• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 80 items
 1. Asienkunskap- inriktning Japan

  Asienkunskap är ett kurspaket med kultur, historia, matematik och japanska. Detta förberedande år är skräddarsytt för dig som siktar på att bli civilingenjör med inriktning mot den växande asiatiska marknaden. Tempot är högt - en månad här motsvarar ungefär tre års språkstudier på gymnasiet. Redan första veckan lär du dig ett stort antal tecken och innan året är slut ska du både kunna läsa och översätta texter. Utöver språk studerar du nordostasiatisk historia, kultur, politik och ekonomi. ...

  Provider NameLinköpings universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Asienkunskap- inriktning Kina

  Asienkunskap är ett kurspaket med kultur, historia, matematik och kinesiska. Detta förberedande år är skräddarsytt för dig som siktar på att bli civilingenjör med inriktning mot den växande asiatiska marknaden. Tempot är högt - en månad här motsvarar ungefär tre års språkstudier på gymnasiet. Redan första veckan lär du dig ett stort antal tecken och innan året är slut ska du både kunna läsa och översätta texter. Utöver språk studerar du nordostasiatisk historia, kultur, politik och ekonomi. ...

  Provider NameLinköpings universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Bastermin

  Pre Undergraduate Study Semester ...

  Provider NameHögskolan i Gävle

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Bastermin i matematik och fysik

  Vill du läsa IT, matematik, naturvetenskap eller teknik vid Linnéuniversitetet, men saknar behörighet? Basterminen öppnar dörren till en mängd spännande utbildningar inom dessa områden! ...

  Provider NameLinnéuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Bastermin i matematik och fysik

  Foundation Semester in Mathematics and Physics ...

  Provider NameLinnéuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Basår/behörighetsgivande utbildning

  Vill du gå en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning vid Mittuniversitetet? Har du inte betyg i de kurser i matematik eller naturvetenskap som krävs för utbildningen? Då kan du söka till Mittuniversitetets basår. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Basår/behörighetsgivande utbildning

  Vill du gå en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning vid Mittuniversitetet? Har du inte betyg i de kurser i matematik eller naturvetenskap som krävs för utbildningen? Då kan du söka till Mittuniversitetets basår. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Nationalekonomi- grundkurser (distans)

  Nationalekonomi - grundkurser, är ett kurspaket som ger dig grundläggande färdigheter och förmågor i nationalekonomi för att kunna fortsätta studier på fortsättningsnivå i ämnet eller kunskaper tillräckliga för att på ett mer initierat sätt kunna följa och diskutera den ekonomiska debatten i dagpressen. Kurspaketet ges på helfart med parallelläsning av två kurser om 7,5 HP åt gången enligt följande ordning: Mikroekonomi och Makroekonomi därefter Internationell ekonomi och Samhällsekonomi för god hälsa. ...

  Provider NameHögskolan Dalarna

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Naturvetenskaplig bastermin- garantiplats Agronomprogrammet Livsmedel

  Basterminen är en behörighetsgivande utbildning som inte påverkar ditt meritvärde från gymnasiet. Basterminen ger heller inte högskolepoäng och kan inte ingå i en akademisk examen.Basterminen syftar till att ge särskild behörighet i naturvetenskapliga ämnen som krävs för NJ-fakultetens utbildningsprogram samt för kandidatprogrammet i husdjursvetenskap. Efter genomgången kurs skall studenten ha tillägnat sig det naturvetenskapliga språket och inhämtat grundläggande begrepp och samband inom biologi, fysik, kemi och matematik. Vidare skall studenten ha en förståelse för ämnenas plats i helheten, fått träning i litteratursökning, kommunikation och samarbete. ...

  Provider NameSveriges lantbruksuniversitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Naturvetenskaplig bastermin- garantiplats Agronomprogrammet Mark/Växt

  Basterminen är en behörighetsgivande utbildning som inte påverkar ditt meritvärde från gymnasiet. Basterminen ger heller inte högskolepoäng och kan inte ingå i en akademisk examen.Basterminen syftar till att ge särskild behörighet i naturvetenskapliga ämnen som krävs för NJ-fakultetens utbildningsprogram samt för kandidatprogrammet i husdjursvetenskap. Efter genomgången kurs skall studenten ha tillägnat sig det naturvetenskapliga språket och inhämtat grundläggande begrepp och samband inom biologi, fysik, kemi och matematik. Vidare skall studenten ha en förståelse för ämnenas plats i helheten, fått träning i litteratursökning, kommunikation och samarbete. ...

  Provider NameSveriges lantbruksuniversitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages