa englannin kielen yliopisto-opintoja on tarjolla vain Joensuun kampuksella. Vahva aineenopettajakoulutuksen perinne sekä Suomen monialaisimman tiedeyliopiston vapaa sivuaineoikeus antavat opiskelijoille loistavat mahdollisuudet osaamisensa laajentamiseen oman kiinnostuksen mukaan. Vaihto-opiskeluvuosi tai työharjoittelujakso ulkomailla avaavat ikkunoita maailmalle. Työmarkkinoilla englannin maisterit sijoittuvat englannin kielen ja kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijatehtäviin valtion, kunnan, yritysten tai järjestöjen palvelukseen esimerkiksi aineenopettajina, lehtoreina, kääntäjinä tai tulkkeina. Lisätietoja: http://www.uef.fi/web/hum/englannin-kieli ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Englannin kieli ja kulttuuri, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Englannin kielen ja kulttuurin pääaineesta voi valmistua myös englannin opettajaksi. Valinta opettajankoulutukseen on ensimmäisenä lukuvuotena. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Englannin kieli ja kääntäminen, filosofian maisteri (2 v)

  Englannin kielen ja kääntämisen pääaine valmistaa kulttuurienvälisen viestinnän tehtäviin, esim. kääntäjiksi ja tulkiksi. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Englannin kieli ja kääntäminen, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Englannin kielen ja kääntämisen pääaine valmistaa kulttuurienvälisen viestinnän tehtäviin, esim. kääntäjiksi ja tulkiksi. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Englannin kieli, filosofian maisteri (2 v)

  Filosofian maisterin (FM) tutkinto suoritetaan jollakin seuraavista opintopoluista: Kieliasiantuntijan opintopolku Vahvuutesi on laaja viestinnän osaaminen, jota voit täydentää urasuunnitelmiisi sopivin sivuaineopinnoin. Valitse myös poikkitieteellisiä sivuaineyhdistelmiä. Esimerkkejä mahdollisista sivuaineista: valtio-oppi, oikeustiede, kauppatieteet, ympäristötiede, matkailualan opinnot, tietojenkäsittelytiede tai humanistiset aineet. Voit suuntautua esimerkiksi kulttuurin, viestinnän, informaatioteknologian, kaupan, matkailun ja hallinnon tehtäviin Suomessa tai ulkomailla. Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku Polku sopii kaikille kielen oppimisen ilmiöistä kiinnostuneille, ja polun valinneet voivat sijoittua työelämässä paitsi opettajan myös muiden alojen kieliasiantuntijan tehtäviin. Jos tavoittelet opettajan uraa, suorita sivuaineena opettajan pedagogiset opinnot. Voit halutessasi valita sivuaineiksi esim. muita opetettavia kouluaineita. Erityisalaasi ovat kielen oppimisen ja opettamisen kysymykset. Käännösviestinnän opintopolku Valmistuttuasi olet kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntija, joka on erikoistunut käännösviestinnän kysymyksiin. Sinulla on valmiudet toimia käännösviestinnän asiantuntijana niin erilaisissa käännösorganisaatioissa kuin itsenäisenä toimijanakin. Turun yliopiston käännösviestinnän opintopolku kuuluu EMT-verkostoon (European Master’s in Translation) ja tarjoaa monipuoliset tiedot ja taidot kaikilla EMT:n osaamisalueilla. Tutkijan opintopolku Valitsemalla tutkijan opintopolu ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Englannin kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Suoritat HuK-tutkintoa varten englannin perus- ja aineopinnot. Englannin kielen perusopinnoissa perehdyt seuraaviin englannin kielen osa-alueisiin: englannin nykykieli sekä kielitieteen ja kansainvälisen viestinnän perusteet englanninkielinen kulttuuri sekä nyky-yhteiskunta englanninkielinen kirjallisuus Voit tutustua perusopintojen kursseihin opinto-oppaassa. Englannin aineopintojen tavoitteet ovat puolestaan seuraavat: kielitiedon syventäminen perehtyminen syvemmin englannin kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin suullisen ja kirjallisen kielitaidon kehittäminen maisterivaiheeseen valmistautuminen Voit tutustua aineopintojen kursseihin opinto-oppaassa. Aineopintojen jälkeen sinun tulee pohtia urasuunnitelmiasi ja hakeutua parhaiten itsellesi sopivalle opintopolulle, jonka mukaisesti suoritat filosofian maisterin tutkinnon. FM-tutkintoa varten suoritat englannin kielen syventävät opinnot. Valitset FM-tutkintoa varten jonkin seuraavista opintopoluista: kieliasiantuntijan opintopolku kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku käännösviestinnän opintopolku tutkijan opintopolku Pääaineen tai erikoistumisalan valinta Opintopolun lisäksi valitset FM-tutkintoa varten yhden englannin viidestä opintolinjasta, jotka ovat diskurssintutkimus, historiallinen kielentutkimus, kirjallisuudentutkimus, kääntäminen ja tulkkaus tai vieraan kielen oppiminen. Voit tutustua syventävien opintojen kursseihin opinto-oppaassa. Asiasanat: filologia, kääntäminen, opettaja, tutkimus, viestintä ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. English Language and Culture, Master of Arts (English Language)

  Upon completion of advanced studies in English Language and Culture, a successful student • is able to function correctly in demanding communication situations • is able to produce diverse demanding texts in various situations• knows the conventions and principles of written academic communication in English Content SkillsUpon completion of advanced studies in English Language and Culture, a successful student • is deeply acquainted with the study of the English language or literature and culture and is able to apply it• is able to place English-language linguistic, literary and cultural phenomena in their contexts and explain them • is able to plan, implement and report an academic study and choose the necessary theories and methods• knows the research ethical principles and practices as well as the relevant information retrieval skills Compulsory studies include Research Studies (Seminar and Methodology; 10 ECTS) and master's thesis (40 ECTS). In research studies the student chooses a seminar course in literature and culture or linguistics and takes methodology studies in support of the selected line. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. English Language and Literature, Master of Arts (2 years)

  The study of English language and literature at Åbo Akademi University is broad in scope: encompassing linguistics, literature and culture. All our courses adopt an interdisciplinary approach to the subject area. The linguistic programme equips students with the basic concepts and terminology needed to describe the language and understand linguistic phenomena. Coursework involves linguistic studies, the analysis of different types of written and spoken texts in context, sociolinguistics and language history, as well as various aspects of language learning and teaching. The literary programme develops an awareness of the methods and terminology used in literary criticism; hones critical skills for readers of Anglophone literatures; and finesses students’ knowledge of literary history within English-speaking world. The study of culture and society critically examines the values, ways of life, media, political and social institutions in English-speaking countries including Great Britain and the USA. Since the understanding of a language is related to its socio-cultural context we consider that, rather than being peripheral, such cultural considerations are central to our programme. All students at the master’s level undertake a period of at least 8 weeks’ language practice abroad, in an English-speaking community of their choice, either for work or study. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages