• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 111 items
 1. Community Interpreter, FQ

  Tutkinnon suorittanut - sisäistää tulkin työmoraaliin kuuluvat asiat: vaitiolovelvollisuuden, puolueettomuuden ja ulkopuolisuuden, tulkkauksen kattavuuden, rehellisyyden ja täsmällisyyden sekä tulkin roolin- hallitsee kaksi työkieltä, joista toinen on Suomen virallinen kieli- A-kieli on yleensä tulkin äidinkieli, jota hän osaa kirjoittaa ja puhua virheettömästi kaikkine vivahteineen- vieraan kielen (B-kielen) hallinta vastaa vähintään yleisten kielitutkintojen taitotasoa 5- ilmaisee suullisesti selkeästi ja sujuvasti- hallitsee kielten eri rekisterit- tulkkaa asiantuntevasti ja kattavasti sekä kielen että kulttuurin tasolla- tuntee suomalaisen yhteiskuntajärjestelmän toimintaperiaatteet, työvoima- ja koulutuspolitiikkaa maahanmuuttoprosessin käytäntöjä- tuntee erityisen hyvin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ja oikeusjärjestelmän- hallitsee perustietojen lisäksi eri tulkkausalojen ammattisanastoa ja fraseologiaa- osaa valmistautua työtehtävään- käyttäytyy tulkintatilanteessa luottamusta herättävästi- tuntee tulkkausalan menetelmät ja tekniikat- hallitsee konsekutiivitulkkauksen ja simultaanitulkkauksen- osaa käyttää apuvälineitä- tuntee tulkkausalan palvelujärjestelmän- osaa sopia työnsä ehdoista ja hinnoitella työnsä realistisesti Tutkinnon suorittaneilla on valmiudet tulkata yksittäisten henkilöiden välisissä tilanteissa, esimerkiksi maahanmuuttajan ja suomalaisen viranomaisen välillä. ...

  Provider NameTurun Aikuiskoulutuskeskus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Comparative Literature, Master of Arts (2 years)

  Utbildningens målsättning är att utbilda magistrar som är experter inom humaniora. Examen består huvudsakligen av följande delar: Huvudämne Biämne/biämnen och/eller valbara studier Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självständigt arbete. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Doctoral programme in humanities, English Language and Literature (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Doctoral programme in humanities, Finnish Language (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Doctoral Programme in Language Studies (4 yrs)

  The Doctoral Programme in Language Studies is offered for doctoral students majoring in the study of languages and translation. A doctoral student may earn his/her degree in one of the following disciplines: - English Philology - Scandinavian Languages - Translation Studies (English, French, Swedish, German or Russian) - French Language (no admission in 2017) - German Language and Culture - Finnish Language - Russian Language and Culture The Doctoral Programme in Language Studies welcomes applications from students who hold a Master's degree in a field relevant to the programme. Suitable disciplines include English, Scandinavian Languages, French, German, Finnish, Russian, and Multilingual Communication and Translation Studies. Applicants must have completed advanced studies in their prospective major subject or a related subject. The Doctoral Programme may also accept other majors if they are compatible with the field the programme covers. In some cases, the programme may require the student to take supplementary courses; the need for supplementary courses is considered on a case-by-case basis. The programme is an interdisciplinary postgraduate degree programme which combines the study of translation and interpreting with languages, literature and culture of certain language areas. The programme's objective is to train doctors who master their field, have a strong methodological competence and can conduct multi-perspective interdisciplinary research. The focus of the programme is on Faculty of Communication Sc ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Doctoral Programme in Literary Studies (4 yrs)

  The Doctoral Programme in Literary Studies offers doctoral studies in Finnish Literature and Comparative Literature. Students may major in Comparative Literature regardless of the language area of their interest. The Doctoral Programme welcomes applications from students who have earned their Master's degree in Finnish Literature or Narrative Theory and Textuality at the University of Tampere, or in some other literary discipline at another university. Applicants who have specialised in narrative theory and textuality may apply regardless of their major. In some cases, the programme may require the student to take supplementary courses; the need for supplementary courses is considered on a case-by-case basis. The programme's focus is on studying the historical continuum of literature, current forms of Finnish and international literature, and literary phenomena as a part of the field of arts and culture. In literary history, there is a special emphasis on examining the defining characteristics of Finnish literature in relation to national and international culture and literary tradition. The programme also emphasises textuality, general and descriptive poetics, the development of concepts in relation to other disciplines, and the various intersections of literature, language and philosophy. The programme's faculty members participate actively in international discussion on narrative theory, which helps provide methodological tools for other disciplines studying texts both in the humanities and social sciences. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Doctoral Programme of the Centre for Applied Language Studies, Doctor of Philosophy (4 yrs)

  The Doctoral Programme at the Centre for Applied Language Studies gives you a versatile postgraduate education, which will provide you with an understanding of the role and significance of language both for the individual and the society at large. At the same time, you will specialize in your dissertation topic. The doctoral programme includes theoretical and methodological studies, communication studies and training on working life skills. The main part of the studies is a doctoral thesis, which you can write either as a monograph or a collection of articles. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Doctoral Programme of the Department of Language and Communication Studies, Doctor of Philosophy (4 yrs)

  The Doctoral Programme for Language and Communication Studies brings together diverse theoretical and methodological perspectives for investigating how language and communication matter in the changing society. The doctoral students join an international, multi-disciplinary and multilingual research environment. They can take part in high-level seminars and workshops organized by various international research teams and networks. Their work is supervised by leading scholars in their field of study. The doctoral programme collaborates closely with the profiling initiative “Language in changing society” in the field of applied language studies. The programme offers its students up-to-date and stimulating research training on language and communication, with a particular emphasis on high-quality supervision and transferrable skills for expert work, including independent, critical thinking, ethical conduct, international networking and publishing. The key themes are language and communication in changing society discourse, identities and social practices language learning and teaching multililingual and - cultural interaction and technology-mediated communication digital communication, media and language landscapes professionalism and changing working life ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Englannin kielen ja kirjallisuuden maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

  Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmasta valmistunut filosofian maisteri: kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itseäisesti pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot suorittanut filosofian maisteri: osaa käyttää englannin kieltä erittäin hyvin ja tilanteeseen sopivasti monissa erilaisissa konteksteissa. hallitsee valitsemansa englannin kielen tai kirjallisuuden tutkimuksen erityisalan tieteelliset menetelmät ja osaa soveltaa tietojaan uusien ongelmien ratkaisuun. kykenee toimimaan englannin kielen tai kirjallisuuden asiantuntijana erilaisissa työelämän tehtävissä. osaa tehdä itsenäistä tutkimusta omalla tieteenalallaan. kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia englannin kieleen ja englanninkieliseen kirjallisuuteen ja hänellä on valmiudet tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Englannin kieli ja kulttuuri, filosofian maisteri (2 v)

  Kansainvälistyvä työelämä tarvitsee englannin osaajia. Kielitaito- ja viestintäopintojen lisäksi englannin kielen ja kulttuurin opinnoissa painottuvat kielitieteelliset sekä kirjallisuuden ja kulttuurin opinnot. Itä-Suomessa englannin kielen yliopisto-opintoja on tarjolla vain Joensuun kampuksella. Vahva aineenopettajakoulutuksen perinne sekä Suomen monialaisimman tiedeyliopiston vapaa sivuaineoikeus antavat opiskelijoille loistavat mahdollisuudet osaamisensa laajentamiseen oman kiinnostuksen mukaan. Vaihto-opiskeluvuosi tai työharjoittelujakso ulkomailla avaavat ikkunoita maailmalle. Työmarkkinoilla englannin maisterit sijoittuvat englannin kielen ja kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijatehtäviin valtion, kunnan, yritysten tai järjestöjen palvelukseen esimerkiksi aineenopettajina, lehtoreina, kääntäjinä tai tulkkeina. Lisätietoja: http://www.uef.fi/web/hum/englannin-kieli ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages